De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vwo B Samenvatting Hoofdstuk 5. De standaardfunctie f(x) = g x f(x) = g x met g constant en g > 0 is een exponentiële functie O x y O x y g > 10 < g <

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vwo B Samenvatting Hoofdstuk 5. De standaardfunctie f(x) = g x f(x) = g x met g constant en g > 0 is een exponentiële functie O x y O x y g > 10 < g <"— Transcript van de presentatie:

1 vwo B Samenvatting Hoofdstuk 5

2 De standaardfunctie f(x) = g x f(x) = g x met g constant en g > 0 is een exponentiële functie O x y O x y g > 10 < g < 1 1 1 grafiek is stijgend op ℝ domein ℝ bereik de x-as is asymptoot grafiek is dalend op ℝ domein ℝ bereik de x-as is asymptoot asymptoot is een lijn waar de grafiek op den duur bijna mee samenvalt ℝ is de verzameling van alle getallen 5.1

3 Het effect van transformaties op y = g x tel in de formule d op bij de functiewaarde asymptoot  y = d y = g x translatie (0, d) y = g x + d vervang in de formule x door x – c asymptoot  y = 0 y = g x translatie (c, 0) y = g x – c vervang in de formule x door asymptoot  y = 0 y = g x verm. t.o.v. de y-as met b y = g vermenigvuldig in de formule de functiewaarde met a asymptoot  y = 0 y = g x verm. t.o.v. de x-as met a y = a · g x 1b1b 1b1b 5.1

4 Rekenregels van machten a 4 = a · a · a · a a 2 · a 3 = a · a · a · a · a = a 5 = = a 2 (a 2 ) 3 = a 2 · a 2 · a 2 = a 6 (ab) 3 = ab · ab · ab = a 3 b 3 a 5 a · a · a · a · a a 3 a · a · a bij vermenigvuldigen de exponenten optellen bij delen trek je de exponenten van elkaar af bij macht van een macht vermenigvuldig je de exponenten bij de macht van een product krijg je een product van machten 5.1

5 Algemeen a p · a q = a p + q = a p – q (a p ) q = a pq (ab) p = a p b p apaqapaq 5.1

6 Negatieve exponenten 4° = 1 a° = 1 (a ≠ 0) 2 -1 = ½ 8 -1 = ⅛ a -n = (a ≠ 0) De rekenregels voor machten gelden ook bij negatieve exponenten. Verhuist een macht van de teller naar de noemer of omgekeerd, dan verandert de exponent van teken. 1 anan 5.1

7 Machten met gebroken exponenten x ½ = √x x  = √x 4 ½ = √4 = 2 64  = √64 = 4 algemeen : a  = n √a ook geldt : a = √a (a > 0) pqpq q p 3 3 5.1

8 Lineaire groei en exponentiële groei 5.2

9 Bij de formule N = b ∙ g t onderscheiden we 2 gevallen Groeifactoren kleiner dan 0 of gelijk aan 1 hebben geen betekenis. O x y O x y g > 10 < g < 1 1 1 stijgenddalend 5.2

10 Groeifactor en groeipercentage Neemt een hoeveelheid per tijdseenheid met een vast percentage toe of af, dan heb je met exponentiële groei te maken. v.b. Een bedrag van 250 euro neemt per jaar met 4,5% toe 100% + 4,5% = 104,5%  : 100  × 1,045 dan is de groeifactor 1,045 formule : B = 250 × 1,045 t dus bij een groeifactor van 0,956 is de procentuele afname 100% - 95,6% = 4,4% We zeggen dat het groeipercentage - 4,4% is. Bij een verandering van p% per tijdseenheid hoort exponentiële groei met groeifactor g = 1 + p/100. Bij een groeifactor g per tijdseenheid hoort een verandering van p = (g – 1) × 100%. 5.2

11 Groeipercentages omzetten naar een andere tijdseenheid Bij exponentiële groei met groeifactor g per tijdseenheid, is de groeifactor per n tijdseenheden gelijk aan g n Bij een groeifactor van 1,5 per uur hoort een groeifactor van 1,5 24 ≈ 16834,11 per dag, en een groeifactor van 1,5 ¼ ≈ 1,11 per kwartier. 1,11  111%  toename per kwartier is 11% Het omzetten van groeipercentages naar een andere tijdseenheid gaat via groeifactoren. 5.2

12 Logaritme en exponent 2 x = 8 x = 3 want 2 3 = 8 2 x = 8 ⇔ 2 log(8) 2 3 = 8 ⇔ 2 log(8) = 3 2 log(32) = 5 want 2 5 = 32 algemeen : g log(x) = y betekent g y = x dus g log(g y ) = y x > 0, g > 0 en g ≠ 0 5.3

13 De standaardgrafiek y = g log(x) Functies f en g met de eigenschap dat hun grafieken elkaars spiegelbeeld zijn in de lijn y = x heten inverse functies. O x y O x y g > 10 < g < 1 1 1 y = x y = 2 x 1 y = 2 log(x) y = x y = (½) x y = ½ log(x) 1 5.3

14 opgave 54 y = a · g log(x + b) a > 0a < 0 b > 0b < 0b > 0b < 0 0 < g < 1 g > 1 x y x = -b O x y O x y O x y O x y O x y O x y O x y O 5.3

15 Logaritmische schaalverdeling Een gewone schaalverdeling is niet praktisch als je op een getallenlijn gegevens wilt uitzetten die sterk in grootte verschillen. We kiezen in zo’n situatie liever een logaritmische schaalverdeling. Op de logaritmische schaalverdeling is de afstand van 10 4 tot 10 0 gelijk aan 4 log(10 4 ) = 4 paard = 600 kg. log(600) ≈ 2,8 5.4

16 Exponentiële groei en logaritmisch papier Bij een rechte lijn op logaritmisch papier hoort exponentiële groei, dus een formule van de vorm N = b · g t De verdubbelingstijd bij exponentiële groei is de tijd waarin de hoeveelheid verdubbelt. Bij groeifactor g bereken je de verdubbelingstijd T door de vergelijking g T = 2 op te lossen. De verdubbelingstijd is onafhankelijk van b. 5.4

17 opgave 72 jaar1995199619971998199920002003 aantal N155200441494553619870 1995 199619971998199920002001 20022003 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ aTeken bvanaf 1997 cLijn door (2, 441) en (8, 870) g 6 jaar = 870/441 ≈ 1,97 g jaar = 1,97 ⅙ ≈ 1,12 N = b · 1,12 t t = 2  N = 441 N = 352 · 1,12 t 441 = b · 1,12 2 b = 441/1,12 2 b ≈ 352 5.4


Download ppt "Vwo B Samenvatting Hoofdstuk 5. De standaardfunctie f(x) = g x f(x) = g x met g constant en g > 0 is een exponentiële functie O x y O x y g > 10 < g <"

Verwante presentaties


Ads door Google