De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Overgang ontwikkeling naar uitvoering: het grijze gebied’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Overgang ontwikkeling naar uitvoering: het grijze gebied’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Overgang ontwikkeling naar uitvoering: het grijze gebied’
Eindcolloquium Kristel v.d. Westelaken

2 Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Probleemanalyse Aanpak onderzoek
Resultaten onderzoek Ontwerp Conclusie Afsluiting INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

3 Inleiding De afstudeercommissie bestaat uit:
Prof. Ir. F.J.M. Scheublin Ing. C.M. de Bruijn Ing. M. Wijnands (Van der Weegen Bouwmaatschappij BV) Ing. T. de Kort (Van der Weegen Bouwontwikkeling BV) Afstudeerrichting: Construction Technology INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

4 Inleiding Portfolio - Competenties: 1. ‘Onderzoeken en ontwerpen’
Vakken / Masterprojecten / Afstuderen 2. ‘Bestuur, organisatie en samenwerken’ Certificaat technisch management Bestuursfuncties 3. ‘Kostendeskundigheid’ Masterproject 3 Kostenbeheersing in de ontwerpfase Tijdens afstuderen: ‘Overzichtelijk verwerken van gegevens’ INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

5 Inleiding Gastbedrijf: Van der Weegen Bouwgroep BV te Tilburg
Afstudeertraject: Participerende observatie Afstudeerproject Onderzoek Ontwerp INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

6 Aanleiding onderzoek Participerende observatie: Knelpunt:
Bij projecten binnen Van der Weegen zijn ontwikkeling en uitvoering niet goed op elkaar ingespeeld Traject: ontwerpproces INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

7 Aanleiding onderzoek ‘Overgang ontwikkeling naar uitvoering: het grijze gebied’ INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

8 Aanleiding onderzoek Participerende observatie:
Achterliggend probleem: Onduidelijke verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ontwerpproces van alle betrokken partijen Hiaten en overlappingen Inbreng BM eerder in ontwerpproces gewenst Wat zijn de oorzaken van dit probleem? INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

9 Probleemanalyse Opsporen oorzaken probleem:
Analysetechniek: Visgraatdiagram Analysemethode: Brainstormsessie personeel Selectie: beredeneerde steekproef met een maximum aan variatie. Eén persoon per afdeling van BO en BM die direct verband heeft met het bouwproces INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

10 Probleemanalyse Opsporen oorzaken probleem (vervolg):
Probleem visgraatdiagram: ‘Verloop ontwerpproces niet optimaal’ Selectiecriteria oorzaken: direct een oorzaak van de onduidelijke rolverdeling direct iets zegt over de huidige inbreng van BM met het oog op de gewenste inbreng van BM INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

11 Probleemanalyse INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

12 Probleemanalyse Oorzaken die voldoen aan selectiecriteria:
Taken en verantwoordelijkheden collega’s onduidelijk, Ontbreken heldere vraagstelling, Ontbreken vooradvies bij BO, Het ontbreken van een output omschrijving per fase, Geen definitie van input – acties – output, Fasen van een plan worden niet volledig afgerond voor de volgende fase van start gaat. Onderzoeksfase: onderzoeken oorzaken Ontwerpfase: wegnemen oorzaken door middel van hulpmiddel Inbreng BM onduidelijk, Output taken en fasen onduidelijk. INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

13 Probleemanalyse Doelstelling:
‘Het opheffen van hiaten en overlappingen in het ontwerpproces van Van der Weegen Bouwgroep BV’ Probleem: Onduidelijke verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ontwerpproces van alle betrokken partijen Hiaten en overlappingen Inbreng BM eerder in ontwerpproces gewenst Probleemstelling 1: hoe kan binnen de organisatie van Van der Weegen Bouwgroep BV duidelijkheid worden verkregen welke werkzaamheden in het bouwproces moeten worden verricht en door wie? Probleemstelling 2: hoe vindt overdracht van een project van ontwikkeling naar uitvoering plaats? Oorzaken: Taken en verantwoordelijkheden collega’s onduidelijk, Inbreng BM onduidelijk, Output taken en fasen onduidelijk. INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

14 Aanpak onderzoek Probleemstelling 1: Onderzoeksvragen:
hoe kan binnen de organisatie van Van der Weegen Bouwgroep BV duidelijkheid worden verkregen welke werkzaamheden in het bouwproces moeten worden verricht en door wie? Onderzoeksvragen: Uit welke fasen, bijbehorende werkzaamheden en output bestaat een bouwproces? Hoe ziet de organisatie er binnen Van der Weegen Bouwgroep BV uit? Wie heeft welke werkzaamheden als taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid binnen Van der Weegen Bouwgroep BV? Welke hiaten en welke overlappingen zijn er binnen het ontwerpproces? Hoe is Bouwmaatschappij BV bij het ontwerpproces betrokken? Is dit projectafhankelijk en zo ja, waarom? Welke aanpassingen zijn wenselijk? INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

15 Aanpak onderzoek Probleemstelling 2: Onderzoeksvraag:
hoe vindt overdracht van een project van ontwikkeling naar uitvoering plaats? Onderzoeksvraag: Hoe wordt een project overgedragen van Bouwontwikkeling BV naar Bouwmaatschappij BV? Wanneer vindt dit plaats? Hoe gebeurt dit? Welke aanpassingen zijn wenselijk? INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

16 Aanpak onderzoek Afbakening:
• Samenwerking Bouwmaatschappij en Bouwontwikkeling Bouwmaatschappij: afdeling Nieuwbouw • Taken externe partijen meegenomen onder verantwoordelijkheid van Bouwmaatschappij of Bouwontwikkeling INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

17 Aanpak onderzoek Dataverzamelingsmethoden:
INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

18 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 1:
Uit welke fasen, bijbehorende werkzaamheden en output bestaat een bouwproces? • Eenduidige fasering basis voor verdeling werkzaamheden Uiteenlopende faseringen in bouw standaardvoorwaarden DNR en UAV Keuze: NEN 2574 gedurende hele bouwproces van kracht status van algemeen verbindend voorschrift INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

19 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 1 (vervolg):
Uit welke fasen, bijbehorende werkzaamheden en output bestaat een bouwproces? Fasering: 1. Initiatief; 2. Definitiefase; a. Haalbaarheidsstudie b. Projectdefinitie c. Structuurontwerp 3. Voorlopig ontwerp; 4. Definitief ontwerp; 5. Bestek; 6. Prijs- en contractvorming; 7. Realisatiefase; a. Werkvoorbereiding b. Uitvoering c. Oplevering 8. Nazorg. INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

20 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 1 (vervolg):
Uit welke fasen, bijbehorende werkzaamheden en output bestaat een bouwproces? Fasering: 1. Initiatief; 2. Definitiefase; a. Haalbaarheidsstudie b. Projectdefinitie c. Structuurontwerp 3. Voorlopig ontwerp; 4. Definitief ontwerp; 5. Bestek; 6. Prijs- en contractvorming; 7. Realisatiefase; a. Werkvoorbereiding b. Uitvoering c. Oplevering 8. Nazorg. Ontwerpproces 3. Voorlopig ontwerp; 4. Definitief ontwerp; 5. Bestek; 6. Prijs- en contractvorming; INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

21 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 1 (vervolg):
Uit welke fasen, bijbehorende werkzaamheden en output bestaat een bouwproces? Ontwerpgerelateerde werkzaamheden: Standaardtaakbeschrijving (STB) Uitvoeringgerelateerde werkzaamheden: Geen takenlijst beschikbaar Takenlijst op basis van STB, aangevuld met taken betreffende: Afzet (verkoop / verhuur) Uitvoering Aanvullingen ontwerpproces Outputomschrijving maakt taken inhoudelijk inzichtelijk INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

22 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 2:
Hoe ziet de organisatie er binnen Van der Weegen Bouwgroep BV uit? INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

23 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 3:
Wie heeft welke werkzaamheden als taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid binnen Van der Weegen Bouwgroep BV? Alle personeel in ontwerpproces geïnterviewd Interview door middel van checklist TBV-structuur toegepast 100% respons ontvangen INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

24 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 3:
Wie heeft welke werkzaamheden als taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid binnen Van der Weegen Bouwgroep BV? Alle personeel in ontwerpproces geïnterviewd Interview door middel van checklist TBV-structuur toegepast 100% respons ontvangen INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

25 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 3 (vervolg):
Wie heeft welke werkzaamheden als taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid binnen Van der Weegen Bouwgroep BV? Resultaten checklist in organisatiematrix Uitgangspunt taak: één persoon voert de taak uit Veel taken door zowel BO als BM ingevuld INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

26 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 4:
Welke hiaten en welke overlappingen zijn er binnen het ontwerpproces? 26 taken met een hiaat 89 taken met overlapping(-en) INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

27 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 4 (vervolg):
Welke hiaten en welke overlappingen zijn er binnen het ontwerpproces? Groepdiscussie Verklaren hiaten en overlappingen Eenduidige conclusie taakverdeling Onduidelijke verdeling T, B of V na discussie Gewenste rolverdeling anders dan in huidige situatie 26 hiaten > 1 hiaat 89 overlappingen > 20 overlappingen Voornamelijk besteksfase blijft grijs gebied INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

28 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 4 (vervolg):
Welke hiaten en welke overlappingen zijn er binnen het ontwerpproces? INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

29 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 5:
Hoe is Bouwmaatschappij BV bij het ontwerpproces betrokken? 5a. Is dit projectafhankelijk en zo ja, waarom? 5 mondelinge interviews Inbreng projectafhankelijk Afhankelijk van grootte en complexiteit project, tijdsdruk, verzoek BO en beschikbaarheid BM Werkzaamheden in projectoverleg afgesproken, vastlegging in actielijst INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

30 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 5 (vervolg):
Hoe is Bouwmaatschappij BV bij het ontwerpproces betrokken? 5b. Welke aanpassingen zijn wenselijk? 5 mondelinge interviews gevolgd door groepsdiscussie Kennis BM vanaf VO inhoudelijk bekijken calculatie inbreng alternatieven in ontwerpproces Raming gebruiken als stuurelement Vrijmaken tijd voor BM voor inbreng middels bedrijfsbrede planning Specifieke vraagstelling verwachte inbreng van BM Standaard plan van aanpak voor projecten Invoeren fasedocumenten INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

31 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 6:
Hoe wordt een project overgedragen van Bouwontwikkeling BV naar Bouwmaatschappij BV? 6a. Wanneer vindt dit plaats? En 6b. Hoe gebeurt dit? 5 mondelinge interviews Overdracht na bestek en prijsvorming Bouwtechnisch manager leidt de overdracht Aanneemovereenkomst, bestek en tekeningen, de bouwaanvraag en een documentenlijst zijn gereed bij overdracht Geen consensus of deze overdrachtsstukken altijd aanwezig zijn INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

32 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 6 (vervolg):
Hoe wordt een project overgedragen van Bouwontwikkeling BV naar Bouwmaatschappij BV? 6a. Wanneer vindt dit plaats? En 6b. Hoe gebeurt dit? Overdracht in gezamenlijk overleg bepaald Overleg niet structureel per project en overlegfrequentie is wisselend Geen consensus dat een overdrachtsdocument aanwezig is De documentenlijst wordt niet als overdrachtsdocument gezien Overdracht bij project ‘Zuiderlicht’ wel goed verlopen In tweewekelijks overleg gefaseerde overdracht INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

33 Resultaten onderzoek Onderzoeksvraag 6 (vervolg):
Hoe wordt een project overgedragen van Bouwontwikkeling BV naar Bouwmaatschappij BV of een externe aannemer? 6c. Welke aanpassingen zijn wenselijk? 5 mondelinge interviews gevolgd door groepsdiscussie Het definiëren van overdrachtsvereisten en kwaliteit hiervan. Duidelijke afspraken over kwantiteit en kwaliteit van overdrachtsstukken. Vrijmaken van tijd voor overleg om toe te werken naar gewenste niveau van overdrachtsstukken INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

34 Resultaten onderzoek Probleemstelling 1: Onderzoeksvragen:
hoe kan binnen de organisatie van Van der Weegen Bouwgroep BV duidelijkheid worden verkregen welke werkzaamheden in het bouwproces moeten worden verricht en door wie? Onderzoeksvragen: Uit welke fasen en bijbehorende werkzaamheden bestaat een bouwproces? Hoe ziet de organisatie er binnen Van der Weegen Bouwgroep BV uit? Wie heeft welke werkzaamheden als taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid binnen Van der Weegen Bouwgroep BV? Welke hiaten en welke overlappingen zijn er binnen het ontwerpproces? Hoe is Bouwmaatschappij BV bij het ontwerpproces betrokken? Is dit projectafhankelijk en zo ja, waarom? Welke aanpassingen zijn wenselijk? INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

35 Resultaten onderzoek Probleemstelling 2: Onderzoeksvraag:
hoe vindt overdracht van een project van ontwikkeling naar uitvoering plaats? Onderzoeksvraag: Hoe wordt een project overgedragen van Bouwontwikkeling BV naar Bouwmaatschappij BV of een externe aannemer? Wanneer vindt dit plaats? Hoe gebeurt dit? Welke aanpassingen zijn wenselijk? INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

36 Ontwerp Doel: ‘Het opheffen van hiaten en overlappingen in het ontwerpproces van Van der Weegen Bouwgroep BV’ Actie: Wegnemen van de oorzaken uit probleemanalyse: Taken en verantwoordelijkheden collega’s onduidelijk, Inbreng BM onduidelijk, Output taken en fasen onduidelijk. Meenemen wenselijke aanpassingen uit groepsdiscussie INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

37 Ontwerp Uitgangspunten hulpmiddel: Programma van eisen
Randvoorwaarden Functionele eisen Oorzaken Wenselijke aanpassingen Operationele eisen Onderzoeksresultaten Organisatiematrix Hiaten en overlappingen Modellen uit literatuur Reeds aanwezige bedrijfsdocumentatie Handreiking fasedocument Projectstukkenlijst Eenmalig opgesteld schema van de projectorganisatie INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

38 Ontwerp Invulling taken met hiaat of overlapping:
Twee selectiecriteria bepaalden of een hiaat of overlapping aanwezig bleef: Onduidelijke verdeling taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid bij de hiaat of overlapping na discussie. Gewenste rolverdeling zou anders moeten zijn dan huidige rolverdeling bij de hiaat of overlapping volgend uit de discussie. Uitgangspunt invulling bij criterium 1: Adviserende of aanvullende rol is niet in de taakverdeling genoemd. Eindbevoegdheid voor een taak is in de taakverdeling weergegeven. Uitgangspunt invulling bij criterium 2: Gewenste rolverdeling is in de taakverdeling weergegeven. INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

39 Ontwerp Programma van eisen: Randvoorwaarden
Hiaten en overlappingen tussen BO en BM opheffen (doelstelling) Afstemming tussen BO en BM in het ontwerpproces verbeteren Draagvlak bestaan binnen zowel BO als BM Toegevoegde waarde voor de samenwerking tussen BO en BM moet duidelijk zijn INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

40 Ontwerp Programma van eisen (vervolg): Functionele eisen
TBV verdeling van taken tussen BO en BM Standaard plan van aanpak voor alle projecten binnen Van der Weegen (Inzicht in de werkmethode van een project) Inzicht in de organisatie van een project Specificatie standaard vooradvies van BM TBV verdeling op functieniveau in besteksfase Vaststelling van input en output besteksfase Inzicht in kwantiteit en kwaliteit van overdrachtsvereisten INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

41 Ontwerp Programma van eisen (vervolg): Operationele eisen
Uit waarnemingen tijdens de onderzoeksfase worden de volgende eisen gesteld: Het hulpmiddel moet goed bruikbaar zijn in de praktijk Standaard hulpmiddel dat aangepast kan worden per project Beheer hulpmiddel moet eenvoudig zijn Het hulpmiddel moet in de tijd aanpasbaar / uit te breiden zijn INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

42 Ontwerp Hulpmiddel Inzoomen op de functionele eisen:
TBV verdeling van taken tussen BO en BM TBV verdeling op functieniveau in besteksfase Standaard plan van aanpak voor alle projecten binnen Van der Weegen (Inzicht in de werkmethode van een project) 1. Procesmethodiek projecten Inzicht in de organisatie van een project 2. Plan projectorganisatie Specificatie standaard vooradvies van BM 3. Taakverdeling per fase 4. Checklist output per fase Vaststelling input en output besteksfase Inzicht in kwantiteit en kwaliteit van overdrachtsvereisten 5. Beslisdocument ‘Handboek afstemming BO-BM in het ontwerpproces’ INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

43 Ontwerp Hulpmiddel Gebruik:
Ondersteuning voor inhoudelijke invulling project Handleiding opgesteld voor eenduidig gebruik Digitaal beschikbaar in standaardprogramma’s MS Word en Excel Gebruik kan tot nieuwe inzichten leiden en vragen om bijstelling van het handboek INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

44 Ontwerp Handleiding Stap 1: Lees procesmethodiek projecten
Eenduidig doorlopen en afronden van fasen van het ontwerpproces door BO en BM Stap 2: Stel vóór elke fase de projectorganisatie vast Inzicht in de interne projectorganisatie is de basis voor taakverdeling Vastleggen overlegstructuur zorgt voor afstemming tussen personeel BO en BM Stap 3: Verdeel de taken voor de volgende fase Afstemming van werkzaamheden voorkomt hiaten en overlappingen Stap 4: Stel de output voor de volgende fase vast Vastleggen van output per taak zorgt voor voorkomen van hiaten en overlappingen Leidraad én controlemiddel voor kwaliteit en kwantiteit stukken Stap 5: Een fase afronden met het beslisdocument Plan projectorganisatie, taakverdeling, checklist output en projectstukkenlijst vormen bijlagen Voorkomt dat op de zaken vooruit wordt gelopen terwijl essentiële onderdelen niet duidelijk zijn Eenduidige verwachtingen door afspraken voor volgende fase INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

45 Ontwerp • Hoofdactiviteiten maken verloop fase in
Procesmethodiek projecten Fase Fase 4: Definitief Ontwerp • Hoofdactiviteiten maken verloop fase in hoofdlijnen inzichtelijk • Taakverdeling vormt gedetailleerde uitwerking per hoofdactiviteit • Procesmethodiek projecten verwijst naar de andere onderdelen van het hulpmiddel INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

46 Ontwerp • Elke hoofdactiviteit kent een in- en output
Procesmethodiek projecten Fase Fase 4: Definitief Ontwerp • Elke hoofdactiviteit kent een in- en output INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

47 Ontwerp INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

48 Ontwerp Projectorganisatie
Procesmethodiek projecten Fase Fase 4: Definitief Ontwerp Projectorganisatie Taakverdeling projectorganisatie in hoofdlijnen Overlegstructuur Overzicht externe participanten INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

49 Ontwerp Vermelden lopende zaken
Procesmethodiek projecten Fase Fase 4: Definitief Ontwerp Vermelden lopende zaken Plan projectorganisatie, taakverdeling, checklist output en projectstukkenlijst vormen bijlagen INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

50 Ontwerp Toetsing hulpmiddel Personeel van Van der Weegen:
Compleet handboek Handig als leidraad voor onervaren mensen en naslagwerk voor ervaren mensen Draagt bij aan voorkomen van hiaten en overlappingen Resulteert in betere samenwerking en teamspirit Goed bruikbaar in de praktijk Handig dat aanpassingen per project en afstrepen wat niet nodig is mogelijk zijn INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

51 Ontwerp Toetsing hulpmiddel Personeel van Van der Weegen:
Twijfel of in de praktijk tijd wordt ingeruimd en discipline is om het toe te passen Alle personeel moet de modellen dragen Directie moet sturen dat de modellen gebruikt worden Wisselende meningen of in de taakverdeling nadruk op de werkmaatschappijen gelegd moet worden INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

52 Ontwerp Toetsing hulpmiddel Programma van eisen: Randvoorwaarden
Hiaten en overlappingen tussen BO en BM in de huidige situatie opheffen (doelstelling) Afstemming tussen BO en BM in het ontwerpproces verbeteren Draagvlak bestaan binnen zowel BO als BM Toegevoegde waarde voor de samenwerking tussen BO en BM moet duidelijk zijn INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

53 Ontwerp Toetsing hulpmiddel Programma van eisen (vervolg):
Functionele eisen TBV verdeling van taken tussen BO en BM Standaard plan van aanpak voor alle projecten binnen Van der Weegen (Inzicht in de werkmethode van een project) Inzicht in de organisatie van een project Specificatie standaard vooradvies van BM TBV verdeling op functieniveau in besteksfase Vaststelling input en output besteksfase Inzicht in kwantiteit en kwaliteit van overdrachtsvereisten INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

54 Ontwerp Toetsing hulpmiddel Programma van eisen (vervolg):
Operationele eisen Uit waarnemingen tijdens de onderzoeksfase worden de volgende eisen gesteld: Het hulpmiddel moet goed bruikbaar zijn in de praktijk Standaard hulpmiddel dat aangepast kan worden per project Beheer hulpmiddel moet eenvoudig zijn Het hulpmiddel moet in de tijd aanpasbaar / uit te breiden zijn INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

55 Conclusie Conclusie Positieve toetsing door personeel
Voldaan aan programma van eisen Oorzaken en wenselijke aanpassingen daadwerkelijk aangepakt Doelstelling ‘Het opheffen van hiaten en overlappingen in het ontwerpproces van Van der Weegen Bouwgroep BV’ is behaald. INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

56 Conclusie Aanbevelingen voor van der Weegen:
Opstellen bedrijfsbrede planning en capaciteitsplanning • Beschikbaarheid van personeel inzichtelijk en gegarandeerd Tijd vrijmaken voor structureel overleg Tijd vrijmaken voor BM om actief te zijn in het ontwerpproces Archiveren op uniforme wijze Directie dient voor realisatie van veranderingen: • Veranderingen te initiëren • Draagvlak te creëren • Veranderproces te sturen Raming gebruiken als één van de stuurelementen INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

57 Conclusie Aanbevelingen vervolgonderzoek:
Onderzoek naar de oorzaken ‘tijdsdruk’, ‘onderbezetting’ en ‘ontbreken capaciteitsplanning’ Onderzoek naar risico’s en aansprakelijkheid Onderzoek naar het opheffen van hiaten en overlappingen in het bouwproces Onderzoek naar de oorzaken ’traditionele scheiding tussen opdrachtgever en aannemer’ en ‘tegenstrijdige belangen’ Samenwerking met een externe aannemer Onderzoek naar aanvulling van de STB INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING

58 Bedankt voor uw aandacht!
Afsluiting Bedankt voor uw aandacht! Vragen? INLEIDING  AANLEIDING  ANALYSE  AANPAK ONDERZOEK  RESULTATEN  ONTWERP  CONCLUSIE  AFSLUITING


Download ppt "‘Overgang ontwikkeling naar uitvoering: het grijze gebied’"

Verwante presentaties


Ads door Google