De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wiskunde A of wiskunde B?. HAVO • Wiskunde A • Kansrekening • Kansverdelingen • Beschrijvende statistiek • Formules en grafieken • Lineaire en exponentiële.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wiskunde A of wiskunde B?. HAVO • Wiskunde A • Kansrekening • Kansverdelingen • Beschrijvende statistiek • Formules en grafieken • Lineaire en exponentiële."— Transcript van de presentatie:

1 wiskunde A of wiskunde B?

2 HAVO • Wiskunde A • Kansrekening • Kansverdelingen • Beschrijvende statistiek • Formules en grafieken • Lineaire en exponentiële groei, differentiequotiënten • Wiskunde B • Formules en grafieken • Hogeregraadsvergelijkingen • Differentiëren • Logaritmen • Goniometrie • Meetkunde

3 HAVO • Voorbeeld opgaven wiskunde A • Kansrekening Bereken de kans dat je met atwee dobbelstenen in totaal 9 ogen gooit btwee viervlaksdobbelstenen hoogstens 3 ogen gooit

4 HAVO Exponentiële groei Annemieke heeft op 1 januari 1990 een bedrag op een spaarrekening gezet tegen een vaste rente. Op 1 januari 2000 is het bedrag aangegroeid tot € 854,07 en op 1 januari 2008 tot € 1310,73. aStel de formule op van het bedrag B op de spaarrekening. Neem de tijd t in jaren met t = 0 op 1 januari 1990. bTegen welk rentepercentage heeft Annemieke het geld weggezet?

5 HAVO Een marktkoopman verkoopt aardbeien. Hij heeft 119 euro aan vaste kosten per dag. Verder heeft hij per kg aardbeien 35 cent aan kosten. Hij verkoopt de aardbeien voor € 1,75 per kg. aStel de formule op van de kosten K in euro's per dag en van de opbrengst O in euro's per dag bij een verkoop van q kg aardbeien per dag. bLos de vergelijking K = O algebraïsch op. cBij welke verkoop maakt de marktkoopman winst?

6 HAVO • Voorbeeld opgaven wiskunde B • Meetkunde Gegeven is de cirkel met middelpunt M en straal 5. Op de cirkel liggen de punten A en B. aNeem AB = 2 en bereken de oppervlakte van driehoek ABM en de oppervlakte van cirkelsector ABM. bGegeven is dat de oppervlakte van cirkelsector ABM gelijk is aan 5. Bereken  AMB. •

7 HAVO • Los algebraïsch op. a √ (10x + 11) = x b log (4x) + log (3) = 5 c cos (2x + 0,25 ∏ ) = 0

8 VWO • Wiskunde A • Kansrekening en statistiek • Kansverdelingen • Toetsen van hypothesen • Lineaire en kwadratische functies • Machtsfuncties en logaritmen • Differentiëren • Rijen en Goniometrie • Wiskunde B • Functies • Differentiëren • Integraalrekening • Goniometrie • Machtsfuncties en logaritmen • Bewijzen in de vlakke meetkunde

9 VWO • Voorbeeld opgaven wiskunde A • Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken. Neem aan dat de zwangerschapsduur normaal verdeeld is met een standaardafwijking van 10 dagen. Baby’s die geboren worden na een zwangerschap van 37 weken of minder heten te vroeg geboren. aBereken de kans dat een baby te vroeg wordt geboren. bHoeveel procent van de vrouwen bevalt tussen de 38 en 42 weken?

10 VWO Volgens de fabrikant is de stand-by tijd van zijn mobiele telefoons minstens 120 uur. De consumentenbond betwijfelt of dit juist is, want bij een steekproef van lengte 20 is de gemiddelde stand-by tijd 117,6 uur. Onderzoek of je bij een significantieniveau van 2,5% het eens kunt zijn met de consumentenbond. Ga er vanuit dat de stand-by tijd normaal verdeeld is met een standaardafwijking van 5 uur.

11 VWO • Voorbeeld opgaven wiskunde B Gegeven is de functie f(x) = 9x - x 3 Het vlakdeel V wordt ingesloten door de grafiek van f en de positieve x-as. aBereken algebraïsch de oppervlakte van V. bDe lijn x = p verdeelt V in twee delen met gelijke oppervlakte. Bereken p algebraïsch. Rond het antwoord af op twee decimalen.

12 VWO Gegeven is driehoek ABC met hoogtelijn CD. Lijnstuk DE staat loodrecht op AC en lijnstuk DF staat loodrecht op BC. Bewijs dat ABFE een koordenvierhoek is.

13 HAVO en VWO Vragen?


Download ppt "Wiskunde A of wiskunde B?. HAVO • Wiskunde A • Kansrekening • Kansverdelingen • Beschrijvende statistiek • Formules en grafieken • Lineaire en exponentiële."

Verwante presentaties


Ads door Google