De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

gemeentelijk vastgoed

Verwante presentaties


Presentatie over: "gemeentelijk vastgoed"— Transcript van de presentatie:

1 gemeentelijk vastgoed
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Eric Peperkamp Erik Cobussen Bureau Vastgoed, Gemeente Nijmegen Conferentie Maatschappelijk Vastgoed, Ede, 17 april 2013

2 Vastgoed gemeente Nijmegen
Enkele getallen: Verzekerde waarde M€ 571,3 Huuropbrengst M€ 12,5 Jaarlijks onderhoud M€ 5,2 22 Wijkaccommodaties 41 Sportaccommodaties 55 Cultuur (instell., erfgoed) 26 Onderwijs / kinderopvang Overige (woningen, P-gar., standpl., etc.) Ca. 630 objecten

3 Vastgoed gemeente Nijmegen
Verschillende constructies Pand Bouw Eigendom Contract beheer Exploitatie (binnenkant) Facilitair beheer Activiteiten VZH De Ster Gemeente Gymzaal Palembangstr. Elckerlyc Lux Triavium, ijsbaan Vocasahal Sporthal Citadel Speeltuin De Leemkuil Kanunnikenhuisjes Belvédère

4 Vastgoed gemeente Nijmegen
Vastgoedbeleid Vastgoed gecentraliseerd Outsourcing onderhoud Doordecentralisatie scholen “Rood voor Rood” (Cultuurhistorie) Total Costs of Ownership (exploitatie vs investering) Benchmark Algemeen: - Alleen panden met programma (verkoop overig) In aanvulling op de markt Maatwerk

5 Vastgoed gemeente Nijmegen
Bureau Vastgoed Ca. 40 medewerkers Onderdeel van afd. VSA (230 fte, omzet M€ 40) Juridisch Bouwtechnisch Onderhoud Financieel Makelpunt Verbinding met overig beleid

6 Duurzaamheid tot 2012 Klimaatplan Milieu, Raad Verduurzaming ad hoc
Nieuwbouw: strengere eisen Onderhoud: 1 op 1 vervangingen Probleem: - Hoge ambities - Geen budget - Split incentive - Duurzaamheid in concurrentie met andere programma’s Géén baten!

7 Energieverbruik gemeente Nijmegen
Duurzaamheid vanaf 2012 Energieverbruik gemeente Nijmegen Elektriciteit kWh Gas m3

8 Duurzaamheid vanaf 2012 Uitgangspunten: Andere aanpak nodig!
Bestaand vastgoed verduurzamen Budgetneutraal Wet- en regelgeving Oplossing: Gesloten begrotingssysteem Duurzaamheid Masterplan, integraal, alles benoemen

9 Duurzaamheid Technisch:
1. Inventarisatie panden (eigendom + exploitatie) 2. Opstellen database 3. Uitwerken en uitvoeren projecten Financieel: Revolverend fonds “Duurzaamheid voor Duurzaamheid” Alle programma’s dragen bij, zonder in te leveren Éérst quickwins, vliegwieleffect Eigen ESCo

10 Financiën verduurzaming vastgoed
Raadsbesluit “Duurzaamheid voor Duurzaamheid” Besparing groter dan kapitaalslasten > groei fonds

11 Masterplan Verduurzaming Vastgoed
Inventarisatie: Gebouw, installaties Isoleren gevel, dak, vloer, HR++glas, naden/kieren Verlichting, verwarming, klimaatinstallaties Energielabelling Alle duurzaamheidskansen Energieopwekking Fiscaal / administratief (gemeentewet) Vullen database

12 Masterplan Verduurzaming Vastgoed
Opstellen uitvoeringsplan: Clustering projecten Vulling fonds PR / voorbeeldfunctie Inzicht in: - CO2 - Geld - Energielabels / GPR - Planning

13 Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoed
Grote publieke panden Stadhuis LBK’s, verlichting, monitoring, zonnepanelen Investering 2013: € Besparing: € /jr. Schouwburg Geen exploitatie Glaspuien Investering 2013: € Besparing: € /jr. Vereeniging Renovatie 100 jaar Investering : € Besparing: ntb

14 Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoed
Quick win-panden 10 panden uit database met hoog energieverbruik Investering 2013: € , 2014: € Besparing: € /jr., € /jr.

15 Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoed
Energiemonitoring Gebouwen met complexe klimaatinstallaties: monitoring, analyse, inregelen Mariënburg Stadhuis De Klif Ark v Oost Jan Massinkhal De Ster Investering 2013: € 6.000 2014: € Besparing € 9.000/jr.

16 Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoed
Verlichting TL of LED?, schakelingen, i.c.m. vervangingsonderhoud Investering 2013: € Besparing € 4.900/jr. Zonnepanelen T.b.v. energieneutrale organisatie Investering vanaf 2012: € /jr. Besparing € 3.300/jr. extra Jaarplannen Verduurzaming bij vervangingsonderhoud Investering 2012 – : € /jr. Besparing € /jr. - € /jr. - € /jr.

17 Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoed
Energielabels Wetgeving G.O. >500m2. Per >250m2? Voor beleid, inzicht, communicatie, keuzes, alles > label B, Nu GPR ipv labels tgv Groen Akkoord? Investering 2012: € Besparing € 0

18 Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoed

19 Financiën verduurzaming vastgoed

20 Resultaat verduurzaming vastgoed
Verduurzaming vastgoed, zoveel mogelijk voldoen aan ambities klimaat energie Verbetering Energielabels Voorbeeldfunctie Verbetering kwaliteit panden Besparing, mogelijkheid voor investering in onrendabel deel Let op: Communicatie Monitoring / registratie Herijking, bijstellen, flexibel

21 Succesfactoren Centralisatie vastgoed (incl. kennis, organisatie)
Duurzaamheid niet in concurrentie Vastgoedorganisatie gelijkwaardig Samenwerking met Milieu Vastgoed politiek goed belegd TCO Gesloten begrotingssysteem, eigen ESCo Motor is geld

22 Dank voor uw aandacht


Download ppt "gemeentelijk vastgoed"

Verwante presentaties


Ads door Google