De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effecten van seizoensgebonden peil Quick scan – Karen Meijer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effecten van seizoensgebonden peil Quick scan – Karen Meijer."— Transcript van de presentatie:

1 Effecten van seizoensgebonden peil Quick scan – Karen Meijer

2 Seizoensgebonden peil randvoorwaarden (veiligheid) beoogd effect (zoetwater en ecologie) niet-beoogd effect lokaal (recreatie, scheepvaart) regionaal (aanvoer/afvoer, zoute kwel, grondwaterstandsdaling)

3 Doelen van de quickscan BIJ – input voor besluiten water strategie TMIJ – effectkaarten als input varianten studie wat is bekend over peilverlopen en effecten en waarover is overeenstemming wat moet de komende jaren verder onderzocht worden (plan van aanpak)

4 Zeven situaties huidige situatie autonome ontwikkelingssituatie (nog vast te stellen, waarschijnlijk 2040, meestijgen Markermeer) Toelichting: 20xx – moment waarop TBES maatregelen zijn uitgevoerd 20yy – moment waarop ‘nieuwe waterstrategie’ ingaat – IJsselmeer stijgt mee met zeespiegelstijging JaarNa 2015Na 20xxNa 20yy IJsselmeerYa1) Zoetwater leidend Ya2) Zoetwater leidend Yb) Zoetwater leidend MarkermeerMa) Zoetwater leidend met zo min mogelijk neg. effect op ecologie Mb) Zoetwater/ecologie gelijkwaardig Mc) Ecologie leidend VeluwerandmerenVRMa) Ecologie leidend VRMb) Ecologie leidend? VRMc) Ecologie leidend?

5 Mogelijke effecten van peilfluctuaties stabiliteit dijken kwel verzilting ?


Download ppt "Effecten van seizoensgebonden peil Quick scan – Karen Meijer."

Verwante presentaties


Ads door Google