De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5. Toetsen en doelen 1.Waarom, wat & hoe? 2.Cito uitgelicht 3.Quiz: weetjes over toetsen 4.Resultaatdoelen formuleren 5.Methode van toetsgegevens verzamelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5. Toetsen en doelen 1.Waarom, wat & hoe? 2.Cito uitgelicht 3.Quiz: weetjes over toetsen 4.Resultaatdoelen formuleren 5.Methode van toetsgegevens verzamelen."— Transcript van de presentatie:

1 5. Toetsen en doelen 1.Waarom, wat & hoe? 2.Cito uitgelicht 3.Quiz: weetjes over toetsen 4.Resultaatdoelen formuleren 5.Methode van toetsgegevens verzamelen 6.Voorbeeld: DaVVE 7.Vertaling naar eigen resultaten

2 Toetsen - Waarom? Bestuursakkoord Primair Onderwijs 2012-2015 •Opbrengstgericht werken: –Individueel niveau –Groepsniveau –Schoolniveau –(Gemeenteniveau)

3 Toetsen - Wat?

4 Welke domeinen?ToetsenVan wie? Taal• Taal voor kleuters • Screeningsinstrument beginnende geletterdheid • Taaltoets Alle Kinderen (TAK) Cito Rekenen• Rekenen voor kleutersCito Sociaal-emotionele ontwikkeling • VISEON • SCOL • KIJK! • Ontwikkelingsvolgmodel Memelink Cito CED Bazalt Bron: Notitie toetsen in de vroegschoolse periode (Oberon).

5 Toetsen - Hoe? •Voorbeeld: Cito LOVS Taal voor Kleuters •Groep 1 en 2 •Afname midden of einde schooljaar (M1-M2 / E1-E2)

6 Toetsen - Cito uitgelicht •Van toetsscore naar vaardigheidsscore en vaardigheidsniveau

7 Toetsen - Cito uitgelicht Uitkomsten Citotoetsen •Vaardigheidsscore •Vaardigheidsniveau Bron: Flyer Inzet Volgsystemen (Cito).

8 Toetsen - Cito uitgelicht •Vaardigheidsgroei van een leerling in vergelijking tot landelijk gemiddelde groei

9 Toetsen - Quiz

10  Waarom… scoort op elke Citotoets na een paar jaar bijna geen enkele leerling meer D of E?

11 Toetsen - Quiz  Waarom … geeft het Cito de voorkeur aan de I t/m V-indeling in toetsscores boven de indeling A t/m E?

12 Toetsen - Quiz  Waarom … scoren kleuters veel hoger op een taaltoets als deze toets individueel wordt afgenomen?

13 Toetsen - Quiz  Wat … wordt er bedoeld met de 1-oktobergrens?

14 Resultaatdoelen formuleren • Welke invalshoeken kun je kiezen om resultaatdoelen te formuleren op basis van toetsgegevens?

15 Resultaatdoelen formuleren Invalshoeken: 1.Uitgaan van een minimumniveau dat een leerling zou moeten behalen 2.Vergelijken met het landelijk gemiddelde niveau (achterstand weg of verminderen?) 3.Kijken naar de behaalde leerwinst ten opzichte van de verwachte leerwinst 4.Combinatie van 2 en 3 (DAVVE) Bron: Notitie voor normen en doelen VVE, Oberon.

16 Doelen SMART formuleren Bron: Resultaatafspraken vroegschoolse educatie. De rol van de gemeente (Oberon).

17 Praktijkvoorbeelden van resultaatdoelen Gemeente A: •80% van de VVE-kinderen voldoet aan de voorwaarden om over te gaan naar groep 3. Uw oordeel: 

18 Praktijkvoorbeelden van resultaatdoelen Gemeente B: •80% van de doelgroepleerlingen die op de M1-toets een D of E scoort, scoort eind groep 2 minimaal een niveau hoger. Uw oordeel: 

19 Praktijkvoorbeelden van resultaatdoelen Gemeente C: •80% van de doelgroepkinderen, met minimaal 6 maanden voorschoolse educatie, heeft niveau I, II of III op de Cito- toetsen eind groep 2. Uw oordeel: 

20 Praktijkvoorbeelden van resultaatdoelen Gemeente D: •Doelgroepkinderen moeten gemiddeld op landelijk niveau scoren. Uw oordeel: 

21 Toetsgegevens verzamelen Centraal •Gemeente/schoolbesturen zelf •Onderzoeksbureau •DaVVE Decentraal •Ieder voor zich en in overleg bespreken

22 Resultaten bepalen: DAVVE •Mogelijk instrument om resultaten VVE in beeld te brengen •Geen verplichting

23 PAUZE

24 Vertaling naar eigen situatie Werkopdracht: 1.Wil je iets met toetsen bij het bepalen van resultaatafspraken? 2.Welke methode spreekt je het meest aan (centraal of decentraal)? Kan DAVVE zinvol zijn? 3.Hoe kijken de schoolbesturen er tegen aan? 4.Wat zou uw resultaatdoel zijn?


Download ppt "5. Toetsen en doelen 1.Waarom, wat & hoe? 2.Cito uitgelicht 3.Quiz: weetjes over toetsen 4.Resultaatdoelen formuleren 5.Methode van toetsgegevens verzamelen."

Verwante presentaties


Ads door Google