De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EMDR bij autisme spectrum stoornissen (ASS) en bij verstandelijke beperking (VB) Zoek de verschillen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EMDR bij autisme spectrum stoornissen (ASS) en bij verstandelijke beperking (VB) Zoek de verschillen."— Transcript van de presentatie:

1 EMDR bij autisme spectrum stoornissen (ASS) en bij verstandelijke beperking (VB)
Zoek de verschillen

2 Nederlands EMDR congres 24 maart 2012
Esther Leuning Liesbeth Mevissen

3 VB Verstandelijke Beperking: ontwikkeling is vertraagd en stopt eerder
=ontwikkelingstekort; ontwikkeling verloopt harmonieus

4 Niveau’s VB IQ Ontw. leeft. Zwakbegaafd 71 - 85 Licht (85%) 51 - 70
Licht (85%) 6½ -12 jr Matig (10%) ½ jr Ernstig (3-4%) jr Zeer ernstig (1-2%) ≤ 20 jr

5 ASS i.t.t. VB Autisme Spectrum Stoornis: ontwikkeling verloopt ánders
=ontwikkelingsstoornis; disharmonisch *sociale interactie *communicatie *rigiditeit in gedrag, belangstelling en activiteiten 5

6 ASS (DSM-IV): diversiteit
Rettsyndroom Desintegratiestoornis vd kinderleeftijd Asperger Autistische Stoornis (20% waarvan 80% tevens een VB) PDD-NOS & McDD (subgroep PDD-NOS?) Ongeveer 50% van de mensen met een ASS heeft ook een VB 6

7 Casus Ricardo 11jaar TIQ=61, VIQ=72, PIQ=55 (ontw.leeft. ± 6 jaar)
ASS /McDD orthopedagogisch behandelcentrum en cluster 3 school arts meldt aan voor EMDR na medicatiecontrole (risperdal): *is thuis driftig en agressief, *durft niet meer thuis te slapen: hoort stemmetjes die aanzetten tot agressie *traumatische gebeurtenissen in voorgeschiedenis Ricardo’s doel: 3 nachten thuis zonder stemmetjes

8 Ricardo; getuige autobrand (2:50)

9 VB EMDR protocol ki & jeugd
(zwakbegaafd) licht 6;6-12jr matig 4-6;6jr ernstig 2-4jr diep <2jr (12jr-18jr) 9-12jr 6-8jr 4-5jr 1-3jr

10 Ricardo; her-evaluatie (1:40)

11 Ricardo vervolg Binnen 6 weken: slaapt zonder problemen thuis
Na nog eens 6 weken: medicatie is volledig afgebouwd Diagnose is herzien: geen ASS (PTSS gemist) Lange termijn perspectief..weer voorgoed terug naar huis?

12 Prevalentie trauma VB:
5 keer zoveel kans om als kind mishandeld/misbruikt te worden (King 2010) 31 % van de kinderen met VB is mishandeld/misbruikt, tegen 11 % kinderen zonder VB (Sullivan & Knutson, 2000) 61% vd vrouwen en 23% vd mannen met VB heeft ooit seksueel geweld meegemaakt (van Berlo 2011) ASS: 1 studie (Methar en Mukades ,2011) N=69 12

13 Prevalentie PTSS bij VB
Mevissen&de Jongh, 2010: 4 studies in kleine populaties valide en betrouwbare instrumenten ontbreken Prevalentie onbekend Hypothesen: *hoge prevalentie (kwetsbaarheid) *symptomen als bij kinderen

14 Prevalentie PTSS bij ASS
1 studie (Methar en Mukades ,2011) N=69 (40 ASS én VB): 18 met trauma waarvan 12 PTSS Symptomen PTSS: *sociaal en communicatief & zelfredzaamheid ↓↓ *stereotiep gedrag, agressie, afleidbaarheid, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, hyperactiviteit & zelfverwondend gedrag↑↑ 14

15 Diagnostiek van PTSS bij VB en/of ASS
PTSS wordt zelden gediagnosticeerd: “diagnostic overshadowing” (Symptomen toegeschreven aan ASS of VB)

16 VB en ASS: waar let je op? evidente veranderingen in gedrag/emotie/gedachten van de client regressie in de ontwikkeling van de client totaal of gedeeltelijk vergeten van situaties uitspelen/tekenen van/praten over steeds weer dezelfde gebeurtenis niet pluisgevoel bij ouders over een bepaalde situatie en gebeurtenis 16

17 Behandeling “PTSS” bij ASS en VB Nederlandstalige literatuur
Tijdschrift voor Kinder en jeugd-psychotherapie (2006, nr.3) “EMDR voor posttraumatische stressklachten bij kinderen met een ASS; een oefening in bedachtzaamheid voor kinderen, hun ouders en behandelaars”, door Saskia van Deurzen Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (2008, nr. 3) casusbeschrijving door Liesbeth Mevissen Casusboek EMDR (2010) casusbeschrijvingen door Tineke Backer van Ommeren, Arianne Struik, Esther Leuning 17

18 Behandeling “PTSS” bij ASS en VB Engelstalige literatuur
King (2010) benadrukt noodzaak Mevissen (2010; ): 6 casusbeschrijvingen EMDR bij VB waarvan 2 VB én ASS Barol & Seubert (2010): 6 casusbeschrijvingen EMDR bij VB waarvan 3 VB én ASS 18

19 Alexander 15 jaar PDD-NOS, type MCDD
Psychotische symptomen bij emotionele stress (stemmen horen en zich afsluiten) Medicamenteuze behandeling PTSS wordt pas later gediagnosticeerd door psychiater Trauma: getuige van SM vader, seksueel misbruik op een behandelgroep, lastiggevallen door jongen uit de buurt, pestervaringen 19

20 Afleidende stimulus Alexander kan het protocol zeer goed volgen, behalve dat hij een aanpassing in de afleidende stimulus nodig heeft. 20

21 VIDEO Alexander 21

22 EMDR bij Alexander Eerst linksom gericht op trauma (4 keer)
Daarna rechtsom gericht op negatief zelfbeeld: ‘ ik ben niet okee’ waarbij 4 nu nog geldige bewijzen (4 keer) Effect: Vrolijker, minder rigide, geen psychotische symptomen bij emotioneel stresserende gebeurtenissen, meer gericht op sociale omgang, minder ‘autistisch’ volgens moeder, afbouw anti-psychoticum 22

23 EMDR bij VB Ontwikkelingsleeftijd  versie K&J protocol SUD
Ouders/hulpverleners nauw betrekken Aanpassingen bij comorbide problemen bijv. ASS

24 Marissa 8 jaar Grens lichte VB/zwakbegaafd
(TIQ 71, VIQ 82, PIQ 64); ontw. leeft. ± 6jaar Autisme Spectrum Stoornis/MCDD Klachten: nare gedachten over dood, ziekte en messen voor veel dingen bang buikpijn, hoofdpijn Multi Complex Developmental Disorder: nog niet in DSMIV; emotionele problemen, m.n. angsten sterk op voorgrond

25 Relaxatie Geen ingrijpende gebeurtenissen Doel EMD(R):
“nare gedachten” van emotionele lading ontdoen trainen ”butterfly hug” als selfmanagement methode

26 Trigger dood Mickel Jackson, klachten nemen toe
 Er zijn wél traumatische gebeurtenissen voor het eerst een lijk gezien zelfmoordpoging vaders vriend tante overlijdt aan kanker klasgenootje ernstig ziek Ondanks lichte VB story telling methode las uitgangspunt ivm rigiditeit in communicatie..moeite met begrijpen/opvolgen instructies;het kennen van het verhaal maakt het mogelijk om te helpen als proces vastloopt

27 Video Marissa (2:08) behandeling herinnering aan mislukte
zelfmoordpoging van vaders beste vriend communiceert via vader; volgt instructies standaardprotocol niet op (media player vanaf 1:56)

28 Effect EMDR Marissa In 2 sessies trauma’s verwerkt
Follow-up met ouders 7 weken later

29 Marissa 2 (3:41) We zien ouders over enkele maanden weer; ik ga er van uit dat de klachten weg zullen blijven maar dat moeten betrokkenen zelf kunnen ervaren. Geen sprake van MCDD maar PTSS bij autistische stoornis

30 Kevin 11 jaar, thuiswonend, cluster 4 onderwijs
diagnose na 1/2jr observatie in kinderpsychiatrisch centrum: Autistische stoornis, kenmerken McDD ADHD Zwakbegaafdheid TIQ 84; VIQ81; PIQ92 ontw.leeft. ± 9 jaar

31 Uit dossier (1) Bij aanmelding voor observatie: Forse agressie
Springt letterlijk over stoelen en kasten Gepreoccupeerd met enge dingen

32 Uit dossier (2) Eerder behandelaanbod: medicatie (risperdal) PMT IPG
Speltherapie Actueel alleen medicatie

33 Aanmelding EMDR Door IPG na informeel contact:
1,5jr geleden 2x vlak achter elkaar gepest en in elkaar geslagen Klachten: Durft niet meer buiten te spelen; altijd bang dat hij weer geslagen wordt. Laat veel agressie zien, met name in contact met broertje

34 Video Kevin

35 Na 1e sessie Gefietst, samen gespeeld & ijsje gehaald
Geen woede-uitbarstingen meer Opnieuw lastig gevallen; niet trots op goede coping Geen zin om weer te komen

36 Na 2e sessie Met moeite mee naar 3e sessie:
“waarom maakt ze mij zo boos?” Mee gaan zwemmen Mee naar winkel Speelt weer buiten Agressie op oude niveau Nieuw: wil weten waar vertrouwenspersoon is

37 Romy 9 jaar Autistische stoornis en op grens van zwakbegaafdheid
Volledige ontregeling na ongeluk met cavia: schoolverzuim, woedeuitbarstingen, extreme boosheid naar pleegvader, dwingend gedrag, huilbuien 37

38 EMDR bij Romy Neemt 2 cavia’s mee naar behandeling
Pleegmoeder doet story telling Geen enkele bilaterale stimulus werkt Ze kan (oog) contact niet aan Wil geen koptelefoon op Gooit na tijdje buzzers weg Oplossing: tappen op cavia, benoemen van schuldgevoel en boosheid op haarzelf 38

39 Effect Romy verdraagt het verhaal van pleegmoeder
Romy tapt op cavia’s wanneer ze thuis verdrietig of boos is Woedeuitbarstingen nemen af Ze gaat weer naar school Woede op pleegvader neemt af Ze is in staat een nieuw afscheid te verdragen 39

40 Tips EMDR bij ASS Ook onthand? Geen standaardprotocol voor ASS
Wel “tips” van de SIG EMDR bij ASS

41 Contactpersonen SIG’s
SIG EMDR en autisme: SIG EMDR en verstandelijke beperking: 41


Download ppt "EMDR bij autisme spectrum stoornissen (ASS) en bij verstandelijke beperking (VB) Zoek de verschillen."

Verwante presentaties


Ads door Google