De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitbreiding Spuicapaciteit Afsluitdijk functioneel ontwerp spuimiddel P.L.M. Jansen Projectmanager Bouwdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitbreiding Spuicapaciteit Afsluitdijk functioneel ontwerp spuimiddel P.L.M. Jansen Projectmanager Bouwdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Uitbreiding Spuicapaciteit Afsluitdijk functioneel ontwerp spuimiddel P.L.M. Jansen Projectmanager Bouwdienst

2 Inhoud presentatie Inleiding en achtergrond Functionele eisen Ontwerpopties en varianten Aanvullende eisen Volgende fase

3 Achtergrond project Broeikaseffect leidt tot klimaatwijziging Hogere rivierafvoeren en zeespiegelstijging Peil IJsselmeer dreigt te stijgen Overlast en onveilige situaties Iets doen voor 2012

4 Alternatieven Verhogen dijken Uitbreiden spuicapaciteit Realiseren maalcapaciteit Op basis van beschikbare tijd en kosten keuze voor uitbreiden spuicapaciteit

5 Bestaande situatie bekende waterbouwkundige constructie rechte lijn van 30 km twee schut- en spuisluiscomplexen Monument bij sluitgat de Vlieter Werkhaven Breezanddijk halverwege knik bij Kornwerderzand

6 De projectleider van de Afsluitdijk

7 Bestaande spuisluizen in Den Oever

8 Eisen aan het nieuwe spuimiddel spuien van water keren van water verkeer en vervoer omgeving uitvoering beheer en onderhoud

9 Spuien van water voldoende capaciteit* beschikbaarheid (onderhoud en faalkans) regelbaarheid duur van openen en sluiten keringsmiddelen ijs bij stijging IJsselmeer

10 Keren van water constructieve faalkans faalkans niet sluiten TAW richtlijn invloed MHW zoutbezwaar overloop en overslag zoutbezwaar

11 Verkeer en vervoer huidige weg handhaven (met vluchtstrook) fietspad brommobielen strooiwagen kabels en leidingen bestaande kabels en leidingen ruimte voor uitbreiding

12 Ontwerpopties uitbreiding spuicapaciteit bestaande spuisluizen open spuisluis diepe koker Venturi spuisluis hevel

13 Ontwerpoptie (I)

14 Ontwerpoptie (II)

15 Ontwerpoptie (III)

16 Ontwerpoptie (IV)

17 Ontwerpoptie (V)

18 Variantenstudies uitgevoerd op open spuisluis en diepe koker bovenbalk voor open spuisluis (vanaf NAP + 1,50 meter) drempelligging (NAP – 6,50 meter) breedte van ca. 30 meter enkele kering sprong in bodemligging uitstroomzijde

19 Aanvullende eisen (uitvoering) discussie op basis van voorontwerp en alternatieven waterkering in stand houden minimale capaciteit rijksweg en fietspad vergunningen (licht en geluid) calamiteiten verkeer

20 Nadere uitwerking open spuisluis

21 Aanvullende eisen (beheer en onderhoud) minimale life-cycle kosten enkele kering ipv dubbele kering maar onderhoudsarm (35 – 50 jaar)  stalen schuif met aluminium deklaag  betonnen schuif grote breedtes spuiopeningen, zware bewegingswerken  alles bereikbaar met ‘normale’ mobiele kranen

22 Aanvullende eisen (vormgeving) vormgeving/inpassing werkgroep vormgeving toetsing ideeen op haalbaarheid geen harde. meetbare eisen ontwerpprincipes zoals ontvlechting

23 Aanvullende eisen (vormgeving)

24

25 Aanvullende eisen (ecologie) ecologisch was (en is?) de Afsluitdijk een ramp vispassage is een kleine verbetering kan grote invloed hebben op sommige soorten geschikt voor slechte zwemmers en goede zwemmers (luie vissen en fitte vissen)

26 Aanvullende eisen (ecologie) werkgroep met visbiologen bepaalt PvE vispassage iedere vis heeft zijn zorgdrager details bepalen mate van succes uitwerking deels afhankelijk van spuimiddel moeilijk om functionele eisen vast te stellen

27 Volgende fases MER afronden, contract maken marktbenadering in 2006 ? aanvang bouw in 2007/2008? (afhankelijk van type contract) spuimiddel operationeel in 2012?

28 2012 ?


Download ppt "Uitbreiding Spuicapaciteit Afsluitdijk functioneel ontwerp spuimiddel P.L.M. Jansen Projectmanager Bouwdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google