De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Onderwerpen •Herziening Financieel toetsingskader •Fiscaal kader beroepspensioenregelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Onderwerpen •Herziening Financieel toetsingskader •Fiscaal kader beroepspensioenregelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Onderwerpen •Herziening Financieel toetsingskader •Fiscaal kader beroepspensioenregelingen •Verhoging AOW-leeftijd

2 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Status wetswijzigingen • Herziening Financieel toetsingskader •Keuze nominaal / reëel contract van de baan •Maar “tussenvariant” per 1 januari 2015 • Fiscaal kader beroepspensioenregelingen •Per 1 januari 2015 dezelfde regels als voor werknemerspensioenen • Verhoging AOW-leeftijd / pensioenrichtleeftijd •Geleidelijke verhoging AOW van 65 naar 67 •Vanaf 2015 (fiscale) pensioenrichtleeftijd 67 jaar voor beroepspensioenregelingen •Voor overige pensioenregelingen vanaf 2014

3 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Wetgevingsstatus herziening FTK 1 januari 2015 •1 januari 2007Pensioenwet / Wet Verplichte Beroepspensioenregeling •Voorjaar 2009Commissies Frijns en Goudswaard (evaluatie FTK) •Voorjaar 2010Pensioenakkoord •Voorjaar 2011Uitwerking Pensioenakkoord •30 mei 2012Hoofdlijnennota herziening FTK door SZW •12 juli 2013Consultatie “Wet invoering reële ambitieovereenkomst” •1 oktober 2013Klijnsma kiest voor “tussenvariant”

4 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Wetgevingsstatus herziening FTK 1 januari 2015 •Tot 1 oktober 2013 herziening FTK gericht op keuze tussen “nominaal kader” en “reëel kader” •Nominaal kader: •Toezegging is nominaal pensioen (geen inflatiecompensatie) •Korten van pensioen is uiterste redmiddel •Indexatie wordt pas verleend bij voldoende buffer •Beleggingsrisico’s afstemmen op nakomen nominale toezegging •Reëel kader: •Toezegging is reëel pensioen (verplichte inflatiecompensatie) •Beleggingsresultaten worden jaarlijks vertaald naar gespreide verlagingen of verhogingen van het pensioen •Beleggingsrisico’s afstemmen op langetermijn ambitie •Op 1 oktober 2013 keuze voor “tussenvariant” na lobby door (onder andere) Pensioenfederatie

5 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Wetgevingsstatus herziening FTK 1 januari 2015 •Kenmerken “tussenvariant” op basis van brief Klijnsma 1 oktober 2013 •Geen keuze tussen twee stelsels en daardoor geen invaar-discussie •Korten van pensioen blijft uiterste redmiddel •Spreidingsmethodiek voor financiële schokken om abrupte kortingen te voorkomen •Ruimte bieden voor verschillende indexatie-ambities •Verdeelregels voor indexatie eerlijk voor jong en oud •Ruimte voor lange-termijn beleggingsbeleid om indexatie-ambitie te financieren •Vooraf aangeven hoe risico’s opgevangen worden (“compleet contract”) •Premiedemping met gemiddelde marktrente blijft mogelijk

6 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Wetgevingsstatus herziening FTK 1 januari 2015 •Nadere invulling “tussenvariant” nog onbekend •Algemene kenmerken op vorige slide laten veel vragen onbeantwoord •Planning Klijnsma •Wetsvoorstel aan Tweede Kamer: eind januari 2014 •Wetsvoorstel aan Eerste Kamer: april 2014 •Onderliggende regelgeving: medio 2014 •Invoering nieuw FTK: 1 januari 2015

7 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Gevolgen wetgevingsstatus FTK 1 januari 2015 •Projectgroep DPD/SPD heeft tot 1 oktober gewerkt aan: •Onderzoek hoe huidige regeling het beste ingepast kan worden in FTK vanaf 1 januari 2015 (nominaal of reëel kader) •Risicobereidheidsonderzoek •Onderzoek naar pensioenleeftijd: 65 jaar of 67 jaar •Verder onderzoek na bekend worden nadere invulling tussenvariant (begin 2014) •Wat betreft herziening FTK nu afwachten

8 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Wetgevingsstatus fiscaal kader 1 januari 2015 •Doel fiscale wetgeving pensioenen •Beperken maximale pensioenopbouw waarbij fiscaal voordeel van toepassing is •Fiscaal voordeel: Pensioenpremie aftrekbaar, uitkering belast •Fiscale wetgeving pensioenen voor werknemers per 1 januari 2015 ook van toepassing op beroepspensioenregelingen •Fiscale wetgeving pensioenen voor werknemers wordt per 1 januari 2015 herzien •Herziene maximum dan ook van toepassing op beroepspensioenregelingen

9 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Wetgevingsstatus fiscaal kader 1 januari 2015 •Voorstel regering maximale pensioenopbouw per 1 januari 2015: •Opbouwpercentage 1,75% voor middelloonregeling (2014: 2,15%) •Heeft gevolgen voor beschikbare premiestaffel SPD •Eerste Kamer heeft regeringsvoorstel op 8 oktober 2013 aangehouden •Klijnsma en Weekers gaan studeren op alternatief voorstel •Naar verwachting wordt een wat hoger opbouwpercentage dan 1,75% voorgesteld •Er komt een Fiscaal Uitvoeringsbesluit Beroepspensioenregelingen •Geeft in meer detail aan hoe fiscale pensioenwetgeving op zelfstandigen moet worden toegepast •Gaat onder andere over inkomensdefinitie voor fiscale toets •Nog niet beschikbaar

10 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. AOW ingevoerd in 1957 met 65 jaar als ingangsdatum

11 Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. JaarHuidige WetgevingRegeerakkoord 201365 jaar en 1 maand 201465 jaar en 2 maanden 201565 jaar en 3 maanden 201665 jaar en 5 maanden65 jaar en 6 maanden 201765 jaar en 7 maanden65 jaar en 9 maanden 201865 jaar en 9 maanden66 jaar 201966 jaar66 jaar en 4 maanden 202066 jaar en 3 maanden66 jaar en 8 maanden 202166 jaar en 6 maanden67 jaar 202266 jaar en 9 maanden67 jaar 202367 jaar Ontwikkeling AOW-gerechtigde leeftijd


Download ppt "Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Onderwerpen •Herziening Financieel toetsingskader •Fiscaal kader beroepspensioenregelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google