De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 's-Hertogenbosch Tinio van Goor, afdeling Maatschappelijk Vastgoed 7 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 's-Hertogenbosch Tinio van Goor, afdeling Maatschappelijk Vastgoed 7 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 's-Hertogenbosch Tinio van Goor, afdeling Maatschappelijk Vastgoed 7 maart 2013

2 INHOUD | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 2 | ENERGIE- EN KLIMAATBELEID GEMEENTELIJK VASTGOED AANPAK, RESULTATEN EN ERVARINGEN

3 ENERGIE- EN KLIMAATPROGRAMMA 2008-2015 | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 3 | Doelstelling: Stad klimaatneutraal in 2050 Gemeentelijke organisatie in 2020 “voorbeeldfunctie” Klimaatneutraal: De hoeveelheid benodigde energie wordt lokaal met duurzame bronnen opgewekt.

4 GEMEENTELIJK VASTGOED | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 4 | 410 gebouwen 500.000 m 2 BVO WOZ-waarde: € 300 miljoen Energieverbruik: 15.000.000 kWh elektra + 3.500.000 m 3 gas

5 GEM. VASTGOED – KLIMAATNEUTRAAL 2020 | 21 september 2012 | s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal | 5 | Nieuwbouw 25-75% besparing EPC Waar mogelijk: klimaatneutraal Bestaande bouw: -Alle gebouwen energielabel B -Klimaatneutraal in 2020: -Extra besparing:30% -Duurzame energie: 40%

6 NAAR LABEL B: AANPAK 2009-2011 | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 6 | Inventarisatie gebouwen –Keuze: 159 van de 410 gebouwen Energieonderzoeken –EPA-U advies + energielabel Financiering energiemaatregelen –Energiebesparingsfonds 10 miljoen euro –Onderhoudsbudgetten –Besparing op energiekosten

7 | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 7 | RESULTATEN tot HEDEN Nieuwbouw: 30% besparing EPC (14 gebouwen) –Klimaatneutrale Afvalstoffendienst –BBS Nieuw Zuid – Passief Bouwen concept Bestaande bouw: 159 panden: EPA-U/energielabel –43: energielabel A of B –31: sloop/verkoop –85: energielabel C-G 15 verbeterd 2010-2011: label A/B 3 in verbouwing –67: te verbeteren

8 ERVARINGEN, BELEMMERINGEN tijdens uitvoering | 11 juli 2014 |Voettekst| 8 | Gebouwbezit verdeeld over 8 afdelingen Verschillende werkwijze (onderhoud, boekhouding) per afdeling Beperkte en onbetrouwbare gegevens, Epa-U’s, huidig- en toekomstig energieverbruik, geen reële kostenramingen, … Meer dan helft gebouwen externe huurder(s): split incentive (complexiteit afspraken huurders) Toekomstig eigendom/bestaan onzeker Veel tegelijk: pv-cellen, wko’s, monitoring, handhaving wet milieubeheer, binnenklimaat scholen, inregelen installaties etc. Afhankelijk van medewerking gebouw bezittende afdelingen Onduidelijke projectorganisatie

9 2012: AFD. MAATSCHAPPELIJK VASTGOED | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 9 | Maatschappelijk Vastgoed centraal in de organisatie! Ontwikkelen, beheren en bouwen PLAN VAN AANPAK September 2012 Kans voor efficiënte aanpak: -Projectorganisatie -Duidelijke communicatie -Capaciteit en expertise afd. M.V.

10 PLAN VAN AANPAK | 21 september 2012 | s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal | 10 | Stuurgroep AMT Projectgroep Projecten onderwijs Projecten BZ/FZ Projecten SB/S&R Projecten CWS/MV Eigenaren & Huurders PV-cellen WKO- installaties Inregelen installaties Monitoring Projectorganisatie

11 | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 11 | EERSTE RESULTATEN Voormalige Militaire Manege (rijksmonument): van label G naar A Investering: € 1.150.000 Verwarming en ventilatie-installatie Isolatie buitenschil Verlichting

12 EERSTE RESULTATEN | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 12 | 12 scholen naar energielabel A en B én frisse school

13 EERSTE RESULTATEN | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 13 | De aanpak 12 scholen: -Screening energie/binnenklimaat: -12 slechtste scholen: verbeterplan -Programma van eisen en technische omschrijving maatregelen -Opdrachtgeverschap bepalen -Financiering: rijkssubsidie, bijdrage scholen en gemeente -De aanbesteding -Uitvoering maatregelen, pilot, kwaliteitscontrole -Oplevering, beproeving en nazorg Belangrijk: in alle fasen de samenwerking met adviseurs, schoolbesturen en schooldirecties!

14 EERSTE RESULTATEN | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 14 | Resultaat 12 scholen: 6 scholen label A, 6 scholen label B, alle een frisse school Totale kosten: € 2.400.000 Maatregelen: Isolatie daken Isolatie glas Energiezuinige CV-ketels Energiezuinige verlichting Ventilatiesysteem met WTW Energiebesparing : Electra 5% Gas 30%

15 EERSTE RESULTATEN | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 15 | Van Meeuwenstraat 14, KDV: van label G naar label A Kosten € 122.000 Maatregelen: Isolatieglas Verlichting CV-ketel Vloer/wand/dakisolatie

16 EERSTE RESULTATEN | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 16 | Lagelandstraat 17-19: van label G naar A Kosten: € 135.000 Maatregelen: Isolatieglas Kierdichting Vloer- wand- dakisolatie Energiezuinige verlichting Energiezuinige cv-ketel Thermostaat knoppen

17 | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 17 | EERSTE RESULTATEN: Afvalstoffendienst Klimaatneutraal: Energiezuinig ontwerp 4500 m 2 zonnepanelen Biomassacentrale eigen snoeiafval levering duurzame warmte aan bedrijven Verder: Groene gevels + dak Reststoffen gebruik Hergebruik - afkoppeling afval- en regenwater Toekomst: Afvalwagens op biogas van rwzi

18 EERSTE RESULTATEN: BBS Nieuw Zuid | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 18 | Frisse- en energiezuinige school Samen met BrabantWonen Passief bouwen-concept: 75% energiebesparing

19 CONCLUSIE | 21 september 2012 |s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal| 19 | Complex proces: gewoon beginnen! Aandachtspunten: Eén centrale vastgoedafdeling Duidelijke projectorganisatie met mandaat Heldere communicatie Ervaringen van pilots en best-practice voorbeelden delen Reële kostenbegrotingen - regel financiering Maatwerk per gebouw Breng energieverbruiken in beeld Voldoende capaciteit en expertise op gebied van duurzaamheid

20 Bedankt voor uw aandacht 7 maart 2013|


Download ppt "Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 's-Hertogenbosch Tinio van Goor, afdeling Maatschappelijk Vastgoed 7 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google