De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg Voorlichtingsbijeenkomst Lidy Lohmann Annemarieke Slaghekke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg Voorlichtingsbijeenkomst Lidy Lohmann Annemarieke Slaghekke."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg Voorlichtingsbijeenkomst Lidy Lohmann Annemarieke Slaghekke

2 Het is eindelijk zover! Per 1 januari 2009 dyslexie in de basisverzekering

3 Geboren na 1 januari 2000 Stapsgewijze invoering tot 2013 Wegwijzer

4 Definitie dyslexie Blomert Dyslexie is een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen op basis van een genetische predispositie, die leidt tot verstoringen in de verwerking van taalspecifieke informatie, die vooral tot uiting komt bij de verwerking van fonologische- orthografische informatie en zich uit in het lezen en spellen van woorden.

5 Definitie dyslexie is niet gelijk aan indicatie voor vergoedingsregeling

6 Wie valt onder de regeling? Onderpresteerders

7 Welke kinderen? 3-6 maanden hulp zonder voldoende verbetering Ernstige enkelvoudige dyslexie Ondersteuning ouders Groetjes am

8 Dus niet Didactische verwaarlozing Kinderen met comorbiditeit

9 Onderwijszorg Nederland Partners in dyslexie 20 onderwijsadvies bureaus (SBD/OBD) Diagnostiek en behandeling is identiek in het hele land

10 Onderzoek 75% van de leerkrachten heeft één of meer kinderen met dyslexie in de klas 70% zegt dat dit invloed heeft op de leerprestaties Verdienen extra aandacht Probleem minder groot dan gedragsproblemen

11 Driekwart van de scholen OAB hebben een rol Behandeling in de buurt van de school 1x per maand overleg met behandelaar

12 Poortwachtersfunctie Werken volgens protocol leesproblemen en dyslexie Groep 2 Groep 3 en verder –Meer instructie –Meer leestijd –Leesplezier

13 Concreet in tijd Fonologische activiteiten in groep 2 Leestijd groep 3: 90 minuten per dag Groep 4 en 5: 150 minuten per week + 1 uur per week voor de zwakke lezers Toetsen beginnende geletterdheid CPS Protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 1 en 2 expertisecentrum Nederlands - ISBN 9789077529300

14 Registratie SIGNALERING LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN TEN BEHOEVE VAN DIAGNOSTIEK DYSLEXIE Groep 2 Groep 3 Groep 4 Volgens protocol

15 Procedure Ouders zijn aanmelder Verwijzing via huisarts/schoolarts Aanmelding bij de leerlingbegeleider IB-ers houd regie!

16 Diagnostiek Eerste screening voortraject Ondersteuning school ouder Behan delaar s

17 Onderzoek Blijft op school plaatsvinden Gericht op de leerlingen die onder deze regeling vallen 3.5% = 695

18 Behandeling 40-60 behandelingen (1x per week) 45 minuten Individueel Aangepast huiswerk voor ouders Uitgewerkte lessen spelling voor op school Leerlingbegeleider ondersteunt de groepsleerkracht

19 Inhoud behandeling Spelling -Fonologische strategie -Koppeling klankbeeld woordbeeld -Leerstof verbinden met voorkennis -Gebruik van visuele ondersteuning Lezen -Tempo woorden lezen -Teksten lezen waarbij kinderen eigen keuzes kunnen maken

20 Wie behandelt? Samenwerking met scholen Schoolnabij Leesklinieken Eduniek Eigen mensen van schoolbestuur Samenwerkings- verband

21 Verantwoordelijkheden Behandelaars worden door Eduniek opgeleid GZ psycholoog Eduniek behoudt de eindverantwoordelijkheid Eduniek verzorgt afhandeling met zorgverzekeraars

22

23 Dyslexie veel meer dan alleen behandeling Goed leesonderwijs (10% leesproblemen) Signaleren van leesproblemen Begeleiding op school Behandeling met aansluiting lees- en spellingonderwijs in de klas Goed voorbeeld van Passend Onderwijs

24 1 januari 2009 maar………. Zorgverzekeraars Toetsen Blomert Overleg leesklinieken en (bovenschoolse) directies scholen Behandelaars opleiden

25 Aan de slag ’t is werkelik pijnlik, Fok een beurt te geven. Af en toe verbeeld ik me in zijn blik het angstige verzoek te zien, hem maar over te slaan, en dikwijls voldoe ik dan maar aan dat ongedane verzoek. Maar andere keren denk ik weer: op die manier krijg je helemaal te weinig oefening, en geef ik hem zonder genade een beurt. Maar o, die onwillige stem van Fok. Als-ie gewoon praat, met de jongens of met mij, dan is die stem in staat tot allerlei nuancering; dan kan Fok wel degelik minachting lol, medelijden, sarkasme, voldoening leggen in de toon, in het ritme van z’n woorden; dan leeft die stem, en er is niets sukkelachtigs aan Fok. Maar een eenvoudig leeslesje oplezen, een lesje dat-ie van a toe z volkomen snapt, dat kan Fok niet. Theo Thijssen, De Gelukkige Klas.


Download ppt "WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg Voorlichtingsbijeenkomst Lidy Lohmann Annemarieke Slaghekke."

Verwante presentaties


Ads door Google