De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEN 6068:2004 De ‘nieuwe’ norm Jacques Mertens (Peutz BV)

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEN 6068:2004 De ‘nieuwe’ norm Jacques Mertens (Peutz BV)"— Transcript van de presentatie:

1 NEN 6068:2004 De ‘nieuwe’ norm Jacques Mertens (Peutz BV)

2 Peutz BV •Onafhankelijk adviesbureau –akoestiek, bouwfysica, milieu, en –sinds ca. 15 jaar brandveiligheid •Lid diverse normcommissies •Betrokken bij aanpassen NEN 6068 •Niet alleen theoretische ervaring: verrichten ook brandproeven, bijv. –NEN 6069 –parkeergarages, tunnels

3 Inhoud •WBDBO = WBD en WBO •Bepaling WBD •Bepaling WBO –NEN 6068 –achtergrond –praktijkproblemen –aanpassingen –rekenprogramma’s

4 WBDBO •De eisen aan compartimentering in het Bouwbesluit zijn gesteld in termen van WBDBO volgens NEN 6068/6069 •BrandDoorslag (NEN 6069) –brandwerendheid (vlamdicht, bezwijken, straling, temperatuur) •BrandOverslag (NEN 6068) –straling van vlammen en brandruimte

5 WBD: proef NEN 6069

6 Temperatuurverloop

7 Beproeving brandwerendheid Doet-ie-ut of doet-ie-ut-niet

8 WBO: NEN 6068 •Brandoverslag door straling via de buitenlucht –vanuit vlammen (brandoverslag ‘omhoog’) –vanuit brandruimte (brandoverslag ‘opzij/tegenover’) •Model van Law (1981) –brandmodel, vlammodel, brandproeven •Apart stralingsmodel –viewfactor, emissiviteit

9 Vlamgeometrie en temperatuur VlamvormTemperatuurverdelingmet balkon

10 Stralingsbepaling (viewfactor) •Sommeren van de straling over alle gevelopeningen en vlamvlakken van een brandruimte •Stralingsintensiteit op de ‘bedreigde’ gevelopening maximaal 15 kW/m 2 om brandoverslag te voorkomen

11 Voorbeeldberekening brandoverslag •zijn er voorzieningen nodig •en zo ja, welke •zijn er voorzieningen nodig •en zo ja, welke``

12 Optie 1: brandwerend glas gevelaanzicht 18,1 kW/m 2 14,9 kW/m 2 stralingsbelasting op waarnemingspunt

13 Optie 2: opknippen BC 8,2 kW/m 2

14 Praktijkproblemen NEN 6068:1997 •Bijvoorbeeld: –enkelzijdig geventileerde brandruimten leiden tot lange vlammen en dus zware eisen –brede, ondiepe brandruimten (woningen) idem –brandruimte mag alleen rechthoekig zijn –brandruimte over meer verdiepingen strikt genomen niet mogelijk (beperkte hoogte brandruimte) –glas over volle hoogte vaak niet mogelijk (max. 3 m, minder dan verdiepinghoogte)

15 Ontwikkeling NEN 6068 •NEN 6068 wordt in opdracht van VROM aangepast (Peutz) –technisch-inhoudelijk door normcommissie vastgesteld –wordt tekstueel vastgesteld 1 juli 2004 –wordt gepubliceerd in oktober 2004 –wordt naar verwachting van kracht bij invoering nieuwe BB (huidige planning 1 januari 2005) –tot dan is gebruik alleen mogelijk in overleg met bevoegd gezag!

16 NEN 6068:2004 •Toepassingsgebied aanmerkelijk vergroot –niet-rechthoekig (voorkomt schematiseren) –grotere diepte van de brandruimte –grotere hoogte brandruimte en ramen –verdeling van ramen over de gevels fysisch beter verwerkt (realistischer resultaat) –afstand tussen dakopeningen toegevoegd –fouten verwijderd (enkelzijdig te zwaar!) –industriegebouwen

17 Overzicht wijzigingen

18 Niet-rechthoekige ruimten •Schematisering tot rechthoek niet nodig

19 Willekeurige geometrie

20 Afmetingen brandruimte •‘Breedte/diepte’ van de brandruimte wordt berekend (effectieve diepte) –hierdoor wordt beter rekening gehouden met de verdeling van de gevelopeningen •Geen beperking in norm ten aanzien van de oppervlakte –Bouwbesluit 1000 m 2 nieuwbouw –Bouwbesluit 2000 m 2 /3000 m 2 bestaande bouw

21 Invloed breedte/diepte: huidige norm praktijkvoorbeeld: op verdieping 1 raam minder dan op bgg resultaat bggen verdieping! oorzaak: breedte/diepte bgg anders dan verdieping

22 Invloed breedte/diepte: ‘nieuwe’ norm zelfde praktijkvoorbeeld: op verdieping (nog steeds) 1 raam minder dan op bgg resultaat bggen verdieping! effectieve diepte leidt tot realistischer resultaat

23 Gevel met verspringende openingen

24 Gevelopeningen op verschillende hoogte huidige norm: uit gelijke ramen een gelijke vlam ongeacht de ligging in de gevel nieuwe norm: lengte vlam afhankelijk ligging raam binnen gevel

25 Neutraal niveau (fysisch model) •Het niveau van de opening bepaalt mede de lengte van de ‘uitslaande’ vlammen

26 Berekeningen: brandoverslag •Zoeken naar optimale combinatie van –voorzieningen (wijziging compartimentering, brandwerend glas) –architectuur (gevelbeeld aanpassen) –kosten •Beoordeling brandoverslag –berekening volgens NEN 6068 –of indicatief volgens tabellen NPR 6091

27 Rekenprogramma’s brandoverslag •Huidige NEN 6068 –Brando(TNO/SBR) •ascii in- en uitvoer –Winfire (dgmr) •ascii invoer, 2D uitvoer •Huidige en nieuwe NEN 6068 –Pintegraal (Peutz) •3D in- en uitvoer •importeren bitmaps/dxf files

28 Brando SBR/TNO Winfire DGMR Pintegraal Peutz WBO: rekenprogramma’s

29 WBO “ Pintegraal” •Beoordeling brandcompartimentering –in eigen beheer ontwikkeld in kader aanpassen NEN 6068 –rekenmodel kan geheel gebouw omvatten –berekening veilige afstand mogelijk

30 Grafisch, of...

31 Tot slot


Download ppt "NEN 6068:2004 De ‘nieuwe’ norm Jacques Mertens (Peutz BV)"

Verwante presentaties


Ads door Google