De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkvoorbeelden waargenomen via het project ‘Vet/eiwitverhouding reeds sturen in het basisrantsoen’ Eddy Decaesteker Bedrijfsadvisering Melkveehouderij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkvoorbeelden waargenomen via het project ‘Vet/eiwitverhouding reeds sturen in het basisrantsoen’ Eddy Decaesteker Bedrijfsadvisering Melkveehouderij."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkvoorbeelden waargenomen via het project ‘Vet/eiwitverhouding reeds sturen in het basisrantsoen’ Eddy Decaesteker Bedrijfsadvisering Melkveehouderij POVLT Beitem Tel:051/ Dit demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid

2 Belang van vet/eiwit op melkprijs
Prijs per liter melk = prijs/kg vet + prijs/kg eiwit vb sept 2008: 2,5944 €/kg vet 4,8183 €/kg eiwit Vet correctie op melkquotum: (Ref vet – werkelijk vet) x liters x 0,0175 l melk à 40° vet (referentie 38° vet) l X (40 – 38) X 0,0175  l vet correctie

3 Belang van vet/eiwit op melkprijs
l à 40° vet & 34,4° eiwit 4.000 kg vet à 2,5944 10.377,60 € 3.440 kg eiwit à 4,8183 16.574,95 € Omzet = ,55 € l à 38° vet & 33,4° eiwit 3.933 kg vet à 2,5944 10.203,78 € 3.457 kg eiwit à 4,8183 16.656,38 € Omzet = ,16 €

4 Tekort aan zetmeel in rantsoen begin lactatie kan resulteren in een lager eiwitgehalte

5 Afbraak en benutting van voederbestanddelen
Voer Pens Darm Uier Type nutriënt Koolhydraten Celwanden Suiker Zetmeel Azijnzuur Boterzuur Propionzuur - Glucose Vet Lactose Ketogeen Glucogeen Eiwit NH3 micr. eiw aminozuren Aminogeen vetten -- Langk. vetz

6 Tekort aan zetmeel begin lactatie
Probleemstelling: 35 melkkoeien 8000 kg melkproductie à 40,7° vet en 33,5° eiwit Eind augustus 2007 te weinig maïskuil 12 kg maïs i.p.v 25 à 30 kg maïs Wel voldoende smakelijk gras Krachtvoeder werd niet aangepast Half oktober terug 30 kg maïs per koe

7 Koeien < 120 dagen gekalfd
16 okt 2007 20 nov 2007 Rantsoen (kg DS) 3 kg vers gras 7 kg voordroogkuil 4 kg maïskuil 1,8 kg perspulp 0,75 kg eiwitcorrector 4,5 kg voordroogkuil 10 kg maïskuil 2,5 kg eiwitcorrector ° vet/l melk MCC 43,5 °eiwit/ l melk MCC 35,7 36,4 Aantal dagen gekalfd 205 223 BSK in kg melk 38,1 37,5 Koeien < 120 dagen gekalfd 36,64 °vet/ kg melk CRV 40,05 43,7 °eiwit/ kg melk CRV 32,5 34,8

8 Tekort aan zetmeel begin lactatie
Tekort kuilmaïs Meestal eind van de zomer (net voor nieuwe oogst) Minder smakelijk gras? Grote negatieve energiebalans Afkalfperiode is Reeds gestart Gekalfde koeien komen onder druk te staan Zichtbaar op CRV melkcontrole Koeien <60 en 120 dagen gekalfd met te laag eiwitgehalte Rantsoen wordt best aangepast: Zetmeelrijke krachtvoeders Kuilmaïs inkopen Opletten bij herinkuilen voor secundaire gisting

9 Invloed structuurtekort op melkproductie en -gehaltes

10 Structuurwaarde Structuurwaarderingsysteem met een fictieve eenheid
Waarde schaal tussen 0 (granen) en 4,2 (stro) Natriumbicarbonaat: SW = 7 In functie van de koeien die het meeste krachtvoeder krijgen Minimale structuurwaarde = 1,1/kg DS Indien SW < 1,1/kg DS  pensverzuring Waterachtige mest Vetgehalte

11 Structuurwaarde Structuurwaarde uit tabel
Voor maïs en graskuil berekenen op basis van RC of NDF Graskuil: SW = -0,20 + 0,0125 x RC SW = +0,15 + 0,0060 x NDF Maïskuil: SW = - 0,10 + 0,0090 x RC SW = - 0,57 + 0,0060 x NDF Structuur waarde = Ruwe celstof Vb graskuil en maïskuil met RC = 200 SW graskuil = -0,20 + 0,0125 x RC = 2,3 SW maïskuil = -0,10 + 0,0090 x RC = 1,7

12 Structuurwaarde PERSPULP 1,05 VERS GRAS VOORDROOGKUIL KRACHT-VOEDER
4,1 KRACHT-VOEDER KUILMAÏS 0,2 1 1,4 1,5 1,8 2 2,4 3 4 - 0,15 TARWE STRO 4,2 1,1 = limiterende structuurwaarde

13 Structuurwaarde, correcties
Trage rantsoenen (teveel ruwe celstof) symptomen Minder melkproductie (vooral 2e helft lactatie), hoog vetgehalte, einde lactatie koeien vervetten, vaste mest, meer restvoer Oplossingen Ruwe celstof uit het rantsoen halen Vb minder oudere voordroog en meer maïs of perspulp Bijvoederen van ‘snelle’ voedermiddelen (met lage SW) TARWE !!!(SW = -0,07) Zeer snel voedermiddel Perspulp (SW = 1,05) gematigd

14 Structuurwaarde, correcties
Snelle rantsoenen: (te weinig vezelrijk materiaal) Symptomen Waterachtige mest, vetgehalte zeer laag, minder eetlust, enkele koeien (vooral begin lactatie) gaan uit de melk Oplossingen Snelle producten (krachtvoeder, tarwe,…) verminderen in het rantsoen Bijvoederen van structuurrijke producten Ruwe celstofrijke voordroogkuil (pakken, jongvee) Stro, graszaadhooi Natriumbicarbonaat: minstens 200 g/koe (helpt de pens bufferen geen stimulatie herkauwactiviteit)

15 Invloed structuurtekort op productie & gehaltes
Probleemstelling 37 Melkkoeien kg melkproductie à 41,4° vet 34,6° eiwit In oktober volledig winterrantsoen met 1 kg tarwe Tarwe gemengd met eiwitkern aan voerhek 2e eiwitkern in krachtvoerautomaat Deels zeer jonge voordroogkuil 2e helft oktober minder correctie aan voerhek en meer in krachtvoerautomaat

16

17

18 Praktijkvoorbeeld Theoretisch normale structuurwaarde
1,56 is normaal voldoende Symptomen van acidose Blinkende slappe mest Wisselvallige ruwvoeder opname Relatief laag vetgehalte (41,2° terwijl normaal 43° werd gehaald) Aan voederhek 3 kg corrector 1 kg tarwe en 2 kg eiwitkern gemengd In krachtvoerbox 1 kg eiwitkern

19 Praktijkvoorbeeld Aanpassing Rantsoen wordt iets minder fel
1,5 kg corrector aan voederhek 0,5 kg tarwe & 1 kg eiwitkern 1,75 kg eiwitcorrector in krachtvoerbox Rantsoen wordt iets minder fel Hoogproductief 0,5 kg tarwe en 0,25 kg eiwitkern minder Laagproductief 0,5 kg tarwe minder

20 Praktijkvoorbeeld Resultaat aanpassing Gehaltes stijgen
Vet : van 41,2 naar 43,1 Eiwit: van 34,4 naar 35,5 Productie stijgt BSK : van 48,4 naar 49 Dagproductie: van 32,4 naar 33,8

21 Besluit bij tekort aan structuur
Verschil praktijk berekening Bij minder tarwe in dit rantsoen Iets hogere melkproductie Hoger vetgehalte Duidelijkst bij hoogproductieve koeien Beter eiwitgehalte Kan wijzen op reeds langere pensverzuring Dieren aten ook vlotter het rantsoen op

22 Belang kwaliteit graskuil

23

24


Download ppt "Praktijkvoorbeelden waargenomen via het project ‘Vet/eiwitverhouding reeds sturen in het basisrantsoen’ Eddy Decaesteker Bedrijfsadvisering Melkveehouderij."

Verwante presentaties


Ads door Google