De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 maart 2008 Onderzoek naar leren lezen en spellen Prof. dr. Anna M. T. Bosman Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 maart 2008 Onderzoek naar leren lezen en spellen Prof. dr. Anna M. T. Bosman Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen"— Transcript van de presentatie:

1 29 maart 2008 Onderzoek naar leren lezen en spellen Prof. dr. Anna M. T. Bosman Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen a.bosman@pwo.ru.nl www.annabosman.eu

2 Hoe leer je kinderen lezen en spellen? Lees- en spellingproblemen/achterstanden Regulier basisonderwijs: 10%-15% Speciaal basisonderwijs > 70% Oorzaak is niet intelligentie of afkomst, maar instructiekwaliteit

3 Het doel Voorkómen van lees- en spelling- achterstanden in Sbao (…en Bao) door Effectieve Instructie

4 Waarmee? De methodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen” (ZLKLS; Schraven, 2004) ontwikkeld door drs. José Schraven

5 Onderzoeksvraag Is de aanpak “Zo leer je kinderen lezen en spellen” beter dan andere(n)?

6 Deelnemende scholen School m / janders- taligen medicijnen / diagnose 1 jaar L&S X (zlkls)1/1026/69% Y7/1400/219% Z3/944/233%

7 Leeftijd, intelligentie en woordenschat LeeftijdIntelligentieWoordenschat X6 jr 10 mnd 2126 Y6 jr 11 mnd 2025 Z7 jr 5 mnd *2125 Leerlingen op school Z zijn gemiddeld een half jaar ouder dan op X en Y

8 3 leestoetsen

9 Letters lezen iseuzl kvbhou mouiwuu aapgaei neduau rtoejf ooeeijie

10 Woorden lezen (aantal per minuut) DMT-1 asroesop feebuiguur oomrijheg uurkouweer zeeheilus oorvakdeur aanpeenkuil opwitmier eikfouthoef

11 Teksten lezen (AVI) jan met de kar wim gaat naar school.ik koop die roos van jou hij is al zes jaar.die zet ik in een vaas. zijn zus loes is nog geen vier.moe gaat het huis weer in. die is bij moe in huisze zet de roos in de vaas. daar is jan met de kar.loes zit nu bij de wieg koop een roos, koop een roos!moe zet de pan op het gas. moet gaat met loes naar jan.daar gaat de bel. dat zijn pa en wim. wat is die roos mooi.

12 3 spellingtoetsen

13 Letters schrijven iseuzl kvbhou mouiwuu aapgaei neduau rtoejf ooeeijie

14 8-woorden dictee boot riem uur gum wiel kan soep zaag

15 Spellingtoetsen MaartJuni 12345 kipbrugfeestspuitmarkt hakbloemvuistvliegkwast rooksleebriefmutskalf teenhoestkaarskistsport kloktaartwespzusdorp trappolskaftdeukworst krukpuistkistvoetstaart stergespvelrupsklomp

16 Toetskalender SeptemberNovemberMaartJuni Lezen Letters lezenxxxx Woorden lezenxxxx Teksten lezenxx Spellen Letters spellenxxxx 8-woordendicteexxxx Spellingxx

17 Verschillen tussen de scholen

18 Letters lezen (max. = 34)

19 DMT 1 in aantal woorden per minuut

20 Letters spellen (max. = 34)

21 8-Woorden spellen (max. = 8)

22 Maart-Dictees 1-3 in % correct

23 Juni-Dictees 4-5 in % correct

24 Niveaus van de scholen

25 Cito normen

26 DMT-niveaus in juni

27 Spellingniveaus in juni

28 Avi-niveaus in juni

29 Conclusies School X (zlkls) is veel beter dan Y en Z School X (speciaal basisonderwijs) doet niet onder voor scholen voor regulier onderwijs

30 s p e l l e z e n n Wat Hoe Zo leer je kinderen lezen en spellen

31 Het ‘Wat’ Structuur van de Nederlandse spelling gebruiken Regels (denk aan de raam/ramen of ram/rammen) Denkwijzen (oei, je hoort en j en je schrijft een i) Structuur van oefeningen doorhebben Leesoefeningen vooraf aan lezen Spellingoefening vooraf aan spellen

32 Het ‘Hoe’ Directe instructie – Leerkracht is model – Frontale opstelling Meer zintuigen gebruiken – Oog, oor, en beweging Toetsing en herhaling – Elke dag dezelfde volgorde – Elke dag een dictee

33 Succes verzekerd Dank voor uw aandacht www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl


Download ppt "29 maart 2008 Onderzoek naar leren lezen en spellen Prof. dr. Anna M. T. Bosman Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen"

Verwante presentaties


Ads door Google