De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VEREISTEN VAN INDIVIDUELE STUDENTEN AANPASSEN 1. WAT ZIJN DE VEREISTEN Bij de HvA is dat het studieprogramma van een student met al zijn onderdelen waar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VEREISTEN VAN INDIVIDUELE STUDENTEN AANPASSEN 1. WAT ZIJN DE VEREISTEN Bij de HvA is dat het studieprogramma van een student met al zijn onderdelen waar."— Transcript van de presentatie:

1 VEREISTEN VAN INDIVIDUELE STUDENTEN AANPASSEN 1

2 WAT ZIJN DE VEREISTEN Bij de HvA is dat het studieprogramma van een student met al zijn onderdelen waar deze aan moet voldoen voor het behalen van zijn Bachelor De opbouw van de vereisten is als volgt Vereistengroep (volledige Bachelor) Vereisten (propedeuse, hoofdfase, studiejaren, …) Vereistenregels (opdeling vereisten in kleinere delen) Studiedeellijst (studiedelen die bij een vereistenregel hoort) Samenstelling (Onderwijseenheid opgebouwd uit onderliggende werkvormen of cluster opgebouwd uit onderwijseenheden en werkvormen) Vereisten bepaald door vereistenperiode van student. 2

3 Vereistengroep met vereisten en vereistenregels 3 Vereistengroep Vereisten Vereistenregel Vereisten

4 Vereisten, vereistenregels, studiedeellijsten en samenstelling 4 Vereisten Vereistenregel Studiedeellijst Samenstelling onderwijseenheid met werkvormen

5 Samenstelling van cluster (minor) 5

6 Vereisten gestuurd door subplannen. Dit kan ook met een vereistengroep. 6

7 WAT KAN ER INDIVIDUEEL GEWIJZIGD WORDEN Onderwijseenheden(/cluster) in studiedeellijst of samenstelling Vervangen door andere onderwijseenheid Ander aantal studiepunten Vervangen door externe gevolgd onderwijs Vereisten vervangen Versnellen/vertragen Speciale programma’s voor kleine groep studenten 7

8 WIJZIGEN VAN ONDERWIJSEENHEID/CLUSTER Geïnitieerd door examencommissie, student. Kan binnen studiedeellijst of samenstelling. Binnen samenstelling alleen via verzoekschrift door student. Verzoekschriften alleen accepteren als het om een onderwijseenheid gaat. Verzoekschriften gaan buiten SIS-specialisten om en worden door secretaris examencommissie afgehandeld. 8

9 VERZOEKSCHRIFT 9 Vanuit vereisten opent student details van onderwijseenheid

10 RESULTAAT VAN EEN VERVANGING 10 Uitdraai zijn van verschillende studenten

11 VERVANGING ONDERWIJSEENHEID ZONDER VERZOEKSCHRIFT SIS-specialist gebruikt component “Studiedeelvervanging maken” Let op: om “Bron studiedeel” op Studiedeelaanbod te zetten Verzoekschriften gedaan door student op een onderwijseenheid onderdeel van een studiedeellijst komen hier ook terecht 11

12 VERVANGING MINOR OUDE STIJL Voor vertraagde studenten die nog uit VOLG+ de ZMIC/ZMIT minoren hebben staan in hun vereisten en nu een nieuwe stijl minor volgen. ZMIT vervangen doormiddel van studiedeel vervanging in plaats van cijfer toekennen aan de “Minor naar keuze”. Student kan dan de samenstelling bekijken en alle onderdelen zichtbaar op cijferlijst diploma. 12

13 VERSNELLEN/VERTRAGEN Vereisten van de student is dan niet meer oplopend. Standaard werkwijze is vereistenperiode student aanpassen aan hoofdfase en propedeuse vervangen. Vertragen 2008 instroom maar pas in 2010 start hoofdfase Vereistenperiode 2009 > jaar 2 van 2010 en propedeuse 2009 vervangen door een STD versie van 2008 Versnellen 2011 instroom: Vereistenperiode 2010 > jaar 2 van 2011 en propedeuse 2010 vervangen door een STD versie van 2011 Je gebruikt hier voor het component “Autorisatie uitzonderingen” 13

14 VOORBEELD VERTRAGEN 14

15 15

16 VOORBEELD VERSNELLEN (BIJVOORBEELD MBO INSTROOM) 16

17 SPECIALE GEVALLEN Te gebruiken voor honoursprogramma’s die bij een opleiding maar door één of twee studenten gevolgd wordt en de inrichting via subplannen of vereiste groepen te veel werk wordt. Er zijn ook studenten die door veel vrijstellingen de hele opleiding in twee jaar doen. Je zou dan bijvoorbeeld jaar 1 en 2 van 2011 willen aanbieden en jaar 3 en 4 van 2012 Vertragingen in de hoofdfase opvangen. Noodzakelijk om het onderwijs dan op te bouwen in vereisten per jaar. Je kan dan elk jaar vervangen door een andere. 17

18 HONOURSPROGRAMMA 18

19 OPLEIDING IN TWEE JAAR 19

20 VERTRAGING IN HOOFDFASE 20

21 VOORWAARDEN Geen algemene dummy vereisten gebruiken voor jaren die nog niet bekend zijn. Er mag wel een dummy studiedeellijst in staan. Goede administratie van opbouw vereisten ADV/STD versies. 21 BWKVer.groep10187 Stud.Pr5033Stud.plan50331Ver.groep10299STD Bachelort/mPropjaar 2Jaar 2/3Jaar 2/3/4jaar 3jaar 4 BAS Jaar 1 BAS Jaar 2Jaar 1Jaar 4 20032007 Dummy 102296102295 20042008102293102294 20052009102291102292 20062010102289104336102290104337104338104975 20072011102897104073102288104078104080 20082012102284104071202285104072102286104968 20092013102281102282102283104409104939104898 20102014102252102253104406104408=J2 104044 20112015102246104404104405104407 =J1 104035 =N1v 104036 20122016104400104401104402104403

22 VRAGEN? 22


Download ppt "VEREISTEN VAN INDIVIDUELE STUDENTEN AANPASSEN 1. WAT ZIJN DE VEREISTEN Bij de HvA is dat het studieprogramma van een student met al zijn onderdelen waar."

Verwante presentaties


Ads door Google