De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EINDCOLLOQUIUM Onderzoek ter verbetering van de keuze tussen verschillende typen niet dragende scheidingswanden Gerben van Nes 28 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EINDCOLLOQUIUM Onderzoek ter verbetering van de keuze tussen verschillende typen niet dragende scheidingswanden Gerben van Nes 28 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 EINDCOLLOQUIUM Onderzoek ter verbetering van de keuze tussen verschillende typen niet dragende scheidingswanden Gerben van Nes 28 november 2008

2 INHOUD PRESENTATIE INTRODUCTIE INLEIDING ANALYSE ONDERZOEKSAANPAK
ONDERZOEKSRESULTATEN UITWERKING CONCLUSIE Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

3 INTRODUCTIE Geschiedenis 2001 - 2005 HBO Bouwkunde Utrecht
Heden TU/e Waarom Uitvoeringstechniek Interesse Diepgang Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

4 INTRODUCTIE - PORTFOLIO
Competentie 1: Visualisatie van resultaten Masterprojecten / Afstuderen Competentie 2: Management capaciteiten uitbreiden Certificaat Technisch Management Voorzitterschappen Competentie 3: Juridisch inzicht verkrijgen in de bouwwereld Ondernemingsrecht / Privaatrechtelijk bouwrecht Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

5 INLEIDING ONDERWERP: “NIET DRAGENDE SCHEIDINGSWANDEN”
‘Een niet dragende scheiding welke een ruimte opdeelt in meerdere ruimtes’ Onderwerp vanuit Ballast Nedam Doel: Onderbouwd kunnen kiezen tussen scheidingswanden binnen de seriematige woningbouw Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

6 AANLEIDING Momenteel geen mogelijkheid bestekken te controleren op juiste keuze betreffende scheidingswanden Onvoldoende kennis binnen Ballast Nedam omtrent kosten, planning en de uitvoeringstechnische aspecten Eigen ontwikkeling is een speerpunt, de bouwdivisie moet hierbinnen steeds meer adviseren Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

7 AFSTUDEERCOMMISIE Voorzitter Prof. Ir. F.J.M. Scheublin
Hoofdbegeleider Ir. M.M.J. Vissers Medebegeleider Dr. ir. E.W. Vastert Bedrijfsbegeleider A.L.F.M. van der Linden, Bsc Ballast Nedam Bouw Zuid Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

8 ANALYSE Constatering van BNB
Er is een probleem met het kiezen tussen scheidingswanden Vraag Hoe wordt er nu gekozen? Aanpak Interviews met: Opdrachtgevers Architect Calculatie Projectleiding Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

9 ANALYSE Interviewen Onderwerpen: Betrokkenen Rolverdeling Keuzemoment
Waarmee wordt de keuze gemaakt Hoe wordt de keuze gemaakt Waarom wordt de keuze zo gemaakt Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

10 ANALYSE Beantwoording Elke partij heeft eigen belangen en invalshoek
Betrokkenen Opdrachtgever Architect Calculatie aannemer Directie aannemer Kopers Keuzemoment Ergens tussen VO en voorbereiding uitvoering Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

11 KEUZEPROCES Keuzeproces
Geen enkele partij kan gehele keuzeproces beschrijven Opbouw keuzeproces Begin einde Proces Informatie Beslissing Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

12 KEUZEPROCES Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

13 KEUZEPROCES Realistisch keuzeproces?? NEE!! Hoe komt dit?
- Opdrachtgever heeft geen voorkeur - Opdrachtgever wil de verantwoordelijkheid niet bij de aannemer neerleggen (Bnontwikkeling) Realistisch keuzeproces?? NEE!! Hoe komt dit? Verschillen in antwoorden tussen partijen Elke partij heeft eigen inzichten Gevolg Discrepanties in het keuzeproces - Geen overzicht van de projectafhankelijke aspecten - Consequenties in de tijd van de alternatieven zijn onbekend - Consequenties in kosten van de alternatieven zijn onbekend - Geen overzicht van de invloed van tijdgebonden kosten - De calculatie denkt dat de VO/DO of bestek de voorkeur van de opdrachtgever weergeeft Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

14 OORZAAK - GEVOLG BNB weet niet welke alternatieve scheidingswanden er zijn BNB weet niet welke projectafhankelijke keuzeaspecten er zijn BNB weet niet welke tijdsaspecten een rol spelen BNB weet niet welke kostenaspecten een rol spelen BNB weet niet hoe de tijdgebonden kosten meegenomen kunnen worden BNB weet niet dat scheidingswanden als niet belangrijk worden beschouwd door opdrachtgevers en architecten BNB weet niet hoe ze kan kiezen tussen de verschillende typen scheidingswanden Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

15 DOELSTELLING ‘Het maken van een hulpmiddel om het keuzeproces tussen de verschillende typen niet dragende scheidingswanden binnen de seriematige woningbouw te verbeteren’ Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

16 PROBLEEMSTELLINGEN Welke relevante alternatieven zijn er voor niet dragende scheidingswanden? Welke projectafhankelijke keuzeaspecten moeten meegenomen worden? Welke tijdsaspecten moeten meegenomen worden? Welke kosten moeten meegenomen worden? Welke tijdgebonden kosten moeten meegenomen worden? Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

17 PS 1 RELEVANTE ALTERNATIEVEN
Alternatieven toegepast door BNB Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

18 PS 1 RELEVANTE ALTERNATIEVEN
Mogelijke alternatieven Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

19 PS 1 RELEVANTE ALTERNATIEVEN
Prestaties van de vier typen scheidingswanden Geluidwerendheid Brandwerendheid Dimensies Soortelijk gewicht Keuzemotieven Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

20 PS 2 KEUZE ASPECTEN Wat zijn projectafhankelijke keuzeaspecten
Wat zijn projectafhankelijke keuzeaspecten Kiezen op basis van verschillen Verschillen tussen projecten “Projectafhankelijke keuzeaspecten zijn verschillen tussen projecten welke invloed hebben op de keuze tussen de verschillende typen niet dragende scheidingswanden” Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

21 PS 2 KEUZE ASPECTEN Het bepalen van projectafhankelijke keuzeaspecten
Het bepalen van projectafhankelijke keuzeaspecten Aanpak Analyse van 3 projecten op project- en woning niveau Analyse Wat moet er gebouwd worden? Waarom moet het gebouwd worden? Waar moet het komen te staan? Wanneer moet het gebouwd worden? Waarmee moet het gebouwd moeten worden? Hoe moet het gebouwd worden? Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

22 PS 2 KEUZE ASPECTEN Wat zijn de projectafhankelijke keuzeaspecten
Wat zijn de projectafhankelijke keuzeaspecten Hoeveelheid en type woningen Scheidingswanddimensies Functie van de scheidingswand Draagconstructie Afwerkingsklasse Afwerkvloer Bovenlichten Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

23 PS 3 TIJDASPECTEN Voorbeeld: Verdiepingshoge cellenbeton panelen
Voorbeeld: Verdiepingshoge cellenbeton panelen Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

24 PS 3 TIJDASPECTEN Werkvolgorde Bepaald door observaties
Werkvolgorde Bepaald door observaties Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

25 PS 3 TIJDASPECTEN Doorlooptijd ruwe afbouw bij cellenbeton panelen
20 werkbare werkdagen Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

26 PS 3 TIJDASPECTEN Doorlooptijden Cellenbeton panelen 20 werkdagen
Doorlooptijden Cellenbeton panelen 20 werkdagen Gipselementen 19 werkdagen Metal stud 15 werkdagen Kalkzandsteenelementen 9 werkdagen Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

27 PS 4 KOSTEN Welke kosten meenemen per wandtype
Welke kosten meenemen per wandtype Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

28 PS 5 TIJDGEBONDEN KOSTEN
Wat zijn tijdgebonden kosten “Algemene bouwplaatskosten (ABK) zijn kosten die direct samenhangen met het project, maar die geen direct verband hebben met onderdelen van het bouwproject” Opbouw ABK Eenmalige inrichtingskosten Eenmalige ontruimingskosten Tijdgebonden kosten Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

29 PS 5 TIJDGEBONDEN KOSTEN
Belang tijdgebonden kosten Doorlooptijd scheidingswanden Tijdgebonden kosten berekenen Projectgebonden Per project bepalen Bepalen tijdgebonden ABK per dag / woning Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

30 UITWERKING Oorzaak 7 uit de oorzaak – gevolg diagram
Oorzaak 7 uit de oorzaak – gevolg diagram “BNB weet niet hoe ze kan kiezen tussen de verschillende typen scheidingswanden” Doel Hulpmiddel om het keuzeproces te verbeteren Programma van eisen Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

31 PROGRAMMA VAN EISEN Proces Er moet een keuze gemaakt worden
Proces Er moet een keuze gemaakt worden Automatisch berekeningen uitvoeren Minimale eisen bouwbesluit meenemen Invoer Aantal woningen Plattegronden Projectgegevens ABK Overall planning Besturing Technische beperkingen Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

32 PROGRAMMA VAN EISEN Middelen Schrijvende partijen Ingerichte computer
Middelen Schrijvende partijen Ingerichte computer Uitvoer Type scheidingswand Keuzeaspecten Onderbouwing Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

33 AANPASSING KEUZEPROCES
Keuze bij de aannemer Aanpassen keuzeproces Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

34 KEUZEMODEL Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

35

36 VOLGORDE INVOER Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

37 KEUZEMODEL Microsoft Excel Gebruikelijk hulpmiddel binnen BN
Microsoft Excel Gebruikelijk hulpmiddel binnen BN Geschikt voor database Formules - koppelingen Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

38 KEUZEMODEL - INVOERBLAD
Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

39 KEUZEMODEL - SUBINVOERBLAD
STAP 2: Invoer vloeroppervlak Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

40 KEUZEMODEL - SUBINVOERBLAD
STAP 3: Invoer wandoppervlak Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

41 KEUZEMODEL - SUBINVOERBLAD
STAP 3: Invoer ABK Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

42 KEUZEMODEL - SUBINVOERBLAD
STAP 5: Invoer projectgebonden eigenschappen Stap 6: Invoer planning Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

43 KEUZEMODEL - UITVOERBLAD
Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

44 KEUZEMODEL - PRINTSCHERMEN
Printscherm samenvatting Invoer Mogelijke varianten met kerncijfers Uitvoer Printscherm werkbegroting Bouwkundige kosten Toeslagen door keuzeaspecten Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

45 TESTEN Programma van eisen Eerst een keuze maken met het keuzemodel
Programma van eisen Eerst een keuze maken met het keuzemodel Keuzemodel werkt automatisch Alle invoer wordt verwerkt Testpersonen 4 testen met een case Na de test het achterliggende model toegelicht Test geslaagd 4 maal dezelfde uitkomst Achterliggende model akkoord Resultaten uit het verleden bieden geen garanties Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

46 CONCLUSIES Het hulpmiddel voldoet aan het programma van eisen
Het hulpmiddel voldoet aan het programma van eisen Het hulpmiddel functioneert technisch correct Keuze komt objectief en gestructureerd tot stand Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

47 VRAGEN ?

48 Bedankt voor de aandacht
Bedankt voor de aandacht


Download ppt "EINDCOLLOQUIUM Onderzoek ter verbetering van de keuze tussen verschillende typen niet dragende scheidingswanden Gerben van Nes 28 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google