De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen over de drempel van 3 de kleuterklas naar 1 ste leerjaar Een traject naar een kindrijpe school Toelichting bij dit project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen over de drempel van 3 de kleuterklas naar 1 ste leerjaar Een traject naar een kindrijpe school Toelichting bij dit project."— Transcript van de presentatie:

1 Samen over de drempel van 3 de kleuterklas naar 1 ste leerjaar Een traject naar een kindrijpe school Toelichting bij dit project

2 Druk op dit scharniermoment… Situering •verwachtingen vanuit het eerste leerjaar •verwachtingen van ouders •inspelen op noden van kleuters •omgaan met anderstaligheid •Schoolrijpheidstesten •outputdenken Project ‘samen over de drempel’

3 Druk op dit scharniermoment •zittenblijven of overgaan naar het eerste leerjaar… •onduidelijkheid over de didactiek van het aanvankelijk lezen in het eerste leerjaar/manier van werken in de kleuterschool/… •onduidelijkheid over ontwikkeling en leren bij kleuters vanuit de lagere school… •inhoudelijke afstemming 3kk – 1lj ? •… Project ‘samen over de drempel’

4 Druk op scharniermoment Onderwijsbeleid en onderzoek: –meer aandacht voor scharniermomenten… –groeiende aandacht voor de basisvaardigheden/ competentiedenken … –impact en belang van taalvaardigheid… Project ‘samen over de drempel’

5 Even terug in de tijd •Denken over ‘schoolrijpheid’ •Onderzoek naar schoolrijpheidstesten •Ontwikkelen materiaal •Persbelangstelling voor het project samen tot aan de meet

6 Samen over de drempel - concept Project ‘samen over de drempel’

7 Samen over de drempel - concept Uitgangspunten handelingsgericht werken: -onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal; -systematiek en transparantie; -constructieve samenwerking; -positieve kenmerken; -transactioneel referentiekader (wisselwerking) -doelgericht werken; -de leraar maakt het verschil. Project ‘samen over de drempel’

8 Incidenteelintentioneel Aanpak school: 3 de kleuterklas 1 ste leerjaar Ontluikend leren schoolrijpheid Ontluikend leren

9 Een kijk op ons onderwijssysteem Ons onderwijs is sterk gebaseerd op Piaget. Je moet een onderliggende vaardigheid kennen/kunnen om een volgende aan te pakken. Dat is natuurlijk waar, maar misschien ook niet de hele waarheid. Door hogerliggende vaardigheden te oefenen, oefen je ook de onderliggende vaardigheden. (vb. door te lezen, ontstaat woordenschat; door te lezen ontwikkelt het fonemisch bewustzijn.) Vygotski. Met andere woorden: zijn we soms niet te strak in ons denken bij het ‘overgaan’. Mag er met andere woorden wat Vygotski in ons denken?

10 Kijkwijzer 1: kenmerken van het onderwijs •We bekijken aan de hand van een kijkwijzer wat hetzelfde en wat verschillend is in de derde kleuterklas en eerste leerjaar. •Dit doen we door te hospiteren bij elkaar. •De resultaten van het hospiteren brengen we samen en wordt onderwerp van gesprek over de overgang in ‘onze’ school. Project ‘samen over de drempel’

11 Deel 1 Kenmerken van het onderwijs Afstemmen van de klaspraktijk tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar

12 Project ‘samen over de drempel’ Deel 1 Kenmerken van het onderwijs Afstemmen van de klaspraktijk tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar

13 Project ‘samen over de drempel’ Deel 1 Kenmerken van het onderwijs Afstemmen van de klaspraktijk tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar

14 Project ‘samen over de drempel’ Deel 1 Kenmerken van het onderwijs Afstemmen van de klaspraktijk tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar

15 Project ‘samen over de drempel’ Deel 1 Kenmerken van het onderwijs Afstemmen van de klaspraktijk tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar

16 hospiteren met kijkwijzer – collegiale visitatie •Een (halve) dag bij elkaar in de klas (bij voorkeur voormiddag) •Collega K3 in 1 én collega 1 in K3. •Tijdens het hospiteren kijkwijzers invullen •Nadien samen in gesprek aan de hand van ‘aan de slag’ en meebrengen naar volgende sessie. Project ‘samen over de drempel’

17 Kijkwijzer 2: visie en verwachtingen van ouders •We kijken niet enkel naar de school, we kijken ook naar de ouders; •De verwachtingen van de ouders in kaart brengen •Idee: bevraging van de ouders Project ‘samen over de drempel’

18 Deel 2 Thuissituatie/wensen ouders Visie en verwachtingen van ouders in kaart brengen Project ‘samen over de drempel’

19 Kijkwijzer 3 •Hoe gebruik je een kindvolgsysteem? •Wat doe je met die informatie? •Heb je overzichten op klasniveau en wat doe je ermee? Project ‘samen over de drempel’

20 Deel 3 Onderwijsaanbod Reflectie door de leraar

21 Deel 3 Onderwijsaanbod Reflectie door de leraar Moedertaal Nederlands Ontluikende geletterdheid Sociaal-emotionele ontwikkeling : welbevinden Sociaal-emotionele ontwikkeling : betrokkenheid Sociaal-emotionele ontwikkeling : sociale gerichtheid Taakgerichtheid : concentratie Taakgerichtheid : zelfvertrouwen Taakgerichtheid : gericht op leren Motorische ontwikkeling : grove motoriek Motorische ontwikkeling : fijne motoriek Wiskunde : ontluikende gecijferdheid

22 Deel 4 INDIVIDUELE KLEUTERBESPREKING Een gerichte bespreking van een individuele kleuter in de overgang naar het eerste leerjaar •Doel document –Info rond het kind samenbrengen (klasbeeld kijkwijzer 3, KVS, gesprekken, testen, …). –Alle participanten betrekken. –Op een HGW – manier vooropstellen welke onderwijskundige keuzes we maken i.f.v. het leren van dit kind. –Het kind zo passend mogelijk oriënteren. –Leidraad voor een gesprek met ouders.

23 Deel 4 INDIVIDUELE KLEUTERBESPREKING Een gerichte bespreking van een individuele kleuter in de overgang naar het eerste leerjaar

24 Deel 4 INDIVIDUELE KLEUTERBESPREKING Een gerichte bespreking van een individuele kleuter in de overgang naar het eerste leerjaar

25 Deel 4 INDIVIDUELE KLEUTERBESPREKING Een gerichte bespreking van een individuele kleuter in de overgang naar het eerste leerjaar

26 Deel 4 INDIVIDUELE KLEUTERBESPREKING Een gerichte bespreking van een individuele kleuter in de overgang naar het eerste leerjaar

27 KW1 KW2 KW3 KW4

28


Download ppt "Samen over de drempel van 3 de kleuterklas naar 1 ste leerjaar Een traject naar een kindrijpe school Toelichting bij dit project."

Verwante presentaties


Ads door Google