De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia’s om pathologie van dementie toe te lichten algemeen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia’s om pathologie van dementie toe te lichten algemeen."— Transcript van de presentatie:

1 Dia’s om pathologie van dementie toe te lichten algemeen

2 Algemene links: Zie bijvoorbeeld voor breinpathologie Link Over dementieën (en andere zgn. degeneratieve aandoeningen) http://library.med.utah.edu/WebPath/TUTORIAL/CNS/CNSDG.html De afbeeldingen zijn voorzien van een link naar de bron algemeen

3 Dementie: schattingen van vormen 70 % Alzheimer, waarvan een klein deel jongdementerend 15 - 16% vasculaire dementie (vroeger heette dat ‘multi-infarctdementie’) - meer dan de helft van de zeer oude mensen met dementie vertoont kenmerken van beide, er ontstaat overlap; 30-40% van de patiënten met Alzheimer heeft bij overlijden alleen Alzheimerafwijkingen klein deel FTD - 3,6 per 100.000 bij 50- tot 59-jarigen - 9,4 per 100.000 bij 60- tot 69 jarigen - 3,8 per 100.000 bij 70- tot 79-jarigen 6% dementie door Parkinson 0-5% (0 - 30%?) DLB andere

4

5 Titel

6

7 Voor de diagnostiek: verschillende soorten gegevens 1.uit de anamnese en de hetero-anamnese 2.aan- of afwezigheid van afwijkingen bij lichamelijk onderzoek 3.NPO 4.aan- of afwezigheid van afwijkingen bij laboratoriumonderzoek (bloed) 5.aan- of afwezigheid van afwijkingen bij structureel en functioneel beeldvormend onderzoek van de hersenen (MRI) 6.het verdere verloop NB: andere vooralsnog voor researchdoeleinden (bijv. liquor)

8 Alzheimer macrosocopisch Alzheimer macroscopisch algemeen

9 Alzheimer Alzheimer macroscopisch Alzheimer macroscopisch 2

10 Alzheimer frontale doorsnede

11 APP (getekend)

12 Enzymen knippen het APP

13 Amyloïd

14 Plaques met amyloïd

15 Neurofibrillary tangle

16 NFT - nogmaals

17 Alzheimer: progressief

18 Plaques kunnen op een PET-scan zichtbaar worden gemaakt (research) Dit zijn ook de gebieden waar PET-scan, MRI en ‘amyloïd-scan’ afwijkend worden

19 Vasculaire dementie: verschillende vormen De voornaamste oorzaak zit in verstoringen in de bloedsomloop: 1. 'small vessel disease' = kleine letsels in de verbindingsbanen tussen de verschillende delen van de hersenen en in de hersenstam, veel witestofwafwijkingen 2. trombose en embolie in de grote slagaders - een infarct of een aantal kleinere bij elkaar (vandaar de ouderwetse naam ‘multi-infacrtdementie’) 3. mengvorm met Alzheimer 4. nasleep van hartstilstand of openhartoperatie

20 Vasculaire dementie: enkele kenmerken Wat regelmatig gezien kan worden -gestoorde inprenting en 'retrieval', de herkenning vaker langer intact - vertraging in de informatieverwerkig - prefrontale disfunctie met apathie, onverschilligheid, decorumverlies, opvliegendheid - depressie en apathie - uitvalsverschijnselen bij neurologisch onderzoek (extrapiramidaal en piramidaal), loopstoornissen, incontinentie Volgens de NINDS-AIREN-criteria - stapsgewijs, wisselend (‘fluctuerend’) of subacuut begin

21 Vasculaire dementie: ‘small vessel’

22 Vasculaire dementie: trombose en embolie Voorbeelden: links: afgesloten slagader rechts: een groot herseninfarct (eerst een infarct met een bloeding in het infarct als complicatie)

23 Dementie: jonge leeftijd

24 FTD: waar gaat het mis?

25 FTD macroscopisch

26 MRI FTD

27 FTD kenmerken emotionele vervlakking; (sociale) gedragsrepertoire beschadigd; taalstoornissen (afasie): verschralen van de woordenschat geheugen (MMSE) intact (zeker in het begin) oordeelsvermogen verdwijnt; hygiëne, zelfzorg vermindert; onbuigzaam worden in denken en doen: obsessief gedrag, persevereren, echolalie en stereotype handelingen; ernstige apathie of impulsiviteit (ontremming) sluipend; vroege vorm in 40% van de gevallen dominant erfelijk

28 FTD: varianten progressieve afasie, ‘non fluent’ semantische dementie: het betekenisgeheugen verdwijnt – en als reactie daarop obsessie met wat nog overblijft aan dingen om te doen combinatie met ALS (‘motor neuron disease’) – erfelijk combinatie van aandoeningen

29 FTD: celveranderingen bij erfelijke vorm: opvallende celveranderingen

30 Dementie met lewybodies: waar zitten de afwijkingen? ‘lewybodydisease’; ‘lewylichaampjesziekte’; ‘lewybodydementie (LBD)’ in de hersenschors in de substantia nigra, net zoals bij ziekte van Parkinson er is overlap met Alzheimer-afwijkingen eerst cognitieve achteruitgang en dan (soms al snel daarna) motoriek: DLB eerst gevorderde ZvP en dan cognitieve achteruitgang: Parkinson- dementie

31 Wat is een lewybody?

32 Dementie met lewybodies: enkele kenmerken vroeg in het proces: aandachtsstoornissen en visueel ruimtelijke stoornissen; delirante periodes geheugenstoornissen wisselend in ernst; indien aanwezig is er wel herkenning; wisselend beeld over de dag heen en van dag tot dag; levendige visuele hallucinaties (70%) en waanachtige denkbeelden; bewegingsstoornissen komen als snel: extrapiramidale symptomen (tremor, stijfheid, balansproblemen, loopproblemen, valrisico); deze symptomen steunen de diagnose; psychotische symptomen met uiterste voorzichtigheid behandelen: averechts giftig effect van klassieke en 'atypische' antipsychotica. Deze mag men daarom niet geven; in plaats daarvan wel Exelon (rivastigmine). bij 15 tot 20% van de dementerenden (ook) LBD

33 Reversibele dementie door een aandoening die in principe op behandeling kan reageren – niet alleen symptoombestrijding maar het ziekteproces aanpakken kans op aanwezigheid van een dergelijke aandoening neemt toe 1. bij aanwezigheid van lichamelijke symptomen als gevolg van bloedarmoede, slechte nierfunctie, te trage schildklier 2. bij aanwezigheid van links-rechts-verschillen in neurologische functies (spierkracht, spierspanning, sensibiliteit, reflexen) 3. bij uitgebreide medicatielijst 4. bij niet-pluisgevoel wat betreft stemming: depressie heeft cognitief disfunctioneren uitgelokt

34 Andere vormen van dementie Uit ‘Richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie’

35 Chronisch subduraal hematoom

36 idem

37 Normal pressure hydrocefalus: sterke vergroting van de hersenvochtruimtes

38 hypothyreoïdie opsporen met TSH en FT4 voor en na behandeling

39 hypothyreoïdie opsporen met TSH en FT4 voor en na behandeling

40 voorbeeld


Download ppt "Dia’s om pathologie van dementie toe te lichten algemeen."

Verwante presentaties


Ads door Google