De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Optimalisatie koperskeuzeproces Een optimalisatie van het koperskeuzeproces bij Stam + De Koning Bouw bv Eindhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Optimalisatie koperskeuzeproces Een optimalisatie van het koperskeuzeproces bij Stam + De Koning Bouw bv Eindhoven."— Transcript van de presentatie:

1 Optimalisatie koperskeuzeproces Een optimalisatie van het koperskeuzeproces bij Stam + De Koning Bouw bv Eindhoven

2 Inhoud presentatie  Inleiding  Analyse problemen koperskeuzeproces  Aanpak onderzoek  Resultaten & conclusies onderzoek  Verbeterinstructie koperskeuzeproces  Afsluiting InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie

3 Inleiding  Koperskeuze in de bouw  Kruidenbuurt Eindhoven  Aanleiding onderzoek InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie

4 Inleiding Koperskeuze in de bouw Definitie: ‘Geheel aan keuzes en aanpassingen die een koper van een woning mag doorvoeren om de afbouw van de woning zoveel mogelijk naar eigen wens te laten verlopen.’ InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie

5 Inleiding Koperskeuze in de bouw Mate van zeggenschap:  Traditioneel en begeleid kopen  Projectonafhankelijke afspraken  Configuratiebenadering  Flexibel bouwen en wonen  Huizenwinkel  Integrale aanpak InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie

6 Inleiding Kruidenbuurt Eindhoven InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie

7 Inleiding AnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Kruidenbuurt Eindhoven  740 bestaande woningen  650 nieuwe woningen  Zowel hoog- als laagbouw  Complete nieuwe infrastructuur  Verdeeld over 4 fasen, laatste gereed in 2012

8 Inleiding Kruidenbuurt Eindhoven InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie

9 Inleiding Aanleiding onderzoek Voorbeeld 1: Elektrische installatie kavel 8 InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie

10 Inleiding Aanleiding onderzoek Voorbeeld 2: Vooroplevering kavel 62 InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie

11 Analyse InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie  Beschrijving gewenst koperskeuzeproces  Analyse knelpunten koperskeuzeproces  Afbakening onderzoek  Doelstelling onderzoek

12 Analyse InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Beschrijving gewenst koperskeuzeproces  Ontwikkelingsfase  Calculatiefase  Verkoopfase  Realisatiefase

13 Analyse Beschrijving gewenst koperskeuzeproces InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie

14 Analyse InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Analyse knelpunten koperskeuzeproces  Inventarisatie knelpunten d.m.v. observatie  Inventarisatie oorzaken d.m.v. observatie & interviews  Inventarisatie gevolgen d.m.v. observatie & interviews

15 Analyse Analyse knelpunten koperskeuzeproces InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie

16 Analyse InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Analyse knelpunten koperskeuzeproces  Afbouw zorgt voor stagnatie van bouwproces  Afbouw is niet conform wens koper  Koper is niet tevreden over mogelijkheden  Niet alle wensen in badkamer zijn mogelijk  Koper is vrijwel verplicht bovenkasten te kopen in keuken  Koper is niet op de hoogte van KISS-systeem  Koper wordt geconfronteerd met onnodige extra kosten

17 Analyse InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Afbakening onderzoek  Afbouw zorgt voor stagnatie van bouwproces  Afbouw is niet conform wens koper  Koper is niet tevreden over mogelijkheden  Niet alle wensen in badkamer zijn mogelijk  Koper is vrijwel verplicht bovenkasten te kopen in keuken  Koper is niet op de hoogte van KISS-systeem  Koper wordt geconfronteerd met onnodige extra kosten

18 InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Analyse

19 InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Doelstelling Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een hulpmiddel dat ervoor gaat zorgen dat de twee geconstateerde problemen in het koperskeuzeproces zich niet meer voordoen:  Afbouw zorgt voor stagnatie van bouwproces  Afbouw is niet conform wens koper

20 Analyse InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Doelstelling Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een hulpmiddel dat ervoor gaat zorgen dat de twee geconstateerde problemen in het koperskeuzeproces zich niet meer voordoen:  Afbouw zorgt voor stagnatie van bouwproces  Afbouw is niet conform wens koper

21 Aanpak onderzoek InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie  Gegevens verzameling  Verwerking verzamelde antwoorden

22 Aanpak onderzoek InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Gegevens verzameling  Literatuuronderzoek  Bestaande literatuur S+DK  Bestaande literatuur koperskeuzeproces  Interviews  Intern  Extern  Observatie

23 Aanpak onderzoek InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Verwerking verzamelde antwoorden Toetsingscriteria voor bruikbaarheid antwoorden 1.Frequentie antwoorden 2.Relatie tot praktijk Resultaat verwerking is verzameling mogelijk bruikbare antwoorden

24 Resultaten InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie  Probleemstelling A  Probleemstelling B  Probleemstelling C  Probleemstelling D  Conclusie t.a.v. hulpmiddel

25 Resultaten InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Probleemstelling A: Bepalen welke maatregelen nodig zijn, zodat de benodigde informatie compleet bij uitvoering ligt, voordat begonnen wordt met de afbouw van het meer- en minderwerk als gevolg van koperskeuze. Samengevat: Benodigde informatie tijdig aanwezig.

26 Resultaten InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Probleemstelling A:  Vaker overleg uitvoering & kopersbegeleiding  Procedures vooraf bespreken en vastleggen  Partijen vroeger in proces contracteren  Eén overkoepelende persoon voor kopersbegeleiding  Sluitingsdata goed aangeven en handhaven  Randvoorwaarden afspreken en vastleggen  Mogelijkheid bieden standaard opties via internet te kiezen  Koperskeuzeproces vereenvoudigen  Routing kopers langs partijen vastleggen en verstrekken

27 Resultaten InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Probleemstelling B: Bepalen welke maatregelen benodigd zijn, zodat alle opties die de kopers kunnen kiezen uitvoerbaar zijn en dat vooraf bekend is hoe deze opties in de praktijk uitgevoerd moeten worden. Samengevat: Opties uitvoerbaar.

28 Resultaten InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Probleemstelling B:  Meer bouwkundige kennis kopersbegeleiding  Vaker overleg over gekozen opties (zowel UT als OA)  Handelingswijze vastleggen voor late kopers

29 Resultaten InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Probleemstelling C: Bepalen welke afspraken nodig zijn, zodat alle gegevens door de koper ondertekend en definitief gestempeld zijn, voordat deze naar uitvoering gaan. Samengevat: Gegevens ondertekend en definitief gestempeld.

30 Resultaten InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Probleemstelling C:  Definitieve opdrachtbevestiging opstellen na akkoord koper  Sluitingsdata goed aangeven en handhaven

31 Resultaten InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Probleemstelling D: Bepalen hoe gerealiseerd kan worden dat de gegevens die bij uitvoering terecht komen volledig en eenduidig zijn. Samengevat: Gegevens volledig en eenduidig.

32 Resultaten InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Probleemstelling D:  Centrale coördinatie tekeningen door kopersbegeleiding  Digitale tekeningen verstrekken via netwerk S+DK  Alle bouwkundige wijzigingen op plattegronden tekenen  Alle bouwkundige wijzigingen op plattegronden beschrijven  Overige wijzigingen intekenen bij invloed op bouwkundig  Overige wijzigingen beschrijven

33 Resultaten InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultatenVerbeterinstructie Conclusie: Aanpassingen op drie gebieden binnen S+DK: 1.Aanpassen functie kopersbegeleiding 2.Aanpassen interne koperskeuzeproces 3.Aanpassen afspraken met opdrachtgever & partijen

34 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie  Programma van eisen  Ontwikkeling verbeterinstructie  Toetsing verbeterinstructie

35 Verbeterinstructie Programma van eisen InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie

36 InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Programma van eisen Het hulpmiddel dient maatregelen en afspraken te bevatten zodat: 1.Benodigde informatie tijdig aanwezig is 2.Alle opties uitvoerbaar zijn 3.Gegevens ondertekend en definitief gestempeld zijn 4.Alle gegevens volledig en eenduidig zijn

37 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Programma van eisen Aanvullende randvoorwaarden: 1.Alleen bedoeld voor kopersbegeleiding en directie 2.Kern van hulpmiddel moet kort en bondig zijn 3.Hulpmiddel moet zelfstandig te lezen zijn

38 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Ontwikkeling verbeterinstructie Verzamelen inhoud verbeterinstructie: 1.Toetsing: is antwoord maatregel? 2.Toetsing: is antwoord afspraak? 3.Toetsing: kan antwoord als maatregel of afspraak gemaakt worden? 4.Maatregel of afspraak opnemen in pakket maatregelen

39 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Ontwikkeling verbeterinstructie Samenstellen verbeterinstructie: 1.Maatregelen verwerken in stroomschema

40

41

42 Verbeterinstructie Ontwikkeling verbeterinstructie Samenstellen verbeterinstructie: 1.Maatregelen verwerken in stroomschema 2.Opstellen pakket maatregelen & afspraken InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie

43 InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Ontwikkeling verbeterinstructie Samenstellen verbeterinstructie: 1.Maatregelen verwerken in stroomschema 2.Opstellen pakket maatregelen & afspraken 3.Opstellen toelichtingen bij maatregelen & afspraken 4.Opstellen handleiding ‘verbeterinstructie’

44 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie Toetsing binnen Stam + De Koning niet mogelijk i.v.m.:  Interne reorganisatie afdeling kopersbegeleiding  Externe kopersbegeleiders als tussenoplossing

45 Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie Toetsing aan programma van eisen: 1.Benodigde informatie tijdig aanwezig: Maatregelen opgenomen om de doorloop van het koperskeuze- proces te verkorten (termijnen aangeven van showroombezoek) InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie

46 InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie Toetsing aan programma van eisen: 1.Benodigde informatie tijdig aanwezig 2.Alle opties uitvoerbaar Maatregelen opgenomen m.b.t. Functieprofiel kopersbegeleider (bouwkundige achtergrond)

47 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie Toetsing aan programma van eisen: 1.Benodigde informatie tijdig aanwezig 2.Alle opties uitvoerbaar 3.Gegevens ondertekend en definitief gestempeld Afspraken opgenomen m.b.t. opstellen van definitieve stukken (tijdstip van opstellen opdrachtbevestigingen)

48 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie Toetsing aan programma van eisen: 1.Benodigde informatie tijdig aanwezig 2.Alle opties uitvoerbaar 3.Gegevens ondertekend en definitief gestempeld 4.Alle gegevens volledig en eenduidig Maatregelen opgenomen m.b.t. informatieoverdracht naar uitvoering (inhoud tekenwerk)

49 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie Toetsing aan programma van eisen: 1.Benodigde informatie tijdig aanwezig 2.Alle opties uitvoerbaar 3.Gegevens ondertekend en definitief gestempeld 4.Alle gegevens volledig en eenduidig Verbeterinstructie voldoet aan programma van eisen

50 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie Toetsing aan randvoorwaarden: 1.Alleen bedoeld voor kopersbegeleiding en directie Uitgangspunt verbeterinstructie is ‘Plan van aanpak Kruidenbuurt’. Fasen en werkzaamheden bekend geacht bij directie en kopersbegeleiding, niet bij derden.

51 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie Toetsing aan randvoorwaarden: 1.Alleen bedoeld voor kopersbegeleiding en directie 2.Kern van hulpmiddel moet kort en bondig zijn Maatregelen & afspraken als korte kreten opgenomen welke kern weergeven. Dus geen overbodige tekst.

52 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie Toetsing aan randvoorwaarden: 1.Alleen bedoeld voor kopersbegeleiding en directie 2.Kern van hulpmiddel moet kort en bondig zijn 3.Hulpmiddel moet zelfstandig te lezen zijn Eerste deel verbeterinstructie is handleiding & omschrijving wie wat en waneer met deze instructie moet doen. Dus geen voorkennis nodig

53 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie Toetsing aan randvoorwaarden: 1.Alleen bedoeld voor kopersbegeleiding en directie 2.Kern van hulpmiddel moet kort en bondig zijn 3.Hulpmiddel moet zelfstandig te lezen zijn Verbeterinstructie voldoet aan randvoorwaarden

54 Verbeterinstructie InleidingAnalyseAanpak onderzoekResultaten Verbeterinstructie Toetsing verbeterinstructie  Verbeterinstructie voldoet aan programma van eisen  Verbeterinstructie voldoet aan randvoorwaarden Geen uitsluitsel of Verbeterinstructie Koperskeuzeproces daadwerkelijk koperskeuzeproces optimaliseert. Hiervoor is testperiode nodig van aantal jaren, liefst twee opeenvolgende project van dezelfde afmetingen en randvoorwaarden, bijvoorbeeld Kruidenbuurt fase 3 en 4.

55 Afsluiting Zijn er nog vragen of onduidelijkheden?

56 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Optimalisatie koperskeuzeproces Een optimalisatie van het koperskeuzeproces bij Stam + De Koning Bouw bv Eindhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google