De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkvoorbeelden waargenomen via het project ‘Vet/eiwitverhouding reeds sturen in het basisrantsoen’ Eddy Decaesteker Bedrijfsadvisering Melkveehouderij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkvoorbeelden waargenomen via het project ‘Vet/eiwitverhouding reeds sturen in het basisrantsoen’ Eddy Decaesteker Bedrijfsadvisering Melkveehouderij."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkvoorbeelden waargenomen via het project ‘Vet/eiwitverhouding reeds sturen in het basisrantsoen’ Eddy Decaesteker Bedrijfsadvisering Melkveehouderij POVLT Beitem Tel:051/27.33.86 Eddy.decaestecker@west-vlaanderen.be Dit demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid

2 Belang van vet/eiwit op melkprijs Prijs per liter melk = prijs/kg vet + prijs/kg eiwit vb sept 2008: –2,5944 €/kg vet –4,8183 €/kg eiwit Vet correctie op melkquotum: –(Ref vet – werkelijk vet) x liters x 0,0175 –100.000 l melk à 40° vet (referentie 38° vet) –100.000 l X (40 – 38) X 0,0175  3.500 l vet correctie

3 Belang van vet/eiwit op melkprijs 100.000 l à 40° vet & 34,4° eiwit –4.000 kg vet à 2,5944 10.377,60 € –3.440 kg eiwit à 4,8183 16.574,95 € Omzet = 26.952,55 € 103.500 l à 38° vet & 33,4° eiwit –3.933 kg vet à 2,5944 10.203,78 € –3.457 kg eiwit à 4,8183 16.656,38 € Omzet = 26.860,16 €

4 Tekort aan zetmeel in rantsoen begin lactatie kan resulteren in een lager eiwitgehalte

5 Afbraak en benutting van voederbestanddelen VoerPensDarmUierType nutriënt Koolhydraten -Celwanden -Suiker -Zetmeel Azijnzuur Boterzuur Propionzuur - Glucose Vet Lactose Ketogeen Glucogeen EiwitNH 3 micr. eiw aminozurenEiwitAminogeen vetten--Langk. vetzVetKetogeen

6 Tekort aan zetmeel begin lactatie Probleemstelling: –35 melkkoeien 8000 kg melkproductie à 40,7° vet en 33,5° eiwit –Eind augustus 2007 te weinig maïskuil 12 kg maïs i.p.v 25 à 30 kg maïs Wel voldoende smakelijk gras Krachtvoeder werd niet aangepast –Half oktober terug 30 kg maïs per koe

7 16 okt 200720 nov 2007 Rantsoen (kg DS)3 kg vers gras 7 kg voordroogkuil 4 kg maïskuil 1,8 kg perspulp 0,75 kg eiwitcorrector 4,5 kg voordroogkuil 10 kg maïskuil 1,8 kg perspulp 2,5 kg eiwitcorrector ° vet/l melk MCC 43,5 °eiwit/ l melk MCC 35,736,4 Aantal dagen gekalfd 205223 BSK in kg melk 38,137,5 Koeien < 120 dagen gekalfd BSK in kg melk 36,6437,5 °vet/ kg melk CRV 40,0543,7 °eiwit/ kg melk CRV 32,534,8

8 Tekort aan zetmeel begin lactatie Tekort kuilmaïs –Meestal eind van de zomer (net voor nieuwe oogst) Minder smakelijk gras? –Grote negatieve energiebalans Afkalfperiode is Reeds gestart –Gekalfde koeien komen onder druk te staan –Zichtbaar op CRV melkcontrole »Koeien <60 en 120 dagen gekalfd met te laag eiwitgehalte –Rantsoen wordt best aangepast: Zetmeelrijke krachtvoeders Kuilmaïs inkopen –Opletten bij herinkuilen voor secundaire gisting

9 Invloed structuurtekort op melkproductie en -gehaltes

10 Structuurwaarde Structuurwaarderingsysteem met een fictieve eenheid Waarde schaal tussen 0 (granen) en 4,2 (stro) –Natriumbicarbonaat: SW = 7 In functie van de koeien die het meeste krachtvoeder krijgen –Minimale structuurwaarde = 1,1/kg DS –Indien SW < 1,1/kg DS  pensverzuring Waterachtige mest Vetgehalte

11 Structuurwaarde Structuurwaarde uit tabel Voor maïs en graskuil berekenen op basis van RC of NDF –Graskuil: SW = -0,20 + 0,0125 x RC SW = +0,15 + 0,0060 x NDF –Maïskuil: SW = - 0,10 + 0,0090 x RC SW = - 0,57 + 0,0060 x NDF Structuur waarde = Ruwe celstof –Vb graskuil en maïskuil met RC = 200 SW graskuil = -0,20 + 0,0125 x RC = 2,3 SW maïskuil = -0,10 + 0,0090 x RC = 1,7

12 Structuurwaarde 034 2 1 - 0,15 TARWE 1,1 = limiterende structuurwaarde 1,52,4 KUILMAÏS VOORDROOGKUIL 4,1 STRO 4,2 PERSPULP 1,05 1,41,8 VERS GRAS 0,2 KRACHT- VOEDER

13 Structuurwaarde, correcties Trage rantsoenen (teveel ruwe celstof) –symptomen Minder melkproductie (vooral 2 e helft lactatie), hoog vetgehalte, einde lactatie koeien vervetten, vaste mest, meer restvoer –Oplossingen Ruwe celstof uit het rantsoen halen –Vb minder oudere voordroog en meer maïs of perspulp Bijvoederen van ‘snelle’ voedermiddelen (met lage SW) –TARWE !!!(SW = -0,07) Zeer snel voedermiddel –Perspulp (SW = 1,05) gematigd

14 Structuurwaarde, correcties Snelle rantsoenen: (te weinig vezelrijk materiaal) –Symptomen Waterachtige mest, vetgehalte zeer laag, minder eetlust, enkele koeien (vooral begin lactatie) gaan uit de melk –Oplossingen Snelle producten (krachtvoeder, tarwe,…) verminderen in het rantsoen Bijvoederen van structuurrijke producten –Ruwe celstofrijke voordroogkuil (pakken, jongvee) –Stro, graszaadhooi –Natriumbicarbonaat: minstens 200 g/koe (helpt de pens bufferen geen stimulatie herkauwactiviteit)

15 Invloed structuurtekort op productie & gehaltes Probleemstelling –37 Melkkoeien 10.600 kg melkproductie à 41,4° vet 34,6° eiwit –In oktober volledig winterrantsoen met 1 kg tarwe Tarwe gemengd met eiwitkern aan voerhek 2 e eiwitkern in krachtvoerautomaat Deels zeer jonge voordroogkuil –2 e helft oktober minder correctie aan voerhek en meer in krachtvoerautomaat

16

17

18 Praktijkvoorbeeld Theoretisch normale structuurwaarde –1,56 is normaal voldoende –Symptomen van acidose Blinkende slappe mest Wisselvallige ruwvoeder opname Relatief laag vetgehalte –(41,2° terwijl normaal 43° werd gehaald) –Aan voederhek 3 kg corrector 1 kg tarwe en 2 kg eiwitkern gemengd –In krachtvoerbox 1 kg eiwitkern

19 Praktijkvoorbeeld Aanpassing –1,5 kg corrector aan voederhek 0,5 kg tarwe & 1 kg eiwitkern –1,75 kg eiwitcorrector in krachtvoerbox Rantsoen wordt iets minder fel –Hoogproductief 0,5 kg tarwe en 0,25 kg eiwitkern minder –Laagproductief 0,5 kg tarwe minder

20 Praktijkvoorbeeld Resultaat aanpassing –Gehaltes stijgen Vet : van 41,2 naar 43,1 Eiwit: van 34,4 naar 35,5 –Productie stijgt BSK : van 48,4 naar 49 Dagproductie: van 32,4 naar 33,8

21 Besluit bij tekort aan structuur Verschil praktijk  berekening Bij minder tarwe in dit rantsoen –Iets hogere melkproductie –Hoger vetgehalte –Duidelijkst bij hoogproductieve koeien –Beter eiwitgehalte Kan wijzen op reeds langere pensverzuring –Dieren aten ook vlotter het rantsoen op

22 Belang kwaliteit graskuil

23

24


Download ppt "Praktijkvoorbeelden waargenomen via het project ‘Vet/eiwitverhouding reeds sturen in het basisrantsoen’ Eddy Decaesteker Bedrijfsadvisering Melkveehouderij."

Verwante presentaties


Ads door Google