De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JE HOORT ERBIJ! Een spel ter bevordering van de integratie en acceptatie van leerlingen met autisme in het basis- en voortgezetonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JE HOORT ERBIJ! Een spel ter bevordering van de integratie en acceptatie van leerlingen met autisme in het basis- en voortgezetonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 JE HOORT ERBIJ! Een spel ter bevordering van de integratie en acceptatie van leerlingen met autisme in het basis- en voortgezetonderwijs

2 Een uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) en het Steunpunt Autisme noord Nederland van de Koninklijke Effatha Guyot Groep Bewerking : Sylvia Hasper en Désirée Nobels Illustraties : Auticomics Gebaseerd op: Het ‘Kommerbijspel’ dat in 2004 is ontwikkeld door het G.On.-team BuS.O. Sint-Gregorius, Gentbrugge, België

3 Het LNA en het Steunpunt Autisme REC Noord Nederland cluster 2 nodigen je uit om eventueel in de toekomst de informatie zelf verder uit te breiden of aan te passen voor andere stoornissen en handicaps. Om dit mogelijk te maken is een Cd-rom met de spelinformatie en de formats van de spelkaarten opgenomen. Op de Cd-rom is het spel ook uitgewerkt voor dove en slechthorende leerlingen.

4 De doelgroep Leerlingen van groep 7/8 van de basisschool
Leerlingen in het 1e jaar van het voortgezetonderwijs Tijdens of na het volgen van de cursus ‘autisme in de klas’ In het schoolteam tijdens een studiebijeenkomst of thematische team vergadering Ons advies is om het spel te laten volgen op een klassenvoorlichting. Bijvoorbeeld ‘Zo is er maar één’ van Johan v.d. Hart en Wilfred Wouters van de Koninklijke Auris groep. Ook kan eerst de dvd ‘Ivo een jongen met Asperger in het VO’ worden gepresenteerd.

5 Doelstellingen Bevorderen van de acceptatie en/of integratie van de leerling met autisme in het basisonderwijs en voortgezetonderwijs. Informatie verstrekken over een bepaalde handicap of stoornis. In dit specifieke geval: informatie verstrekken over leerlingen met autisme. Bijkomende doelstellingen: Kennis maken met autisme spectrum stoornissen (ASS) Kennis maken met de eigenheid van leerlingen met een ASS Bewustwording van anders zijn Kunnen discussiëren over de aangeboden onderwerpen Leren rekening te houden met de leerling met een ASS Handreikingen aanbieden om een leerling met een ASS te helpen

6 Spelers Je hoort erbij’ kan worden gespeeld met een groep van minimaal vijf en maximaal tien spelers. Een spelleider (leerkracht of begeleider) houdt de handleiding met de antwoorden bij de hand en bewaakt het groepsproces.

7 De inhoud van het spel Een doos met spelopdrachten rond de integratie van leerlingen met autisme + dobbelsteen. Een handleiding met alle vragen/opdrachten en de antwoorden op de kennis- en multiple choice vragen. Bepaalde onderwerpen worden in de handleiding nader toegelicht. Een Cd-rom met de digitale formats en bestanden van de spelopdrachten voor de doelgroepen autisme en dove en slechthorende kinderen en de handleiding.

8 De duur van het spel Tijdens één lesuur
Over meerdere lesuren of dagen verspreid afhankelijke van het aantal doelgroepen

9 Beginsituatie spelleider
Het is belangrijk dat diegene die het spel begeleidt zelf voldoende kennis heeft van ASS, zodat er altijd extra toelichting kan worden gegeven indien nodig.

10 Spelregels In een kring aan een tafel Kaartjes op kleur op stapeltjes
Gooien met de kleuren dobbelsteen Beantwoordt de vraag die correspondeert met de kleur van de dobbelsteen. Als je wit gooit mag je zelf een categorie kiezen In dit spel vallen geen punten te behalen

11 De vragen De vijf categorieën vragen/opdrachten en hun kleuren zijn:
Kennisvragen - Oranje Doe-opdrachten - Geel Stellingen - Groen Multiple choice-vragen - Rood Situaties Blauw

12 Belangrijk om te weten De spelleider heeft de handleiding bij de hand met alle antwoorden en achtergrond informatie Multiple choice (rode kaartjes): De spelleider heeft de antwoorden op papier Discussiepunten (groene kaartjes): de leerlingen zijn er mee eens of niet, maar moeten telkens een gemotiveerd antwoord geven. Doe-opdrachten (gele kaartjes): sommige opdrachten worden alleen uitgevoerd door de leerling die de dobbelsteen geworpen heeft, andere opdrachten worden door de hele groep uitgevoerd. Kennisvragen (oranje kaartjes): De spelleider heeft de antwoorden op papier. Situaties (blauwe kaartjes): hier geven de leerlingen eigen antwoorden.

13 Evaluatie Twee manieren om te evalueren
De discussiestoel Mogelijke verwerkingsvragen/stellingen: Wat hebben we geleerd? Wie wil iets vertellen over het spel? Wat deed je het liefst tijdens het spel? Waarom? Ik kijk nu anders naar een leerling met autisme. Leg uit waarom. Flappen evaluatie Hoe sta je nu tegenover autisme in het algemeen? Zal je houding veranderen ten opzichte van een leerling met een stoornis of handicap in je klas? Hoe? Wat leerde je uit deze activiteit? Welke info die je nu kreeg, zou iedereen hier op school moeten krijgen? Wat betekent autisme nu voor jullie? Waarom? Welke extra inspanningen gaan jullie nu doen om beter contact te krijgen met de leerling met autisme die in de klas zit?

14 Veel succes met het spel!!


Download ppt "JE HOORT ERBIJ! Een spel ter bevordering van de integratie en acceptatie van leerlingen met autisme in het basis- en voortgezetonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google