De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kan de pc het remediëren overnemen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kan de pc het remediëren overnemen?"— Transcript van de presentatie:

1 Kan de pc het remediëren overnemen?
Workshop BAVO studiedag 06-02-’13 Door Mariëtte Feenstra Aviover Kort voorstellen

2 Gamen verhoogt leesplezier
Spelprincipes stimuleren om actief te leren Korte feedbackloops Zorgleerlingen hebben hierbij baat Aansluiten bij de leerlingen Artikel Tijdschrift voor Remedial Teaching 2012/3 Feedback krijg je direct doordat je door gaat naar een hoger level of opnieuw moet oefenen. Dit in tegenstelling tot RT waar de feedback pas komt bij de toets.

3 Een aantal oefenprogramma’s
Taalzee Woordenhaai Squla BLOON i-Blocks Score Leesladder Wrts, e.d. Clicker Widgit software Yoleo BRU-Taal Slim oefenen Nieuwsbegrip XL Tekst-naar spraaksoftware Taalzee heeft verschillende oefeningen waaronder technisch lezen spellen vervoegen en ontleden. Wordt aangepast aan niveau leerling en wordt moeilijker als de leerling goed scoort. Er zijn prijzen te verdienen en er is een terugkoppeling naar de leraar. Woordenhaai aantrekkelijk voor kinderen met aandachts- en motivatieproblemen.  Lezen en spellen. leerontwikkeling op eigen niveau mogelijk. hoeveelheid oefening aangepast worden aan de behoefte. Met behulp van de opgeslagen resultaten kan het leertempo nauwkeurig worden aangepast aan de vorderingen. Eigen woordenlijsten (bijv. woordpakketten) kunnen worden toegevoegd in Woordenhaai. Bru-taal app om taalontwikkeling te stimuleren voor Ipad Slim oefenen oefenprogramma voor begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL oefenprogramma voor begrijpend lezen Squla oefenprogramma voor alle basisschool vakken Bloon programma om spelling te oefenen. Bekijken lezen omdraaien opschrijven nakijken i-Blocks stimuleert fonemisch en fonologisch bewustzijn Score voor VO en MBO om taal en rekenachterstand weg te werken met beloningsconcept te volgen door leraren Leesladder sluit aan bij veilig leren lezen en veilig in stapjes voor gr 3-5 Clicker spellingtrainingsprogramma Lexima voor dyslexie behandeling Widgit software afbeeldingen met woorden spraakuitvoer Yoleo leeftijd 8-12 jaar leesmotivatie in game vorm

4 HGW Onderwijsbehoeften staan centraal De leraar doet ertoe
Positieve aspecten zijn van belang Doelgericht werken Wat heeft deze leerling nodig op deze school, bij deze leraar,… De Rter observeert in en buiten de groep, wat goed werkt wordt wederzijds overgedragen Hoe wordt gewerkt met leerling en materialen bepaalt de Rter Wat heb ik nodig om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerling Ingaan op de sterke kanten van de leerling Houd de doelen SMART en niet te makkelijk

5 Protocollen PO Ook bij kleuters al begeleiding nodig, voorschotbenadering Biedt materialen aan in betekenisvolle context Geef gerichte feedback Motiveren voor lezen Oefenen buiten de leeslessen om Achterstand zo vroeg mogelijk voorkomen Risicoleerlingen wanneer ouders ook dyslexie hebben Voorschotbenadering is voorschot geven op leren lezen in gr 3 Woorden uit een verhaal leren ipv losse woordjes Niet alleen zeggen dat het goed is, maar ook wat er goed is Biedt boeken aan die horen bij intelligentie en interesse van de leerling

6 Protocol Dyslexie VO Let op: Binnenkort nieuw protocol!
Met de leerling moet worden bekeken wat effecten zijn van de begeleiding op studieresultaten, motivatie en zelfbeeld Begeleiding in de klas Begeleiding buiten de klas Aandacht voor de psychologische basisbehoeften Verandering van vakken en eisen hebben invloed op behoefte aan begeleiding Aandacht voor preventie en tijdige signalering Te maken met diverse docenten en hun begeleiding Adequate en extra instructie in de klas aangevuld met compensatie en/of dispensatie Begeleiding ondersteund door handelingsplan en met aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling Psychologische basisbehoeften zijn: Relatie, contact met leraar en leerlingen Competentie, succesvolle leerervaringen Autonomie, zelfsturing en betekenisvol

7 Materialen en hulp voor kleuters
Map Fonemisch bewustzijn Wat zeg je? Spreekbeeld Dit is mijn letter Hulpboek taal van CITO

8 Materialen en hulp voor groep 3 en 4
Connect Begeleiding van kinderen met spellingproblemen (Meulenhof) Door de bomen het bos zien Spelling in de lift Spelling in beeld Zelfstandig spellen Zuid-Vallei Nieuw bij Giralis Zo leer je kinderen lezen en spellen LIST leesinterventie programma Taal in Blokjes

9 Aanvullingen voor groep 5-8
Als spelling een kwelling wordt Schrijfpoort RALFI Remedioom Nederlands Geregeld! Nieuwsbegrip

10 Aanvulling voor het VO Taalatelier
Steunkaarten om regels op na te kijken Lezen in alle vakken Tekst in zicht! Module studerend lezen Zelfstandig lezen bij gammavakken in de tweede fase Weet wat je leest Woorden in teksten Spelvormen voor het Engels onder andere Elementary communication games3 en voor het Duits Kommunikative Spiele für Deutsch als Fremdsprache.

11 In groepen bespreken: Welke methodes en/of ICT hulpprogramma’s worden er gebruikt Ervaringen In hoeverre werken deze methodes en programma’s volgens het protocol Welke methodes of programma’s zijn aan te bevelen

12 Vragen en/of opmerkingen?
Een samenvatting wordt g d Contact: Mariëtte Feenstra Terugkoppelen wat er in de groepen is besproken


Download ppt "Kan de pc het remediëren overnemen?"

Verwante presentaties


Ads door Google