De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Certificering Sprinklerinstallaties (en overige brand beveiligingsinstallaties en -voorzieningen?)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Certificering Sprinklerinstallaties (en overige brand beveiligingsinstallaties en -voorzieningen?)"— Transcript van de presentatie:

1 Certificering Sprinklerinstallaties (en overige brand beveiligingsinstallaties en -voorzieningen?)

2 •Inleider: R.A.W. van Brakel •EFPC (European Fire Protection Consultants) •Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging •Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA •Utiliteit, Industrie, Infra (tunnels), gev. Stoffen, DC •Opleidingen

3 Certificering •Wat is certificering/een certificaat •Waarom een certificaat eisen •Wat is de (toegevoegde) waarde •Welke mogelijkheden zijn er •Wat is de toekomst

4 Wat is een certificaat •Een inspectieverklaring over een installatie •Een conformiteitverklaring, ofwel •Een verklaring dat de onderzochte installatie in overeenstemming is met de genoemde voorschriften en uitgangspunten (valkuil!) •Installatiecertificaat of beveiligingscertificaat?

5 Waarom certificeren? •Acceptatie gelijkwaardige oplossing (B): –Voldoen aan voorschriften en uitgangspunten •Continuering is handhaving? (B) •Onafhankelijke toets werkingsvaardigheid installatie (B/E/V) B = Brandweer E = Eigenaar/gebruiker V = Verzekeraar Kwaliteitsborging in ontwerp- en gebruiksstadium!

6 Certificeringmogelijkheden •Bij sprinklerinstallaties: –NCP/LPCB –Beltest –ANPI –Vds •Op basis van VAS, NFPA,FM, CEA 4001 of EN 12845? •Oorsprong verzekeraars?

7 De waarde van certificering: •Wat ‘de gek ervoor geeft’? •mede afhankelijk van de kwaliteits-borging van de regeling (accreditatie)! •mede afhankelijk van onafhankelijkheid •mede afhankelijk van vastgelegde uitgangspunten (= doelstelling)!! •randvoorwaarden (wie is het ‘bevoegd gezag’)

8 Huidige situatie •Onvoldoende scheiding tussen: –Formuleren eisen –Toetsing –(Advies) •Productcertificaat sprinkler en geen procescertificaat brandveiligheid

9 PvE Ontwerp inspectieproces RealisatieOplevering Toetsing Criteria Installatie certificaat Huidige situatie? Uitgangspunten adhv vergunning e/o eisen verzekeraar

10 Ontwerp & PvE Ofwel OvE inspectieproces RealisatieOplevering Toetsing Installatie certificaat Maar ook zo Uitgangspunten adhv vergunning e/o eisen verzekeraar Aanv.

11 Uitgangs- punten, PvE & Ontwerp inspectieproces Realisatie Oplevering Toetsing Installatie certificaat Maar helaas ook zo ‘Er moet een sprinkler in’ Aanv.

12 Probleemstelling •Uitgangspunten en doelstellingen installatie niet (altijd) vastgelegd, zowel voor Overheid als Verzekeraar •Uitgangspunten en doelstellingen soms strijdig (overheid en verzekeraar) •Scheiding tussen deelprocessen in de praktijk onvoldoende (≠ Accreditatie)

13 Wensenlijstje Overheid •Geaccrediteerde certificeringsregelingen •Transparante certificeringsregelingen •Meerdere certificeringsinstellingen •Op termijn komen tot gebouwcertificering?

14 De certificeringstoekomst??

15 Toekomst •Onafhankelijke toetsing, dus scheiding tussen vaststellen eisen en toetsing. Tevens accreditatie-eis. •Duidelijke formulering doelstelling en uitgangspunten v.d. installatie •Modulaire opzet ofwel uit te breiden

16 Ontwikkelingen in (sprinkler)certificering 1 •Harde scheiding tussen formuleren Eisen (PvE) en inspecties •PvE oude stijl wordt gesplitst in: •Masterplan (eisendocument) en intern basisdocument (BDB) •Procescertificaat i.p.v. productcertificaat

17 Ontwikkelingen in (sprinkler)certificering 2 •Masterplan ( MPB ): –Vastleggen gelijkwaardige oplossingen –Uitgangspuntendocument –Bevat alle eisen en doelstellingen –Geaccordeerd door eisende partijen! –Niet opgesteld door degene die inspecteert!

18 Grafische weergave Uitgangs punten Inspectie- Criteria in BDB Sprinkler Ontwerp Inspectie- proces InstallatieOplevering Organisatorisch Bouwkundig Technisch eisen en doelstellingen Installatie- certificaat Toetsing Certificaat Brand- veiligheid door Sprinkler Beveiliging MPB Toetsing

19 Ontwikkelingen in (sprinkler)certificering 3 •Basisdocument (BDB): –Vertaling Masterplan MPB in toetsbare criteria –Bevat geen nieuwe eisen –Intern document inspectie-instelling –Niet opgesteld door opsteller Masterplan

20 Grafische weergave Vertaling Uitgangs punten Inspectie- Criteria in BDB Sprinkler Ontwerp Inspectie- proces InstallatieOplevering Organisatorisch Bouwkundig Technisch eisen en doelstellingen Installatie- certificaat Toetsing Certificaat Brand- veiligheid door Sprinkler Beveiliging MPB Toetsing

21 Integraliteit in MPB •Moet leiden tot beveiligingscertificaat •Dus ook toetsing bouwkundige voorzieningen •Dus ook beoordeling organisatorische maatregelen •Alles voor zover vastgesteld in MPB

22 Uitwerken naar criteria Uitgangs punten Criteria formuleren in BDB Inspectieplan en inspectieproces EN 45004 Sprinklerinstallatie Product Certificaat Sprinkler Systeem EN 45011 MPB Regelgeving, organisatorische bouwkundige en technische eisen en doelstellingen Eind inspectie voorwaarden Certificering nieuwe stijl

23 Uitwerken naar criteria Uitgangs punten Criteria formuleren in BDB Inspectieplan en inspectieproces EN 45004 Sprinklerinstallatie Bouwkundige certificaten Product Certificaat Sprinkler Systeem EN 45011 MPB Regelgeving, organisatorische bouwkundige en technische eisen en doelstellingen Eind inspectie voorwaarden Bouwkundige voorzieningen Uitgangs punten Certificering nieuwe stijl

24 Uitwerken naar criteria Uitgangs punten Criteria formuleren in BDB Inspectieplan en inspectieproces EN 45004 Sprinklerinstallatie Bouwkundige certificaten Product Certificaat Sprinkler Systeem EN 45011 MPB Regelgeving, organisatorische bouwkundige en technische eisen en doelstellingen Eind inspectie voorwaarden Organisatorische aspecten Bouwkundige voorzieningen Certificaat kwaliteitssysteem betrokken organisaties Uitgangs punten Uitgangs punten Certificering nieuwe stijl

25 Uitwerken naar criteria Uitgangs punten Criteria formuleren in BDB Inspectieplan en inspectieproces EN 45004 Sprinklerinstallatie Bouwkundige certificaten Product Certificaat Sprinkler Systeem EN 45011 MPB Regelgeving, organisatorische bouwkundige en technische eisen en doelstellingen Eind inspectie voorwaarden Certificaat “Brand- veiligheid door sprinkler beveiliging” EN 45012 Conformiteits- verklaring Organisatorische aspecten Bouwkundige voorzieningen Certificaat kwaliteitssysteem betrokken organisaties Uitgangs punten Uitgangs punten Certificering nieuwe stijl

26 Resume: het doel •Eisen herleidbaar omschreven (Brandweer & verzekeraar). •Gelijkwaardigheden duidelijk onderbouwd en vastgelegd •Scheiding Eisen en toetsing, (accrediteerbaar) •Modulair, dus geschikt voor gebouwcertificering

27 Doel ingevuld door: •Eisen herleidbaar omschreven (Brandweer & verzekeraar). •Gelijkwaardigheden duidelijk onderbouwd en vastgelegd •Scheiding Eisen en toetsing, (accrediteerbaar) •Modulair, dus geschikt voor gebouwcertificering MPB MPB/BDB regelingen

28 Uitwerken naar criteria Uitgangs punten Criteria formuleren in BDB Inspectieplan en inspectieproces EN 45004 Sprinklerinstallatie Bouwkundige certificaten Product Certificaat Sprinkler Systeem EN 45011 MPB Regelgeving, organisatorische bouwkundige en technische eisen en doelstellingen Eind inspectie voorwaarden Certificaat “Brand- veiligheid door sprinkler beveiliging” EN 45012 Conformiteits- verklaring Organisatorische aspecten Bouwkundige voorzieningen Certificaat kwaliteitssysteem betrokken organisaties Uitgangs punten Uitgangs punten Certificering nieuwe stijl Op termijn integrale gebouwcertificering?

29 Dank u voor uw aandacht

30


Download ppt "Certificering Sprinklerinstallaties (en overige brand beveiligingsinstallaties en -voorzieningen?)"

Verwante presentaties


Ads door Google