De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek doen een methodische aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek doen een methodische aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek doen een methodische aanpak

2 oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren
Rapporteren (OVUR) Een goed onderzoek geeft een goed antwoord. Een goed antwoord kan verantwoord worden. Daartoe werk je wetenschappelijk. In je onderzoeksverslag maak je je onderzoeksresultaten toegankelijk voor anderen. In je onderzoeksverslag toon je ook aan dat je het onderzoek goed hebt voorbereid en uitgevoerd. De resultaten die je bereikt hebt zijn dus objectief, controleerbaar, nauwkeurig en generaliseerbaar. Een onderzoeksrapport is een wetenschappelijk verslag en dat vraagt een weloverwogen aanpak. oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

3 oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren
Rapporteren (OVUR) onderzoeksverslag schrijven: algemeen (19) onderzoeksverslag schrijven: taal en structuur (20) onderzoeksverslag schrijven: citaten en verwijzingen (21) onderzoeksverslag schrijven: vormgeving (22) mondelinge presentatie brengen (23) mondelinge presentatie brengen: presentatiesoftware (24) oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

4 19 Onderzoeksverslag schrijven: algemeen (1/3)
Een onderzoeksrapport schrijven is lastig. Een goed rapport moet doelgericht zijn: informeren overtuigen Een goed onderzoeksrapport vraagt een procesmatige aanpak. Dat betekent dat je schrijft in rondes. Een goed onderzoeksrapport vraagt ook aandacht voor: structuur en taal correcte verwijzing naar bronnen onderdelen en vormvoorschriften oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

5 19 Onderzoeksverslag schrijven: algemeen (2/3)
Schrijven in rondes: Stel scherp op je onderzoeksvraag en je onderzoeksplan. Wat wou je te weten komen? Wat ben je te weten gekomen? Hoe heb je dit aangepakt? Maak een eerste tekstschema d.w.z. een ontwerp van opbouw van tekststructuur en tekst. Schrijf een eerste kladversie van de geplande onderdelen. Lees na een tijd je eerste versie kritisch opnieuw of laat je eerste versie kritisch nalezen Herschrijf tot je een definitieve versie hebt. oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

6 19 Onderzoeksverslag schrijven: algemeen (3/3)
Mogelijke onderdelen onderzoeksverslag: kaft titelpagina voorwoord inhoudsopgave samenvatting inleiding kerntekst conclusie bronnenlijst bijlage(n) oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

7 20 Onderzoeksverslag schrijven: taal en structuur (1/6)
Een goed onderzoeksrapport is leesvriendelijk. De norm hiervoor is de lezer! Leesvriendelijkheid vraagt aandacht voor taal en structuur. Taal Je taal is correct, gepast, begrijpelijk en aantrekkelijk. Maak dus gebruik van alles wat je leerde in de taallessen over leesvriendelijk schrijven. Structuur: belangrijkste delen: inleiding – kerntekst- conclusie oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

8 20 Onderzoeksverslag schrijven: taal en structuur (2/6)
Inleiding onderzoeksrapport: maakt duidelijk wat volgt. Mogelijke onderdelen: Aanleiding voor je onderzoek (motivering)? Wat beoog je met je onderzoek? Welke keuzes heb je gemaakt en waarom (afbakening)? Wat is je hoofdvraag en wat zijn de deelvragen? Welke weg heb je gevolgd (methode)? Wat zijn de beperkingen van je onderzoek? Hoe heb je de kerntekst opgebouwd? Belangrijkste bronnen? Je inleiding schrijf je het laatst! oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

9 20 Onderzoeksverslag schrijven: taal en structuur (3/6)
Taalgebruik Stap 1: stem je woordkeuze af op de lezers Stap 2: schrijf eenvoudig en beknopt Stap 3: schrijf levendig, concreet en begrijpelijk Stap 4: voorkom foutief taalgebruik Stap 5: gebruik wiskundige en wetenschappelijke formules op een correcte manier Stap 6: plaats het juiste leesteken op de juiste plaats Stap 7: controleer je tekst op spelling oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

10 20 Onderzoeksverslag schrijven: taal en structuur (4/6)
Stap 1: kies goede titels met een beknopte samenvatting van de tekst Stap 2: kies een tekststructuur in functie van het doel dat je wil bereiken Stap 3: verdeel je tekst in verschillende alinea’s Stap 4: maak de samenhang duidelijk door signaal- woorden en woordgroepen te gebruiken Stap 5: accentueer begrippen en citaten op een consequente manier oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

11 20 Onderzoeksverslag schrijven: taal en structuur (5/6)
Kerntekst: belangrijkste deel van je verslag. Je kerntekst heeft een logische en heldere structuur. De logica en helderheid moet blijken uit je decimale opbouw. Laat je opbouw kritisch nalezen! Kies een structuur die het best aansluit bij de bedoeling van je onderzoek en de functie van je onderzoeksvraag. oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

12 20 Onderzoeksverslag schrijven: taal en structuur (6/6)
De conclusie van je onderzoeksverslag omvat: de herhaling van je hoofdvraag het globale antwoord op je hoofdvraag de belangrijkste bevindingen uit je deelstappen die tot dit antwoord hebben geleid eventuele verdere aanbevelingen oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

13 21 Onderzoeksverslag schrijven: citaten en verwijzingen
Een onderzoeker maakt altijd gebruik van bestaande informatie en inzichten van anderen. De grens tussen ‘eigen’ informatie en ‘ontleende’ informatie geef je aan door correct te verwijzen en/of te citeren. verwijzen: informatie niet letterlijk overgenomen citeren: informatie wel letterlijk overgenomen Voor deze bronvermelding gelden precieze regels die je nauwgezet volgt. oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

14 22 onderzoeksverslag schrijven: vormgeving
Vorm bepaalt mee de inhoud en dus ook de aantrekkelijkheid, de overtuigingskracht en waarde van je onderzoek. Maak gebruik van een tekstverwerkingsprogramma of specifiek desktop publishing programma. Hoe kijk je terug op het schrijven van je onderzoeksverslag? oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

15 23 Mondelinge presentatie brengen: algemeen (1/2)
Onderzoeksverslag schrijven ≠ onderzoeksverslag presenteren! Bij een presentatie moet de inhoud onderbouwd blijven, maar de vorm primeert: de aandacht van je publiek krijgen EN houden. Hoe betrek ik mijn publiek bij mijn onderzoek? Wat moet dit publiek van mijn onderzoek onthouden? Een goede presentatie vraagt een planmatige aanpak met stappen voor, tijdens en na de presentatie (zie schema). Hoe kijk je terug op je presentatie? oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

16 23 Mondelinge presentatie brengen: algemeen (2/2)
oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren

17 24 mondelinge presentatie: software
Maak gebruik van presentatiesoftware! Die presentatiesoftware is slechts een hulpmiddel, een ondersteuning dus voor spreker en publiek. oriënteren voorbereiden uitvoeren rapporteren reflecteren


Download ppt "Onderzoek doen een methodische aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google