De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 26 juni 2014 1. Oefening niveau van voorschriften Antwoord: JA Artikel 2.73 is NIET van toepassing is. Dit betekent dat op de verbouwactiviteiten de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 26 juni 2014 1. Oefening niveau van voorschriften Antwoord: JA Artikel 2.73 is NIET van toepassing is. Dit betekent dat op de verbouwactiviteiten de."— Transcript van de presentatie:

1 1 26 juni 2014 1. Oefening niveau van voorschriften Antwoord: JA Artikel 2.73 is NIET van toepassing is. Dit betekent dat op de verbouwactiviteiten de nieuwbouwvoorschriften van toepassing zijn Dit betekent dat het nieuwe rieten dak niet-brandgevaarlijk moet zijn. Praktijkboek Voorbeeld 4 ANTWOORD

2 2 26 juni 2014 2. Oefening niveau van voorschriften Antwoord: DIT IS TOEGESTAAN In artikel 4.33 en artikel 4.36 is voor een buitenberging, respectievelijk een buitenruimte aangegeven, dat van het rechtens verkregen niveau moet worden uitgegaan. Er is geen buitenruimte of buitenberging aanwezig. Het rechtens verkregen niveau is daardoor dat ten minste aan de voorschriften voor bestaande bouw moet worden voldaan. Bouwbesluit 2012 schrijft voor een bestaande woonfunctie geen buitenberging of buitenruimte voor. Praktijkboek Voorbeeld 5 ANTWOORD

3 3 26 juni 2014 3. Oefening niveau van voorschriften Antwoord: JA Een leslokaal is een onderwijsfunctie (vereiste binnenwaarde van ten hoogste 33 dB(A)). Er is sprake van tijdelijke bouw In afdeling 3.1 is een specifieke eis opgenomen (artikel 3.6). Dit artikel schrijft voor dat aan een 10 dB(A) lagere eis moet worden voldaan dan voor nieuwbouw geldt. Dit betekent dat een binnenniveau ≤ 43 dB(A) nog aanvaardbaar is. Voor daglichttoetreding is in § 3.11.1 voor tijdelijke bouw geen specifieke eis voor tijdelijke bouw opgenomen. Praktijkboek Voorbeeld 3 ANTWOORD

4 4 26 juni 2014 4. Oefening gebruiksfuncties Praktijkboek Voorbeeld 12 ANTWOORD

5 5 26 juni 2014 5. Oefening gebruiksfuncties WOONFUNCTIE Bijvoorbeeld: een uitbouw aan de keuken NEVENFUNCTIE VAN EEN WOONFUNCTIE Betreft veelal een overige gebruiksfunctie, zoals een berging of garage bij de woning. Kan ook gaan om een kantoor aan huis ANDERE GEBRUIKSFUNCTIE (niet zijnde een overige gebruiksfunctie) Een ruimte voor het uitoefenen van een beroep aan huis. Bijvoorbeeld een gezondheidszorgfunctie (huisarts), een kantoorfunctie (adviesbureau) of een industriefunctie (ambachtelijk beroep) Praktijkboek Voorbeeld 6 ANTWOORD

6 6 26 juni 2014 6.Oefening ruimten Antwoord: NEE Een garage is een ‘overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen’. Deze ruimte is niet bestemd voor het verblijven van personen. Bij een garage is het parkeren de kenmerkende activiteit. Een parkeerplaats moet dus in een functieruimte liggen en ligt ook in een functiegebied. Praktijkboek Voorbeeld 8 ANTWOORD

7 7 26 juni 2014 7. Oefening ruimten Antwoord: JA Het verblijfsgebied is tevens gebruiksgebied. In een dergelijk gebied mogen aan elkaar grenzende ruimten die door verplaatsbare scheidingswanden zijn gescheiden als één gebruiksgebied, dus ook als één verblijfsgebied worden aangemerkt. Deze ruimten hoeven geen verblijfsruimten te zijn, maar mogen onder andere geen verkeersruimte zijn. Dit betekent dat de gang, mits deze niet wordt aangemerkt als verkeersruimte, in het verblijfsgebied mag liggen. Praktijkboek Voorbeeld 9 ANTWOORD

8 8 26 juni 2014 8. Oefening aantal personen Antwoord: 19 PERSONEN In artikel 1.2, lid 2 staat dat bij een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen in een verblijfsgebied van een bijeenkomstfunctie (die niet is bestemd voor het aanschouwen van sport) ten minste moet worden uitgegaan van 0,125 personen per m² vloeroppervlakte. 152 m 2 x 0,125 personen/m 2 = 19 personen Praktijkboek Voorbeeld 13 ANTWOORD

9 9 26 juni 2014 9. Oefening aantal personen Antwoord: 580 PERSONEN Op grond van artikel 7.13, lid 1, onder a, moet in een ruimte zonder zitplaatsen per persoon 0,25 m² aan vloeroppervlakte beschikbaar zijn. In deze kantine mag dus maximaal aanwezig zijn: (152 - 7) m 2 / 0,25 personen/m 2 = 580 personen Praktijkboek Voorbeeld 14 ANTWOORD

10 10 26 juni 2014 RuimtenBenaming volgens Bouwbesluit 2012 KeukenVerblijfsruimte (opstelplaatsen voor aanrecht en kooktoestel) KastOnbenoemde ruimte WCToiletruimte HalVerkeersruimte of onbenoemde ruimte MeterkastTechnische ruimte (meterruimte) WoonkamerVerblijfsruimte GarageFunctieruimte (stallingsruimte voor motorvoertuig/ bergruimte) TuinBuitenruimte BadkamerBadruimte Slaapkamer 1 t/m 4Verblijfsruimte/bedruimte Overloop op verdiepingenVerkeersruimte of onbenoemde ruimte Terras op garagedakBuitenruimte ANTWOORD Praktijkboek Voorbeeld 10 10. Oefening begrippen


Download ppt "1 26 juni 2014 1. Oefening niveau van voorschriften Antwoord: JA Artikel 2.73 is NIET van toepassing is. Dit betekent dat op de verbouwactiviteiten de."

Verwante presentaties


Ads door Google