De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 1 RijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieu Dico Fraters Jaap Willems.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 1 RijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieu Dico Fraters Jaap Willems."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 1 RijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieu Dico Fraters Jaap Willems

2 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 2

3 r 3  N-overschotten in de EU Geen gegevens 170 - 400 kg/ha 80 - 169 kg/ha 40 - 79 kg/ha < 40 kg/ha Stikstofoverschot (1997)

4 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 4  Nederlands mestprobleem 215 kg/ha N dierlijke mest 165 kg/ha N kunstmest

5 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 5 Peilers van het beleid  Beheersen van nutriëntengebruik Mineralenafgiftesysteem (MINAS)  Beheersen van mestproductie  Productierechten (tot 2005)  Mestafzetovereenkomsten (MAO) 170 kg N per ha voor bouwland 250 kg N per ha voor grasland  Nederlands mestbeleid

6 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 6  Mineralenaangiftesysteem Overschot = aanvoer - afvoerOverschot = aanvoer - afvoer Verliesnormen afhankelijk van a) grondgebruik b) grondsoort c) ‘grondwaterstand’Verliesnormen afhankelijk van a) grondgebruik b) grondsoort c) ‘grondwaterstand’ Overschot > verliesnorm  heffingOverschot > verliesnorm  heffing

7 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 7 Melkveebedrijf Atmosferische depositie Voer Kunstmest Gewassen Melk e.d. MestMest Overschot N-binding NH x emissie Mineralisatie  MINAS-overschot

8 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 8  MINAS-verliesnormen

9 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 9  Hoe NL mestbeleid te monitoren? Bedrijfsvoering Milieueffect Bedrijfs- factoren Beleid Omgevings- factoren

10 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 10 Doel: Meten effecten beleid a) op bedrijfsvoering a) op bedrijfsvoering b) op waterkwaliteit b) op waterkwaliteit Uitvoering: 1 Evaluatie monitor 2 Verkennende monitor  Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)

11 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 11  LMM Evaluatie Monitorprogramma  3 Regio’s  2 Landbouwtypen  Monitoren op bedrijven van:  bedrijfsvoering (540 bedrijven)  waterkwaliteit (160 bedrijven)  Wandelend meetnet 15% vervanging

12 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 12  Meten van waterkwaliteit 0 putwater (zand, veen en klei) 0 bodemvocht (löss en zand) 0 drainwater (klei) 0 slootwater (veen en klei)

13 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 13  Eerste resultaten: N-overschot

14 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 14  Eerste resultaten: Nitraat

15 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 15  De eerste resultaten: Correctie

16 Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 16  Conclusies  Monitoren van effecten van beleid:  Zowel bedrijfsvoering als milieu  Dicht bij de bron  Corrigeer voor bedrijfs- en omgevingsfactoren  Effecten van beleid:  Daling van overschotten  Daling van nitraatconcentratie


Download ppt "Monitoren NL Mestbeleid | Dico Fraters e.a. r 1 RijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieu Dico Fraters Jaap Willems."

Verwante presentaties


Ads door Google