De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg
Voorlichtingsbijeenkomst Lidy Lohmann Annemarieke Slaghekke

2 Per 1 januari 2009 dyslexie in de basisverzekering
Het is eindelijk zover! Per 1 januari 2009 dyslexie in de basisverzekering

3 Geboren na 1 januari 2000 Stapsgewijze invoering tot 2013 Wegwijzer
Kinderen die voor 2000 zijn geboren vallen hier buiten. Oude werkwijze blijft van kracht. Masterplan dyslexie

4 Definitie dyslexie Blomert
Dyslexie is een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen op basis van een genetische predispositie, die leidt tot verstoringen in de verwerking van taalspecifieke informatie, die vooral tot uiting komt bij de verwerking van fonologische-orthografische informatie en zich uit in het lezen en spellen van woorden. Als ouders met eigen ervaringen komen wees alert. Aanmeldingsformulier?

5 indicatie voor vergoedingsregeling
Definitie dyslexie is niet gelijk aan indicatie voor vergoedingsregeling

6 Wie valt onder de regeling?
Onderpresteerders

7 Welke kinderen? 3-6 maanden hulp zonder voldoende verbetering
Groetjes am                                                                            3-6 maanden hulp zonder voldoende verbetering Ernstige enkelvoudige dyslexie Ondersteuning ouders                                                   

8 Dus niet Didactische verwaarlozing Kinderen met comorbiditeit
25 – 40 % van de kinderen met ADHD heeft ook dyslexie

9 Onderwijszorg Nederland Partners in dyslexie
20 onderwijsadvies bureaus (SBD/OBD) Diagnostiek en behandeling is identiek in het hele land Verhuizen

10 Onderzoek 75% van de leerkrachten heeft één of meer kinderen met dyslexie in de klas 70% zegt dat dit invloed heeft op de leerprestaties Verdienen extra aandacht Probleem minder groot dan gedragsproblemen

11 Driekwart van de scholen OAB hebben een rol
Behandeling in de buurt van de school 1x per maand overleg met behandelaar

12 Poortwachtersfunctie
Werken volgens protocol leesproblemen en dyslexie Groep 2 Groep 3 en verder Meer instructie Meer leestijd Leesplezier Groep 2 toetsen + katernen

13 Concreet in tijd Fonologische activiteiten in groep 2
Leestijd groep 3: 90 minuten per dag Groep 4 en 5: 150 minuten per week + 1 uur per week voor de zwakke lezers Toetsen beginnende geletterdheid CPS Protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 1 en 2 expertisecentrum Nederlands - ISBN

14 Registratie SIGNALERING LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN TEN BEHOEVE VAN DIAGNOSTIEK DYSLEXIE Groep 2 Groep 3 Groep 4 Volgens protocol

15 Procedure Ouders zijn aanmelder Verwijzing via huisarts/schoolarts
Aanmelding bij de leerlingbegeleider IB-ers houd regie! Eduniek overlegt met schoolartsen om tot een effectieve regeling te komen. Brief op website Voortraject en verschillende instituten

16 Diagnostiek Eerste screening voortraject Ondersteuning school ouder
Behandelaars Fysiotherapie. Tweedeling voorkomen.

17 Onderzoek Blijft op school plaatsvinden
Gericht op de leerlingen die onder deze regeling vallen 3.5% = 695 Opdracht voor ons allen. Binnen de norm van 3.5% blijven om de regeling veilig te stellen

18 Behandeling 40-60 behandelingen (1x per week) 45 minuten Individueel
Aangepast huiswerk voor ouders Uitgewerkte lessen spelling voor op school Leerlingbegeleider ondersteunt de groepsleerkracht

19 Inhoud behandeling Spelling
- Fonologische strategie - Koppeling klankbeeld woordbeeld - Leerstof verbinden met voorkennis - Gebruik van visuele ondersteuning Lezen - Tempo woorden lezen - Teksten lezen waarbij kinderen eigen keuzes kunnen maken

20 Wie behandelt? Samenwerking met scholen Schoolnabij Leesklinieken
Eduniek Eigen mensen van schoolbestuur Samenwerkings-verband

21 Verantwoordelijkheden
Behandelaars worden door Eduniek opgeleid GZ psycholoog Eduniek behoudt de eindverantwoordelijkheid Eduniek verzorgt afhandeling met zorgverzekeraars

22

23 Dyslexie veel meer dan alleen behandeling
Goed leesonderwijs (10% leesproblemen) Signaleren van leesproblemen Begeleiding op school Behandeling met aansluiting lees- en spellingonderwijs in de klas Goed voorbeeld van Passend Onderwijs groep 3 30 kinderen 10% wil zeggen 3 kinderen beheersen geen AVI 2. Ga eens voor jezelf na in groep 3 en 4 hoeveel leesuitval.

24 1 januari 2009 maar………. Zorgverzekeraars Toetsen Blomert
Overleg leesklinieken en (bovenschoolse) directies scholen Behandelaars opleiden

25 Aan de slag ’t is werkelik pijnlik, Fok een beurt te geven. Af en toe verbeeld ik me in zijn blik het angstige verzoek te zien, hem maar over te slaan, en dikwijls voldoe ik dan maar aan dat ongedane verzoek. Maar andere keren denk ik weer: op die manier krijg je helemaal te weinig oefening, en geef ik hem zonder genade een beurt. Maar o, die onwillige stem van Fok. Als-ie gewoon praat, met de jongens of met mij, dan is die stem in staat tot allerlei nuancering; dan kan Fok wel degelik minachting lol, medelijden, sarkasme, voldoening leggen in de toon, in het ritme van z’n woorden; dan leeft die stem, en er is niets sukkelachtigs aan Fok. Maar een eenvoudig leeslesje oplezen, een lesje dat-ie van a toe z volkomen snapt, dat kan Fok niet. Theo Thijssen, De Gelukkige Klas.


Download ppt "WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google