De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sturen op delen = vermenigvuldigen Workshopleiders: Mieke Wessels en Annemieke Miltenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sturen op delen = vermenigvuldigen Workshopleiders: Mieke Wessels en Annemieke Miltenburg."— Transcript van de presentatie:

1 Sturen op delen = vermenigvuldigen Workshopleiders: Mieke Wessels en Annemieke Miltenburg

2  SCO R’IJssel bestaat 10 jaar  9 basisscholen op 11 locaties in Duiven Groessen, Loo en Westervoort (De Liemers Gelderland)  2200 leerlingen en 220 personeelsleden  Bestuur op afstand, dagelijkse leiding door 2-hoofdige bovenschoolse directie  Integrale schooldirecteuren  Inhoudelijke verdiepingsslag sinds 2009 Sturen op delen = vermenigvuldigen

3 Kinderen Medewerkers Sturen op delen = vermenigvuldigen

4  Bovengemiddelde opbrengsten voor taal en rekenen Sturen op delen = vermenigvuldigen

5 Plannen maken Niveau  SBP 2009-2013  Jaarplannen en JaarverslagenBestuur  Schoolplannen 2010-2014  Jaarplannen en JaarverslagenSchool  Leerkrachten maken per vakgebied jaarlijks 2 groepsplannen met tussenevaluatiesLeerkracht  Alle medewerkers maken afgeleid van het jaarplan een POPAllen

6 Sturen op delen = vermenigvuldigen Doelen formuleren en opbrengsten delen Niveau  Ambitie SCO R’IJssel, doelen op stichtingniveau, vastgesteldBestuur  Monitor Cito Eindtoets, Entreetoets en Cito-LVS Bestuur  Scholen formuleren doelen op school- en groepsniveauSchool  LVS-besprekingen in team a.h.v. stichtingformatSchool  Doelen in groepsplannen en individuele handelingsplannenLeerkracht

7 Sturen op delen = vermenigvuldigen Scholing, begeleiding en van en metelkaar leren Niveau  Jaarlijks conferentie op stichtingniveauBestuur  Scholen werken gericht aan verbeteren van technisch lezen, begr. lezen, spelling of rekenenSchool  Jaarlijks 3 studiebijeenkomsten OGW op schoolniveauSchool  Klassenbezoeken voor alle leerkrachtenLeerkracht  Opleiding 10 taal- en 10 rekenspecialistenLeerkracht

8 Sturen op delen = vermenigvuldigen Integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg (PDCA) Niveau  Nieuwe 2 jarige gesprekscyclus en digitaal bekwaamheidsdossierAllen  Scholen ontwikkelen jaarlijks minimaal 2 kwaliteitskaartenSchool Partnerschap met Pabo HAN Arnhem  Studenten kiezen voor en participeren in deSchool schoolontwikkelingLeerkracht

9 Sturen op delen = vermenigvuldigen

10 Er wordt gewerkt vanuit hoge verwachtingen en haalbare doelen waarin kinderen en volwassenen zich optimaal ontwikkelen en welbevinden Sturen op delen = vermenigvuldigen

11

12 Geen afrekencultuur, maar een kansencultuur waarin doelen richtinggevend zijn Een cultuur van afspreken… en aanspreken! Sturen op delen = vermenigvuldigen

13  Stichting:SBP en jaarplannen  School:Schoolplan en jaarplannen  Groep:Groepsplannen  Leerling:Handelingsplannen  Medewerker:POP / gesprekscyclus Sturen op delen = vermenigvuldigen

14  Taal voor kleuters Cito LVS: 90% van de kleuters A/B/C-score + 15 letters kennen  Technisch lezen Cito LVS: 90% van de leerlingen A/B/C-score  Technisch lezen nieuwe AVI: 90% E3/E4/E5/E6/E7/AVI+ beheersingsniveau  Spelling Cito LVS: 85% van de leerlingen A/B/C-score  Begrijpend lezen Cito LVS: 80% van de leerlingen A/B/C-score  Rekenen Cito LVS: 85-90% van de leerlingen A/B/C-score Sturen op delen = vermenigvuldigen

15 Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 TvK80% RvK70% AVI80%70%80% 96% DMT80%65%80% 70%85% BL70%90%85%70%80% Spelling80%85% 65%80% R en Wi80%90% 70%85% Sturen op delen = vermenigvuldigen

16  Doelgericht werken  Effectief gebruik van de methode  Voldoende leertijd inroosteren  Goede inrichting van de leeromgeving  Sturen op leerkrachtvaardigheden: de leerkracht doet ertoe!  Toetsen/monitoren: bespreken in het team  Rol van de directie Sturen op delen = vermenigvuldigen

17  Faciliteren: middelen, tijd, collegiale consultatie, klassenbezoeken  Data verzamelen, data analyseren  Bespreken in het team  Plan van aanpak/uitvoering  Proces bewaken en coördineren  Verbeteren kwaliteitszorg Sturen op delen = vermenigvuldigen

18 Bestuur DirecteurLeerkracht Faciliteren scholenFaciliteren leerkrachtenFaciliteren leerlingen Data verzamelen, analyseren en handelen op stichtingniveau Data verzamelen, analyseren en handelen op schoolniveau Data verzamelen, analyseren en handelen op groepsniveau Opbrengsten delen met bestuur, directieberaad en IB-kring Opbrengsten delen met team Opbrengsten delen met groep en ouders Ontwikkeling stimuleren in zone naaste ontwikkeling directeuren Ontwikkeling stimuleren in zone naaste ontwikkeling leerkrachten Ontwikkeling stimuleren in zone naaste ontwikkeling leerlingen Sturen op delen = vermenigvuldigen

19

20

21  Iedereen doet mee  Goede planning!  Hoge verwachtingen  Doelgericht werken  Opbrengsten delen  Kennis en ervaring delen  SAMEN leren op basis van veiligheid en vertrouwen  Denken in kansen  Begeleiden en monitoren  Cultuur van afspreken en aanspreken  Betrokkenheid – Enthousiasme – Bevlogenheid: Passie! Sturen op delen = vermenigvuldigen

22

23


Download ppt "Sturen op delen = vermenigvuldigen Workshopleiders: Mieke Wessels en Annemieke Miltenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google