De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studenttevredenheid en accreditatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studenttevredenheid en accreditatie"— Transcript van de presentatie:

1 Studenttevredenheid en accreditatie
Bijdrage aan NNK-bijeenkomst over studenttevredendheid door János Betkó

2 Aantal relevante steekwoorden
Er wordt veel energie gestoken in het meten van studenttevredenheid: is studenttevredenheid nu echt zo belangrijk voor de accreditatie? Wat doe het er toe? Is er een relatie tussen studenttevredenheid en accreditatie? Spanning tussen kwalitatieve en kwantitatieve kwaliteit. Hoe zit het dan met de prestatie-afspraken met OCW?

3 *inleidende discussie*
Voor we beginnen: in hoeverre vinden jullie dat studentenoordelen meegenomen moeten worden bij de accreditatie? Zou een opleiding die heel lage NSE-scores heeft een voldoende moeten scoren? Zou een opleiding met heel lage scores een onvoldoende moeten kunnen halen?

4 Wat vinden studenten zelf?
"NSE scores nemen we vrij serieus, omdat het de grootste studenten-enquête is en redelijk betrouwbaar. Vakevaluaties zeggen iets en ik vind dat ze een deel zouden moeten uitmaken van de visitatie, maar meer als achtergrondinformatie, of om te kijken of er wellicht iets uit de vakevaluaties naar voren komt waarvan het panel weet dat die zich er dus even goed op moet focussen. Bijvoorbeeld als uit de evaluaties blijkt dat docenten niet goed lesgeven, kan daar extra ... op worden gefocust tijdens de visitatie." studentenvertegenwoordiger

5 Waar kunnen studenten iets zinnigs over zeggen?
Kwaliteit docent (oa didactisch) Kwaliteit voorzieningen, informatie Toetsing (eerlijk, transparant) Zelf betrokken bij kwaliteit? .... (aanvullingen uit de zaal?)

6 En waar niet? Maar in hoeverre weet een student of de opleiding 'goed' is? Heeft 'de student' door als actuele ontwikkelingen in het vakgebied niet in het onderwijs zitten? Of hij op goede manier praktijkgericht onderzoek leert doen? Probleem: studenten hebben zelden vergelijkingsmateriaal!

7 Wat betekent dit bij een visitatie?
NSE scores en andere evaluaties (HBO-monitor, vakevaluaties etc.) kunnen een indicatie zijn dat iets uitzonderlijk goed of slecht gaat, en kunnen de aandacht van een panel focus geven (studentenvertegenwoordiger had dat goed ingeschat!) Hoge NSE scores zijn geen enkele garantie voor zelfs maar een voldoende oordeel!

8 Enkele prakijkvoorbeelden
Naar verwachting: opleiding die zaken op orde heeft met heel gemiddelde scores, opleiding met 'excellent' op onderwerpniveau met heel goede evaluatiescores. NSE kan indicatie geven. Maar ook: opleidingen met heel hoge NSE scores met onvoldoende / uitgesteld oordeel. Kijk uit voor teleurstelling! Hoge NSE-scores ook gevaar: 'achteroverleunen', we doen het toch goed? Blijf om je heen kijken! Opleiding met goed contact docenten / studenten (kleinschalig) kan voor hoge scores zorgen. 1 opleiding, 2 locaties: vol punt verschil NSE over volle breedte – hoeveel zegt NSE echt?

9 Kwaliteit en kwantiteit
Hoe kijkt een panel? Enorm veel informatie: - studentwerkstukken, toetsen, scripties - evaluaties, NSE, HBO-monitor, notulen OC etc. - gesprekken met studenten, docenten, alumni, management, werkveld, etc. - kritische reflectie - overige (beleids)documenten

10 Kwaliteit en kwantiteit (2)
NSE kan gebruikt worden als controle voor studenten waar mee gesproken wordt: veel groter aantal. Studenten in gesprek soms te positief (loyaal) / negatief (panel ziet meest gemotiveerde en kritische studenten)

11 Vraag: wat is het belangrijkst?
Wat vinden jullie het belangrijkst? Wat denken jullie dat een panel het belangrijkst vindt? Wat zou een panel volgens jullie het belangrijkst moeten vinden? Kwaliteit werk is doorslaggevend; overige informatie ter aanvulling, duiding, indicaties.

12 Gevaar van NSE NSE (en andere evaluaties): gaat uit van gemiddelde, waarbij 'gemiddeld 4,0' een heel goede score is. Zeker bij eindniveau: gaat niet om gemiddelde, gaat om ondergrens! Dus: opleiding die heel goede gemiddelde score heeft op 'eindniveau', maar waarbij een aantal door het ijs zakken, kan makkelijk tot onvoldoende leiden!

13 Prestatieafspraken & accreditatie
Discussie: wat zijn de gevaren? opleidingen geven zich niet bloot, oefenen druk uit om resultaat ; ten koste van verbeterfunctie! gevaar van willekeur: grens o/v is veel duidelijker dan v/g of g/e harde (financiele) gevolgen kunnen panels beinvloeden!

14 Prestatieafspraken & accreditatie (voor de liefhebber)

15 Samenvattend: Er wordt veel energie gestoken in het meten van studenttevredenheid: is studenttevredenheid nu echt zo belangrijk voor de accreditatie? Wat doe het er toe? Het is meer een indicator dan een maatstaf Is er een relatie tussen studenttevredenheid en accreditatie? Ja, maar beperkt Spanning tussen kwalitatieve en kwantitatieve kwaliteit. Voor panel is kwalitatief leidend. Hoe zit het dan met de prestatie-afspraken met OCW? Die zijn verschrikkelijk (persoonlijke mening)

16 Discussie / vragen In hoeverre kunnen jullie je vinden in deze werkwijze? Heeft dit enige invloed voor hoe jullie dingen aanpakken? Nog vragen van jullie kant?


Download ppt "Studenttevredenheid en accreditatie"

Verwante presentaties


Ads door Google