De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderbouwend vertrouwen, focus op succes! Ron Bormans November 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderbouwend vertrouwen, focus op succes! Ron Bormans November 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Onderbouwend vertrouwen, focus op succes! Ron Bormans November 2006

2 Elke parameter simplificeert de werkelijkheid

3 Dat is niet erg!

4 Elk ontwerp van een informatiemodel moet die beperking als uitgangspunt nemen en moet niet proberen die beperking op te heffen

5 Ontwerp leunt op drie peilers: Het sociaal contract van de organisatie De daarbij horende kengetallen Afspraken hoe het gesprek daarover gevoerd wordt

6 Elke succesvolle organisatie heeft een sociaal contract. Dat contract formuleert wat belangrijk is, geeft aan dat er een basaal commitment is, geeft het referentiekader voor je informatiemodel en reikt je de taal aan die je hanteert bij het gesprek over invalide parameters.

7 Zonder contract verworden organisaties tot machinebureaucratieën (‘spreadsheet management’), zonder parameters krijg je geen focus en scherpte

8 Hoe doen we dat bij de HAN?

9 De HAN in Cijfers Studenten, totaal 25.900 * in voltijd 19.600 * in deeltijd 5.000 * duaal 650 * masters 150 * excl. onbekostigd 500 Medewerkers, totaal 2.355 * onderwijzend personeel 1.502 * onderwijsondersteunend 853 Omzet, totaal begroting 2006 € 175 miljoen * Marktomzet (ex. collegegeld) € 34 miljoen

10 Instellingsplan HAN 2004-2008 De HAN wil : in 2008 wat betreft studenttevredenheid en kwaliteitsbeoordeling tot de top drie van Nederland behoren zich verder ontwikkelen tot hét opleidingscentrum en een van de belangrijkste kennispartners voor de brede regio. Sturing op: 7 resultaatgebieden 5 strategische speerpunten

11 Resultaatgebieden HAN Stijging Studenttevredenheid Stijging Medewerkertevredenheid Toenemende (afnemer)relatietevredenheid Top drie scores professionele onderwijstoetsen Groei in studenteninstroom Groei in marktactiviteiten, innovatie en onderzoek De helft van de financiële middelen uit andere bronnen dan overheidsbekostiging

12 Prestatiemeting op resultaatgebieden Resultaten per Resultaatgebied - meetbare prestatie-indicatoren - afgezet tov managementafspraken - afgezet tov resultaten verleden/toekomst - afgezet tov landelijke benchmarkgegevens Verklaring positieve en negatieve afwijkingen Toelichting op maatregelen / toekomstig beleid

13 VB Stijging Studenttevredenheid

14 VB Professionele Onderwijstoetsen

15 VB Groei in marktactiviteiten De helft van de financiële middelen uit andere bronnen dan overheidsbekostiging

16 Middelen-/prestatiemeting bedrijfsvoering Beschrijving bedrijfsvoering langs de resultaatgebieden en de prestaties hierop Via de 5 speerpunten Koppeling middelen aan bedrijfsvoering Begrote inzet versus werkelijke inzet

17 Speerpunten HAN Groei van de organisatie HAN Onderwijs Flexibilisering (HOF) Verbetering kwaliteit, efficiency en effectiviteit Ondernemerschap Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid

18 VB Middeleninzet Service Bedrijf (1)

19 VB Middeleninzet Service Bedrijf (2)

20 VB middeleninzet HOF

21 VB Middeleninzet ICT

22 Financiële Rekening Financiële prestaties Exploitatierekening: verschillenanalyse Financiële positie - Historisch meerjarenoverzicht Balans - Inzicht stand voorzieningen - Meerjarenoverzicht liquiditeit / solvabiliteit afgezet tegen HBO-gemiddelde Risicoparagraaf Belangrijkste financiële risico’s + voorgenomen anticipatie

23 VB Exploitatierekening

24 VB Stand voorzieningen

25 Intern: plan en control

26

27 ‘Publiek’ Faculteiten Mr Sensor medewerkers

28 Intern: managementafspraken

29 Intern: managementrapportages


Download ppt "Onderbouwend vertrouwen, focus op succes! Ron Bormans November 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google