De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EINDCOLLOQUIUM Onderzoek ter verbetering van de keuze tussen verschillende typen niet dragende scheidingswanden Gerben van Nes 28 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EINDCOLLOQUIUM Onderzoek ter verbetering van de keuze tussen verschillende typen niet dragende scheidingswanden Gerben van Nes 28 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 EINDCOLLOQUIUM Onderzoek ter verbetering van de keuze tussen verschillende typen niet dragende scheidingswanden Gerben van Nes 28 november 2008

2 1.INTRODUCTIE 2.INLEIDING 3.ANALYSE 4.ONDERZOEKSAANPAK 5.ONDERZOEKSRESULTATEN 6.UITWERKING 7.CONCLUSIE INHOUD PRESENTATIE 2 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

3 Geschiedenis 2001 - 2005 HBO Bouwkunde Utrecht 2005 - Heden TU/e Waarom Uitvoeringstechniek -Interesse -Diepgang INTRODUCTIE 3 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

4 Competentie 1: Visualisatie van resultaten -Masterprojecten / Afstuderen Competentie 2: Management capaciteiten uitbreiden -Certificaat Technisch Management -Voorzitterschappen Competentie 3: Juridisch inzicht verkrijgen in de bouwwereld -Ondernemingsrecht / Privaatrechtelijk bouwrecht INTRODUCTIE - PORTFOLIO 4 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

5 ONDERWERP: “NIET DRAGENDE SCHEIDINGSWANDEN” ‘Een niet dragende scheiding welke een ruimte opdeelt in meerdere ruimtes’ Onderwerp vanuit Ballast Nedam Doel: Onderbouwd kunnen kiezen tussen scheidingswanden binnen de seriematige woningbouw INLEIDING 5 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

6 1.Momenteel geen mogelijkheid bestekken te controleren op juiste keuze betreffende scheidingswanden 2.Onvoldoende kennis binnen Ballast Nedam omtrent kosten, planning en de uitvoeringstechnische aspecten 3.Eigen ontwikkeling is een speerpunt, de bouwdivisie moet hierbinnen steeds meer adviseren AANLEIDING 6 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

7 Voorzitter Prof. Ir. F.J.M. Scheublin Hoofdbegeleider Ir. M.M.J. Vissers Medebegeleider Dr. ir. E.W. Vastert Bedrijfsbegeleider A.L.F.M. van der Linden, Bsc Ballast Nedam Bouw Zuid AFSTUDEERCOMMISIE 7 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

8 Constatering van BNB Er is een probleem met het kiezen tussen scheidingswanden Vraag Hoe wordt er nu gekozen? Aanpak Interviews met: -Opdrachtgevers -Architect -Calculatie -Projectleiding ANALYSE 8 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

9 Interviewen Onderwerpen: -Betrokkenen -Rolverdeling -Keuzemoment -Waarmee wordt de keuze gemaakt -Hoe wordt de keuze gemaakt -Waarom wordt de keuze zo gemaakt ANALYSE 9 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

10 Beantwoording -Elke partij heeft eigen belangen en invalshoek Betrokkenen -Opdrachtgever -Architect -Calculatie aannemer -Directie aannemer -Kopers Keuzemoment -Ergens tussen VO en voorbereiding uitvoering ANALYSE 10 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

11 Keuzeproces Geen enkele partij kan gehele keuzeproces beschrijven Opbouw keuzeproces Begin einde Proces Informatie Beslissing KEUZEPROCES 11 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

12 KEUZEPROCES 12 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

13 Realistisch keuzeproces?? -NEE!! Hoe komt dit? -Verschillen in antwoorden tussen partijen -Elke partij heeft eigen inzichten Gevolg -Discrepanties in het keuzeproces KEUZEPROCES 13 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie - Opdrachtgever heeft geen voorkeur - Opdrachtgever wil de verantwoordelijkheid niet bij de aannemer neerleggen (Bnontwikkeling) - Geen overzicht van de projectafhankelijke aspecten - Consequenties in de tijd van de alternatieven zijn onbekend - Consequenties in kosten van de alternatieven zijn onbekend - Geen overzicht van de invloed van tijdgebonden kosten - De calculatie denkt dat de VO/DO of bestek de voorkeur van de opdrachtgever weergeeft

14 OORZAAK - GEVOLG 14 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie 1.BNB weet niet welke alternatieve scheidingswanden er zijn 2.BNB weet niet welke projectafhankelijke keuzeaspecten er zijn 3.BNB weet niet welke tijdsaspecten een rol spelen 4.BNB weet niet welke kostenaspecten een rol spelen 5.BNB weet niet hoe de tijdgebonden kosten meegenomen kunnen worden 6.BNB weet niet dat scheidingswanden als niet belangrijk worden beschouwd door opdrachtgevers en architecten 7.BNB weet niet hoe ze kan kiezen tussen de verschillende typen scheidingswanden

15 DOELSTELLING 15 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie ‘Het maken van een hulpmiddel om het keuzeproces tussen de verschillende typen niet dragende scheidingswanden binnen de seriematige woningbouw te verbeteren’

16 PROBLEEMSTELLINGEN 16 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie 1.Welke relevante alternatieven zijn er voor niet dragende scheidingswanden? 2.Welke projectafhankelijke keuzeaspecten moeten meegenomen worden? 3.Welke tijdsaspecten moeten meegenomen worden? 4.Welke kosten moeten meegenomen worden? 5.Welke tijdgebonden kosten moeten meegenomen worden?

17 PS 1 RELEVANTE ALTERNATIEVEN 17 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Alternatieven toegepast door BNB

18 PS 1 RELEVANTE ALTERNATIEVEN 18 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Mogelijke alternatieven

19 PS 1 RELEVANTE ALTERNATIEVEN 19 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Prestaties van de vier typen scheidingswanden -Geluidwerendheid -Brandwerendheid -Dimensies -Soortelijk gewicht -Keuzemotieven

20 PS 2 KEUZE ASPECTEN 20 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Wat zijn projectafhankelijke keuzeaspecten -Kiezen op basis van verschillen -Verschillen tussen projecten “Projectafhankelijke keuzeaspecten zijn verschillen tussen projecten welke invloed hebben op de keuze tussen de verschillende typen niet dragende scheidingswanden”

21 PS 2 KEUZE ASPECTEN 21 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Het bepalen van projectafhankelijke keuzeaspecten Aanpak Analyse van 3 projecten op project- en woning niveau Analyse -Wat moet er gebouwd worden? -Waarom moet het gebouwd worden? -Waar moet het komen te staan? -Wanneer moet het gebouwd worden? -Waarmee moet het gebouwd moeten worden? -Hoe moet het gebouwd worden?

22 PS 2 KEUZE ASPECTEN 22 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Wat zijn de projectafhankelijke keuzeaspecten -Hoeveelheid en type woningen -Scheidingswanddimensies -Functie van de scheidingswand -Draagconstructie -Afwerkingsklasse -Afwerkvloer -Bovenlichten

23 PS 3 TIJDASPECTEN 23 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Voorbeeld: Verdiepingshoge cellenbeton panelen

24 PS 3 TIJDASPECTEN 24 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Werkvolgorde Bepaald door observaties

25 PS 3 TIJDASPECTEN 25 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Doorlooptijd ruwe afbouw bij cellenbeton panelen 20 werkbare werkdagen

26 PS 3 TIJDASPECTEN 26 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Doorlooptijden -Cellenbeton panelen 20 werkdagen -Gipselementen 19 werkdagen -Metal stud 15 werkdagen -Kalkzandsteenelementen 9 werkdagen

27 PS 4 KOSTEN 27 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Welke kosten meenemen per wandtype

28 PS 5 TIJDGEBONDEN KOSTEN 28 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Wat zijn tijdgebonden kosten “Algemene bouwplaatskosten (ABK) zijn kosten die direct samenhangen met het project, maar die geen direct verband hebben met onderdelen van het bouwproject” Opbouw ABK -Eenmalige inrichtingskosten -Eenmalige ontruimingskosten -Tijdgebonden kosten

29 PS 5 TIJDGEBONDEN KOSTEN 29 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Belang tijdgebonden kosten -Doorlooptijd scheidingswanden Tijdgebonden kosten berekenen -Projectgebonden -Per project bepalen -Bepalen tijdgebonden ABK per dag / woning

30 UITWERKING 30 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Oorzaak 7 uit de oorzaak – gevolg diagram “BNB weet niet hoe ze kan kiezen tussen de verschillende typen scheidingswanden” Doel Hulpmiddel om het keuzeproces te verbeteren Programma van eisen

31 PROGRAMMA VAN EISEN 31 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Proces -Er moet een keuze gemaakt worden -Automatisch berekeningen uitvoeren -Minimale eisen bouwbesluit meenemen Invoer -Aantal woningen -Plattegronden -Projectgegevens -ABK -Overall planning Besturing -Technische beperkingen

32 PROGRAMMA VAN EISEN 32 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Middelen -Schrijvende partijen -Ingerichte computer Uitvoer -Type scheidingswand -Keuzeaspecten -Onderbouwing

33 AANPASSING KEUZEPROCES 33 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Keuze bij de aannemer -Aanpassen keuzeproces

34 KEUZEMODEL 34 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

35 35

36 VOLGORDE INVOER 36 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

37 KEUZEMODEL 37 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Microsoft Excel -Gebruikelijk hulpmiddel binnen BN -Geschikt voor database -Formules - koppelingen

38 KEUZEMODEL - INVOERBLAD 38 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

39 KEUZEMODEL - SUBINVOERBLAD 39 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie STAP 2: Invoer vloeroppervlak

40 KEUZEMODEL - SUBINVOERBLAD 40 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie STAP 3: Invoer wandoppervlak

41 KEUZEMODEL - SUBINVOERBLAD 41 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie STAP 3: Invoer ABK

42 KEUZEMODEL - SUBINVOERBLAD 42 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie STAP 5: Invoer projectgebonden eigenschappen Stap 6: Invoer planning

43 KEUZEMODEL - UITVOERBLAD 43 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie

44 KEUZEMODEL - PRINTSCHERMEN 44 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Printscherm samenvatting -Invoer -Mogelijke varianten met kerncijfers -Uitvoer Printscherm werkbegroting -Bouwkundige kosten -Toeslagen door keuzeaspecten

45 TESTEN 45 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie Programma van eisen -Eerst een keuze maken met het keuzemodel -Keuzemodel werkt automatisch -Alle invoer wordt verwerkt Testpersonen -4 testen met een case -Na de test het achterliggende model toegelicht Test geslaagd -4 maal dezelfde uitkomst -Achterliggende model akkoord Resultaten uit het verleden bieden geen garanties

46 CONCLUSIES 46 Introductie - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak - Onderzoeksresultaten - Uitwerking - Conclusie -Het hulpmiddel voldoet aan het programma van eisen -Het hulpmiddel functioneert technisch correct -Keuze komt objectief en gestructureerd tot stand

47 VRAGEN 47 ?

48 48 Bedankt voor de aandacht


Download ppt "EINDCOLLOQUIUM Onderzoek ter verbetering van de keuze tussen verschillende typen niet dragende scheidingswanden Gerben van Nes 28 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google