De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De grafiek van een lineair verband is ALTIJD een rechte lijn. algemene vergelijking : y = ax + b a =hellingsgetal of richtingscoëfficient altijd 1 naar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De grafiek van een lineair verband is ALTIJD een rechte lijn. algemene vergelijking : y = ax + b a =hellingsgetal of richtingscoëfficient altijd 1 naar."— Transcript van de presentatie:

1 De grafiek van een lineair verband is ALTIJD een rechte lijn. algemene vergelijking : y = ax + b a =hellingsgetal of richtingscoëfficient altijd 1 naar rechts a omhoog b =“begingetal” of snijpunt met de verticale as 3.1

2 Teken de grafiek van m: y = ¾x - 2 1 2 x 012345 -2 -3 y snijpunt (0,-2) · r.c. = ¾ noemer altijd naar rechts teller naar boven of beneden · teken de rechte lijn 4 3 voor een rechte lijn heb je maar 2 punten nodig 1) gebruik het snijpunt met de verticale as en de r.c. 3.1

3 1-2y 40x 1 2 x 012345 -2 -3 y · · teken de grafiek m.b.v. de tabel voor een rechte lijn heb je maar 2 punten nodig Teken de grafiek van m: y = ¾x - 2 2) maak een tabel met twee coordinaten 3.1

4 Formules van lijnen Bij het opstellen van een lineaire formule kunnen de volgende situaties voorkomen : 1de formule volgt uit de tekst 2uit de grafiek zijn het snijpunt met de verticale as en de r.c. af te lezen 3een punt en de r.c. zijn gegeven 4twee punten zijn gegeven 3.1

5 1De formule volgt uit de tekst Een zwembad wordt gevuld met water op t = 0 is de waterhoogte 5 cm. iedere minuut stijgt het water met 7 cm. in de formule is de hoogte h in cm als functie van de tijd t in minuten de formule wordt dan: h = 5 + 7t of h = 7t + 5

6 delen door hetzelfde getal 2Uit de grafiek zijn het snijpunt met de verticale as en de r.c. af te lezen 1 2 x 012345 -2 -3 y · · -1,5-3omhoog 12rechts : 2 dus r.c. = -1,5 snijpunt met de verticale as is (0, 1) de formule wordt dan y = -1,5x + 1 altijd 1 naar rechts 2 -3

7 3Een punt en de r.c. zijn gegeven De lijn m gaat door het punt A(2, 6) en r.c. m = -4 6 8 4 12345 2 0 -2 y · · A x 1 -4 alg. verg. : y = ax + b r.c. m = a = -4 y = -4 x + b de lijn gaat door het punt (2, 6) 6 = -4 × 2 + b 6 = -8 + b 6 + 8 = b 14 = b b = 14 dus m : y = -4 x + 14

8 4Twee punten zijn gegeven 60 80 40 510152025 20 0 N · · t 60 3 omhoog 120rechts : 20 dus r.c. = 3 snijpunt met de verticale as is (0, 20) de formule wordt dan N = 3t + 20

9 Evenredige grootheden als je x met k vermenigvuldigt, moet je y ook met k vermenigvuldigen de bijbehorende tabel is een verhoudingstabel de bijbehorende grafiek is een rechte lijn door de oorsprong de bijbehorende formule is van de vorm y = ax y is evenredig met x x y 0 y = ax 3.1

10 Richtingscoëfficiënt berekenen yByB y A 0 y · · x ∆x ∆y omhoog ∆xrechts dus r.c. = ∆y : ∆x xAxA xBxB A B y B – y A = ∆y x B – x A = ∆x 3.2

11 voorbeeld 4 0 1 · · x 4 -3 ∆yomhoog ∆xrechts r.c. = ∆y : ∆x rc = -3/4 = -¾ y = ax + b y = -¾x + b door A(1, 4) 4 = -¾ × 1 + b 4 = -¾ + b 4¾ = b  b = 4¾ m : y = -¾x + 4¾ 15 A B y B – y A = 1 - 4 x B – x A = 5 - 1 -3 4 Staan er bij de assen andere letters dan gebruik je deze letters in de formule, de manier blijft hetzelfde. y Gegeven zijn de punten A(1, 4) en B(5, 1). Stel de formule op van de lijn m door de punten A en B. 3.2

12 Bij het werken met wiskundige modellen moet je voortdurend rekening houden met de verschillende elementen uit het schema modelvorming praktisch probleem met gegevens en tabellen wiskundig model voorspellingen en conclusies gegevens en tabellen pas het model toe controle stel het model bij 3.2

13 Grafisch-numeriek oplossen 20 0 10 · · 24 · · 7 Los de vergelijking 4a + 5 = 5a – 2 grafisch-numeriek op. stap 1 :voer in y 1 = 4x + 5 en y 2 = 5x – 2 stap 2 :plot de grafieken stap 3 :bereken de x-coördinaat van het snijpunt met de optie intersect je vindt x = 7 stap 4 :de oplossing is a = 7 3.3

14 Algebraïsch oplossen werkschema : lineaire vergelijkingen algebraïsch oplossen 1staan er haakjes ? werk ze weg. 2breng alle termen met x naar het linkerlid, de rest naar het rechterlid 3herleid beide leden en deel door het getal dat voor de x staat 4a + 5 = 5a - 2 4a – 5a = -2 - 5 -a = -7 a = 7 5a naar links brengen en 5 naar rechts herleid linker- en rechterlid deel door het getal dat voor a staat als 5a naar links gaat krijg je -5a 3.3

15 Ongelijkheden oplossen Los de vergelijking 4a + 5 < 5a – 2 grafisch-numeriek op. stap 1:voer in y 1 = 4x + 5 en y 2 = 5x – 2 stap 2:plot de grafieken stap 3:bereken de x-coördinaat van het snijpunt met de optie intersect je vindt x = 7 stap 4:kijk waar de grafiek van y 1 onder de grafiek van y 2 ligt stap 5:de oplossing is a > 7 20 0 10 · · 24 · · 7 Lees het antwoord af op de x-as f(x) < g(x) wanneer ligt de grafiek van f onder die van g. · 3.3

16 Interpoleren en extrapoleren interpoleren : schatten van een tussenliggende waarde extrapoleren : schatten van een waarde die buiten de gegevens ligt grafisch interpoleren of extrapoleren : schatting aan de hand van een grafiek 400 0 200 510 n K 600 1520 800 12,5 480 25 700 grafisch interpoleren grafisch extrapoleren · · 3.4

17 Lineair interpoleren 0 4 24 · · x y 12 68 16 8 ∆x = 6 ∆y = 8 ∆x = 4 ∆y = ? x28 y412 vb. Geef door lineair interpoleren een schatting van y bij x = 6. ∆x64 ∆y8 ∆y = 4 × 8 : 6 ∆y = 5,3 de schatting van y is y = 4 + 5,3 = 9,3 · 9,3 3.4

18 Horizontale en verticale lijnen de lijn y = 3 is de horizontale lijn door het punt (0, 3) alle punten op deze lijn hebben de y-coördinaat 3 de lijn x = 4 is de verticale lijn door het punt (4, 0) alle punten op deze lijn hebben de x-coördinaat 4 2 0 1 · · 12 · · x y 3 34 4 3.4

19 Formules van de vorm ax + by = c a6x + 8y = 1764 bx + y = 250 c6x + 8y = 1764 8y = -6x + 1764 y = -0,75x + 220,5 x + y = 250 y = -x + 250 voer in y 1 = -0,75x + 220,5 en y 2 = -x + 250 optie intersect x = 118 en y = 132 Er waren dus 118 kinderen aanwezig. opgave 61 50 100 · · 50100 · · x y 200 150200 118 150 250 132 om de lijn te plotten moet je y vrijmaken

20 Formules van twee of meer variabelen M = 0,4( W + P ) aW = 18 en P = 38 M = 0,4(18 + 38) M = 22,4 bP = 60 en M = 28 28 = 0,4(W + 60) 0,4(W + 60) = 28 W + 60 = 70 W = 10 cBij een moeilijk leesbaar boek zullen zowel W als P groot zijn, dus M ook. Bij een moeilijk leesbaar boek zal M groter zijn dan bij een eenvoudig leesbaar boek. dW = 5 en P = 10 geeft M = 6 W = 20 en P = 90 geeft M = 44 dus M tussen 6 en 44 opgave 65 De grafiek bestaat uit verschillende grafieken, al die grafieken samen vormen een grafiekenbundel.


Download ppt "De grafiek van een lineair verband is ALTIJD een rechte lijn. algemene vergelijking : y = ax + b a =hellingsgetal of richtingscoëfficient altijd 1 naar."

Verwante presentaties


Ads door Google