De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie- stoornissen na een hersentrauma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie- stoornissen na een hersentrauma"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie- stoornissen na een hersentrauma
Prof. Dr. J. van Borsel Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie

2 Inhoudstafel Inleiding Omschrijving typen en oorzaken van hersentrauma
Hersentraumapatiënten als specifieke populatie Communicatiestoornissen bij hersentrauma patiënten Conclusie Inhoudstafel

3 3 types communicatiestoornissen:
Afasie Dysartrie Apraxie Inleiding

4 2. Omschrijving typen en oorzaken van hersentrauma
Traumatisch hersenletsel Andere hersenaandoeningen Niet- aangeboren hersenletsel (NAH) Definitie Beschadiging van de hersenen bedoeld ten gevolge van een externe fysische kracht. Beschadiging van de hersenen die ontstaan door interne factoren. Een hersenletsel dat niet vanaf de geboorte aanwezig is en de oorzaak kan zowel intern als extern zijn. Oorzaak Extern Intern Voorbeelden CVA, tumor, infectie, intoxicatie… Opmerking: ‘NAH’ is ruimer dan ‘hersentrauma’ of ‘traumatisch hersenletsel’. 2. Omschrijving typen en oorzaken van hersentrauma

5 Hersentrauma Open hoofdletsel Gesloten hoofdletsel Schedel gepenetreerd - Schedel intact Directe beschadiging - Meer diffuse hersenweefsel beschadiging Diffuse beschadiging: Ontstaat doordat de hersenen tegen de schedel gedrukt worden door een acceleratie of deceleratie. Acceleratie: hersenen worden tegen de schedel gedrukt wanneer object van buitenaf plots in beweging gebracht worden (bv. bij een slag) Deceleratie: hersenen worden tegen de schedel gedrukt wanneer de schedel bij beweging plots tot stilstand gebracht worden (bv. bij een val)

6 Contre- coup letsel = letsel aan de tegenovergestelde kant van waar de hersenen eerst tegen de schedel stootten. Diffuse axonale letsel = de zenuwvezels die verschillende delen van de hersenen verbinden worden uitgerekt, vooral ter hoogte van de axonene -> ° meer diffuse hersenbeschadiging Enkele cijfers: Hersentrauma op 200 à 300 slachtoffers op Leeftijdscategoriën 1-5, 15-25, 65< worden vaakst getroffen 2 à 3 keer vaker bij mannen dan bij vrouwen Komt vaker voor bij mensen met lagere socio-economische status & mensen met alcoholabusus Komt vaker voor bij zwarten dan bij blanken

7 Voornaamste oorzaken:
Verkeersongevallen Sportongevallen Werkongevallen Geweldplegingen

8 3. Hersentraumapatiënten als specifieke populatie
Patiëntenpopulatie met hersentrauma is een zeer heterogene groep! Toch zijn er enkele duidelijke verschillen. CVA: meestal welbepaald gebied van hersenen aangetast Hersentrauma: letsels zijn diffuus 3. Hersentraumapatiënten als specifieke populatie

9 4. Communicatiestoornissen bij hersentraumapatiënten
75%< van de hersentraumapatiënten vertonen communicatiestoornissen Twee typische zaken: Communicatiestoornissen na hersentrauma vallen meestal niet samen met de klassieke vorm van afasie, dysartrie of apraxie Voor een aanzienlijk deel zijn de communicatieproblemen secundair aan andere stoornissen, meer bepaald cognitieve stoornissen 4. Communicatiestoornissen bij hersentraumapatiënten

10 Afasie: Verschillende cijfers als gevolg van een gebrek aan consistentie bij bestudeerde hersentraumapatiënten Kenmerken Woordvormingsproblemen Verminderde vloeiendheid Meest frequente vorm volwassenen: amnetische afasie Meest frequente vorm kinderen & adolescenten: niet- vloeiende afasieën 4.1 Taal

11 Communicatie: Vooral de pragmatiek is gestoord Moeilijk conversatie te starten Problemen met begrijpen van abstracte taal Minder oog voor contextuele en niet-verbale informatie Taal soms sociaal niet gepast Verschilt van patiënt tot patiënt

12 3 types patiënten: Patiënten met een overvloed van spraak, maar die inefficiënt en oppervlakkig is Patiënten die een armoede vertonen wat betreft hoeveelheid, snelheid en verscheidenheid aan geproduceerde taal Patiënten met een verward taalgedrag Afasiepatiënten Hersenpatiënten Communiceren beter dan ze praten Praten beter dan dat ze communiceren Een stoornis in de taalvorm Stoornis in het taalgebruik

13 Cognitie: Oorzaak gezocht in verstoring van een aantal cognitieve functies Dikwijls verward Concentratie- en aandachtsstoornissen Vermogen tot redeneren en probleemoplossend gedrag vaak verminderd Vermindering ‘executieve functies’ Verschilt van patiënt tot patiënt

14 Onderzoek en behandeling:
Onderzoek & behandeling niet eenvoudig In praktijk selectie van verschillende tests naargelang noodzakelijkheid voor de patiënt Informatie inwinnen van begeleiders, familie… Aandacht gaat eerder naar onderliggende cognitieve problemen

15 Dysartrie: Één van de meest persisterende gevolgen van een hersentrauma Kans op volledig herstel gering Variabiliteit is groot Verschillende typen kunnen voorkomen naargelang het aangetaste deel van de hersenen Vooral atactische dysartrie -> gevolg van letsel aan cerebellum/bovenste cereberellaire hersenstelen 4.2 Spraak

16 Mutisme: Er is de mogelijkheid dat de patiënt na een hersentrauma geen spraak meer laat horen Doet zich voor bij het locked-in syndroom & akinetisch mutisme Totaal onvermogen om bewegingen en spraakbewegingen te maken Patiënt is gevangen in zijn eigen lichaam Enige vorm van communicatie: met de ogen knipperen

17 Stotteren: Na een open of gesloten hoofdletsel Verworven stotteren / neurogeen stotteren genaamd

18 5. Conclusie Vrij complex
Komen niet overeen met zuivere klassieke taal- en spraakstoornissen Consequenties voor onderzoek & behandeling 5. Conclusie


Download ppt "Communicatie- stoornissen na een hersentrauma"

Verwante presentaties


Ads door Google