De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Tools voor de KRW-cyclus: wat hebben en missen we? Peter Schipper - Grontmij adviesgroep Water - Programmagroep Emissiebeheer - IWA-werkgroep Diffuse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Tools voor de KRW-cyclus: wat hebben en missen we? Peter Schipper - Grontmij adviesgroep Water - Programmagroep Emissiebeheer - IWA-werkgroep Diffuse."— Transcript van de presentatie:

1 1 Tools voor de KRW-cyclus: wat hebben en missen we? Peter Schipper - Grontmij adviesgroep Water - Programmagroep Emissiebeheer - IWA-werkgroep Diffuse Pollution afbakening  Emissies naar opp.water  Chemische kwaliteit

2 2 Wat voor KRW-cyclus ? 2009:201220132015 2018 SGBP-1voortgangbeoordelingSGBP-2 voortga maatregeleninvloed emissies maatreg effect extra maatregelen

3 3 Wat voor KRW-cyclus ? 2009:201220132015 2018 SGBP-1voortgangbeoordelingSGBP-2 voortga nieuw BELEID uitvoer maatregelen monitoring evaluatie effecten afwegen extra maatregelen

4 Tools: kennis, data, modellen

5 Toelichting Stofstroomanalyses

6 Doelgroepen - Landbouw - Wonen - Bedrijven - Verkeer - Recreatie Directe emissie routes: - Lozingen - Waterinlaat Indirecte emissie routes: - Atmosferische depositie - Uitspoeling - Afspoeling - Kwel - Erosie - Uitloging

7 7 We meten:  1-24 x/jaar oppervlaktewaterkwaliteit  Continue afvoeren blauwe knopen  1 x/4 jr bovenste grondwater  1 x/4 jr grondwaterkwaliteit (5-25m-mv) We missen:  Pieken !, macro-ionen, doc  Afvoerkarakteristiek haarvaten  Landbouwdrains, stedelijk  Koppeling basisafvoeren

8 8 We evalueren:  Oppervlaktewaterkwaliteit (i-Bever)  Emissies; stofstroomanalyses  Effecten bronmaatregelen Maar missen:  Piekvrachten, chemische speciatie  Calibratie emissie-modellen, opp.afspoeling, erfafspoeling, routes bestr.middelen  Effecten regionale maatregelen

9 9 We overwegen extra maatregelen Met emissie-modellen - o.a. STONE, Nutrical, ERC (EF/EV) - SSA-adviesbureaus, SSA-schappen En waterkwaliteit-modellen - Sobek, KRW-Verkenner, e.a. Maar missen:  Validatie landelijke schaal  Calibratie regionale schaal  Inzicht effect hydrologische e.a. ruimtelijke ingrepen

10 10 Tools voor de KRW-cyclus: wat moeten we nu dan doen?

11 11 1.Meet meer met CONTINUE-metingen (gebruik sensoren, adsorbentia, veld-titraties, e.a) 2.maak meer gebruik van huidige HANDHAVING landbouw. Zij meten drainwater-lozingen in boomteelt, glastuinb. e.a. 3.zoals voor bufferstroken: meet EFFECTEN maatregelen Stellingen monitoring:

12 12 4.STONE e.a. : verbeter hydrologie (3D), én meer validatie 5.Speciale landbouw: maak gebruik van metingen in landbouwdrains die door HANDHAVING worden verzameld! 6.Effect bufferstroken e.a. ingrepen: evalueer metingen en bundel verkregen inzicht in een (inter)nationale Database Stellingen Emissie-schattingen Foto boomteelt HHS Rijnland (H. Gerrits)

13 13 7.Benut REGIONALE SSA om emissiesmodellen en -factoren bij te stellen 8.HARMONISEER SSA: eenduidige bronnen-emissiesroutes. Neem ook (meer) tijd om ze reproduceerbaar te maken. 9.Vergroot inzicht INTERACTIE grondwater  opp.water (projecten als stromon, dynaqual, dove, e.a.). We weten nog niet zo veel! Stellingen Stofstroomanalyses

14 14 10.Werk naar internationale tools (ERC, Stone, e.a.). Nederland als KENNISLAND Laatste stelling:


Download ppt "1 Tools voor de KRW-cyclus: wat hebben en missen we? Peter Schipper - Grontmij adviesgroep Water - Programmagroep Emissiebeheer - IWA-werkgroep Diffuse."

Verwante presentaties


Ads door Google