De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal Informatiebijeenkomsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal Informatiebijeenkomsten."— Transcript van de presentatie:

1 Retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal Informatiebijeenkomsten

2 Over Energiesprong

3 Praktijkexperimenten voor vernieuwing volkshuisvesting – van onderaf •Bebouwde omgeving tot 80% energiezuiniger •Focus op samenwerking tussen (bouw)partners •Financiële ondersteuning en procesimpulsen •Stimuleert ambitieuze, vernieuwende, schaalbare projecten Programma’s 1.Huren en Kopen 2.Verdichten en Verdunnen 3.Woonkwaliteit in ruimte en tijd 4.Flexibel en urgent 5.Bewoners en invloed 6.Integratie en woonstijlen 7.Sociale infrastructuur 8.Wonen en Zorg 9.De nieuwe corporatie 10.Energiesprong

4 Woningen Utiliteit Gebieden Nieuwbouw + renovatie

5 KENNIS + LEREN COMMUNITIES PUBLICATIES BIJEENKOMST EN DE VOORSPRON G 45% Reductie op gebieds- niveau, bestaande bebouwing Brede coalities Seriematige renovatie 2.000 woningen jaren ‘60 &’70 Gemeenten & corporaties Wegnemen obstakels voor particuliere woning- eigenaren met plannen Brede coalities 30 Woning- en naar 60%, nog eens 30 naar 80% reductie Brede coalities Kantoren naar 60% reductie Eigenaar, huurder en anderen 6 gemeenten geselecteerd 3 projecten geselecteerd 4 projecten geselecteerd Aanvragen in behandeling Aanvraag realisatiefase Woningen naar 80% reductie Publiek- private consortia Aanvraag realisatiefase Retail vestigingen naar 50% reductie Eigenaar en/of huurder en anderen Aanvraag haalbaarheid

6

7 Waarom energietransitie?

8 Milieu

9 Leveringszekerheid of €/PJ

10 Niet elke sector kan hetzelfde

11 Zonnepanelen Walmart

12 • Door inzet van innovaties de energieneutrale gebouwde omgeving anno 2050 mogelijk maken • Totaal energiegebruik • Gebouw + gebruiker + gebouwde omgeving • Netto energie neutraal Belofte van de bebouwde omgeving

13 Vraagreductie potentieel •Warmte: ± 60-75% •Elektriciteit: ± 40-50% Opwekpotentieel duurzaam •Gebouwen: ± 15-20% •Wijken: ± 20-40% Belofte van de bebouwde omgeving

14 Verbruik reduceren • Isolatie gebouw of gevel • Klimaat & verlichting pand • Verwarming/koeling producten • Energievoorziening showproducten •... etc. Waar gaat het over bij retail? Duurzaam opwekken • Zonnepanelen • Warmte/koude opslag • Geothermie • Windturbines… etc. Efficiënt fossiel • Restwarmte import/export

15

16

17

18 “Op de daken van 60 Walmart winkels in Californië worden zonnepanelen aangebracht. Deze zullen de winkels voor 20 tot 30 procent van hun totale energiebehoefte gaan voorzien.”

19

20 “IKEA is begonnen met het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en zonnepanelen bij haar winkels in de Verenigde Staten. In Nederland worden op andere innovatieve manieren de landelijke energiedoelstellingen behaald.”

21 Retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal

22 Doelen Retail renovaties (1) Realisatie hoog energieambitieniveau retailfunctie: 50% reductie primair energiegebruik (als opmaat naar meer!) •Gebouwgebonden + gebruiksgebonden energie •Netto reductie op lokaal niveau •Toepasbaar voor grootste deel van de voorraad

23 Doelen Retail renovaties (2) Sluiten innovatiecyclus •Split incentive overbruggen (gebruiker-eigenaar) •Open innovatie met verbonden peers •Voor opschaalbare concepten (kwantitatief en kwalitatief) •Voorbeeldwerking •Energieprestaties in praktijk zoals bedacht •Goede lokale marktcondities (o.a. regelgeving en kennis aanbodzijde) •Verkoopbaar

24 Fysieke realisatie € 100.000€ 300.000€ 600.000 •100.000 € voor de categorie vestigingen tot 250 m2 WVO •300.000 € voor de categorie vestigingen van 250-1000 m2 WVO •600.000 € voor de categorie vestigingen van meer dan 1000 m2 WVO Winkelvloer oppervlak (WVO) < 250m 2 250 – 1.000 m 2 > 1.000 m 2

25 Investeringen in alle materiële en immateriële vaste activa •Materialen •Diensten •Onderzoek Geld waarvoor?

26 TOTALE PROJECTKOSTEN (MATERIALEN, DIENSTEN, ONDERZOEK, ETC.) AF: voordeel door reductie energiekosten AF: andere subsidies, stapelen mag, dubbelen niet Maximale tegemoetkoming is laagste bedrag van: •Maximum van 40% van de subsidiabele kosten •€ 115 per GJ primair bespaard •Nooit meer dan € 250.000,- Bepaling subsidiebedrag Subsidiabele kosten

27 Subsidie fysieke realisatie 1.Toelatingseisen 2.Selectiecriteria

28 A. Retail! Toelatingseisen realisatie B. 50% reductieC. Perspectief op verhuur D. < 3 jaar gereed E. Eigenaar/ gebruiker/ bouwer F. Keten: meerdere disciplines G. Heldere organisatie H. MonitorenJ. Kennis delen J. Anticiperen op gebruikers

29

30 •Minimaal 70% VVO van gebouw(complex) heeft retailfunctie na renovatie! A. Transformatie? Retail!

31

32 •≥ 50% reductie primair energiegebruik •Gebruik van gemeten energieprestaties als referentie (laatste 3 jaar) •Warmtenet onder condities onderdeel maatregelen B. Serieuze energieambitie

33 V E R H U U R D

34 •In eigendom van retail ondernemer •> 50% VVO reeds verhuurd, of… •Perfecte locatie: –A1 volgens Locatus drukte-index C. Verhuurperspectief gezond?

35 •3 jaar na subsidietoewijzing •Onafhankelijke keuring bij oplevering •Metingen van energiegerelateerde aspecten (luchtdichtheid, inregeling, etc.) •Afwijkingen van plan doorgerekend naar impact op energieprestatie D. Oplevering

36 In •Gebouweigenaar en/of Gebouwgebruiker •Bouw(advies) partijen Out •Publieke organisatie als gebouweigenaar E. Who’s in, who’s out?

37

38 •Minimaal 2 disciplines uit bouw(advies) partijen •“Moeten de disciplines uit verschillende bedrijven komen?” •“Telt de gebouweigenaar en/of huurder mee?” F. Ketenintegratie

39 Organisatiestructuur voor project •Taken •Verantwoordelijkheden G. Heldere verantwoordelijkheden

40

41 Meewerking aan monitoring verplicht: •Techniek •Proces •Sociale aspecten •Transitiebelemmeringen/kansen H. Meten = Weten

42 •Vormgeven van gezamenlijk leertraject •Algemene ondersteuning via de SEV I. Kennisontsluiting & leren

43

44 •Check check dubbel check: Werkt het gebouwconcept onder te verwachten condities? J. Meenemen gebruikersgedrag

45 Subsidie fysieke realisatie 1.Toelatingseisen 2.Selectiecriteria

46

47

48 Selectiecriteria fysieke realisatie Per grootte categorie, maximaal 1 per winkelketen. 1.Moment van inzending 2.Potentiële impact bij nationale uitrol 3.Aantoonbaar verhuurperspectief (lengte huurcontract) 4.Hoogte van de besparing binnen het project

49 Proces indiening en selectie 3 september: start indiening Bij overtekening: voorselectie 36 373839404142434445464748 Screening compleetheid en geschiktheid (toelatingseisen), feedback naar penvoerder Complete dossiers naar technische commissie Aanvullende vragen naar penvoerder Antwoorden penvoerder naar SEV/commissie Bevindingen technische commissie naar SEV Advies SEV naar BZK Toewijzing of afwijzing door BZK

50

51 Inspiratiemateriaal •Technische onderbouwingen zodra klaar •Oplossingen ontwikkeld voor ander gebouwfuncties (kantoren, woningen): www.energiesprong.nlwww.energiesprong.nl


Download ppt "Retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal Informatiebijeenkomsten."

Verwante presentaties


Ads door Google