De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Certificering Sprinklerinstallaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Certificering Sprinklerinstallaties"— Transcript van de presentatie:

1 Certificering Sprinklerinstallaties
(en overige brand beveiligingsinstallaties en -voorzieningen?)

2 EFPC (European Fire Protection Consultants)
Inleider: R.A.W. van Brakel EFPC (European Fire Protection Consultants) Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA Utiliteit, Industrie, Infra (tunnels), gev. Stoffen, DC Opleidingen

3 Certificering Wat is certificering/een certificaat
Waarom een certificaat eisen Wat is de (toegevoegde) waarde Welke mogelijkheden zijn er Wat is de toekomst

4 Wat is een certificaat Een inspectieverklaring over een installatie
Een conformiteitverklaring, ofwel Een verklaring dat de onderzochte installatie in overeenstemming is met de genoemde voorschriften en uitgangspunten (valkuil!) Installatiecertificaat of beveiligingscertificaat?

5 Waarom certificeren? Acceptatie gelijkwaardige oplossing (B):
Kwaliteitsborging in ontwerp- en gebruiksstadium! Acceptatie gelijkwaardige oplossing (B): Voldoen aan voorschriften en uitgangspunten Continuering is handhaving? (B) Onafhankelijke toets werkingsvaardigheid installatie (B/E/V) B = Brandweer E = Eigenaar/gebruiker V = Verzekeraar

6 Certificeringmogelijkheden
Bij sprinklerinstallaties: NCP/LPCB Beltest ANPI Vds Op basis van VAS, NFPA,FM, CEA 4001 of EN 12845? Oorsprong verzekeraars?

7 De waarde van certificering:
Wat ‘de gek ervoor geeft’? mede afhankelijk van de kwaliteits-borging van de regeling (accreditatie)! mede afhankelijk van onafhankelijkheid mede afhankelijk van vastgelegde uitgangspunten (= doelstelling)!! randvoorwaarden (wie is het ‘bevoegd gezag’)

8 Huidige situatie Onvoldoende scheiding tussen:
Formuleren eisen Toetsing (Advies) Productcertificaat sprinkler en geen procescertificaat brandveiligheid

9 Huidige situatie? Uitgangspunten adhv vergunning e/o eisen verzekeraar
Ontwerp Realisatie Oplevering Criteria Toetsing Toetsing Toetsing PvE inspectieproces Installatie certificaat

10 Maar ook zo Uitgangspunten adhv vergunning e/o eisen verzekeraar
Ontwerp & PvE Ofwel OvE Realisatie Oplevering Toetsing Aanv. Toetsing inspectieproces Installatie certificaat

11 Maar helaas ook zo ‘Er moet een sprinkler in’ Uitgangs- punten, PvE &
Ontwerp Realisatie Oplevering Toetsing Aanv. inspectieproces Installatie certificaat

12 Probleemstelling Uitgangspunten en doelstellingen installatie niet (altijd) vastgelegd, zowel voor Overheid als Verzekeraar Uitgangspunten en doelstellingen soms strijdig (overheid en verzekeraar) Scheiding tussen deelprocessen in de praktijk onvoldoende (≠ Accreditatie)

13 Wensenlijstje Overheid
Geaccrediteerde certificeringsregelingen Transparante certificeringsregelingen Meerdere certificeringsinstellingen Op termijn komen tot gebouwcertificering?

14 De certificeringstoekomst??

15 Toekomst Onafhankelijke toetsing, dus scheiding tussen vaststellen eisen en toetsing. Tevens accreditatie-eis. Duidelijke formulering doelstelling en uitgangspunten v.d. installatie Modulaire opzet ofwel uit te breiden

16 Ontwikkelingen in (sprinkler)certificering 1
Harde scheiding tussen formuleren Eisen (PvE) en inspecties PvE oude stijl wordt gesplitst in: Masterplan (eisendocument) en intern basisdocument (BDB) Procescertificaat i.p.v. productcertificaat

17 Ontwikkelingen in (sprinkler)certificering 2
Masterplan (MPB): Vastleggen gelijkwaardige oplossingen Uitgangspuntendocument Bevat alle eisen en doelstellingen Geaccordeerd door eisende partijen! Niet opgesteld door degene die inspecteert!

18 Grafische weergave MPB Organisatorisch Bouwkundig Technisch eisen en
doelstellingen Certificaat Brand- veiligheid door Sprinkler Beveiliging MPB Uitgangs punten Sprinkler Ontwerp Installatie Oplevering Toetsing Toetsing Toetsing Inspectie- Criteria in BDB Inspectie- proces Installatie- certificaat

19 Ontwikkelingen in (sprinkler)certificering 3
Basisdocument (BDB): Vertaling Masterplan MPB in toetsbare criteria Bevat geen nieuwe eisen Intern document inspectie-instelling Niet opgesteld door opsteller Masterplan

20 Grafische weergave MPB Organisatorisch Bouwkundig Technisch eisen en
doelstellingen Certificaat Brand- veiligheid door Sprinkler Beveiliging MPB Uitgangs punten Sprinkler Ontwerp Installatie Oplevering Toetsing Toetsing Toetsing Inspectie- Criteria in BDB Inspectie- proces Installatie- certificaat Vertaling

21 Integraliteit in MPB Moet leiden tot beveiligingscertificaat
Dus ook toetsing bouwkundige voorzieningen Dus ook beoordeling organisatorische maatregelen Alles voor zover vastgesteld in MPB

22 Sprinklerinstallatie
Certificering nieuwe stijl MPB Regelgeving, organisatorische bouwkundige en technische eisen en doelstellingen Sprinklerinstallatie Product Certificaat Sprinkler Systeem EN 45011 Uitgangs punten Uitwerken naar criteria Criteria formuleren in BDB Inspectieplan en inspectieproces EN 45004 Eind inspectie voorwaarden

23 Sprinklerinstallatie
Certificering nieuwe stijl MPB Regelgeving, organisatorische bouwkundige en technische eisen en doelstellingen Bouwkundige voorzieningen Bouwkundige certificaten Uitgangs punten Sprinklerinstallatie Product Certificaat Sprinkler Systeem EN 45011 Uitgangs punten Uitwerken naar criteria Criteria formuleren in BDB Inspectieplan en inspectieproces EN 45004 Eind inspectie voorwaarden

24 Sprinklerinstallatie
Certificering nieuwe stijl MPB Regelgeving, organisatorische bouwkundige en technische eisen en doelstellingen Uitgangs punten Organisatorische aspecten Certificaat kwaliteitssysteem betrokken organisaties Bouwkundige voorzieningen Bouwkundige certificaten Uitgangs punten Sprinklerinstallatie Product Certificaat Sprinkler Systeem EN 45011 Uitgangs punten Uitwerken naar criteria Criteria formuleren in BDB Inspectieplan en inspectieproces EN 45004 Eind inspectie voorwaarden

25 Sprinklerinstallatie
Certificering nieuwe stijl MPB Regelgeving, organisatorische bouwkundige en technische eisen en doelstellingen Uitgangs punten Organisatorische aspecten Certificaat kwaliteitssysteem betrokken organisaties Certificaat “Brand- veiligheid door sprinkler beveiliging” EN 45012 Bouwkundige voorzieningen Bouwkundige certificaten Uitgangs punten Sprinklerinstallatie Product Certificaat Sprinkler Systeem EN 45011 Uitgangs punten Uitwerken naar criteria Criteria formuleren in BDB Inspectieplan en inspectieproces EN 45004 Eind inspectie voorwaarden Conformiteits- verklaring

26 Resume: het doel Eisen herleidbaar omschreven (Brandweer & verzekeraar). Gelijkwaardigheden duidelijk onderbouwd en vastgelegd Scheiding Eisen en toetsing, (accrediteerbaar) Modulair, dus geschikt voor gebouwcertificering

27 Doel ingevuld door: Eisen herleidbaar omschreven (Brandweer & verzekeraar). Gelijkwaardigheden duidelijk onderbouwd en vastgelegd Scheiding Eisen en toetsing, (accrediteerbaar) Modulair, dus geschikt voor gebouwcertificering MPB MPB/BDB regelingen

28 Sprinklerinstallatie
Certificering nieuwe stijl MPB Regelgeving, organisatorische bouwkundige en technische eisen en doelstellingen Uitgangs punten Organisatorische aspecten Certificaat kwaliteitssysteem betrokken organisaties Certificaat “Brand- veiligheid door sprinkler beveiliging” EN 45012 Bouwkundige voorzieningen Bouwkundige certificaten Uitgangs punten Sprinklerinstallatie Product Certificaat Sprinkler Systeem EN 45011 Uitgangs punten Uitwerken naar criteria Criteria formuleren in BDB Inspectieplan en inspectieproces EN 45004 Eind inspectie voorwaarden Conformiteits- verklaring Op termijn integrale gebouwcertificering?

29 Dank u voor uw aandacht

30


Download ppt "Certificering Sprinklerinstallaties"

Verwante presentaties


Ads door Google