De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

gemeentelijk vastgoed

Verwante presentaties


Presentatie over: "gemeentelijk vastgoed"— Transcript van de presentatie:

1 gemeentelijk vastgoed
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Bussum, 7 november 2012

2 Even voorstellen: Eric Peperkamp Hoofd Vastgoed,
eigenaarrol gemeentelijk vastgoed Erik Cobussen Bouwmanager, verduurzaming vastgoed

3 Opbouw: Vastgoed gemeente Nijmegen Organisatie vastgoed Vastgoedbeleid
Duurzaamheid tot 2012 Duurzaamheid vanaf 2012 - vliegwiel - masterplan Conclusies / aanbevelingen

4 1. Vastgoed gemeente Nijmegen
Samenstelling Soort objecten In beheer voor programma MV GB OR GEM totaal Wijkaccommodaties 21 1 22 Sportaccommodaties 41 Jeugdaccommodaties 5 Onderwijs en kinderopvang (ná doordecentralisatie) 25 26 Culturele instellingen en cultureel erfgoed 52 3 55 Gemeentelijke locaties (dienstgebouwen) 13 14 Bedrijfsobjecten 54 48 2 107 Woonverblijven (bv. Woonwagens / Maycrete) 190 78 27 295 Terreinen 203 49 108 360 Diversen (parkeergarages, bibliotheken, opstallen, begraafplaatsen, kinder boerderijen, scouting) 35 9 Eindtotaal 639 184 119 32 974

5 1. Vastgoed gemeente Nijmegen
Enkele bedragen Waarde Bedrag (in miljoenen euro) WOZ-waarden gemeentelijk eigendom 402,9 Totale verzekerde waarde (herbouwwaarde) 571,3 Totale boekwaarde VSA 529,5 Totale boekwaarde OB 20,8 Totale huuropbrengst VSA 12,5 Totale huuropbrengst OB 1,2 Jaarlijks onderhoud 5,2

6 1. Vastgoed gemeente Nijmegen
Verschillende constructies Pand Bouw Eigendom Contract beheer Exploitatie (binnenkant) Facilitair beheer Activiteiten VZH De Ster Gemeente Gymzaal Palembangstr. Elckerlyc Lux Triavium, ijsbaan Vocasahal Sporthal Citadel Speeltuin De Leemkuil Kanunnikenhuisjes Belvédère

7 2. Organisatie Vastgoed Bureau Vastgoed Juridisch Bouwtechnisch
Onderhoud Financieel Verbinding met overig beleid Makelpunt Ca. 40 medewerkers Onderdeel van VSA (230 fte, omzet M€ 40)

8 3. Vastgoedbeleid Vastgoed gecentraliseerd Outsourcing onderhoud
Doordecentralisatie scholen “Rood voor Rood” (Cultuurhistorie) Total Costs of Ownership Algemeen: - Alleen panden met programma (verkoop overig) - In aanvulling op de markt - Maatwerk

9 4. Duurzaamheid tot 2012 Klimaatplan 2004-2007, door Milieu
Verduurzaming gebeurde adhoc Onderhoud een-op-een vervanging (geen upgrading) Probleem: - Hoge ambities - Geen budget - Split incentive - Duurzaamheid in concurrentie met andere programma’s

10 4. Duurzaamheid tot 2012 Voorbeelden:
Zonnepanelen, o.a. Zonnepark Nederland P-garage Kelfkensbos Strengere eisen nieuwbouw (sporthal, TPG) Vervangingen onderhoud

11 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Gemeentebeleid Duurzaamheidsagenda 2011
Organisatie klimaatneutraal 2015, energieneutraal 2030 Groen akkoord Wet- en regelgeving Wet Milieubeheer Energielabels Bouwbesluit

12 Energieverbruik gemeente Nijmegen
5. Duurzaamheid vanaf 2012 Energieverbruik gemeente Nijmegen Elektriciteit kWh Gas m3

13 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Uitgangspunten: Andere aanpak nodig!
Bestaand vastgoed verduurzamen Budgetneutraal

14 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Uitgangspunten: Andere aanpak nodig!
Bestaand vastgoed verduurzamen Budgetneutraal Oplossing: Gesloten begrotingssysteem Duurzaamheid Masterplan, integraal, alles benoemen

15 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Financieel:
“Duurzaamheid voor Duurzaamheid” Revolverend fonds Alle programma’s dragen bij, zonder in te leveren Vliegwieleffect / sneeuwbaleffect, éérst quickwins Eigen ESCo

16 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Technisch: 1. Inventarisatie panden
2. Opstellen masterplan 3. Uitvoeren projecten Samen met partner RHDHV

17 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Inventarisatie: Gebouw, installaties
Energielabelling Alle duurzaamheidskansen Energieopwekking Fiscaal / administratief Vullen database

18 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Inventarisatie: Database panden

19 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Opstellen masterplan: Clustering projecten
Vulling fonds PR / voorbeeldfunctie Inzicht in: - CO2 - Geld - Energielabels / GPR - Planning

20 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Uitvoeren masterplan: Uitwerken projecten
Verduurzaming onderhoud / MJOP Communicatie, gedrag Monitoring / registratie Herijking, bijstellen, flexibel

21 5. Duurzaamheid vanaf 2012 Resultaat:
Verduurzaming vastgoed, zoveel mogelijk voldoen aan ambities klimaat energie Verbetering Energielabels Voorbeeldfunctie Verbetering kwaliteit panden Besparing, mogelijkheid voor investering in onrendabel deel, geen beslag op gemeentebegroting

22 6. Succesfactoren Centralisatie vastgoed (incl. kennis, organisatie)
Duurzaamheid niet in concurrentie Vastgoedorganisatie gelijkwaardig Samenwerking met Milieu Vastgoed politiek goed belegd TCO Gesloten begrotingssysteem, eigen ESCo Motor is geld


Download ppt "gemeentelijk vastgoed"

Verwante presentaties


Ads door Google