De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Nijmegen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Bussum, 7 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Nijmegen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Bussum, 7 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Nijmegen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Bussum, 7 november 2012

2 Gemeente Nijmegen 2 v Eric Peperkamp Hoofd Vastgoed, eigenaarrol gemeentelijk vastgoed Even voorstellen: v Erik Cobussen Bouwmanager, verduurzaming vastgoed

3 Gemeente Nijmegen 3 1. Vastgoed gemeente Nijmegen 2. Organisatie vastgoed 3. Vastgoedbeleid 4. Duurzaamheid tot 2012 5. Duurzaamheid vanaf 2012 - vliegwiel - masterplan 6. Conclusies / aanbevelingen Opbouw:

4 Gemeente Nijmegen 4 1. Vastgoed gemeente Nijmegen Soort objecten In beheer voor programma MVGBORGEMtotaal Wijkaccommodaties 211 22 Sportaccommodaties 41 Jeugdaccommodaties 5 5 Onderwijs en kinderopvang (ná doordecentralisatie) 251 26 Culturele instellingen en cultureel erfgoed 523 55 Gemeentelijke locaties (dienstgebouwen) 131 14 Bedrijfsobjecten 544823107 Woonverblijven (bv. Woonwagens / Maycrete) 19078 27295 Terreinen 20349108 360 Diversen (parkeergarages, bibliotheken, opstallen, begraafplaatsen, kinder boerderijen, scouting) 3539249 Eindtotaal 63918411932974 Samenstelling

5 Gemeente Nijmegen 5 1. Vastgoed gemeente Nijmegen WaardeBedrag (in miljoenen euro) WOZ-waarden gemeentelijk eigendom 402,9 Totale verzekerde waarde (herbouwwaarde) 571,3 Totale boekwaarde VSA529,5 Totale boekwaarde OB20,8 Totale huuropbrengst VSA12,5 Totale huuropbrengst OB1,2 Jaarlijks onderhoud5,2 Enkele bedragen

6 Gemeente Nijmegen 6 1. Vastgoed gemeente Nijmegen Pand BouwEigendomContract beheer Exploitatie (binnenkant) Facilitair beheer Activiteiten VZH De Ster Gemeente Gymzaal Palembangstr. Gemeente Elckerlyc Gemeente Lux Gemeente Triavium, ijsbaan Gemeente Vocasahal Gemeente Sporthal Citadel Gemeente Speeltuin De Leemkuil Gemeente Kanunnikenhuisjes Gemeente Belvédère Gemeente Verschillende constructies

7 Gemeente Nijmegen 7 2. Organisatie Vastgoed v Juridisch v Bouwtechnisch v Onderhoud v Financieel v Verbinding met overig beleid v Makelpunt v Ca. 40 medewerkers v Onderdeel van VSA (230 fte, omzet M€ 40) Bureau Vastgoed

8 Gemeente Nijmegen 8 3. Vastgoedbeleid v Vastgoed gecentraliseerd v Outsourcing onderhoud v Doordecentralisatie scholen v “Rood voor Rood” (Cultuurhistorie) v Total Costs of Ownership v Algemeen: - Alleen panden met programma (verkoop overig) - In aanvulling op de markt - Maatwerk

9 Gemeente Nijmegen 9 4. Duurzaamheid tot 2012 v Klimaatplan 2004-2007, door Milieu v Verduurzaming gebeurde adhoc v Onderhoud een-op-een vervanging (geen upgrading) v Probleem: - Hoge ambities - Geen budget - Split incentive - Duurzaamheid in concurrentie met andere programma’s

10 Gemeente Nijmegen 10 4. Duurzaamheid tot 2012 Voorbeelden: v Zonnepanelen, o.a. Zonnepark Nederland v P-garage Kelfkensbos v Strengere eisen nieuwbouw (sporthal, TPG) v Vervangingen onderhoud

11 Gemeente Nijmegen 11 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Gemeentebeleid v Duurzaamheidsagenda 2011 v Organisatie klimaatneutraal 2015, energieneutraal 2030 v Groen akkoord Wet- en regelgeving v Wet Milieubeheer v Energielabels v Bouwbesluit

12 Gemeente Nijmegen 12 Energieverbruik gemeente Nijmegen v Elektriciteit 27.040.000 kWh v Gas2.045.000 m3 5. Duurzaamheid vanaf 2012

13 Gemeente Nijmegen 13 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Uitgangspunten: v Andere aanpak nodig! v Bestaand vastgoed verduurzamen v Budgetneutraal

14 Gemeente Nijmegen 14 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Uitgangspunten: v Andere aanpak nodig! v Bestaand vastgoed verduurzamen v Budgetneutraal Oplossing: v Gesloten begrotingssysteem Duurzaamheid v Masterplan, integraal, alles benoemen

15 Gemeente Nijmegen 15 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Financieel: v “Duurzaamheid voor Duurzaamheid” v Revolverend fonds v Alle programma’s dragen bij, zonder in te leveren v Vliegwieleffect / sneeuwbaleffect, éérst quickwins v Eigen ESCo

16 Gemeente Nijmegen 16 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Technisch: v 1. Inventarisatie panden v 2. Opstellen masterplan v 3. Uitvoeren projecten v Samen met partner RHDHV

17 Gemeente Nijmegen 17 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Inventarisatie: v Gebouw, installaties v Energielabelling v Alle duurzaamheidskansen v Energieopwekking v Fiscaal / administratief v Vullen database

18 Gemeente Nijmegen 18 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Inventarisatie: v Database panden

19 Gemeente Nijmegen 19 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Opstellen masterplan: v Clustering projecten v Vulling fonds v PR / voorbeeldfunctie v Inzicht in: - CO2 - Geld - Energielabels / GPR - Planning

20 Gemeente Nijmegen 20 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Uitvoeren masterplan: v Uitwerken projecten v Verduurzaming onderhoud / MJOP v Communicatie, gedrag v Monitoring / registratie v Herijking, bijstellen, flexibel

21 Gemeente Nijmegen 21 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Resultaat: v Verduurzaming vastgoed, zoveel mogelijk voldoen aan ambities klimaat energie v Verbetering Energielabels v Voorbeeldfunctie v Verbetering kwaliteit panden v Besparing, mogelijkheid voor investering in onrendabel deel, geen beslag op gemeentebegroting

22 Gemeente Nijmegen 22 6. Succesfactoren v Centralisatie vastgoed (incl. kennis, organisatie) v Duurzaamheid niet in concurrentie v Vastgoedorganisatie gelijkwaardig v Samenwerking met Milieu v Vastgoed politiek goed belegd v TCO v Gesloten begrotingssysteem, eigen ESCo v Motor is geld


Download ppt "Gemeente Nijmegen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Bussum, 7 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google