De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studenttevredenheid als kwaliteitsmaat? NNK platform HBO - 19 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studenttevredenheid als kwaliteitsmaat? NNK platform HBO - 19 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Studenttevredenheid als kwaliteitsmaat? NNK platform HBO - 19 september 2013

2 Kenmerk: 19 september 2013 NSE “ Wij waarderen de mening van studenten zeer. Maar dat betekent ook dat we ze niet vragen wat ze vanuit het student-zijn niet kunnen weten” ( Gordon, Schotland, op een EUA-congres 2008) 2

3 Kenmerk: 19 september 2013 NSE Studenttevredenheid vertelt ons iets over de waardering van studenten voor onze (bedrijfs- en onderwijs)processen, Maar is geen meting van het niveau van de opleiding. 3

4 Kenmerk: 19 september 2013 NSE Belangrijke zaken die het studentenoordeel beïnvloeden zijn: Sfeer : is onderzoekstechnisch moeilijk te definiëren maar is wel een maat voor tevredenheid. Is een Avansvraag Docenten: gebleken is dat de waardering voor docenten een belangrijk element is voor de studenttevredenheid (van Mackelenbergh en van Opstal, Avans Hogeschool, 2006) 4

5 Kenmerk: 19 september 2013 NSE en regelcyclus NSE-resultaten worden aan het management gepresenteerd in de vorm van placemats en rapportages Directeuren waarderen de interne benchmark die zij hiermee kunnen maken. Op de NSE is een regelcyclus uitgezet op Avans niveau Hetzelfde gebeurt nu met de HBO-monitor Het CvB krijgt een aparte monitor waar verschillende metingen in verwerkt zijn tot een totaal-plaatje In toenemende mate aandacht voor HBO-monitor naast NSE 5

6 Kenmerk: 19 september 2013 NSE en accreditatie Avans Hogeschool is voor het derde jaar achter elkaar nummer 1 in de keuzegids. Gevaar: zelfvoldaanheid Als projectleider instellingsaudit heb ik het CvB er op moeten wijzen dat dat niets zegt over het behalen van instellingsaudit. Het helpt wel maar is niet bepalend Het zegt ook niets over het behalen van de BOB. 6

7 Beleid Saxion (1) Belangrijke kwaliteitsindicator Eigen kengetal en verbeteraanpak Nu ook koppelen aan studiesucces 7

8 Beleid Saxion (2) Trend: -Inhoudelijk: ± --> + -Randvoorwaardelijk: - -->± Stelling: Tevreden student + tevreden medewerker = hoge kwaliteit 8

9 Edoch… Geen correlatie studenttevredenheid – expertoordeel Geen correlatie studenttevredenheid – studierendement In accreditatiebesluiten: studenttevredenheid speelt nauwelijks rol In visitatierapporten: studenttevredenheid komt geregeld, zij het mondjesmaat, aan de orde In Kritische Reflecties: veel aandacht voor studenttevredenheid als maat voor kwaliteit 9

10 Kwaliteit een gelaagd begrip? 1.Wat is jullie visie op studenttevredenheid als maat voor kwaliteit? 2.Welk kwaliteitsbegrip hanteert jullie hogeschool en wat is de plaats van de NSE hierin? 3.Hoe gaat jullie hogeschool om met deze prestatie indicator in relatie met kwaliteit? 4.Doet studenttevredenheid ertoe bij accreditatie van opleidingen? 5.Welke rol vervul jij als kwaliteitsdeskundige bij het hanteren van het kwaliteitsbegrip? 10

11 Toekomst…? “Een andere mogelijkheid kan zijn een vergelijking te maken tussen opleidingsoordelen met andere kwaliteitsindicatoren per opleiding zoals tevredenheid studenten, tevredenheid werkveld of bijvoorbeeld studiesucces.” (Inspectie van Hoger Onderwijs, De kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs. 17-07-2013) 11


Download ppt "Studenttevredenheid als kwaliteitsmaat? NNK platform HBO - 19 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google