De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vwo A Samenvatting Hoofdstuk10. machtsfuncties n even a > 0 x y de top is (0,0) O a < 0 x y O n oneven a > 0 x y het punt van symmetrie is (0,0) O a <

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vwo A Samenvatting Hoofdstuk10. machtsfuncties n even a > 0 x y de top is (0,0) O a < 0 x y O n oneven a > 0 x y het punt van symmetrie is (0,0) O a <"— Transcript van de presentatie:

1 vwo A Samenvatting Hoofdstuk10

2 machtsfuncties n even a > 0 x y de top is (0,0) O a < 0 x y O n oneven a > 0 x y het punt van symmetrie is (0,0) O a < 0 x y O 10.1

3 Grafieken van machtsfuncties verschuiven y = x² top (0, 0) y = ( x – 4 )² 4 naar rechts top (4, 0) y = ( x – 4 )² + 3 3 omhoog top (4,3) y = 2 ( x – 4 )² + 3 parabool smaller top hetzelfde top (4, 3) y = a ( x - p )² + q top (p, q) x top bereken je door wat tussen haakjes staat 0 te maken. y = ax n  y = a(x – p) n + q grafiek van translatie (p, q) beeldgrafiek algemeen x y O 10.1

4 y 3 f g los op (exact) x² < 2x + 3 f(x) = x² g(x) = 2x + 3 f(x) = g(x) x² = 2x + 3 x² - 2x – 3 = 0 ( x + 1 )( x - 3 ) = 0 x = -1 v x = 3 aflezen uit de schets -1 < x < 3 0 x Werkschema bij het oplossen van ongelijkheden 1)Schets de grafieken van f en g. 2)Los de vergelijking f(x) = g(x) op. 3)Lees uit de schets de oplossingen af. Lees het antwoord af op de x-as f(x) < g(x) wanneer ligt de grafiek van f onder die van g. 10.1

5 Werkschema: het tekenen van de grafiek van een wortelfunctie 1.Bereken het domein en de coördinaten van het beginpunt. 2.Maak een tabel. 3.Teken de grafiek. Werkschema: het oplossen van wortelvergelijkingen 1.Maak de wortel vrij. 2.Kwadrateer het linker- en rechterlid en los de verkregen vergelijking op. 3.Controleer of de oplossingen van de gekwadrateerde vergelijking oplossingen zijn van de gegeven vergelijking. 10.2

6 opgave 23 01234 1 2 3 4 y x -2 ∙ ∙ a) f(x) = -2 + √(2x + 3) beginpunt ( -1½, -2) b) B f = [ -2,  > c)f(x) < g(x) voer in y 1 = -2 + √(2x + 3) en y 2 = -0,5x + 2 x ≈ 2,41 -1½ ≤ x < 2,41 2x + 3 ≥ 0 2x ≥ -3 x ≥ -1½ Wanneer ligt de grafiek van f onder die van g ? 2,41 -1,5 ∙ 10.2 f g

7 Wortelvergelijkingen oplossen voorbeeld 2x + √x = 10 √x = 10 – 2x x = (10 – 2x) 2 x = 100 – 40x + 4x 2 -4x 2 + 40x + x – 100 = 0 -4x 2 + 41x – 100 = 0 D = (41) 2 – 4 · -4 · -100 D = 81 x = x = 6¼ v x = 4 -41 ± √81 -8 Isoleer de wortelvorm. Kwadrateer het linker- en het rechterlid. Los de vergelijking op. Controleer of de oplossingen kloppen. voldoet niet voldoet 10.2

8 f (x) = standaardfunctie De grafiek heet een hyperbool. f (0) bestaat niet. Je hebt een horizontale asymptoot en een verticale asymptoot. Een asymptoot is een lijn waarmee de grafiek op den duur vrijwel mee samenvalt. 1x1x 0123 1 2 3 4 y x-2 ∙ ∙ x = 0 y = 0 Asymptoten 10.3

9 Transformaties en gebroken functies f(x) = standaardfunctie g(x) = + 1 translatie 2 naar rechts 1 omhoog 1x1x 1 x - 2 0123 1 2 3 4 y x-2 ∙ ∙ ∙ y = 1 ∙ x = 0 y = 0 x = 2 10.3

10 Gebroken vergelijkingen Regels voor het algebraïsch oplossen van gebroken vergelijkingen = 0 geeft A = 0 = geeft A = C = geeft A = 0 v B = C = geeft AD = BC ABAB ABAB CBCB ABAB ACAC ABAB CDCD Controleer of geen noemer nul wordt. = 0 = kan niet = 0 een breuk is nul als de teller nul is en de noemer niet 0101 1010 0 0505 10.3

11 De grafiek van f(x) = g x f(x) = g x met g constant en g > 0 is een exponentiële functie O x y O x y g > 10 < g < 1 1 1 De grafiek is stijgend bereik de x-as is asymptoot De grafiek is dalend bereik de x-as is asymptoot Asymptoot is een lijn waar de grafiek op den duur mee samenvalt. 10.4

12 Het effect van transformaties op y = g x Tel in de formule q op bij de functiewaarde. De asymptoot is y = q. y = g x translatie (0, q) y = g x + q Vervang in de formule x door x – p. De asymptoot is y = 0. y = g x translatie (p, 0) y = g x – p Vermenigvuldig in de formule de functiewaarde met a. De asymptoot is y = 0. y = g x verm. t.o.v. de x-as met a y = a · g x 10.4

13 Rekenregels voor machten 10.4

14 Logaritme en exponent 2 x = 8 x = 3 want 2 3 = 8 2 x = 8 ⇔ 2 log(8) 2 3 = 8 ⇔ 2 log(8) = 3 2 log(32) = 5 want 2 5 = 32 algemeen : g log(x) = y betekent g y = x dus g log(g y ) = y x > 0, g > 0 en g ≠ 1 10.5

15 De standaardgrafiek y = g log(x) O x y 0 < g < 1 1 O x y g > 1 1 dalend stijgend domein de y-as (x = 0) is asymptoot 10.5

16 Grafieken van logaritmische functies Werkschema: het tekenen van de grafiek van een logaritmische functie 1.Stel de formule op van de verticale asymptoot. 2.Maak een tabel. 3.Teken de grafiek. Het beeld van y = g log(x) bij enkele transformaties transformatieformule beeldgrafiekdomeinformule asymptoot translatie (0, q)y = g log(x) + q x = 0 translatie (p, 0)y = g log(x – p) x = p verm. x-as, ay = a · g log(x) x = 0 10.5

17 voorbeeld 1 a)Hoe ontstaat f(x) = 3 log(x – 4) + 2 uit y = 3 log(x) ? y = 3 log(x) translatie (4, 0) y = 3 log(x – 4) translatie (0, 2) y = 3 log(x – 4) + 2 b) D f = 210 -2 3 log(x) 931   x O y 5 1234 1 2 3 4 -2 x = 4 4 naar rechts 2 omhoog 10.5

18 Rekenregels voor logaritmen Werkschema: het oplossen van logaritmische vergelijkingen 1.Kijk of je kunt toepassen g log(x) = y geeft x = g y. Lukt dat niet, dan 2.Herleid het linker- en rechterlid tot logaritmen met hetzelfde grondtal. Gebruik daarna g log(A) = g log(B) geeft A = B. 10.6

19 Logaritmische schaalverdeling Een gewone schaalverdeling is niet praktisch als je op een getallenlijn gegevens wilt uitzetten die sterk in grootte verschillen. We kiezen in zo’n situatie liever een logaritmische schaalverdeling. Op de logaritmische schaalverdeling is de afstand van 10 4 tot 10 0 gelijk aan 4 log(10 4 ) = 4 paard = 600 kg. log(600) ≈ 2,8 10.7

20 Logaritmisch papier A  1,3 B  7,5 C  23 D  55 E  150 F  2400 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 opgave 84 A  1300 B  7500 C  23000 F  2400000 D  55000 E  150000 10.7

21 opgave 87a Rechte lijn op logaritmisch papier, dus N = b · g t. t = 1 en N = 30 t = 7 en N = 400 N = b · 1,540 t t = 1 en N = 30 Dus N = 19,5 · 1,540 t. 400 30 g 6 dagen = g dag = ≈ 1,540 b · 1,540 1 = 30 b = 10.7 19,5


Download ppt "Vwo A Samenvatting Hoofdstuk10. machtsfuncties n even a > 0 x y de top is (0,0) O a < 0 x y O n oneven a > 0 x y het punt van symmetrie is (0,0) O a <"

Verwante presentaties


Ads door Google