De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandveiligheid Ing. A.H. Bron. Inhoud Toelichting op brandveiligheid –Natuurlijke brand –Bouwregelgeving en verzekeraar –Begrippen in een notendop –Voorbeelden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandveiligheid Ing. A.H. Bron. Inhoud Toelichting op brandveiligheid –Natuurlijke brand –Bouwregelgeving en verzekeraar –Begrippen in een notendop –Voorbeelden."— Transcript van de presentatie:

1 Brandveiligheid Ing. A.H. Bron

2 Inhoud Toelichting op brandveiligheid –Natuurlijke brand –Bouwregelgeving en verzekeraar –Begrippen in een notendop –Voorbeelden daken en gevels

3 Doodsoorzaken

4

5

6 Brand in besloten ruimte Hete gassen (rooklaag) Open omgeving Besloten ruimte

7

8

9

10

11

12 Uitgangspunt Bouwbesluit

13 Beoordelingsgrondslag!  Bouwregelgeving  Verzekeraar (derden)

14 Bouwregelgeving Woningwet: –O.a. Bouwbesluit  brandveiligheid –Gemeentelijke bouwverordening Gebruiksvergunning  brandveiligheid (mag niet meer vereisen dan Bouwbesluit) Toetsing door B&W en/of brandweer

15 Bouwbesluit Doel: beperken van persoonlijk letsel (mogelijkheid tot vluchten) Beheersbaar houden van de brand (economisch verantwoord en maatschappelijke acceptatie)

16 Verzekeraar Kijkt naar financiële risico’s Grondslag?

17 Bouwbesluit

18 Sterkte bij brand (hoofddraagconstructie) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (o.a. “vliegvuur”) Beperking van ontwikkeling van brand Beperking van uitbreiding van brand ((Sub-)brandcompartiment) Beperking van het ontstaan van rook Vluchten (compartiment, vluchtroutes)

19 Bouwbesluit Grote brandcompartimenten (globaal): –nieuwbouw industrie > 1000 m2 –Bestaande bouw industrie > 3000 m2 (brandbeveiligingsconcept “Beheersbaarheid van brand” - VROM) (berekening op basis van permanente en variabele vuurbelasting) Hoge en ondergrondse gebouwen: –Hoger dan 70 m –Lager dan 8 m onder maaiveld “Gelijkwaardigheid”

20 Macro  Micro Gebouw en omgeving Gebouwniveau Bouwdeelniveau Detailniveau Materiaalniveau

21 Gebouw en omgeving

22 Beheersbaarheid van brand –Cacao opslag Zaandam –Vredestein Enschede

23 Gebouwniveau

24 Tijdwinst = mogelijkheid tot vluchten Sterkte bij brand

25

26

27

28 Gebouwniveau Tijdwinst = mogelijkheid tot vluchten Sterkte bij brand Brandcompartimentering (WBDBO (in minuten) tussen compartimenten) (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)

29 WBDBO tussen compartimenten Branddoorslag BranddoorslagBranddoorslag Brandoverslag ++ Brandcompartiment I Brandcompartiment II

30

31 Gebouwniveau Tijdwinst = mogelijkheid tot vluchten Sterkte bij brand Compartimentering (WBDBO (in minuten) tussen compartimenten) (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) Vluchten (vluchten binnen een compartiment, (veiligheids-) vluchtwegen en trappenhuizen)

32 Bouwdeelniveau

33 Brandwerendheid  constructie ! Brandgedrag  materialen !

34 Detailniveau (niet in BB)

35 Aansluitingen van verschillende bouwdelen Detaillering “op de bouwplaats” Doorvoeringen door brandwerende wanden, vloeren (en daken).

36 Brandveiligheid Ontwerp: Brandveilige details!

37 Het brandveilige detail

38 Het resultaat

39 Materiaalniveau

40 Brandgedrag van materialen, zoals: –Bijdrage tot brandvoortplanting Vlamuitbreiding Vlamoverslag

41 Vlamoverslag Vlamuitbreiding

42 Materiaalniveau Brandgedrag van materialen, zoals: –Bijdrage tot brandvoortplanting Vlamuitbreiding Vlamoverslag –SBI (reaction to fire)

43 SBI (Single Burning Item)

44 Materiaalniveau Brandgedrag van materialen, zoals: –Bijdrage tot brandvoortplanting Vlamuitbreiding Vlamoverslag –SBI (reaction to fire) –Mate van (on)brandbaarheid (brandklasse) –Rookgetal

45 Staalconstructies als spaghetti

46

47 Spatten van beton

48 40 o C 60 o C80 o C100 o C150 o C200 o C250 o C300 o C350 o C400 o C450 o C500 o C skip onbelast NB: bij150 degC, schade begint Inwendige dampdruk

49 400 o C, belast (trek) skip Stress MPa Strain [-] 20 ‘C 400 ‘C

50 Gevels

51 Stralingsmodel

52 Principe stralingseis

53

54 Gaat vaak fout

55 Bepalingsmethode voor ‘veilige’ afstand tussen gevelopening en knikpunt

56 Eisen brandvoortplanting aan buitenzijde gevel

57 Materiaal: brandvoortplanting buitenzijde gevel (zink) = goed Constructie: brandwerendheid binnenspouwblad beton = goed Toch gaat het fout! Ken de uitgangspunten!

58 Brandtest raamkozijn met deur

59

60

61

62 Standaardbrandkromme

63

64

65

66

67

68 Einde test: brandwerendheid 62 minuten

69

70

71

72

73 Daken

74

75

76

77

78

79

80 Brandcompartimenten Dakbedekkingsconstructie loopt door (niet de hoofddraagconstructie!) “Brandmuur” boven dak uit

81

82

83 Standaardbrandkromme

84

85

86

87

88

89 Om te onthouden: Veel mensen hebben onvoldoende kennis van brandveiligheid; Gebruik de juiste termen; (o.a. brandgedrag, brandwerendheid) Maak onderscheid (materiaal / constructie bouwregelgeving / verzekeraar / derden?); Let op details en grote lijnen;


Download ppt "Brandveiligheid Ing. A.H. Bron. Inhoud Toelichting op brandveiligheid –Natuurlijke brand –Bouwregelgeving en verzekeraar –Begrippen in een notendop –Voorbeelden."

Verwante presentaties


Ads door Google