De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 EMDR bij autisme spectrum stoornissen (ASS) en bij verstandelijke beperking (VB) Zoek de verschillen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 EMDR bij autisme spectrum stoornissen (ASS) en bij verstandelijke beperking (VB) Zoek de verschillen."— Transcript van de presentatie:

1 1 EMDR bij autisme spectrum stoornissen (ASS) en bij verstandelijke beperking (VB) Zoek de verschillen

2 2 Nederlands EMDR congres 24 maart 2012 Esther Leuning e.leuning@karakter.nle.leuning@karakter.nl Liesbeth Mevissenl.mevissen@accare.nll.mevissen@accare.nl

3 3 VB Verstandelijke Beperking: ontwikkeling is vertraagd en stopt eerder =ontwikkelingstekort; ontwikkeling verloopt harmonieus

4 4 Niveau’s VB IQOntw. leeft. Zwakbegaafd71 - 85 Licht (85%) 51 - 706½ -12 jr Matig (10%) 36 - 504 - 6½ jr Ernstig (3-4%) 21 - 352 - 4 jr Zeer ernstig (1-2%) ≤ 200 - 2 jr

5 5 ASS i.t.t. VB Autisme Spectrum Stoornis: ontwikkeling verloopt ánders =ontwikkelingsstoornis; disharmonisch *sociale interactie *communicatie *rigiditeit in gedrag, belangstelling en activiteiten

6 6 ASS (DSM-IV): diversiteit Rettsyndroom Desintegratiestoornis vd kinderleeftijd Asperger Autistische Stoornis (20% waarvan 80% tevens een VB) PDD-NOS & McDD (subgroep PDD-NOS?) Ongeveer 50% van de mensen met een ASS heeft ook een VB

7 7 Casus Ricardo 11jaar TIQ=61, VIQ=72, PIQ=55 (ontw.leeft. ± 6 jaar) ASS /McDD orthopedagogisch behandelcentrum en cluster 3 school arts meldt aan voor EMDR na medicatiecontrole (risperdal): *is thuis driftig en agressief, *durft niet meer thuis te slapen: hoort stemmetjes die aanzetten tot agressie *traumatische gebeurtenissen in voorgeschiedenis Ricardo’s doel: 3 nachten thuis zonder stemmetjes

8 8 Ricardo; getuige autobrand (2:50)

9 9 VB EMDR protocol ki & jeugd (zwakbegaafd)licht 6;6-12jr matig 4-6;6jr ernstig 2-4jr diep <2jr (12jr-18jr) 9-12jr 6-8jr 4-5jr 1-3jr

10 10 Ricardo; her-evaluatie (1:40)

11 11 Ricardo vervolg Binnen 6 weken: slaapt zonder problemen thuis Na nog eens 6 weken: medicatie is volledig afgebouwd Diagnose is herzien: geen ASS (PTSS gemist ) Lange termijn perspectief..weer voorgoed terug naar huis?

12 12 P revalentie trauma VB: • 5 keer zoveel kans om als kind mishandeld/misbruikt te worden (King 2010) • 31 % van de kinderen met VB is mishandeld/misbruikt, tegen 11 % kinderen zonder VB (Sullivan & Knutson, 2000) • 61% vd vrouwen en 23% vd mannen met VB heeft ooit seksueel geweld meegemaakt (van Berlo 2011) ASS: • 1 studie (Methar en Mukades,2011) N=69

13 13 Prevalentie PTSS bij VB Mevissen&de Jongh, 2010: • 4 studies in kleine populaties • valide en betrouwbare instrumenten ontbreken  Prevalentie onbekend Hypothesen: *hoge prevalentie (kwetsbaarheid) *symptomen als bij kinderen

14 14 Prevalentie PTSS bij ASS 1 studie (Methar en Mukades,2011) N=69 (40 ASS én VB): 18 met trauma waarvan 12 PTSS Symptomen PTSS: * sociaal en communicatief & zelfredzaamheid ↓↓ *stereotiep gedrag, agressie, afleidbaarheid, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, hyperactiviteit & zelfverwondend gedrag↑↑

15 15 Diagnostiek van PTSS bij VB en/of ASS PTSS wordt zelden gediagnosticeerd: “diagnostic overshadowing” (Symptomen toegeschreven aan ASS of VB)

16 16 VB en ASS: waar let je op? • evidente veranderingen in gedrag/emotie/gedachten van de client • regressie in de ontwikkeling van de client • totaal of gedeeltelijk vergeten van situaties • uitspelen/tekenen van/praten over steeds weer dezelfde gebeurtenis • niet pluisgevoel bij ouders over een bepaalde situatie en gebeurtenis

17 17 Behandeling “PTSS” bij ASS en VB Nederlandstalige literatuur • Tijdschrift voor Kinder en jeugd-psychotherapie (2006, nr.3) “EMDR voor posttraumatische stressklachten bij kinderen met een ASS; een oefening in bedachtzaamheid voor kinderen, hun ouders en behandelaars”, door Saskia van Deurzen • Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (2008, nr. 3) casusbeschrijving door Liesbeth Mevissen • Casusboek EMDR (2010) casusbeschrijvingen door Tineke Backer van Ommeren, Arianne Struik, Esther Leuning

18 18 Behandeling “PTSS” bij ASS en VB Engelstalige literatuur • King (2010) benadrukt noodzaak • Mevissen (2010; 2011 ): 6 casusbeschrijvingen EMDR bij VB waarvan 2 VB én ASS • Barol & Seubert (2010): 6 casusbeschrijvingen EMDR bij VB waarvan 3 VB én ASS

19 19 Alexander • 15 jaar • PDD-NOS, type MCDD • Psychotische symptomen bij emotionele stress (stemmen horen en zich afsluiten) • Medicamenteuze behandeling • PTSS wordt pas later gediagnosticeerd door psychiater • Trauma: getuige van SM vader, seksueel misbruik op een behandelgroep, lastiggevallen door jongen uit de buurt, pestervaringen

20 20 Afleidende stimulus • Alexander kan het protocol zeer goed volgen, behalve dat hij een aanpassing in de afleidende stimulus nodig heeft.

21 21 VIDEO Alexander

22 22 EMDR bij Alexander • Eerst linksom gericht op trauma (4 keer) • Daarna rechtsom gericht op negatief zelfbeeld: ‘ ik ben niet okee’ waarbij 4 nu nog geldige bewijzen (4 keer) • Effect: Vrolijker, minder rigide, geen psychotische symptomen bij emotioneel stresserende gebeurtenissen, meer gericht op sociale omgang, minder ‘autistisch’ volgens moeder, afbouw anti-psychoticum

23 23 EMDR bij VB • Ontwikkelingsleeftijd  versie K&J protocol SUD • Ouders/hulpverleners nauw betrekken • Aanpassingen bij comorbide problemen bijv. ASS

24 24 Marissa 8 jaar Grens lichte VB/zwakbegaafd (TIQ 71, VIQ 82, PIQ 64); ontw. leeft. ± 6jaar Autisme Spectrum Stoornis/MCDD Klachten: nare gedachten over dood, ziekte en messen voor veel dingen bang buikpijn, hoofdpijn

25 25 Relaxatie Geen ingrijpende gebeurtenissen Doel EMD(R): “nare gedachten” van emotionele lading ontdoen trainen ”butterfly hug” als selfmanagement methode

26 26 Trigger dood Mickel Jackson, klachten nemen toe  Er zijn wél traumatische gebeurtenissen • voor het eerst een lijk gezien • zelfmoordpoging vaders vriend • tante overlijdt aan kanker • klasgenootje ernstig ziek

27 27 Video Marissa (2:08) behandeling herinnering aan mislukte zelfmoordpoging van vaders beste vriend communiceert via vader; volgt instructies standaardprotocol niet op (media player vanaf 1:56)

28 28 Effect EMDR Marissa In 2 sessies trauma’s verwerkt Follow-up met ouders 7 weken later

29 29 Marissa 2 (3:41)

30 30 Kevin 11 jaar, thuiswonend, cluster 4 onderwijs diagnose na 1/2jr observatie in kinderpsychiatrisch centrum: • Autistische stoornis, kenmerken McDD • ADHD • Zwakbegaafdheid TIQ 84; VIQ81; PIQ92 ontw.leeft. ± 9 jaar

31 31 Uit dossier (1) Bij aanmelding voor observatie: • Forse agressie • Springt letterlijk over stoelen en kasten • Gepreoccupeerd met enge dingen

32 32 Uit dossier (2) Eerder behandelaanbod: • medicatie (risperdal) • PMT • IPG • Speltherapie Actueel alleen medicatie

33 33 Aanmelding EMDR Door IPG na informeel contact: 1,5jr geleden 2x vlak achter elkaar gepest en in elkaar geslagen Klachten: Durft niet meer buiten te spelen; altijd bang dat hij weer geslagen wordt. Laat veel agressie zien, met name in contact met broertje

34 34 Video Kevin

35 35 Na 1e sessie Gefietst, samen gespeeld & ijsje gehaald Geen woede-uitbarstingen meer Opnieuw lastig gevallen; niet trots op goede coping Geen zin om weer te komen

36 36 Na 2e sessie Met moeite mee naar 3e sessie: “waarom maakt ze mij zo boos?” Mee gaan zwemmen Mee naar winkel Speelt weer buiten Agressie op oude niveau Nieuw: wil weten waar vertrouwenspersoon is

37 37 Romy • 9 jaar • Autistische stoornis en op grens van zwakbegaafdheid • Volledige ontregeling na ongeluk met cavia: schoolverzuim, woedeuitbarstingen, extreme boosheid naar pleegvader, dwingend gedrag, huilbuien

38 38 EMDR bij Romy • Neemt 2 cavia’s mee naar behandeling • Pleegmoeder doet story telling • Geen enkele bilaterale stimulus werkt • Ze kan (oog) contact niet aan • Wil geen koptelefoon op • Gooit na tijdje buzzers weg • Oplossing: tappen op cavia, benoemen van schuldgevoel en boosheid op haarzelf

39 39 Effect • Romy verdraagt het verhaal van pleegmoeder • Romy tapt op cavia’s wanneer ze thuis verdrietig of boos is • Woedeuitbarstingen nemen af • Ze gaat weer naar school • Woede op pleegvader neemt af • Ze is in staat een nieuw afscheid te verdragen

40 40 Tips EMDR bij ASS Ook onthand? Geen standaardprotocol voor ASS Wel “tips” van de SIG EMDR bij ASS

41 41 Contactpersonen SIG’s • SIG EMDR en autisme: p.spuijbroek@centrumautisme.nl p.spuijbroek@centrumautisme.nl e.leuning@hotmail.com • SIG EMDR en verstandelijke beperking: r.lievegoed@planet.nl l.mevissen@accare.nl


Download ppt "1 EMDR bij autisme spectrum stoornissen (ASS) en bij verstandelijke beperking (VB) Zoek de verschillen."

Verwante presentaties


Ads door Google