De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CITO LOVS Panaga school 2010 PANAGA SCHOOL CITO Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS) Donderdag 4 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CITO LOVS Panaga school 2010 PANAGA SCHOOL CITO Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS) Donderdag 4 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 CITO LOVS Panaga school 2010 PANAGA SCHOOL CITO Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS) Donderdag 4 maart 2010

2 CITO LOVS Panaga school 2010 Doel van deze presentatie  Inzicht krijgen in het CITO LOVS zoals gebruikt op de Panaga school - Uit welke toetsonderdelen bestaat het CITO LOVS - Hoe wordt het CITO LOVS gebruikt  Hoe worden de leerlingen middels het CITO LOVS gevolgd  Kennis nemen van de verschillende CITO toetsen  Interpretatie van de toetsresultaten

3 CITO Ordenen groep 1

4 CITO LOVS Panaga school 2010 Toetsen op Panaga School  Methode gebonden toetsen o rekenen, taal, spelling, lezen, begrijpend lezen - toetsen maken deel uit van de methode en worden schriftelijk of digitaal gemaakt  Methode onafhankelijke toetsen o CITO LOVS - Landelijk genormeerde toetsen - Toetsen voor groep 1 t/m 8

5 CITO LOVS Panaga school 2010 Shell scholen  LOVS en Stichting NOB - Opstellen toetskalender Shell scholen - Bewaken en analyseren van de opbrengsten/resultaten (op schoolniveau) - Invoering van nieuwe CITO toetsen  Nederlandse inspectie - Opbrengsten CITO toetsen, inclusief Entreetoets en Eindtoets. Gemeten aan landelijke normen. - Inspectiebezoeken

6 CITO LOVS Panaga school 2010 CITO LOVS Panaga School  Welke toetsen maken deel uit van het CITO LOVS  Wanneer worden welke toetsen afgenomen  Shell toetskalender

7 Sept.Okt.Nov.Dec.Jan.Febr.MaartAprilMeiJuni 1. OrdenenGroep 1-2 2. Taal voor kleutersGroep 1-2 3a. LOVS Rek/WiskGroep 3-6 3b. Rekenen-WiskundeGroep 7-8Groep 7 4. LOVS DMT en AVIGroep 3-8Groep 3-7 5a. Leestechniek/-tempoGroep 5-8Groep 5-7 5b. LOVS Techn. lezenGroep 3-4 6a. LOVS Begr. lezenGroep 3-5 6b. Toetsen Begr. lezenGroep 6-8 7a. LOVS SpellingGroep 3-5 7b. SVS SpellingGroep 6-8Groep 6-7 8a. LeeswoordenschatGroep 6-8Groep 5-7 8b. LOVS WoordenschatGroep 3-4 9. EntreetoetsGroep 7 10. EindtoetsGroep 8 CITO LOVS Panaga school 2010

8 CITO Rekenen groep 4

9 CITO Rekenen groep 6

10 CITO LOVS Panaga school 2010 Afname van LOVS toetsen  Schriftelijke afname - Momenteel worden de meeste toetsen nog schriftelijk afgenomen. - Resultaten worden vervolgens in het LOVS computerprogramma ingevoerd  Digitale afname - In de toekomst zullen CITO toetsen steeds vaker digitaal afgenomen. Ordenen / Taal voor Kleuters (groep 1 & 2) zijn de eerste digitale toetsen op Panaga School. - Alle toetsgegevens worden op de computer verwerkt. NB. Ongeacht de afnameprocedure geldt dat bepaalde toetsen ‘op maat’ kunnen worden afgenomen.

11 CITO LOVS Panaga school 2010 Normering  Oude en nieuwe normering CITO  Interpretatie van de CITO scores Niveau%Interpretatie A25%Goed tot zeer goed B25%Ruim voldoende tot goed C25%Matig tot ruim voldoende D15%Zwak tot matig E10%Zeer zwak tot zwak Niveau%Interpretatie I20%Ver boven het gemiddelde II20%Boven het gemiddelde III20%De gemiddelde groep leerlingen IV20%Onder het gemiddelde V20%Ver onder het gemiddelde

12 CITO LOVS Panaga school 2010 Interne Begeleiding/Zorgverbreding Rol Intern Begeleider:  Bewaken van de CITO toetskalender  Invoeren van alle toetsresultaten in het CITO LOVS computerprogramma  Opstellen/bewaken van toetsprotocol  Analyseren van de toetsresultaten (individueel, groep, trendanalyse)  Ondersteuning bieden bij het opstellen van handelingsplannen (hulpplan voor een individuele leerling of voor een groep. Leerlingen die opvallen aan de bovenkant of aan de onderkant. Resultaten van CITO en methodegebonden toetsen zijn daarbij van belang)  Leerlingbespreking  Groepsbespreking  Aanleveren resultaten: hoofd Nederlandse stroom, Stichting NOB, Nederlandse inspectie

13 CITO LOVS Panaga school 2010 Leerlingprofiel

14 CITO LOVS Panaga school 2010 Groepsprofiel

15 CITO LOVS Panaga school 2010 Trendanalyse  Analyseren of de scores over de jaren heen veranderen  Bekijken hoe dit komt - Populatie - Methodes - Team  Indien nodig beleid veranderen en/of nieuwe methode aanschaffen  Begeleiding team en/ of individuele leerkracht, indien nodig

16 CITO LOVS Panaga school 2010 CITO entreetoets en eindtoets  CITO entreetoets (groep 7) - De toets wordt afgenomen vanaf 10 mei 2010 - Toets geeft de niveaus weer van het kind op alle leerstofgebieden. Op basis van het resultaat wordt er een verwachte score op de eindtoets gegeven. - En vervolgens in groep 8?  CITO eindtoets (groep 8) - Deze toets wordt afgenomen op 2 t/m 4 februari 2010 - Er wordt getoetst op de onderdelen begrijpend lezen, rekenen, taal, studievaardigheden en wereldorientatie - De behaalde score wordt meegenomen in het advies voor passend vervolgonderwijs voor het kind

17 CITO Eindtoets Rekenen Groep 8

18 Vragen en Afsluiting


Download ppt "CITO LOVS Panaga school 2010 PANAGA SCHOOL CITO Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS) Donderdag 4 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google