De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mineralen en milieu: de vernieuwde productiekaders Wiebren van Stralen beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij LTO Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mineralen en milieu: de vernieuwde productiekaders Wiebren van Stralen beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij LTO Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Mineralen en milieu: de vernieuwde productiekaders Wiebren van Stralen beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij LTO Nederland

2

3

4

5 Inhoud Nieuw mestbeleid cq. Verplichte Verwerking Waarom ook alweer? Uitwerking productie, plaatsing, verwerking 2015, productiegrenzen via milieu

6 Waarom verplichte mestverwerking? Geen herintroductie melkveerechten/afschaffen varkens/pluimveerechten (mineralenproducenten-veehouderij) Productie bodemverbeteraars en kwaliteitsmeststoffen (mineralengebruikers- plantaardige sectoren) Druk op nationale mestmarkt verlagen (milieu) Gegarandeerde aanvoer en structuur creëren (economie)

7 Mestverwerking voor veehouders: gebieden en % Regio Zuid 10%30%50% Oost 5%15%30% Overig 0% 5%10% Kg P2O Verwerking + export 2011: 47 milj.kg (LEI 2012)  2013 & 2014 vooral koppeling verwerkers en overschotbedrijven 2015 nieuwe capaciteit nodig, zeker bij uitbreiding fosfaatproductie 5% 10% 0%

8 3 sporen Voerspoor –Minder fosfaat erin, minder eruit –Efficientere benutting van eindig fosfaat Mestplaatsingsruimte –Mest beter plaatsen, mest op maat –Bemesten op basis van opbrengst, N-normen –DEROGATIE Mest afzetten buiten NL mestmarkt –Export  niet meer in Nederland –Verwerking  geen mest meer

9 -Verlenging convenant Rundvee tot 1/1/2014 -Verordening min. P-benutting Varkens 2013 Ontwikkeling Mestproductie Waarom? –Mestproductie - fosfaat referentie 2002 = 173 milj kg fosfaat (EU afspraak) Diercategorie (1 ° ) 2002 (ref) Rundvee excl. vlk Varkens Pluimvee totaal (alle dieren)

10 Van overschot naar evenwicht EC 2002

11 Verwerking

12 2015 klinkt startschot…

13 Meer melk na 2015? ( door WUM) ScenarioP2O5-productie (mln kg) Toename € -effect Referentie 2010 (incl. vlk)96- Toename melkvolume 20%*120,9 <> 100,926% <> 5% Levensduur melkkoe + 1 jaar* 89,0 <> 94,6-7% <> -2%++ Verhogen snijmaisareaal 10% 94,4-2%+/- Verminderen weidegang 20% 96,20%+/- P-gehalte mengvoer -10%92,2-4%- *Dekking of besparing krachtvoer, vers gras of snijmais

14 Bedrijfseigen normen, welke? Praktijkvoorbeelden: Fosfaatbenutting (BEX) > 30% Fosfaatoverschot te verwerken< 100 kg vrijstelling

15

16 Opbouw kringloop: bodem-balans VEESTAPEL MEST GEWAS BODEM MELK VEE MEST KRACHTVOER RUWVOER KUNSTMEST KLAVER DEPOSITIE NH3 P, N 2, N 2 O, NO 3 BEX BEA BEP/ BEN

17 Bedrijfseigen bemesting

18 Maar opbrengsten ook gelijk?

19 Bemesten op opbrengst i.r.t. excretie 1 gve = 8000 liter Concept ,3 = ,63,03,33,7 = ,32,62,93,1 401,722,22,52,7 451,51,822,22,4 501,41,61,822,2 551,2 = 96001,41,61,82 = 16000

20 Concept

21

22

23

24 Melk 2012 Fryslân 30 % benutting Melk 2012: 2,15 miljard kg Melkkoeien Mest: ‘12: 16 miljoen kg fosfaat Gras: 15,5 miljoen kg Maïs: 0,5 miljoen kg incl. akkerbouw voer/mest Totaal voer (kv, rv, bp): 22 miljoen kg fosfaat Gras: Mais: Akkerbouw: pootaard granen

25 Meer melk na 2015? 30 % benutting Melk 2016: 2,4 miljard (+10%) 2020: 2,55miljard ( +20% ) Melkkoeien 2016: mk Mest: ‘16: 18 kton ‘20: 21 kton bij 30% P-eff = – ha gras extra voor mestafzet! Voer: 25 kton fosfaat Areaal akkerbouw: ha (CBS’11)

26 Afzet dikke fractie + hygiëniseren Raffinage ( , DC, AM, Marke Trevi-systeem Vergister + nageschakelde technieken Dit alles afzetten tegen verwerkingskosten


Download ppt "Mineralen en milieu: de vernieuwde productiekaders Wiebren van Stralen beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij LTO Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google