De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop harde schijf indelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop harde schijf indelen"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop harde schijf indelen
Partitioneren en formatteren

2 Partitioneren: Om een harde schijf voor de computer leesbaar te maken, moet deze eerst worden gepartitioneerd en geformatteerd. Een partitie is een deel van een harde schijf, waarbij je ervoor kunt kiezen heel de harde schijf tot één partitie te maken of, van meerdere partities voorzien Het besturingssysteem ziet meerdere partities dan als afzonderlijke schijven. Zo kan een relatief grote harde schijf in beheer(s)bare delen worden verdeeld. Die afzonderlijke partities moeten om bruikbaar te zijn (er data op te kunnen zetten), echter wel eerst afzonderlijk geformatteerd worden. Een geformatteerde partitie wordt ook wel station of volume genoemd.

3 Partities maken vóór / met de installatie van Windows
Op een harde schijf kunnen slechts 4 partities gemaakt worden. De partities die tijdens de installatie worden aangemaakt zijn allemaal primaire partities. Als u niet genoeg hebt aan vier partities kunt u beter later onder Windows een uitgebreide (extended) partitie maken. Deze kan dan naar behoefte verdeeld worden in logische stations. In dit scherm aan gekomen kunnen we verschillende keuzes maken. In geval van een lege harde schijf, dus zonder partities, zal er alleen van niet-gepartitioneerde ruimte melding gemaakt worden. Als er wel partities aanwezig zijn zien we een scherm als hierboven met daarin vermeld de aanwezige partities, de toegewezen stationsletter, de grootte en de aanwezige vrije ruimte. Door er voor te kiezen de aanwezige partities te verwijderen kunnen we met een schone lei beginnen.

4 Primaire en uitgebreide (extended) partities
De primaire partitie Het onderdeel van de harde schijf waarvan de computer probeert op te starten (`booten`). Bij het partitioneren van de harde schijf moet logischerwijs dan ook worden aangegeven welke partitie als primaire partitie moet dienen. Deze wordt dan later door het systeem als C: -drive herkend. De uitgebreide partitie. Een uitgebreide partitie of extended partitie is een partitie op een harde schijf die op zijn beurt weer andere partities bevat. Een partitie die zich in een uitgebreide partitie bevindt, heet 'logische partitie'. In de partitietabel van het Master boot record kunnen slechts vier partities worden beschreven. Zijn dat vier primaire partities, dan is de schijf daarmee volledig gepartitioneerd. Het kunnen echter ook (maximaal) drie primaire partities en een uitgebreide partitie zijn.

5 Partities maken na de installatie van Windows
Windows bevat ook gereedschap om partities te kunnen maken en verwijderen. Op nog niet gepartitioneerde ruimte kunnen partities worden gemaakt. Al gemaakte partities kunnen worden verwijderd (waarna deze ruimte weer opnieuw kan worden gepartitioneerd). Deze functie zit onder : Configuratiescherm /Systeembeheer/computerbeheer/schijfbeheer. of ga naar start → uitvoeren en typ diskmgmt.msc in het invoervak en druk op de entertoets, waarna het hier naast getoonde venster zich opent. Selecteer nu de partitie of ruimte die moet worden bewerkt door daarop te klikken. Onder “actie/alle taken” laat Windows zien welke wijzigingen nu zijn uit te voeren. Het is in deze fase ook mogelijk met een partitie manager wijzigingen aan te brengen. Deze partitie managers hebben veel meer mogelijkheden in huis om veranderingen aan te brengen in de partitie indeling, zoals wijzigen van de grootte, samenvoegen, splitsen e.d.

6 Formatteren: Formatteren is de harde schijf (opnieuw) indelen volgens een door het (gewenste) besturingssysteem gebruikt bestandsformaat (Windows / Linux / MacOS). Dit bestandssysteem bevat de wijze waarop de data op de harde schijf is georganiseerd. Formatteren is een ingrijpende handeling: alle gegevens die al op de harde schijf staan, gaan daarbij verloren. Voordat een nieuwe harde schijf kan worden geformatteerd, moet deze dus eerst worden gepartitioneerd ! ! ! Een eenmaal gepartitioneerde schijf kan wel telkens opnieuw worden geformatteerd.

7 Bestandsformaten: Voor Windows kunnen we gebruik maken van FAT 32 (File alocation table) (vanaf Windows 98SE) of NTFS (New Technology File System) het indelingssysteem voor harddisks dat gebruikt wordt vanaf Windows XP (NT4, Windows 2000). Voor grotere harde schijven is zeker NTFS aan te bevelen vanwege een efficiënter gebruik van de ruimte en betere beveiligingsmogelijkheden. NTFS is niet per definitie sneller dan FAT32, maar maakt – zeker bij grotere schijven beter gebruik van de beschikbare ruimte (en fragmenteert dus ook minder). Een FAT32 partitie kan worden geconverteerd naar NTFS (andersom is dit niet mogelijk).


Download ppt "Workshop harde schijf indelen"

Verwante presentaties


Ads door Google