De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Autisme en het verwerken van sociale informatie. De Meersman Celine Bachelor Toegepaste Psychologie. 2012/ 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Autisme en het verwerken van sociale informatie. De Meersman Celine Bachelor Toegepaste Psychologie. 2012/ 2013."— Transcript van de presentatie:

1

2 Autisme en het verwerken van sociale informatie. De Meersman Celine Bachelor Toegepaste Psychologie. 2012/ 2013

3 Inhoudsopgave  1. Inleiding  2. De 3 theorieën van autisme  3. De samenvatting van de 3 theorieën  4. Het Sociale Informatieverwerkingsmodel  5. Slotbeschouwing

4 Inleiding  Autisme = ernstige ontwikkelingsstoornis  Niet één stoornis maar een spectrum van stoornissen.  Moeite met persoonlijk contact te leggen  Niet begrijpen wat een ander bedoelt  Beperkingen op ≠ gebieden   socialisatie, communicatie en verbeelding

5 3 theorieën rond autisme.

6 Belangrijkste theorie: Theory of Mind ( ToM)

7 Theory of Mind (ToM)  Ieder mens ontwikkeld een idee over de gedachten en gevoelens bij zichzelf en anderen.  Ieder mens kan zich verplaatsen in het perspectief van de ander  Deze theorie stelt dat mensen met autisme een gebrekkig ontwikkelde ToM hebben.  ( Barcon – Cohen, Leslie & Frith, 1985)

8 2 e belangrijkste theorie.  Mensen met autisme gaan de wereld in fragmenten ervaren.  Moeite met fragmenten te integreren in een geheel.  = gebrek aan centrale coherentie  Vaak richten op details of juist negeren van details.  ( Frith & Happé, 1994)

9 3 e theorie  Tekorten aan executieve functies.   manifesteren zich in:  Zwakke zelfregulatie ( je eigen gedrag sturen)  Lage impulscontrole ( ‘eerst doen, dan denken’)  Inflexibiliteit ( moeite met omgaan van veranderingen en onverwachte gebeurtenissen)

10 Samenvatting van de 3 theorieën  Ze bieden een verklaring voor belangrijke kenmerken van autisme.  Mensen met autisme onderscheiden zich van andere mensen door:  Andere manier van waarnemen  Informatie verwerken  Betekenis geven aan de wereld

11 Sociale Informatie Verwerkingsmodel

12 Sociale Informatie Verwerkingsmodel ( SIV)  Beschrijft hoe het waarnemen en verwerken van informatie de sociale interactie bepaalt of beïnvloedt.  Belangrijke rol:  vermogen van het kind om problemen waar te nemen en op te lossen.

13 Sociale Informatie Verwerkingsmodel  Beschrijft een aantal stappen voordat een kind gedrag vertoont in een sociale situatie.  Stap 1: waarnemen van informatie  Stap 2: interpreteren van de informatie  Stap 3: stellen van doelen  Stap 4: bedenken van mogelijke oplossingen ( agressief/ assertief/ passief)

14 Slot  Het sociaal disfunctioneren van kinderen met autisme = meest beperkende kenmerk. ( Rogers, 2000)  Begeleiden en stimuleren van de sociale ontwikkeling = Belangrijk!  De studie van het SIV- model brengt heel wat duidelijkheid over gedrag van kinderen met autisme.


Download ppt "Autisme en het verwerken van sociale informatie. De Meersman Celine Bachelor Toegepaste Psychologie. 2012/ 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google