De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

vernieuwen naar energieneutraal

Verwante presentaties


Presentatie over: "vernieuwen naar energieneutraal"— Transcript van de presentatie:

1 vernieuwen naar energieneutraal
Retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal Informatiebijeenkomsten

2 Over Energiesprong

3 Praktijkexperimenten voor vernieuwing volkshuisvesting – van onderaf
Bebouwde omgeving tot 80% energiezuiniger Focus op samenwerking tussen (bouw)partners Financiële ondersteuning en procesimpulsen Stimuleert ambitieuze, vernieuwende, schaalbare projecten Programma’s Huren en Kopen Verdichten en Verdunnen Woonkwaliteit in ruimte en tijd Flexibel en urgent Bewoners en invloed Integratie en woonstijlen Sociale infrastructuur Wonen en Zorg De nieuwe corporatie Energiesprong

4 Woningen Utiliteit Gebieden Nieuwbouw + renovatie

5 45% Reductie op gebieds-niveau, bestaande bebouwing
Brede coalities Wegnemen obstakels voor particuliere woning-eigenaren met plannen Brede coalities Seriematige renovatie woningen jaren ‘60 &’70 Gemeenten & corporaties 30 Woning-en naar 60%, nog eens 30 naar 80% reductie Brede coalities Woningen naar 80% reductie Publiek-private consortia Kantoren naar 60% reductie Eigenaar, huurder en anderen Retail vestigingen naar 50% reductie Eigenaar en/of huurder en anderen 3 projecten geselecteerd 6 gemeenten geselecteerd 4 projecten geselecteerd Aanvragen in behandeling Aanvraag realisatiefase Aanvraag realisatiefase Aanvraag haalbaarheid DE VOORSPRONG COMMUNITIES PUBLICATIES BIJEENKOMSTEN kennis + leren

6

7 Waarom energietransitie?

8 Milieu

9 Leveringszekerheid of €/PJ

10 Niet elke sector kan hetzelfde

11 Zonnepanelen Walmart

12 Belofte van de bebouwde omgeving
Door inzet van innovaties de energieneutrale gebouwde omgeving anno 2050 mogelijk maken Totaal energiegebruik Gebouw + gebruiker + gebouwde omgeving Netto energie neutraal

13 Belofte van de bebouwde omgeving
Vraagreductie potentieel Warmte: ± 60-75% Elektriciteit: ± 40-50% Opwekpotentieel duurzaam Gebouwen: ± 15-20% Wijken: ± 20-40%

14 Waar gaat het over bij retail?
Verbruik reduceren Isolatie gebouw of gevel Klimaat & verlichting pand Verwarming/koeling producten Energievoorziening showproducten ... etc. Duurzaam opwekken Zonnepanelen Warmte/koude opslag Geothermie Windturbines… etc. Efficiënt fossiel Restwarmte import/export

15

16

17

18 “Op de daken van 60 Walmart winkels in Californië worden zonnepanelen aangebracht. Deze zullen de winkels voor 20 tot 30 procent van hun totale energiebehoefte gaan voorzien.”

19

20 “IKEA is begonnen met het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en zonnepanelen bij haar winkels in de Verenigde Staten. In Nederland worden op andere innovatieve manieren de landelijke energiedoelstellingen behaald.”

21 Retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal

22 Doelen Retail renovaties (1)
Realisatie hoog energieambitieniveau retailfunctie: 50% reductie primair energiegebruik (als opmaat naar meer!) Gebouwgebonden + gebruiksgebonden energie Netto reductie op lokaal niveau Toepasbaar voor grootste deel van de voorraad

23 Doelen Retail renovaties (2)
Sluiten innovatiecyclus Split incentive overbruggen (gebruiker-eigenaar) Open innovatie met verbonden peers Voor opschaalbare concepten (kwantitatief en kwalitatief) Voorbeeldwerking Energieprestaties in praktijk zoals bedacht Goede lokale marktcondities (o.a. regelgeving en kennis aanbodzijde) Verkoopbaar

24 Fysieke realisatie Winkelvloer oppervlak (WVO) < 250m2
€ voor de categorie vestigingen tot 250 m2 WVO € voor de categorie vestigingen van m2 WVO € voor de categorie vestigingen van meer dan 1000 m2 WVO Fysieke realisatie Winkelvloer oppervlak (WVO) < 250m2 250 – m2 > m2

25 Geld waarvoor? Investeringen in alle materiële en immateriële vaste activa Materialen Diensten Onderzoek

26 (MATERIALEN, DIENSTEN, ONDERZOEK, ETC.)
Bepaling subsidiebedrag Subsidiabele kosten Maximale tegemoetkoming is laagste bedrag van: Maximum van 40% van de subsidiabele kosten € 115 per GJprimair bespaard Nooit meer dan € ,- AF: voordeel door reductie energiekosten AF: andere subsidies, stapelen mag, dubbelen niet TOTALE PROJECTKOSTEN (MATERIALEN, DIENSTEN, ONDERZOEK, ETC.)

27 Subsidie fysieke realisatie
Toelatingseisen Selectiecriteria

28 Toelatingseisen realisatie
A. Retail! B. 50% reductie C. Perspectief op verhuur D. < 3 jaar gereed E. Eigenaar/ gebruiker/ bouwer F. Keten: meerdere disciplines G. Heldere organisatie H. Monitoren J. Kennis delen J. Anticiperen op gebruikers

29

30 A. Transformatie? Retail!
Minimaal 70% VVO van gebouw(complex) heeft retailfunctie na renovatie!

31

32 B. Serieuze energieambitie
≥ 50% reductie primair energiegebruik Gebruik van gemeten energieprestaties als referentie (laatste 3 jaar) Warmtenet onder condities onderdeel maatregelen

33 V E R H U U R D

34 C. Verhuurperspectief gezond?
In eigendom van retail ondernemer > 50% VVO reeds verhuurd, of… Perfecte locatie: A1 volgens Locatus drukte-index

35 D. Oplevering 3 jaar na subsidietoewijzing
Onafhankelijke keuring bij oplevering Metingen van energiegerelateerde aspecten (luchtdichtheid, inregeling, etc.) Afwijkingen van plan doorgerekend naar impact op energieprestatie

36 E. Who’s in, who’s out? In Gebouweigenaar en/of Gebouwgebruiker
Bouw(advies) partijen Out Publieke organisatie als gebouweigenaar

37

38 F. Ketenintegratie Minimaal 2 disciplines uit bouw(advies) partijen
“Moeten de disciplines uit verschillende bedrijven komen?” “Telt de gebouweigenaar en/of huurder mee?”

39 G. Heldere verantwoordelijkheden
Organisatiestructuur voor project Taken Verantwoordelijkheden

40

41 H. Meten = Weten Meewerking aan monitoring verplicht: Techniek Proces
Sociale aspecten Transitiebelemmeringen/kansen

42 I. Kennisontsluiting & leren
Vormgeven van gezamenlijk leertraject Algemene ondersteuning via de SEV

43

44 J. Meenemen gebruikersgedrag
Check check dubbel check: Werkt het gebouwconcept onder te verwachten condities?

45 Subsidie fysieke realisatie
Toelatingseisen Selectiecriteria

46

47

48 Selectiecriteria fysieke realisatie
Per grootte categorie, maximaal 1 per winkelketen. Moment van inzending Potentiële impact bij nationale uitrol Aantoonbaar verhuurperspectief (lengte huurcontract) Hoogte van de besparing binnen het project

49 Proces indiening en selectie
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3 september: start indiening Bij overtekening: voorselectie Screening compleetheid en geschiktheid (toelatingseisen), feedback naar penvoerder Complete dossiers naar technische commissie Aanvullende vragen naar penvoerder Antwoorden penvoerder naar SEV/commissie Bevindingen technische commissie naar SEV Advies SEV naar BZK Toewijzing of afwijzing door BZK

50

51 Inspiratiemateriaal Technische onderbouwingen zodra klaar
Oplossingen ontwikkeld voor ander gebouwfuncties (kantoren, woningen):


Download ppt "vernieuwen naar energieneutraal"

Verwante presentaties


Ads door Google