De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DATABANKEN Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Database, Document and Content Management HET “ENTITY-RELATIONSHIP” MODEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DATABANKEN Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Database, Document and Content Management HET “ENTITY-RELATIONSHIP” MODEL."— Transcript van de presentatie:

1 DATABANKEN Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Database, Document and Content Management HET “ENTITY-RELATIONSHIP” MODEL

2 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Overzicht Het databaseontwerpproces Het ‘entity-relationship’ model Het ontwerp van een ER-diagram

3 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het databaseontwerpproces informatie- vergaring domeinanalyse functionele analyse behoefteanalyse conceptueel ontwerp logisch ontwerp fysieke ontwerp databasemodel- onafhankelijk dbms- onafhankelijk conceptueel model (bijvoorbeeld EER-diagram) functionele beschrijving logisch databaseschema (bijvoorbeeld relationeel) gedragspecificaties DDL-scripts implementatie van gedrag

4 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het databaseontwerpproces informatievergaring – Communicatie! tussen gebruikers en ontwikkelaars verbaal en geschreven – Onderzoek bestaande programma’s bestaande bestanden bestaande documenten en rapporten

5 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het databaseontwerpproces conceptueel ontwerp – abstractie – gebruik van een representatietechniek taal diagramma tools – gebruik van een modelleringsdiscipline (data(bank)model, onafhankelijk van databanksysteem) – analyse van de business rules en semantische restricties (typisch buiten de capaciteit van het data model)

6 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Overzicht Het databaseontwerpproces Het ‘Entity-Relationship’ model –entiteitstypes en attributen –relatietypes –structurele restricties –intentie vs. extentie Het ontwerp van een ER-diagram

7 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model wat is het “Entity-Relationship”-model ? –data(bank)model legt de structuur van de data vast (a.h.v. entiteitstypes, attributen en relatietypes) biedt beperkte faciliteiten voor het vastleggen van integriteit (structurele restricties) –wordt gebruikt als tussenstap bij databankontwerp –het “Entity-Relationship”-model is niet bedoeld om rechtstreeks geïmplementeerd te worden –het “Entity-Relationship”-diagram kan worden “omgezet” naar een databankschema (relationeel, objectgeoriënteerd,...) → logisch ontwerp

8 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model entiteitstypes en attributen –een entiteit is een “ding” dat een zelfstandig bestaan leidt in de “echte” wereld een entiteit kan een fysisch bestaand object zijn bv. een persoon, auto, huis, werknemer, … een entiteit kan ook een conceptueel object zijn bv. een firma, job, cursus, … –elke entiteit wordt beschreven door een aantal eigenschappen, die de attributen van de entiteit worden genoemd

9 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model –een entiteitstype definieert de gemeenschappe- lijke karakteristieken van een verzameling van entiteiten met dezelfde attributen –alle entiteiten van hetzelfde entiteitstype hebben dezelfde attributen

10 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model relatietypes –sommige attributen van een entiteitstype verwijzen naar (andere) entiteitstypes –deze attributen worden voorgesteld als relatietypes tussen entiteitstypes –in een relatietype zijn steeds twee of meerdere (al dan niet verschillende) entiteitstypes betrokken –ook relatietypes zijn soms voorzien van attributen

11 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model structurele restricties –restricties voor attributen al dan niet meerwaardig (bv. geboortedatum van een persoon - enkelwaardig hobbies van een persoon - meerwaardig) al dan niet afgeleid (bv. leeftijd van een persoon - afgeleid van geboortedatum) al dan niet samengesteld al dan niet (deel van een) sleutelattribuut sleutelattributen worden aangewend om de entiteiten op een unieke wijze te identificeren

12 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model –restrictie voor entiteitstypes al dan niet zwak entiteitstype –zwakke entiteiten zijn voor unieke identificatie afhankelijk van andere entiteiten (via een relatie) –de relatie die de identiteit van een entiteit bepaalt noemt men de identificerende relatie –een zwakke entiteit kan niet bestaan zonder identificerende relatie –het type van een zwakke entiteit wordt een zwak entiteitstype genoemd; het type van de gerelateerde entiteit(en) wordt een identificerend entiteitstype genoemd –een zwak entiteitstype heeft normaal gezien een partiële sleutel, dit is een verzameling van attributen die samen met de identificerende relatie de identiteit van een zwakke entiteit mee bepalen

13 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model –restricties voor relatietypes kardinaliteit van een relatietype (per betrokken entiteitstype); deze geeft aan hoeveel entiteiten typisch betrokken zijn in een relatie van het relatietype: –één (1) –meerdere (N) vb: voor binaire relatietypes 1:1, 1:N of M:N participatiegraad van de betrokken entiteitstypes: is elke entiteit van een bepaald entiteitstype betrokken in een relatie van het relatietype ? –ja  totale participatie voor dat entiteitstype –nee  partiële participatie voor dat entiteitstype

14 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model intentie vs. extentie –intentie (schema): definieert de entiteitstypes, hun attributen, relatietypes en structurele restricties –extentie (instanties): bevat de entiteiten en relaties die bestaan op een bepaald ogenblik

15 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model –visualisatie van de intentie aan de hand van een “Entity/Relationship”-diagram bouwstenen –entiteitstypes entiteitstype: zwak entiteitstype:

16 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model –attributen attribuut: sleutelattribuut: meerwaardig attribuut: afgeleid attribuut: samengesteld attribuut: partieel sleutelattribuut:

17 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model –relatietypes relatietype: identificerend relatietype (enkel bij zwakke entiteittypes): E1E2 R aanduiding participatiegraad: E1E2 R 1 N aanduiding kardinaliteitsratio: alternatieve notatie: (min,max) totale participatie van E2 in R maximaal N entiteiten van E2 maximaal 1 entiteit van E1

18 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model –visualisatie van de extentie verzamelingen van entiteiten gegroepeerd per entiteitstype voorbeeld w1 w2 w3 (John Smith, 55, 80K) (Fred Brown, 40, 30K) (Judy Clark, 25, 20K) Werknemer (naam, leeftijd, salaris)

19 Werkt_voor voorbeeld: binaire relaties Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model w1 w2 w3 w4 w5 d1 d2 d3 Werknemer Departement r1r2 r3 r4 r5 verzamelingen van relaties gegroepeerd per relatietype

20 l1 l2 Leverancier p1 p2 p3 Project o1 o2 o3 Onderdeel Levert Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Het ‘Entity-Relationship’ model r1 r2 r3 r4 r5 voorbeeld: ternaire relaties

21 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Overzicht Het databankontwerpproces Het ‘Entity-Relationship’ model Het ontwerp van een ER-diagram –aandachtspunt –case studie –oefeningen

22 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram aandachtspunt voorbeeld: leverancier l1 levert onderdeel o1 voor project p1  leverancier l1 levert onderdeel o1 EN onderdeel o1 wordt geleverd voor project p1 EN leverancier l1 levert onderdelen voor project p1 keuze ternair relatietype vs. 3 binaire relatietypes

23 ternair relatietype vs. 3 binaire relatietypes

24 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram In een theaterzaal worden verschillende soorten werken opgevoerd (toneel, opera, etc.). Doorgaans worden meerdere voorstellingen van een bepaald stuk opgevoerd. Voor elk stuk wordt de titel, de duur, de soort, de organisator, de uitvoerder en een uniek nr bewaard. Voor iedere voorstelling wordt datum en beginuur opgeslagen. Aangezien er maar één zaal is, kan op hetzelfde ogenblik maar één voorstelling worden geprogrammeerd. De zitplaatsen in de zaal worden doorlopend genummerd en zijn ingedeeld in zones die elk een aparte naam krijgen. De toegangsprijs is afhankelijk van de zone van de zitplaats. De verkoop van tickets verloopt uitsluitend via reservatie. De klant moet hierbij zijn naam en adres opgeven en kan dan één of meerdere zitplaatsen reserveren voor een voorstelling. Er wordt bijgehouden of voor deze reservaties reeds werd betaald. case studie: reservatiesysteem voor een theater

25 In een theaterzaal worden verschillende soorten werken opgevoerd (toneel, opera, etc.). Doorgaans worden meerdere voorstellingen van een bepaald stuk opgevoerd. Voor elk stuk wordt de titel, de duur, de soort, de organisator, de uitvoerder en een uniek nr bewaard. Voor iedere voorstelling wordt datum en beginuur opgeslagen. Aangezien er maar één zaal is, kan op hetzelfde ogenblik maar één voorstelling worden geprogrammeerd. De zitplaatsen in de zaal worden doorlopend genummerd en zijn ingedeeld in zones die elk een aparte naam krijgen. De toegangsprijs is afhankelijk van de zone van de zitplaats. De verkoop van tickets verloopt uitsluitend via reservatie. De klant moet hierbij zijn naam en adres opgeven en kan dan één of meerdere zitplaatsen reserveren voor een voorstelling. Er wordt bijgehouden of voor deze reservaties reeds werd betaald. Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram case studie: reservatiesysteem voor een theater extractie reguliere entiteiten

26 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram oplossing StukKlantPlaatsZone creatie reguliere entiteitstypes

27 In een theaterzaal worden verschillende soorten werken opgevoerd (toneel, opera, etc.). Doorgaans worden meerdere voorstellingen van een bepaald stuk opgevoerd. Voor elk stuk wordt de titel, de duur, de soort, de organisator, de uitvoerder en een uniek nr bewaard. Voor iedere voorstelling wordt datum en beginuur opgeslagen. Aangezien er maar één zaal is, kan op hetzelfde ogenblik maar één voorstelling worden geprogrammeerd. De zitplaatsen in de zaal worden doorlopend genummerd en zijn ingedeeld in zones die elk een aparte naam krijgen. De toegangsprijs is afhankelijk van de zone van de zitplaats. De verkoop van tickets verloopt uitsluitend via reservatie. De klant moet hierbij zijn naam en adres opgeven en kan dan één of meerdere zitplaatsen reserveren voor een voorstelling. Er wordt bijgehouden of voor deze reservaties reeds werd betaald. Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram case studie: reservatiesysteem voor een theater extractie zwakke entiteiten

28 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram oplossing StukKlantPlaatsZone creatie zwakke entiteitstypes opge- voerd 1 N Voorstelling

29 In een theaterzaal worden verschillende soorten werken opgevoerd (toneel, opera, etc.). Doorgaans worden meerdere voorstellingen van een bepaald stuk opgevoerd. Voor elk stuk wordt de titel, de duur, de soort, de organisator, de uitvoerder en een uniek nr bewaard. Voor iedere voorstelling wordt datum en beginuur opgeslagen. Aangezien er maar één zaal is, kan op hetzelfde ogenblik maar één voorstelling worden geprogrammeerd. De zitplaatsen in de zaal worden doorlopend genummerd en zijn ingedeeld in zones die elk een aparte naam krijgen. De toegangsprijs is afhankelijk van de zone van de zitplaats. De verkoop van tickets verloopt uitsluitend via reservatie. De klant moet hierbij zijn naam en adres opgeven en kan dan één of meerdere zitplaatsen reserveren voor een voorstelling. Er wordt bijgehouden of voor deze reservaties reeds werd betaald. Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram case studie: reservatiesysteem voor een theater extractie attributen

30 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram oplossing StukKlantPlaatsZone creatie attributen opge- voerd 1 N Voorstelling stuknrplaatsnrtitelsoortorganisatoruitvoerderduurtijdstipdatumbeginuurklantnrnaamadresnaam

31 In een theaterzaal worden verschillende soorten werken opgevoerd (toneel, opera, etc.). Doorgaans worden meerdere voorstellingen van een bepaald stuk opgevoerd. Voor elk stuk wordt de titel, de duur, de soort, de organisator, de uitvoerder en een uniek nr bewaard. Voor iedere voorstelling wordt datum en beginuur opgeslagen. Aangezien er maar één zaal is, kan op hetzelfde ogenblik maar één voorstelling worden geprogrammeerd. De zitplaatsen in de zaal worden doorlopend genummerd en zijn ingedeeld in zones die elk een aparte naam krijgen. De toegangsprijs is afhankelijk van de zone van de zitplaats. De verkoop van tickets verloopt uitsluitend via reservatie. De klant moet hierbij zijn naam en adres opgeven en kan dan één of meerdere zitplaatsen reserveren voor een voorstelling. Er wordt bijgehouden of voor deze reservaties reeds werd betaald. Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram case studie: reservatiesysteem voor een theater extractie relaties

32 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram oplossing StukKlantPlaatsZone creatie relaties opge- voerd 1 N Voorstelling stuknrplaatsnrtitelsoortorganisatoruitvoerderduurtijdstipdatumbeginuurklantnrnaamadresnaam reser- vatie tarief N M in 1 N N M 1

33 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram case studie: reservatiesysteem voor een theater extractie relatieattributen In een theaterzaal worden verschillende soorten werken opgevoerd (toneel, opera, etc.). Doorgaans worden meerdere voorstellingen van een bepaald stuk opgevoerd. Voor elk stuk wordt de titel, de duur, de soort, de organisator, de uitvoerder en een uniek nr bewaard. Voor iedere voorstelling wordt datum en beginuur opgeslagen. Aangezien er maar één zaal is, kan op hetzelfde ogenblik maar één voorstelling worden geprogrammeerd. De zitplaatsen in de zaal worden doorlopend genummerd en zijn ingedeeld in zones die elk een aparte naam krijgen. De toegangsprijs is afhankelijk van de zone van de zitplaats. De verkoop van tickets verloopt uitsluitend via reservatie. De klant moet hierbij zijn naam en adres opgeven en kan dan één of meerdere zitplaatsen reserveren voor een voorstelling. Er wordt bijgehouden of voor deze reservaties reeds werd betaald.

34 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram oplossing StukKlantPlaatsZone creatie relatieattributen opge- voerd 1 N Voorstelling stuknrplaatsnrtitelsoortorganisatoruitvoerderduurtijdstipdatumbeginuurklantnrnaamadresnaam reser- vatie tarief N M in 1 N N M 1 betaaldprijs

35 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram Eindoplossing Stuk stuknr plaatsnr opge- voerd reser- vatie 1 N betaald titel soort organisator uitvoerder duur Voorstelling tijdstip datum beginuur Klant klantnr naam adres Plaats Zone tarief N M prijs in 1 N naam N M 1

36 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram opgave: transportafdeling De transportafdeling van een firma beschikt, voor het uitvoeren van leveringen aan haar klanten, over een reeks voertuigen. Elk voertuig heeft een uniek voertuignummer; daarnaast zijn ook het merk en het bouwjaar geregistreerd. De leveringen worden uitgevoerd door chauffeurs in dienst van de firma. Elke chauffeur wordt geïdentificeerd d.m.v. Een uniek chauffeurnummer. Verder worden ook zijn naam en adres bijgehouden. Telkens als een chauffeur een opdracht krijgt toegewezen, zal hij een beschikbaar voertuig uit de loods halen en het voertuig laden zoals vermeld in de opdracht. De opdracht - met een uniek opdrachtnummer – specificeert de soorten goederen en de hoeveelheid van elke goederensoort die moet worden geladen. Elke goederensoort is uniek geïdentificeerd door een goederennummer. Verder wordt van elke goederensoort het gewicht (per stuk) en een omschrijving bijgehouden. Telkens een chauffeur uitrijdt of terug binnenrijdt, dient hij het tijdstip (datum en uur) en de kilometerstand van het voertuig te registreren. Een chauffeur kan meerdere keren uitrijden op eenzelfde dag, maar een opdracht duurt nooit langer dan één dag. Tijdens een trip dient een chauffeur op verschillende plaatsen goederen af te leveren. De opdracht vermeldt voor elke levering het adres, de soorten en hoeveelheden af te leveren goederen. De chauffeur dient datum en uur van elke levering te noteren. Gedurende een trip doet een chauffeur nooit meer dan eenmaal hetzelfde adres aan. Leveringen op hetzelfde adres kunnen wel tijdens verschillende trips plaatsvinden.

37 Chauffeur Voertuig OpdrachtLevering Goederensoort N 1 N N N M 1 1 merk bouwjaar VNr CNrnaam adres straat + nr postcode woonplaats uur_uit km_in datum ONr km_uit uur_in LNr adres straat + nr postcode woonplaats datum uur hoeveelheid GNrgewichtbeschrijving

38 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Ontwerp van een ER-diagram opgave: opleidingsafdeling Een firma heef een interne opleidingsafdeling die verantwoordelijk is voor de bijscholing van zijn werknemers. Hiervoor wordt een aantal cursussen ingericht, die elk een uniek nummer (CNr) en een omschrijving van het onderwerp hebben. Bepaalde cursussen sluiten aan op andere cursussen die vooraf met succes moeten zijn afgelegd, vooraleer men zich hiervoor mag inschrijven. Een cursus wordt meermaals ingericht. Elke presentatie van de cursus wordt aangegeven met een volgnummer. Elke presentatie bestaat uit één of meerdere sessies die op vastgelegde dagen en uren (begin/einde) doorgaan. Er zijn nooit meerdere sessies van eenzelfde presentatie op één dag, wel kunnen sessies van verschillende presentaties op dezelfde dag doorgaan. Alle sessies van eenzelfde presentatie gaan door in hetzelfde lokaal. Van alle werknemers houdt men het unieke werknemernummer, naam, adres en telefoonnummer bij. Werknemers kunnen zich inschrijven voor één of meerdere cursussen. Een presentatie gaat pas door op voorwaarde dat er minstens één inschrijving voor is. De lesgevers zijn steeds werknemers van de firma. Er kunnen meerdere lesgevers voor een bepaalde cursus of presentatie van een cursus zijn en een lesgevers kan meerdere cursussen/presentaties/sessies doceren. Er is echter altijd maar één lesgever per sessie. Tenslotte wenst men de examenresultaten van de cursisten bij te houden.

39 Cursus Werknemer Presentatie Sessie docent inschr. N 1 N 1 N 1 NM CNr naam datum adres straat + nr postcode woonplaats telefoon Onderwerp beginuureinduur pnr lokaal resultaat voor kennis na voor N M WNr


Download ppt "DATABANKEN Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking Database, Document and Content Management HET “ENTITY-RELATIONSHIP” MODEL."

Verwante presentaties


Ads door Google