De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mestbeleid | 5 maart 2013 Mestbeleid: praktische uitvoering van het beleid. Hiskia Begeman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mestbeleid | 5 maart 2013 Mestbeleid: praktische uitvoering van het beleid. Hiskia Begeman."— Transcript van de presentatie:

1 Mestbeleid | 5 maart 2013 Mestbeleid: praktische uitvoering van het beleid. Hiskia Begeman

2 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 2 Agenda Achtergrond mestbeleid Historie verantwoorde mestbeleid Waar staan we nu? Rol Dienst Regelingen

3 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 3 Doel mestbeleid: Schoon grondgrondwater, Schoon oppervlaktewater.

4 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 4 Mestbeleid Gebruiksnormenstelsel Gebruiksvoorschriften Dierproductierechten Melkquotering

5 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 5 xxxxxxx 1-1-2015 Vervallen melkquotering 1-4-2015

6 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 6 Historie verantwoorde mestbeleid Brief van Bleker (28-09-2011) Mestaanpak langs drie sporen 1.Nieuw stelsel voor duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet; 2.Voermaatregelen; 3.Producten uit dierlijke mest als kunstmestvervanger.

7 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 7 Historie verantwoorde mestbeleid Brief van Bleker medio 2012 Nieuw stelsel voor duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet; Verwachtingen sector: 1 januari 2013 verpichte mestverwerking -> bekendmaking werkingspercentages -> export valt ook onder mestverwerking Juli 2012: wetsvoorstel aangeboden aan Tweede Kamer. November 2012: geen MPO’s wel Mestverwerking

8 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 8 Historie verantwoorde mestbeleid Vallen kabinet; wisselingen staatssecretarissen Brief Dijksma 18 januari 2013

9 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 9 Waar staan we nu? Uitgangssituatie brief 18 januari 2013 1.Alleen mestverwerkingsplicht 2.Mestverwerkingsplicht in combinatie met mestplaatsingsovereenkomsten 3.Mestverwerkingsplicht in combinatie met dierrechten

10 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 10 Waar staan we nu? Vanaf 2015: 1.Alleen mestverwerkingsplicht Geen maximum aan totale mestproductie; Productie kan omhoog als bedrijf voldoet aan verwerkingsplicht. Verwerkingspercentage is bepalend voor druk op de mestmarkt.

11 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 11 Waar staan we nu? Vanaf 2015: 2. Mestverwerkingsplicht in combinatie met mestplaatsingsovereenkomsten Mestproductie wordt gekoppeld aan mestplaatsingsruimte. Mestplaatsingsruimte bepaald jaarlijks bedrijfsproductie.

12 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 12 Waar staan we nu? Vanaf 2015: 3. Mestverwerkingsplicht in combinatie met dierrechten Behoud van dierrechten; Introductie van rund / melkveerechten

13 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 13 Rol Dienst Regelingen Schakel tussen beleid en uitvoering Intensieve samenwerking

14 Mestbeleid | 5 maart 2013 Dienst Regelingen 14 Hoe nu verder? Algemeen Overleg met de Tweede Kamer =>6 maart 14 – 16 uur. Sector is aanzet om aan te tonen dat mestverwerking van de grond komt!


Download ppt "Mestbeleid | 5 maart 2013 Mestbeleid: praktische uitvoering van het beleid. Hiskia Begeman."

Verwante presentaties


Ads door Google