De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 I N F O R M A T I C A B E H E E R Vrij Technisch Instituut - Hasselt Entiteit-Relatie Model Hoofdstuk 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 I N F O R M A T I C A B E H E E R Vrij Technisch Instituut - Hasselt Entiteit-Relatie Model Hoofdstuk 2."— Transcript van de presentatie:

1 5 I N F O R M A T I C A B E H E E R Vrij Technisch Instituut - Hasselt Entiteit-Relatie Model Hoofdstuk 2

2 1. Entiteiten  Definitie =Iets dat je kan identificeren en gegevens kan bijhouden  Bestaat uit  unieke naam  definitie: objectief en ondubbelzinnig aangeven welke objecten bij deze entiteit horen  lijst van attributen (=kenmerken)  Voorbeeld  Naam: werknemer  Definitie: een natuurlijk persoon die in dienst is van de firma – tijdelijken tellen niet mee  Attributen: naam, adres, brutowedde, afdeling, functie  Voorstelling werknemer

3 2. Relatie  Definitie =verband tussen 2 of meer entiteiten uit je model  Bestaat uit  unieke naam  definitie: objectief en ondubbelzinnig aangeven wanneer het verband aanwezig is tussen de betrokken entiteiten  lijst van attributen  lijst van betrokken entiteiten  Voorbeeld  Naam: werkt in  Definitie: werknemer werkt in firma als hij verantwoording moet geven aan hoofd van de afdeling  Attributen: aantal werkuren  Entiteiten: werknemer, afdeling  Voorstelling werknemerafdeling werkt in

4 2.a. Cardinaliteit  Definitie =aantal elementen van een betrokken entiteit die MAXIMAAL in relatie KUNNEN staan met één instantie van de andere entiteit  Toegelaten waarden  EEN  VEEL  Mogelijkheden  één-op-één1:1  één-op-veel1:n  veel-op-veeln:n

5 2.a. Cardinaliteit  Voorbeeld  relatie: ‘werknemer is ondergeschikte aan manager’ werknemermanager  vraag 1: kan een werknemer meer dan 1 manager hebben?  antwoord: nee je kan niet voor 2 bazen werken  vraag 2: kan een manager meer dan 1 werknemer hebben?  antwoord: ja een manager heeft meestal meerdere werknemers

6 2.b. Optionaliteit  Definitie =aantal elementen van een betrokken entiteit die MINIMAAL in relatie staan met één instantie van de andere entiteit  Toegelaten waarden  NUL  EEN

7 2.b. Optionaliteit  Voorbeeld  relatie: ‘persoon werkt onder contract’ persooncontract  vraag 1: moet een persoon minstens één contract hebben?  antwoord: nee een natuurlijk persoon heeft niet noodzakelijk een contract  vraag 2: moet een contract betrekking hebben op minstens één persoon?  antwoord: ja een contract heeft altijd betrekking op een persoon

8 3. Attributen  Definitie =eigenschappen die horen bij een entiteit of relatie  Samengestelde gegevens  attributen waarin je verschillende geg. samenbrengt  vb. adres: straat + nummer  Procesgegevens  resultaat van een berekening tussen 1 of meer entiteiten  vb. WaardeVoorraad = Inkoopprijs * HoeveelInVoorraad  Bestaat uit  unieke naam (bij die entiteit)  entiteit of relatie waar het eigenschap van is  domein: alle mogelijke waarden die attribuut kan hebben  definitie: verkeerd begrijpen van waarden uitsluiten  verplicht karakter aangeven

9 3. Attributen  Voorbeeld  Naam: hoogte  Entiteit: boom  Domein: alle positieve getallen  Definitie: hoogte van de boom op leeftijd van 10 jaar  Verplicht: ja  Voorstelling Boom Nederlandse naam Latijnse naam Voorkomen Familie Type Hoogte

10 OEFENING  Je wil een datamodel ontwerpen voor de schoolbibliotheek. Voor elk boek worden volgende gegevens bijgehouden: titel, auteur, uitgeverij, genre, jaar. Daarnaast worden van elke lezer volgende gegevens bijgehouden: lidnummer, naam, voornaam, adres, woonplaats en geboortedatum. Bovendien moet snel kunnen aangegeven worden of een boek ontleend is of niet, op welke datum, voor welke termijn, ….

11 BOEKENLEZERS STAP 1: Bepaal de entiteiten

12 STAP 2: Bepaal de relaties  Boeken – Lezers cardinaliteit: Een boek wordt (op één ogenblik) door maximum één lezer ontleend optionaliteit: Een boek wordt (op één gegeven ogenblik) door minimum géén (0) lezers ontleend – het kan gewoon in de bib liggen.  Lezers – Boeken cardinaliteit: Een lezer ontleent (op één ogenblik) maximum veel boeken optionaliteit: Een lezer ontleent op een gegeven ogenblik minimum géén (0) boek. BOEKEN LEZERS

13 STAP 3: Bepaal het ERD BOEKEN LEZERS

14 STAP 4: Bepaal de attributen BOEKENLEZERS titel auteur uitgeverij genre jaar lidnummer naam voornaam adres woonplaats geboortedat STAP 5: Omzetting naar databaseschema volgend hoofdstuk


Download ppt "5 I N F O R M A T I C A B E H E E R Vrij Technisch Instituut - Hasselt Entiteit-Relatie Model Hoofdstuk 2."

Verwante presentaties


Ads door Google