De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Constructief Ontwerpen Les 01

Verwante presentaties


Presentatie over: "Constructief Ontwerpen Les 01"— Transcript van de presentatie:

1 Constructief Ontwerpen Les 01
BOUCOd1t Docent: M.Roos

2 Leerdoelen Leerdoelen
1- De belangrijkste technische aspecten van draagconstructies in beton, staal en hout 2-Voor een gegeven gebouwontwerp verschillende alternatieven voor een draagconstrucie te ontwikkelen. 3- Aan de hand van argumenten een gemotiveerde keuze maken voor het skelet materiaal, dak en verdiepingsvloerproducten en stabiliteitsvoorzieningen 4-Vaststelling van een travee-indeling en stramienpositie die past bij een gebouwontwerp

3 Draagstructuur Type draagstructuur
Welke vrijheid in de indeling van het gebouw moet de draagstructuur laten? Welke materialen zijn het meest geschikt? Draagstructuur bepaalt de plattegrond Massieve structuren: draagstructuur legt de plattegrond in twee richtingen vast Schijvenstructuur; draagstructuur legt de plattegrond in één richting vast. Kolomstructuur; draagstructuur laat de plattegrond in twee richtingen vrij.

4

5 Traditioneel metselwerk met houten balklagen / vloeren

6 Lijmwerk in kalkzandsteen en cellenbeton met (cellen) betonnen vloeren.

7 Schijvenstructuren - Gietbouw

8 Schijvenstructuren – vloerdragende, prefab betonnen gevelelementen

9 Kolomstructuren – Houten kolomskelet

10 Kolomstructuren – Betonnen kolomskelet

11 Kolomstructuren – Stalen kolomskelet

12 Moderne massieve structuren – Houtelementenbouw

13 Moderne massieve structuren – Betonelementenbouw

14 Samenvatting Bouwmethoden en Draagstructuren

15 Bouwbesluiteisen Behalve aan de brandwerendheid van scheidingsconstructies in gebouwen worden er ook eisen gesteld aan de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie In het bouwbesluit worden eisen gesteld aan de brandwerendheid van constructies in gebouwen 1= algemene bepalingen 2= Veiligheid 3= Gezondheid 4= Bruikbaarheid 5= Energiezuinigheid (6= milieu – nog leeg) 7= slot- en overgangsbepalingen

16 Constructieve veiligheid

17 Brandwerendheid Ontstaan van brand beperken
Verspreiding van brand beperken Rookproductie bij brand beperken Brandduur beperken Brandwerendheid verhogen De brandwerendheid is van belang voor de dragende en de scheidende constructies. De brandwerendheid is de tijdsduur in minuten, waarin deze weerstand kan bieden aan brandoverslag en branddoorslag. De benodigde weerstand hangt af van de temperatuurontwikkeling bij brand die op zijn beurt weer af hangt van de vuurbelasting. Staal is onbrandbaar, echter de sterkte en stijfheid nemen bij 300 graden Celsius snel af. Een onbeschermde stalen kolom heeft dan slechts een brandwerendheid van 15 a 30 minuten. Brandveiligheidsprincipes staalconstructie brandwerend bekleden brandbeveiliging door afschermen met bijv. plafond dubbele constructie of niet nadelig bezwijkende constructie

18 Brandwerendheid Normen brandwerendheidseisen Elke (hoofd)draagconstructie moet voldoen aan de nodige brandweereisen. NEN 6702; Belastingscombinaties, hoofddraagconstructie NEN 6069, 6071 – 6073, Weerstand tegen bezwijken NEN 6068, Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDOBO)

19 Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken

20 Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken

21 Bezwijkgedrag bij brand

22 Brandwerend bekleden Brandwerend bekleden

23 Brandwerende scheidingen

24 Onderscheiden worden twee soorten geluid: Luchtgeluid Contactgeluid
Gezondheid - Geluid Geluid Onderscheiden worden twee soorten geluid: Luchtgeluid Contactgeluid Normen Geluid In de NEN 5077, Geluidweringen in de woningbouw, is een isolatieindex vastgelegd. Ook is hierin de karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie omschreven.

25 Gezondheid - Geluid

26 Normen vochtwerende eisen
Gezondheid - vochtwering Naast waterdicht en bestand tegen vochtdoorslag moet een uitwendige scheidingsconstructie ook voldoende dampdicht zijn. Normen vochtwerende eisen NEN 2778

27 Opdracht Produktkeuze Hout, Staal of Beton.
Beargumenteer en benoem de eigenschappen Geef voorbeelden Maak een product-inventarisatie voor dakvloeren Maakt een product-inventarisatie voor verdiepingsvloeren Geef voorbeelden. Note: Zoek de product-leveranciers op via internet Opdrachten netjes en methodische uitwerken


Download ppt "Constructief Ontwerpen Les 01"

Verwante presentaties


Ads door Google