De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lichtveld Buis & Partners BV Raadgevende ingenieurs geluidbeheersing, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid arbo, milieu en ruimtelijke ordening Kelvinbaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lichtveld Buis & Partners BV Raadgevende ingenieurs geluidbeheersing, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid arbo, milieu en ruimtelijke ordening Kelvinbaan."— Transcript van de presentatie:

1 Lichtveld Buis & Partners BV Raadgevende ingenieurs geluidbeheersing, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid arbo, milieu en ruimtelijke ordening Kelvinbaan 40 Nieuwegein Postbus 1475 3430 BL Nieuwegein T: +31 (0)30 231 13 77 F: +31 (0)30 234 17 54 E: lbp@lbp.nl I: www.lbp.nl NSG geluidhindermiddag 14 maart 2007 Geluidisolatie eengezinswoningen Geluid van installaties ir. W.G.M. Beentjes

2 Inhoud  Geluidisolatie eengezinswoningen  geluideisen  nieuwbouwconstructies  massief  ankerloos  Installatiegeluid binnen de woning  GIW ISSO 2007 nieuwe eisen  consequenties voor installaties en/of woningindeling  sanitair  CV, warmtepomp  ventilatie  Conclusies

3 Geluidisolatie Eisen eengezinswoningen en woongebouwen  Europese grootheden NEN 5077:2006  Bouwbesluit 2003 Bouwbesluit 2008(?)  Verblijfsgebied  I luk  0 dBD nTAk  52 dB  I co  +5 dBL nTA  54 dB  Duurzaam Bouwen  I luk  +5 dBD nTAk  57 dB  I co  +10 dBL nTA  49 dB  Niet verblijfsgebied  I luk  -5 dB D nTAk  47 dB  I co  0 dBL nTA  59 dB  Verblijfsruimten binnen woning  I co en I luk  -20 dB D nTAk  32 dB en L nTA  79 dB

4 Geluideisen en hinder  NEN 1070:1999  klassesysteem in 5 stappen van 5 dB  alle geluidaspecten op een gelijk niveau van hinder  elk aspect kwaliteitscijfer (k)  waarden van 1 tot 5  5 : slechtste en 1 : beste  geluidklasse alle aspecten (GK) (I tot V)  GK is hoogste waarde van alle k’s  elke stap 5 dB elke klasse: halvering aantal gehinderden  Bouwbesluit 2003 en GIW-ISSO 2007: klasse 3  hinderpercentage 25 %  bij rekening houden met elkaar, in het algemeen geen hinder

5 Geluidisolatie eengezinswoningen NPR 5070 Realisatie I luk  0 dB en I co  +5 dBMASSIEF  Woningscheiding > 525 kg/m²  Bg vloer  250 kg/m² flexibel  I co  +12 dB  Binnenspouwblad  HSB of steenachtig flexibel  Kamerscheidende wand  metal stud of massief flexibel

6 Geluidisolatie eengezinswoningen Realisatie I luk  0 dB en I co  +5 dBMASSIEF Conform NPR 5070:2005  WSW > 575 kg/m²  bg vloer star  350 kg/m²  ribcassette vloer  met 70 mm dekvloer  kanaalplaatvloer  I co  +7 dB  geen steenachtige vloerafwerking I co  +10 dB  bg vloer flexibel beter I co  +14 dB

7 Geluidisolatie eengezinswoningen Realisatie I luk  +5 dB en I co  +10 dB MASSIEF  WSW 650 kg/m² (280 mm beton of 300 mm kz zwaar)  flexibele aansluiting  bg vloer of (star met verend opgelegde dekvloer)  Binnenspouwblad  Binnenwand  massa verdiepingsvloer  600 kg/m²  dak  minerale wol kap + minerale wol barrière  massief : massa  500 kg/m²  FOUTEN bij massief bouwen  scheuren door en door in beton (tot I luk = -6 dB)  star in plaats van flexibel (I luk = -1 tot ca -3 dB)

8 Geluidisolatie eengezinswoningen Realisatie I luk  0 dB en I co  +5 dBANKERLOOS  Bijna altijd goed  met en zonder akoestisch oplegmateriaal bij bg vloer  standaard gevelconstructies over het algemeen goed, behalve bij :  geluidlekken bij plaatmateriaal over bouwmuur heen  geen onderbroken kozijnen bij bouwmuur  geluidlekken bij aansluitingen kozijn op binnenspouwblad  praktijk soms weerbarstig maar meestal:  I luk gemiddeld +5 dB op bg 1 e verd. I luk = +9 dB  I co gemiddeld+14 dB op bg1 e verd I co = +19 dB

9 Fouten: Slechte aansluiting kozijn over bouwmuur

10 Koppeling over ankerloze bouwmuur heen: I luk = +1 dB

11 Ankerloos problemen uit GIW-praktijk: KZ 120 - 60 - 120 vs Beton 140 - 80 -140  Beide projecten klachten  KZ : gewone huis- tuin- en keukengeluid op begane grond  BE : luide muziek en schuivende stoelen gehele woning  Beide bewoners dienden klachten in bij GIW  Constructie  kalkzandsteen 120 - 60 - 120 mm  gestort beton 140 - 80 - 140 mm  Meetresultaat

12 Ankerloos praktijk: KZ 120 - 60 - 120 en Beton 140 - 80 -140

13 Oorzaak: specie in spouw bij vullen kelkvoegen kanaalplaat Reparatie: specie uit spouw verwijderen

14 Ankerloos: Problematiek voorbeelden  KZ 120-60-120  veel specie (vullen kelkvoeg) in de spouw gevallen + afval speciebaarden  met holle boor, 6,5 m lang, vanuit voor- en achtergevel: spouw leeg geboord  meting na afloop ankerloos waardig  Beton 140 - 80 -140 mm  hogere dan normale geluidniveaus in buurwoning (KARAOKE)  geen I luk = +10 dB tegen opgewassen  muziekgeluid door gehele woning  oplossing: niet thuis karaoken, maar in karaoke bars

15 GIW ISSO 2007 Installatiegeluid eigen woning  In Bouwbesluit: geen eisen aan installaties eigen woning  overheid stelt: geluidbron in eigen woning heb je in eigen hand  Onder invloed van EPC steeds meer installaties in woning  Installaties eigen woning luidruchtig o.a.  mechanische ventilatiesystemen  verwarmingssystemen (ook warmtepompen)  toiletten + standleidingen  waterslag  GIW : ook aan deze installaties geluideisen  klachten met name van mechanisch ventilatiesysteem  gebalanceerde ventilatiesystemen met warmteterugwinning (WTW-units)  mechanische afvoersystemen  soms ook van parkeergaragedeuren van gebouw

16 Oude eisen installatie eigen woning  Eisen op basis van NEN 1070:1976 (tabel 4)  Met dB(A)-meter gemeten  Zonder nagalmtijdcorrectie  ONBEWOOND : 30 dB(A) cq 40 dB(A)  BEWOOND : 5 dB(A) lager  In bestekken staan vaak nog steeds deze eisen

17 GIW ISSO 2007 Installaties binnen de woning  GIW / ISSO 2007 / NEN 1070:1999  eisen geluidbron binnen de woning: verblijfsruimte  30 dB(A) maximum Installatieniveau (L IA )  verwarming  warmwatervoorziening  ventilatie  40 dB(A) maximum installatieniveau (L IA )  toilet, bad, douche en kranen  binnenriolering  pompinstallaties  automatische garagedeuren  extra eis geluidbron buiten de eigen woning  35 dB(A) maximum installatieniveau (L IA )  parkeergaragedeur  (vuilwater)pompinstallatie  Eisen 5 dB(A) minder streng dan NEN 1070:1976

18 GIW ISSO 2007 Installaties binnen de woning  Consequenties voor de praktijk  toiletten tegen verblijfsruimten  geruisarme vlotterkranen (altijd toepassen)  reservoir flexibel tegen lichte wanden  duoblok  hangtoilet toepassen  alternatief  toiletruimte niet grenzen aan verblijfsruimte  toilet op 5 mm rubber mat + rubber pluggen

19 GIW ISSO 2007 Installaties binnen de woning  Consequenties praktijk  douchebak / badkuip  geen contact met scheidingswand/ kitvoeg  plaatstaal exemplaren  voorzien van ontdreuning  ruimte onder douchebak/badkuip vullen minerale wol of EPS-mal  watertoevoer  stromingssnelheid < 1,5 m/s  leidingen in wanden in kunststofmantels  eenhandsmengkranen met waterslagdemper (koud)  ook voor kranen wasmachines en vaatwassers

20 GIW ISSO 2007 Installaties binnen de woning  Consequenties praktijk  standleiding  bij voorkeur niet door verblijfsruimten heen  verslepen naar trapgat of massa schacht (>100 kg/m 2 )  alleen bevestigen aan zware vloeren of wanden (  400 kg/m 2 )  in verblijfsruimte: om standleiding minerale wol 50 mm + bitumen o.g.  CV-installatie, warmtepomp  niet star monteren op lichte wand (< 100 kg/m 2 )  plaatsen op console  leidingen expansieruimte geven (tegen tikken)

21 GIW ISSO 2007 Geluid en ventilatie eengezins- en meergezinswoningen  Eisen GIW binnen de woning  L I;A maximaal 30 dB(A)  natuurlijke toevoer en mechanische afvoer  mechanische toe- en afvoer (met WTW)  WTW-units  vanwege lage EPC  bij hoge geluidbelasting buiten (en een hoge geluidbelasting binnen)  overheid stelt :  ventileren moet, 24 uur per dag  geen eisen aan de geluidproductie van de ventilatie-units  GIW ISSO 2007 nieuwe ventilatie-eisen  voldoen aan ventilatie-eis Bouwbesluit  inclusief maximaal 50% ventilatie uit andere ruimte  geen ‘krijtstreepmethode’ (altijd werkelijk oppervlak verblijfsruimte)  L IA  30 dB(A)

22 GIW ISSO 2007 Geluid en ventilatie  Wat fout  geen akoestische slang van 1 á 1,5 m in toevoer naar woning  geen akoestische slang van 0,5 á 0,8 m in afvoer van woning  slang meestal dus te kort of verkeerd gemonteerd  te weinig ruimte voor goede montage slangen  geluidniveaus in verblijfsruimten  33 dB(A) tot 51 dB(A)  een enkele keer 29 dB(A)

23 GIW ISSO 2007 Geluid en ventilatie  Oplossingen WTW-units  uitlaat woningzijde aan onderzijde unit  grotere afstand tot plafond  (unit wordt volumineuzer)  leidingen langs vloer (zolder)  ruimte boven 2,3 m benutten in overloop, badkamer en toilet  grotere schoepen ventilatoren en lager toerental toepassen  niet star bevestigen tegen lichte wanden (< 400 kg/m²)  plaatsen op console

24 GIW ISSO 2007 Geluid en ventilatie  Mechanische afvoer  niveaus in woonkamer  ca. 32 tot 47 dB(A)  geen akoestische slang  slaapkamer: star tegen lichte wand  Verbeteringen  akoestische slang (0,7 á 1m)  ventilator met grotere schoepen en lager toerental  gelijkstroommotor gebruiken i.p.v. wisselstroommotor (ca. 6 dB(A) lagere niveaus)  ruimte boven 2,3 m gebruiken  tegen plafond (> 400 kg/m 2 ) monteren  niet tegen lichte wand (< 400 kg/m 2 )

25 Conclusies  Eengezinshuizen  KNOW HOW is bekend  blijf opletten om fouten te voorkomen  Installaties  nu GIW ISSO 2007 : NEN 1070:1999 klasse 3  een deel van receptuur reeds genoemd  GIW vult regelgeving in voor lawaaiige installaties voor lage EPC

26 Lichtveld Buis & Partners BV Raadgevende ingenieurs geluidbeheersing, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid arbo, milieu en ruimtelijke ordening Kelvinbaan 40 Nieuwegein Postbus 1475 3430 BL Nieuwegein T: +31 (0)30 231 13 77 F: +31 (0)30 234 17 54 E: lbp@lbp.nl I: www.lbp.nl Einde Vragen, bespreking, discussie


Download ppt "Lichtveld Buis & Partners BV Raadgevende ingenieurs geluidbeheersing, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid arbo, milieu en ruimtelijke ordening Kelvinbaan."

Verwante presentaties


Ads door Google