De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mineralen en milieu: de vernieuwde productiekaders Wiebren van Stralen beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij LTO Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mineralen en milieu: de vernieuwde productiekaders Wiebren van Stralen beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij LTO Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Mineralen en milieu: de vernieuwde productiekaders Wiebren van Stralen beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij LTO Nederland

2

3

4

5 Inhoud Nieuw mestbeleid cq. Verplichte Verwerking Waarom ook alweer? Uitwerking productie, plaatsing, verwerking 2015, productiegrenzen via milieu

6 Waarom verplichte mestverwerking? Geen herintroductie melkveerechten/afschaffen varkens/pluimveerechten (mineralenproducenten-veehouderij) Productie bodemverbeteraars en kwaliteitsmeststoffen (mineralengebruikers- plantaardige sectoren) Druk op nationale mestmarkt verlagen (milieu) Gegarandeerde aanvoer en structuur creëren (economie)

7 Mestverwerking voor veehouders: gebieden en % 201320142015 Regio Zuid 10%30%50% Oost 5%15%30% Overig 0% 5%10% Kg P2O5 517 28 Verwerking + export 2011: 47 milj.kg (LEI 2012)  2013 & 2014 vooral koppeling verwerkers en overschotbedrijven 2015 nieuwe capaciteit nodig, zeker bij uitbreiding fosfaatproductie 5% 10% 0%

8 3 sporen Voerspoor –Minder fosfaat erin, minder eruit –Efficientere benutting van eindig fosfaat Mestplaatsingsruimte –Mest beter plaatsen, mest op maat –Bemesten op basis van opbrengst, N-normen –DEROGATIE Mest afzetten buiten NL mestmarkt –Export  niet meer in Nederland –Verwerking  geen mest meer

9 -Verlenging convenant Rundvee tot 1/1/2014 -Verordening min. P-benutting Varkens 2013 Ontwikkeling Mestproductie Waarom? –Mestproductie - fosfaat referentie 2002 = 173 milj kg fosfaat (EU afspraak) Diercategorie201020112012 (1 ° ) 2002 (ref) Rundvee excl. vlk918686 91 Varkens454443 39 Pluimvee292827 27 totaal (alle dieren) 179170 168 173

10 Van overschot naar evenwicht EC 2002

11 Verwerking

12 2015 klinkt startschot…

13 Meer melk na 2015? ( door WUM) ScenarioP2O5-productie (mln kg) Toename € -effect Referentie 2010 (incl. vlk)96- Toename melkvolume 20%*120,9 <> 100,926% <> 5% Levensduur melkkoe + 1 jaar* 89,0 <> 94,6-7% <> -2%++ Verhogen snijmaisareaal 10% 94,4-2%+/- Verminderen weidegang 20% 96,20%+/- P-gehalte mengvoer -10%92,2-4%- *Dekking of besparing krachtvoer, vers gras of snijmais

14 Bedrijfseigen normen, welke? Praktijkvoorbeelden: Fosfaatbenutting (BEX) > 30% Fosfaatoverschot te verwerken< 100 kg vrijstelling

15

16 Opbouw kringloop: bodem-balans VEESTAPEL MEST GEWAS BODEM MELK VEE MEST KRACHTVOER RUWVOER KUNSTMEST KLAVER DEPOSITIE NH3 P, N 2, N 2 O, NO 3 BEX BEA BEP/ BEN

17 Bedrijfseigen bemesting

18 Maar opbrengsten ook gelijk?

19 Bemesten op opbrengst i.r.t. excretie 1 gve = 8000 liter Concept 708090100110 302,3 = 184002,63,03,33,7 = 29600 3522,32,62,93,1 401,722,22,52,7 451,51,822,22,4 501,41,61,822,2 551,2 = 96001,41,61,82 = 16000

20 Concept

21

22

23

24 Melk 2012 Fryslân 30 % benutting Melk 2012: 2,15 miljard kg Melkkoeien 2012 267.000 Mest: ‘12: 16 miljoen kg fosfaat Gras: 15,5 miljoen kg Maïs: 0,5 miljoen kg incl. akkerbouw voer/mest Totaal voer (kv, rv, bp): 22 miljoen kg fosfaat Gras: 185000 Mais: 22000 Akkerbouw: 25000 - pootaard. 6500 - granen. 11500

25 Meer melk na 2015? 30 % benutting Melk 2016: 2,4 miljard (+10%) 2020: 2,55miljard ( +20% ) Melkkoeien 2016: 300.000 mk Mest: ‘16: 18 kton ‘20: 21 kton bij 30% P-eff = + 22.000 – 35.000 ha gras extra voor mestafzet! Voer: 25 kton fosfaat Areaal akkerbouw: 22.156 ha (CBS’11)

26 Afzet dikke fractie + hygiëniseren Raffinage (2015-2020, DC, AM, Marke Trevi-systeem Vergister + nageschakelde technieken Dit alles afzetten tegen verwerkingskosten


Download ppt "Mineralen en milieu: de vernieuwde productiekaders Wiebren van Stralen beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij LTO Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google