De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ER model Een powerpoint presentatie, gemaakt door: F. Triep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ER model Een powerpoint presentatie, gemaakt door: F. Triep"— Transcript van de presentatie:

1 Het ER model Een powerpoint presentatie, gemaakt door: F. Triep
februari 2002 Het ER model- module Gegevensstructuren Dia 1

2 Inleiding ER model Het ER (=Entity- Relationship) Model is in 1976 door P. Chen ontwikkeld om gegevensstructuren weer te geven. In dit model bestaan er 3 belangrijke onderdelen, namelijk: Een entiteit, weergegeven met Een attribuut, weergegeven met Een relatie (of model), weergegeven met Let op !: In het boek “Databases, deel 2 het vervolg” worden andere symbolen gebruikt voor de bovengenoemde onderdelen. Het ER model- module Gegevensstructuren Dia 2

3 Gebruikte symbolen in het boek
Officiële symbolen ER model Symbolen in het boek n 1 heeft heeft O T O Wij zullen in deze presentatie steeds gebruikmaken van de officiële symbolen. Het ER model- module Gegevensstructuren Dia 3

4 Uitleg over de drie symbolen
Entiteit Entiteiten komen overeen met objecten. Zij worden in het ER model verbonden met elkaar d.m.v. relaties. Een entiteit bevat een naam, die altijd een zelfstandig naamwoord is. Attribuut Een attribuut is een kenmerkende eigenschap van een entiteit, zo zijn voornaam, achternaam, adres, postcode, enz. attributen van de entiteit (of object) persoon. Attributen worden weergegeven met een cirkel, die met een verbindingslijn is verbonden met de rechthoek van de entiteit. Bij grote overzichtsschema’s met heel veel entiteiten en attributen, worden de attributen vaak weggelaten om het schema leesbaar te houden. Evenals de entiteit bevat een attribuut een naam, die altijd een zelfstandig naamwoord is. Relatie Een relatie verbindt de entiteiten, het geeft weer hoe de koppeling tussen de verschillende entiteiten is. In het ruitvormige figuur staat een werkwoordvorm, die de relatie tussen de 2 entiteiten aangeeft, bijvoorbeeld: persoon woont in huis, eigenaar bezit auto Het ER model- module Gegevensstructuren Dia 4

5 Verschillende typen relaties
Er bestaan een aantal typen relaties. We kunnen de typen van elkaar onderscheiden op basis van: hun dimensie hun functionaliteit hun totaliteit Voor de uitleg van deze typen, ga naar de volgende dia Het ER model- module Gegevensstructuren Dia 5

6 De dimensie van een relatie
De dimensie van een relatie is het aantal entiteiten, dat door één relatietype verbonden wordt. Voorbeeld 1: een relatie met dimensie 2 voorbeeld 2: een relatie met dimensie 3 persoon heeft huis Leent in boek lener uitlening Het ER model- module Gegevensstructuren Dia 6

7 De functionaliteit van een relatie
Met de functionaliteit geven we aan of één entiteit slecht 1 keer of meer keer in de populatie van het relatie type mag voorkomen. We onderscheiden 3 mogelijke functionaliteiten: 1. Functionaliteit één-op-één (1-1) 2. Functionaliteit één-op-veel (1-n) 3. Functionaliteit veel-op-veel (n-m) 1 1 A B 1 n A B n m A B Het ER model- module Gegevensstructuren Dia 7

8 De totaliteit van een relatie
Wat betreft de totaliteit kunnen we bij de meeste relaties (bijvoorbeeld bij een relatie van dimensie 2) 3 soorten onderscheiden: 1. Totaliteit totaal/totaal (T-T) De entiteiten uit de populaties van beide entiteittypen moeten in de populatie van het relatietype voorkomen. 2. Totaliteit totaal/partieel (T-O) De entiteiten uit de populatie van het ene entiteittype moeten in de populatie voorkomen, maar de populatie van het andere entiteittype kan entiteiten bevatten, die niet in de populatie van het relatietype voorkomen 3. Totaliteit partieel/partieel (O-O) A T T B A T O B Het ER model- module Gegevensstructuren Dia 8

9 Een voorbeeld van een schema volgens het ER model
Onderstaand schema is een voorbeeld ER schema van een uitleenadministratie. Het ER model- module Gegevensstructuren Dia 9


Download ppt "Het ER model Een powerpoint presentatie, gemaakt door: F. Triep"

Verwante presentaties


Ads door Google