De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme Autisme volwassen en een verstandelijke beperking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme Autisme volwassen en een verstandelijke beperking."— Transcript van de presentatie:

1 1 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme Autisme volwassen en een verstandelijke beperking

2 2 Onderwerp presentatie Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme Autisme Spectrum Stoornissen ASS KLASSIEK AUTISME PDD-NOS ASPERGER AUTISTISCHE STOORNIS POS-PERVASIEVE ONTWIKKELINGSSTOORNIS MCDD AANVERWANTE CONTACTSTOORNIS

3 3 Onderwerp presentatie Autisme wat is dat? GeneticusGeneticus-------een erfelijk bepaalde stoornis NeuroloogNeuroloog------een beschadiging in de hersenen PsychiaterPsychiater------een gedragsstoornis volgens DSM-IV Verstandelijk beperkt en autisme

4 4 Onderwerp presentatie OORZAAK AUTISME • organisch/genetisch • virale infecties • Zwangerschaps-geboortecomplicaties Deze oorzaken hebben een hersenbeschadiging tot gevolg. Verstandelijk beperkt en autisme

5 5 Onderwerp presentatie Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme Wat is een autisme spectrum stoornis? • Een informatie verwerkingsstoornis • Waarbij een prikkel verkeerd of verstoord wordt doorgegeven aan de hersenen • Waardoor er geen, verkeerde of een gebrekkige samenhang plaatsvindt • Die zich uit in problemen op het gebied van de sociale interactie, communicatie en verbeelding (star gedrag)

6 6 Onderwerp presentatie • Autisme---------10 per 10.000 • Asperger-------2,5 per 10.000 • PDD-NOS------20 per 10.000 1 per 100 heeft een vorm van autisme Verstandelijk beperkt en autisme

7 7 Onderwerp presentatie Waarnemen bij mensen zonder autisme Waarnemen is automatisch snappen Waarnemen Voelen Proeven Ruiken Zien Horen ZINVOLLE BETEKENISVERLENING Verstandelijk beperkt en autisme

8 8 Onderwerp presentatie Waarnemen bij mensen met autisme Waarnemen is niet automatisch snappen Waarnemen Voelen Proeven Ruiken Zien HorenInformatieverwerkingsstoornis Informatie wordt 1 voor 1 verwerkt en niet of nauwelijks met elkaar in verband gebracht Verstandelijk beperkt en autisme

9 9 Onderwerp presentatie Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme Problemen met de waarneming leiden tot: • Geen samenhang zien: = Gebrek aan centrale coherentie • Het zich niet of nauwelijks kunnen verplaatsen in de ander: = Gebrek aan Theory Of Mind (TOM) • Het niet of nauwelijks kunnen plannen en organiseren: = Gebrek aan executive functioning

10 10 Onderwerp presentatie Hoe wordt een opdracht/informatie verwerkt Personen met normale intelligentie Personen met een verstandelijke beperking Personen met autisme zonder verstandelijke beperking Personen met autisme en een verstandelijke beperking

11 11 Onderwerp presentatie Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme • 70% verstandelijk gehandicapt (IQ < 70) • Een dysharmonisch ontwikkelingsprofiel: de ontwikkeling gaat niet op alle gebieden even hard • Groot verschil tussen theoretische kennis en praktisch toepasbaar gezond verstand • vaak in combinatie met andere beperkingen: zoals epilepsie Niveau van cognitie

12 12 Onderwerp presentatie Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme Autisme en een verstandelijke beperking Verschil • Autisme is een ontwikkelingsstoornis • Verstandelijke beperking is een ontwikkelingstekort Overeenkomst: • Beide zijn algehele ontwikkelingsbeperkingen • Komen vroeg in de ontwikkeling tot uiting • Moeten apart geclassificeerd en gediagnosticeerd worden

13 13 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme

14 14 Onderwerp presentatie. Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme Sterke kanten: Goede visuele waarneming Goed geheugen Oog voor detail Sterke motivatie en aandacht voor dingen die hem interesseren. Goed werkgedrag/instructies letterlijk opvolgen. Zwakke kanten: Zwakke auditieve waarneming Geheugen is vaak fragmentarisch Geen oog voor de context Motivatie is zwak Taken niet goed structureren Niet goed omgaan met gevoelens/emoties Rigide in denken en handelen

15 15 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme Mensen met autisme en verstandelijk beperking vragen om een speciale aanpak die bestaat uit: • verduidelijking en voorspelbaarheid bieden in de vorm van een aangepast prikkelaanbod • Een aangepast eisenpakket • Een op dit individu en zijn omgeving afgestemd plan

16 16 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme Volwassen en autisme Het beeld van autisme uit zich anders op volwassen-leeftijd Het beeld is mede afhankelijk van:  de mate van de autismeproblematiek  De mate van de verstandelijke beperking  De leeftijd waarop de diagnose is gesteld en de wijze waarop daarna behandeling en begeleiding volgden  Het niveau van functioneren  De mate waarin woon-werk aangepast zijn

17 17 Onderwerp presentatie Stoornis in de sociale interacties; •De contactstoornis blijft op de voorgrond •Volwassenen kunnen plezier beleven aan sociale interactie Stoornis in de communicatie: •Het begrijpen van en het uiten van de taal is sterk verbetert •Taalgebruik vaak gericht op vaste onderwerpen Verstandelijk beperkt en autisme

18 18 Onderwerp presentatie Andere kenmerken bij volwassenen: • Onzekerheid en faalangst •Negatief zelfbeeld •Groeiend besef van anders zijn •Slecht inzicht in eigen mogelijkheden •Op eigen seksuele behoeftes en verlangens gericht zijn. Verstandelijk beperkt en autisme

19 19 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme •Verbetering in de vaardigheden en het gedrag •Hun drukke gedrag neemt over het algemeen af •Hun gedrag wordt meer hanteerbaar •Zelfstandigheid neemt toe •Spraak en taal vertonen continu vooruitgang •IQ-niveau blijft redelijk stabiel •Taalstimulatie/taaltraining bij jongvolwassenen de moeite waard.

20 20 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme •Doorgaans worden ze “socialer. •Met name bij verstandelijke beperkte mensen met ASS, wordt hun uiterlijk zichtbaarder. •Daar waar altijd contactstoornis centraal staat, verbleekt [wil tot contact-willen telefoneren/brieven/relatie] •Er een wisseling in functioneren kan optreden 1.Verenging van activiteiten 2.Terugval in vorig gedrag 3.Periodes van gespannenheid 4.Periodes van onbereikbaarheid 5.Periodes van minder goed functioneren

21 21 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme • In plaats van zich terug te trekken de groep opzoeken • Hulp vragen blijft een groot probleem • Ze mogen ook zijn, wie ze zijn!! De problemen verplaatsen zich van ontwikkelingsproblemen naar aanpassingsproblemen

22 22 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme Werken/wonen Factoren die bepalend zijn voor de keuze van wonen/werken: •Intelligentie - •Sociabiliteit ------------------------ •Communicatieve vaardigheden [nv/v]-------------------------------- •Motoriek ----------------------------------------------------------- •Specifieke vaardigheden ------------------------------- •Gedrag ------------------------------------- •Bijkomende handicaps ----------------------- --- Ieder persoon is UNIEK!!

23 23 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme En nog ouder…… • Probeer te zorgen voor dagelijks ritme • Gedrag kan verdwijnen maar ook weer terugkomen • Veroudering is een onvermijdelijk proces, dit leidt tot een vermindering van functie en kwaliteit

24 24 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme Maar ook: Loslaten………………vasthouden Verantwoordelijkheid Kan iemand oudertaken overnemen?

25 25 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme Volwassen mensen met ASS en een verstandelijke beperking zijn niet meer leerbaar Mensen met ASS en een verstandelijke beperking zullen altijd ondersteuning nodig hebben Vereenzaming is een groot gevaar bij mensen met ASS en een verstandelijke beperking Mensen met ASS en een verstandelijke beperking moeten zolang mogelijk bij hun ouders/verzorgers blijven wonen.

26 26 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme


Download ppt "1 Onderwerp presentatie Verstandelijk beperkt en autisme Autisme volwassen en een verstandelijke beperking."

Verwante presentaties


Ads door Google