De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AUTISME EN GELOOF 2 oktober 2012 Linschoten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AUTISME EN GELOOF 2 oktober 2012 Linschoten."— Transcript van de presentatie:

1 AUTISME EN GELOOF 2 oktober 2012 Linschoten

2 Intro Even voorstellen… Wat verwachten jullie van deze avond?

3 Even opfrissen!! Wat is autisme?
AUTISMESPECTRUMSTOORNIS ‘Bekendste’ vormen: PDD-NOS syndroom van Asperger klassiek autisme

4 Waarneembaar gedrag Opvallendheden in: Sociale interactie Communicatie
Verbeeldingsvermogen Vaste patronen van gedrag en interesses Informatieverwerking

5 Wat maakt geloofsopvoeding moeilijker?
Sociale interactie: afstemmingsprobleem, niet altijd begrijpen wat de ander bedoelt Communicatie: dure woorden, favoriete onderwerpen, begrijpen en uiten van taal is soms verstoord, taal letterlijk nemen Verbeeldingsvermogen: kijken/denken vanuit zichzelf, moeite zich te verplaatsen in gedachten van een ander Moeite met overzicht houden: moeite het geheel te zien en verbanden te leggen, hoofd- en bijzaken niet kunnen onderscheiden

6 Wat is nu geloven? Schrijf voor uzelf op wat u onder geloven verstaat? Wat zou voor een kind of jongeren met ASS lastig zijn? (op geloofsgebied, in de kerk etc.) Deel dit met uw buurman of buurvrouw.

7 Houvast in het geloof Leven in een onvoorspelbare, onbegrijpelijke wereld God is betrouwbaar; Hij doet wat Hij belooft De regels die God geeft, zijn duidelijk Toch blijkt uit onderzoek dat mensen met ASS bovengemiddeld bang zijn voor God

8 Onderzoek autisme en geloof
Hanneke Schaap-Jonker en Jannine van Schothorst Onderzoek bij Eleos in 2008/2009 naar godsbeeld; 2 vragenlijsten: vragenlijst godsbeeld en vragenlijst over autistische kenmerken (AQ-NL). Ook 5 ‘open’ vragen.

9 Vragenlijst Godsbeeld
Gevoelens ten opzichte van God: positieve gevoelens, angst, boosheid Gedachten over het handelen van God (ondersteunend, heersend, passiviteit)

10 Godsbeelden De nabije God, Die steunt en hoort
De besturende God, Die het leven leidt De rechtvaardige God, Die gehoorzaamheid vraagt/kan straffen De afwezige God, Die niet ziet De God, Die moeilijk te begrijpen is en over Wie moeilijk gesproken kan worden

11 Uitkomst onderzoek Mensen met ASS ervaren:
Minder positieve gevoelens ten opzichte van God, meer angst en meer boosheid Gods handelen minder als ondersteunend ervaren en meer als heersend en straffend Let op: wat voor de groep geldt als geheel, geldt niet voor ieder persoonlijk!!

12 Godsbeeld en autisme Samenhang autistische trekken en angst in relatie tot God (onzekerheid) Samenhang problemen in sociale relaties en angst in relatie tot God. God zien als Heerser en Straffer Nogmaals: positieve trekken in godsbeeld zijn wel bij mensen met ASS aanwezig

13 Godsbeeld en kerk(gang)
Meer angst t.o.v. God bij bevindelijk-gereformeerden: angst in de vorm van schuld In kerkgang behoefte aan vaste structuur, concrete taal Lastig is verschil tussen kerken

14 Belangrijke vraag Welke specifieke begeleidingshoeften hebben kinderen / jongeren met ASS in de kerkdienst, tijdens de catechisatie, op de club of thuis???

15 De praktijk.. Wat gebeurt er allemaal? In de kerk, tijdens catechisatie, club etc.? Zingen Lezen Luisteren Bidden Geuren Geritsel Hoe lang duurt het? Geluiden Veel prikkels

16 Geloofs- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met ASS
Bij kinderen met ASS verloopt de ontwikkeling in een ander tempo Er zijn ook autismespecifieke factoren die van invloed zijn op de geloofsopvoeding

17 Geloofsontwikkeling van kinderen
Baby’s – 2 jaar: geborgenheid Peuters 2-4 jaar: ontdekkingsdrang, eigen verhaal Kleuters 4-6 jaar: waaromvragen, regels Kinderen 6-9 jaar: meer realiteitszin Kinderen 9-12 jaar: onbekende Bijbelverhalen, geloof en praktijk Pubers: onzekerheid, mening vormen

18 Autismespecifieke factoren
Emoties en het omgaan met de dood Moeite met verbeelding en inlevingsvermogen Moeite met uitzonderingen op algemene regels Een sterk rechtvaardigheidsgevoel en houden van eerlijke regels Star vasthouden aan gewoonten Letterlijk taalgebruik Prikkelgevoeligheid

19 Andere manier van geloven
Van iemand met een stoornis in het autistisch spectrum mag je niet verwachten dat hij of zij het geloof op dezelfde manier beleeft als wij! Dit leidt bijna automatisch tot een andere manier van geloven… Niet een slechtere!!!!

20 Geloofsopvoeding met ASS in de kerk en thuis
Kerkdienst Zichtbare plek voorganger Vaste volgorde, zien hoe lang een lied duurt Beamer Eigen overzicht geven van de dienst Catechese/club Duidelijke afspraken, heldere tijdsindeling, liefst zichtbaar Koppelen aan 1 persoon Groep klein houden Eigen plek Veranderingen benoemen

21 Verdere tips Neem liturgie van tevoren door
Een vaste plek naast een vertrouwd persoon Laat het kind tijdens de dienst tekenen/opschrijven van zaken die het niet begrijpt Bij bijv. Avondmaal: uitleggen

22 Mogelijkheden om kinderen steun te bieden
Verplaats je in het denken van het kind Let op figuurlijke taal en beeldspraak Benoem dat geloven niet logisch is, maar bij de liefde van God hoort (liefde is ook niet logisch) Probeer het kind taken te geven Probeer de geloofswaarden – en normen concreet te maken Probeer niet in discussie te gaan over de dingen die niet kloppen, maar zoek naar mogelijkheden waardoor jongeren mee kunnen doen

23 Bidden Ogen dicht doen Kinderen/jongeren structuur geven door bijv.
Heere God, U bent… Ik wil U graag danken voor… Ik wil U graag vertellen… Ik wil U vragen of U Dank U wel dat ik dit tegen U mocht zeggen Concreet bidden


Download ppt "AUTISME EN GELOOF 2 oktober 2012 Linschoten."

Verwante presentaties


Ads door Google