De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorstroming en kritieke overgangen. GO! 2020 staat voor het integraal strategisch beleidsplan van het GO!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorstroming en kritieke overgangen. GO! 2020 staat voor het integraal strategisch beleidsplan van het GO!"— Transcript van de presentatie:

1 Doorstroming en kritieke overgangen

2 GO! 2020 staat voor het integraal strategisch beleidsplan van het GO!

3 De 5 strategische doelstellingen •Kenniscentrum •Kwaliteitszorg •Brede open school •Onderwijsaanbod •Mensen maken school

4 Doorstroming en kritieke overgangen -overgang kleuterschool – lagere school -overgang lagere school – secundaire school -tussenstromen in het secundair onderwijs (1 ste – 2 de – 3 de graad) -ongekwalificeerde uitstroom -overgang kinderdagverblijf - kleuterschool

5 Zachte overgang door •aanbieden krachtige leeromgeving •stimuleren in hun ontwikkeling •voorbereiden op persoonlijk en maatschappelijk leven •initiatieven ondernemen om iedereen gelijke kansen te geven •Inzetten op taalstimulering

6 Vormen van concrete samenwerking. Kennismaking.Praktische afspraken (bereikbaarheid, openingsuren).Dingen samen doen (vieren, aansluiten bij de buurt).Personeel delen.Bestuursleden delen

7 •zo vroeg mogelijk inspelen op de behoeften van elk kind; • van kinderopvang een basisvoorziening maken; • gelijke startkansen voor alle kinderen in het kleuteronderwijs realiseren; • ernaar streven dat meer kleuters vanaf 2,5 jaar deelnemen aan het onderwijs; • een naadloze overgang van kinderopvang naar kleuteronderwijs tot stand brengen; • leren van de kinderopvang; • onze ervaringen delen met de kinderopvang en samen een professionele leergemeenschap vormen; • dienstverlening aan ouders; • taalvaardigheid vanaf zeer jonge leeftijd bevorderen; Doelstellingen op middellange en lange termijn

8 Speuren naar kwaliteit veel ontwikkelingsimpulsen voor het naar school gaat = betere startkansen in het kleuteronderwijs

9 Overgang KDV - kleuterschool • Het eerste scharniermoment = kinderdagverblijf overgang eerste kleuterklas niet de kleuterklas naar eerste leerjaar • Het fundament wordt gelegd in het KDV: alle kinderen stimuleren in hun ontwikkeling zodat de lat gelijk komt te liggen. • Om een naadloze overgang te creëren tussen KDV en kleuterschool kijkt de kleuterjuf naar het KDV en neemt dingen over (niet omgekeerd).

10 Wat neemt de juf mee uit het KDV ? Doel is dat het kind zich veilig voelt. Informatie doorgeven : Kleuter die bij het afscheid nemen zijn popje mee moet krijgen. Hoe maakt het kind duidelijk dat hij / zij moet plassen? Hoe ziet men dat het kind moe is? Doorvoeren van rituelen : Opruimliedje vanuit de kribbe gebruiken Eetmoment Aanvang van de dag bv. “Dag Jules”

11 Doorgeven van materialen : popjes stapelkussens grote blokken loopfietsen … Manier van communiceren : 3D foto/symbooltje kinderdagverblijf gaat mee naar de eerste kleuterklas 3D foto/symbolen op materiaaldozen zijn dezelfde heen- en weerboekje voor de ouders

12 Inzetten op taalstimulering

13 Hoe leert een kind taal?

14 Hoe kan je de taalontwikkeling stimuleren?  aansluiting bij natuurlijke taalverwerving 1.zelf zoveel mogelijk rijk taalaanbod geven 2.zoveel mogelijk kansen geven om zelf taal te gebruiken/spreken 3.op een goeie manier reageren

15 Wanneer leren kinderen taal? Voorwaarde 1: je goed voelen = welbevinden

16 •Kinderen met een hoog welbevinden voelen zich op en top. Ze genieten, beleven plezier, hebben deugd aan elkaar en aan de dingen. •Ze stralen vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust. •Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. •Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn. •Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed gevoel van zelfwaarde en weerbaarheid. Signalen van Welbevinden

17 Wanneer leren kinderen taal? Voorwaarde 2: uitgedaagd w. = betrokkenheid Voorwaarde 2: uitgedaagd worden = betrokkenheid uitgedaagd w. = betrokkenheid

18 Signalen van Betrokkenheid o hoge concentratie, tijdvergeten, opgeslorpt bezig zijn; o sterke motivatie, gedrevenheid; o een open instelling; o intense mentale activiteit en indringende ervaring; o sterke voldoening door exploratiedrang; o zich bewegen aan de grens van de eigen mogelijkheden.

19 Hoe hou je de betrokkenheid vast? •Gericht oogcontact en andere lichaamstaal. •Verrassende intonatie. •Taalaanbod afwisselen met non-verbale elementen. •Interactief (ook de kinderen krijgen een beurt: kan ook non- verbaal: bv. iets tonen, iets nemen) (uit: cursus Taalvaart)

20 Kenmerken van goed taalaanbod  Speel in op de activiteit van de peuter!  Zorg voor natuurlijk, spontaan taalaanbod!  D.w.z.: Spreek over alles wat je ziet, en alles wat je doet! TAAL DE HELE DAG

21 Slot Gelijke kansen creëren voor de leeftijd van 2,5 jaar is een opdracht voor ons onderwijsnet! Wij maken er werk van om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen : door heel wat rituelen, afspraken mee te nemen vanuit de kinderdagverblijven naar de eerste kleuterklas en expertise uit te wisselen. Welbevinden van het kind = OK = basis van alle verdere ontwikkeling Inzetten op taalstimulering


Download ppt "Doorstroming en kritieke overgangen. GO! 2020 staat voor het integraal strategisch beleidsplan van het GO!"

Verwante presentaties


Ads door Google