De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroerte/Hersenbloeding /CVA  Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 36.000 personen getroffen door een beroerte. Dat komt neer op honderd ( 100) patiënten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroerte/Hersenbloeding /CVA  Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 36.000 personen getroffen door een beroerte. Dat komt neer op honderd ( 100) patiënten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Beroerte/Hersenbloeding /CVA  Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 36.000 personen getroffen door een beroerte. Dat komt neer op honderd ( 100) patiënten per dag.  De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Naast overlijden ( 57 % na 5 jaar) komen lichamelijke beperkingen en psychische en sociale veranderingen veel voor.  Beroerte wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van invaliditeit

3 CVA Cerebro vasculair accident  2 typen : - infarct ( 80 %) Trombose Embolie - Bloeding (20%) Subarachnoïdale bloedingen ( arachnoidea= spinnewebvlies) intracerebrale hematomen.

4 Beroerte: infarct Afsluiting van een bloedvat (slagader) in de hersenen door een stolsel. Gevolg: zuurstofgebrek. Gevolg zuurstofgebrek: afsterven hersenweefsel.

5 Wat is een hersenbloeding? Bloeding doordat een zwakke plek in een vat openbarst.

6 CT na 19 uur - Man, 70 jaar - Linkszijdig verlamd - Op CT-scan groot herseninfarct rechts ReLi Voorbeeld van een CT-scan

7 Lichamelijke gevolgen Verhoogde bloeddruk Hemiplegie / hemiparese Halfzijdige gevoelsstoornissen: Hemianopsie ( ‘half niet-zien”) Slikstoornissen: Constante vermoeidheid, Incontinentie /retentie/obstipatie Epilepsie

8 Cognitieve gevolgen Aandachts- en concentratiestoornissen snelheid van informatieverwerking, tragere denksnelheid, moeilijkheden met concentreren en gerichte / verdeelde aandacht; Geheugenstoornissen Problemen korte-termijn-geheugen, problemen overdracht van informatie naar lange-termijn- geheugen, problemen oproepen van opgeslagen informatie

9 Cognitieve gevolgen Stoornissen in de planning en uitvoering van doelgerichte activiteiten Stoornissen in de waarneming en de beoordeling negeren parese-zijde van het lichaam (neglect), agnosie, apraxie, stoornissen in het ruimtelijk waarnemen; Communicatiestoornissen Afasie: woordvindingsproblemen, problemen non- verbale communicatie, te veel praten (logorreu) en breedsprakigheid etc

10 Emotionele gevolgen Verstoorde sociale waarneming Verstoorde controle impulsiviteit, rusteloosheid, ongeduld, niet in staat zijn tot spontaniteit en flexibiliteit. Emotionele veranderingen : apathie, kinderlijkheid, verhoogde reactiviteit / impulsiviteit, prikkelbaarheid, ontremming, dwanglachen / -huilen, agressie, toegenomen / afgenomen seksuele interesses. Rouwreacties

11 Afasie  Wat is afasie?  Definitie: afasie is een stoornis in het produceren en begrijpen van gesproken en geschreven taal als gevolg van een meestal eenzijdig gelokaliseerde hersenlaesie bij personen die een normale taalontwikkeling hebben gehad (Prins & Bastiaanse, 1997).

12 Afasie  Wat is het NIET:  Spraakstoornis (dysartrie, verbale apraxie)  het gevolg van stoornis in auditieve of visuele waarneming  taalontwikkelingsstoornis

13

14 parafasieën  definitie: vervanging van een woord door een klank- of betekenisverwant ‘woord’  fonologische: ripamide in plaats van piramide  semantische: stoel in plaats van tafel moeder in plaats van vrouw  irrelevante:bloem in plaats van woord

15 woordvindingsproblemen  problemen met het vinden van het juiste woord op het juiste moment. Als gevolg daarvan stokt de taalproductie vaak en worden zinnen plotseling afgebroken.  gevolg bv; empty speech, omschrijvingen, blokkeren, parafasieën of zelfs jargon

16 Agrafie/alexie  Naast de mondelinge taalproductie/begrip is het lezen en schrijven ook vaak gestoord  agrafie: schrijfstoornis  alexie: leesstoornis

17 Behandeling ?

18 Herseninfarct:Trombolyse Binnen 3 uur stolseloplosser (trombolyse) oplossing stolsel herstel bloedtoevoer getroffen deel zuurstof naar hersenen schade beperkt mogelijk compleet herstel

19


Download ppt "Beroerte/Hersenbloeding /CVA  Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 36.000 personen getroffen door een beroerte. Dat komt neer op honderd ( 100) patiënten."

Verwante presentaties


Ads door Google