De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ‘nieuwe’ norm Jacques Mertens (Peutz BV)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ‘nieuwe’ norm Jacques Mertens (Peutz BV)"— Transcript van de presentatie:

1 De ‘nieuwe’ norm Jacques Mertens (Peutz BV)
NEN 6068:2004 De ‘nieuwe’ norm Jacques Mertens (Peutz BV)

2 Peutz BV Onafhankelijk adviesbureau Lid diverse normcommissies
akoestiek, bouwfysica, milieu, en sinds ca. 15 jaar brandveiligheid Lid diverse normcommissies Betrokken bij aanpassen NEN 6068 Niet alleen theoretische ervaring: verrichten ook brandproeven, bijv. NEN 6069 parkeergarages, tunnels

3 Inhoud WBDBO = WBD en WBO Bepaling WBD Bepaling WBO NEN 6068
achtergrond praktijkproblemen aanpassingen rekenprogramma’s

4 WBDBO De eisen aan compartimentering in het Bouwbesluit zijn gesteld in termen van WBDBO volgens NEN 6068/6069 BrandDoorslag (NEN 6069) brandwerendheid (vlamdicht, bezwijken, straling, temperatuur) BrandOverslag (NEN 6068) straling van vlammen en brandruimte

5 WBD: proef NEN 6069 Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) is voor het eerst in 1972 gepubliceerd door het Bureau van Sprinklerbeveiliging (BvS) Het BvS maakte onderdeel uit van het Verzekeraars Instituut voor Preventie. In 1987 is de 2e editie van het VAS uitgegeven waarop nog enkele wijzigingen zijn gekomen. Daarnaast worden nog Memoranda uitgegeven, in deze Memoranda wordt het standpunt van de BVS (nu NCP) weergegeven. De belangrijkste buitenlandse voorschriften: LPC - Loss Prevention Councill (Groot Brittanie) NFPA - National Fire Protection Association (VS) FM - Factory Mutual (VS) VdS - Verband der Schadenversicherer (Duitsland)

6 Temperatuurverloop Een sprinklerinstallatie is een installatie die een begin van een brand detecteert en automatisch aanvangt met de brandbestrijding door het toevoeren van blusstof (doorgaans water) aan de brandhaard. Een sprinklerinstallatie is ontworpen om een beginnende brand te beheersen, het doel van de installatie is in principe dus niet het blussen van de brand. Hiervoor is de brandweer benodigd. Derhalve genereert de sprinklerinstallatie een automatisch brandalarm, met doormelding naar de regionale brandweercentrale.

7 Beproeving brandwerendheid
of doet-ie-ut-niet Doet-ie-ut

8 WBO: NEN 6068 Brandoverslag door straling via de buitenlucht
vanuit vlammen (brandoverslag ‘omhoog’) vanuit brandruimte (brandoverslag ‘opzij/tegenover’) Model van Law (1981) brandmodel, vlammodel, brandproeven Apart stralingsmodel viewfactor, emissiviteit

9 Vlamgeometrie en temperatuur
Vlamvorm met balkon Temperatuurverdeling

10 Stralingsbepaling (viewfactor)
Sommeren van de straling over alle gevelopeningen en vlamvlakken van een brandruimte Stralingsintensiteit op de ‘bedreigde’ gevelopening maximaal 15 kW/m2 om brandoverslag te voorkomen

11 Voorbeeldberekening brandoverslag
zijn er voorzieningen nodig en zo ja, welke en zo ja, welke``

12 Optie 1: brandwerend glas
18,1 kW/m2 14,9 kW/m2 stralingsbelasting op waarnemingspunt gevelaanzicht

13 Optie 2: opknippen BC 8,2 kW/m2

14 Praktijkproblemen NEN 6068:1997
Bijvoorbeeld: enkelzijdig geventileerde brandruimten leiden tot lange vlammen en dus zware eisen brede, ondiepe brandruimten (woningen) idem brandruimte mag alleen rechthoekig zijn brandruimte over meer verdiepingen strikt genomen niet mogelijk (beperkte hoogte brandruimte) glas over volle hoogte vaak niet mogelijk (max. 3 m, minder dan verdiepinghoogte)

15 Ontwikkeling NEN 6068 NEN 6068 wordt in opdracht van VROM aangepast (Peutz) technisch-inhoudelijk door normcommissie vastgesteld wordt tekstueel vastgesteld 1 juli 2004 wordt gepubliceerd in oktober 2004 wordt naar verwachting van kracht bij invoering nieuwe BB (huidige planning 1 januari 2005) tot dan is gebruik alleen mogelijk in overleg met bevoegd gezag!

16 NEN 6068:2004 Toepassingsgebied aanmerkelijk vergroot
niet-rechthoekig (voorkomt schematiseren) grotere diepte van de brandruimte grotere hoogte brandruimte en ramen verdeling van ramen over de gevels fysisch beter verwerkt (realistischer resultaat) afstand tussen dakopeningen toegevoegd fouten verwijderd (enkelzijdig te zwaar!) industriegebouwen

17 Overzicht wijzigingen

18 Niet-rechthoekige ruimten
Schematisering tot rechthoek niet nodig

19 Willekeurige geometrie

20 Afmetingen brandruimte
‘Breedte/diepte’ van de brandruimte wordt berekend (effectieve diepte) hierdoor wordt beter rekening gehouden met de verdeling van de gevelopeningen Geen beperking in norm ten aanzien van de oppervlakte Bouwbesluit 1000 m2 nieuwbouw Bouwbesluit 2000 m2/3000 m2 bestaande bouw

21 Invloed breedte/diepte: huidige norm
praktijkvoorbeeld: op verdieping 1 raam minder dan op bgg resultaat bgg en verdieping! oorzaak: breedte/diepte bgg anders dan verdieping

22 Invloed breedte/diepte: ‘nieuwe’ norm
zelfde praktijkvoorbeeld: op verdieping (nog steeds) 1 raam minder dan op bgg resultaat bgg en verdieping! effectieve diepte leidt tot realistischer resultaat

23 Gevel met verspringende openingen

24 Gevelopeningen op verschillende hoogte
huidige norm: uit gelijke ramen een gelijke vlam ongeacht de ligging in de gevel nieuwe norm: lengte vlam afhankelijk ligging raam binnen gevel

25 Neutraal niveau (fysisch model)
Het niveau van de opening bepaalt mede de lengte van de ‘uitslaande’ vlammen

26 Berekeningen: brandoverslag
Zoeken naar optimale combinatie van voorzieningen (wijziging compartimentering, brandwerend glas) architectuur (gevelbeeld aanpassen) kosten Beoordeling brandoverslag berekening volgens NEN 6068 of indicatief volgens tabellen NPR 6091

27 Rekenprogramma’s brandoverslag
Huidige NEN 6068 Brando (TNO/SBR) ascii in- en uitvoer Winfire (dgmr) ascii invoer, 2D uitvoer Huidige en nieuwe NEN 6068 Pintegraal (Peutz) 3D in- en uitvoer importeren bitmaps/dxf files

28 WBO: rekenprogramma’s
Brando SBR/TNO Winfire DGMR Pintegraal Peutz

29 WBO “Pintegraal” Beoordeling brandcompartimentering
in eigen beheer ontwikkeld in kader aanpassen NEN 6068 rekenmodel kan geheel gebouw omvatten berekening veilige afstand mogelijk In verband met sprinklerinstallaties zijn er drie verschillende instanties te onderscheiden die de installatie eisen. Eigenaar/gebruiker Overheid Verzekeraar Elk van deze partijen vraagt zijn eigen beveiliging.

30 Grafisch, of . . .

31 Tot slot Dank voor uw aandacht


Download ppt "De ‘nieuwe’ norm Jacques Mertens (Peutz BV)"

Verwante presentaties


Ads door Google