De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoren van de effecten van het Nederlandse mestbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoren van de effecten van het Nederlandse mestbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Monitoren van de effecten van het Nederlandse mestbeleid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Dico Fraters Jaap Willems

2 Wat kunt u verwachten? Nederland in de EU Nederlands mestbeleid Hoe dit te monitoren? Eerste resultaten van de monitor Conclusies

3 N-overschotten in de EU
Geen gegevens kg/ha kg/ha kg/ha < 40 kg/ha Stikstofoverschot (1997)

4 Nederlands mestprobleem
215 kg/ha N dierlijke mest 165 kg/ha N kunstmest

5 Nederlands mestbeleid
Peilers van het beleid Beheersen van nutriëntengebruik Mineralenafgiftesysteem (MINAS) Beheersen van mestproductie Productierechten (tot 2005) Mestafzetovereenkomsten (MAO) kg N per ha voor bouwland kg N per ha voor grasland

6 Mineralenaangiftesysteem
Overschot = aanvoer - afvoer Verliesnormen afhankelijk van a) grondgebruik b) grondsoort c) ‘grondwaterstand’ Overschot > verliesnorm  heffing

7 MINAS-overschot Overschot Voer Gewassen Melkveebedrijf Kunstmest
NHx emissie N-binding Atmosferische depositie Voer Gewassen Melkveebedrijf Kunstmest Melk e.d. Mest Mest Mineralisatie Overschot

8 MINAS-verliesnormen

9 Hoe NL mestbeleid te monitoren?
Bedrijfs- factoren Milieueffect Bedrijfsvoering Omgevings- factoren

10 Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)
Doel: Meten effecten beleid a) op bedrijfsvoering b) op waterkwaliteit Uitvoering: 1 Evaluatie monitor 2 Verkennende monitor

11 LMM Evaluatie Monitorprogramma
3 Regio’s 2 Landbouwtypen Monitoren op bedrijven van: bedrijfsvoering (540 bedrijven) waterkwaliteit (160 bedrijven) Wandelend meetnet 15% vervanging

12 Meten van waterkwaliteit
putwater (zand, veen en klei) bodemvocht (löss en zand) drainwater (klei) slootwater (veen en klei)

13 Eerste resultaten: N-overschot

14 Eerste resultaten: Nitraat

15 De eerste resultaten: Correctie

16 Monitoren van effecten van beleid:
Conclusies Monitoren van effecten van beleid: Zowel bedrijfsvoering als milieu Dicht bij de bron Corrigeer voor bedrijfs- en omgevingsfactoren Effecten van beleid: Daling van overschotten Daling van nitraatconcentratie


Download ppt "Monitoren van de effecten van het Nederlandse mestbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google